maandag 25 september 2017

Compassie. De sleutel tot een liefdevol leven / geschreven door B Engeltje / Geplaatst 26 september 2017

COMPASSIE. DE SLEUTEL TOT EEN LIEFDEVOL LEVEN
geschreven door B Engeltje
Geplaatst 26 september 2017


Een woord wat vaak bij me opkomt en in mijn gedachten blijft hangen is compassie. Alleen al het denken aan en het uitspreken van dit woord heeft een liefdevolle bijklank. Het is geheel met liefde omgeven. Met love doorspekt. Vaak wordt compassie verward met medelijden. Terwijl medeleven en medelijden niets anders inhoud dan dat je vanuit emotie en empathie met de medemens meevoelt wanneer deze pijn heeft en/of verdrietig is.

Het hart is de basis van de liefde
Meevoelen met het leed van je naaste. Als het ware probeer je mee te leven met de misère, ellende, droefheid en pijnen van de ander. Mee te dragen, misschien wel mee te lijden, vanuit jouw verstandelijke gevoel, vanuit jouw zijn. Mededogen, meelevend- en barmhartigheid reiken verder dan alleen de mens. Het is ongetwijfeld ook mogelijk om met dieren (en planten) begaan te zijn en hun pijnen en malaise in te zien. Het voelen van compassie voor is derhalve niet beperkt tot louter het menselijk wezen. De mens is wel de enige in zijn soort die zelf compassie kan voelen en ervaren.


Het wezenlijke verschil tussen medeleven, mededogen en medelijden met compassie is volgens mij gelegen in het feit dat het gevoel van compassie altijd rechtstreeks vanuit het hart komt. Compassie tonen reikt verder dan medelijden hebben. Het gaat veel dieper. Het beroert namelijk je binnenste tot in de hartstreek. Het raakt je innerlijke, gevoelige snaar. Natuurlijk zijn het beide vormen van empathie tonen. Het verschil tussen beide is in de praktijk ook niet zo groot. De uitwerking van jouw meevoelen (empathie) met een medeschepsel is op de ander wellicht hetzelfde. Die voelt zich op verdrietige momenten, bij falen, in algehele deep shit tijden begrepen, gesteund, bemoedigd, getroost of gedragen dan wel opgevangen. Een gedeelde smart gevoel. Veelal bij de gever door het verstand (ego) ingegeven. Een ander sympathie of steun geven vanuit schaamte, verplichting of schuld, werkt niet. Dit gaat uiteindelijk ten koste van jezelf. Compassie is zoveel meer.

Compassie is vanuit liefde voelen naar de ander
De intentie waarmee je voelt is anders. Authentieker en echter. Vanuit je hart stroomt er naar de medemens een liefdesbundel waardoor je in staat wordt gesteld met een dieper, warmer gevoel naar de malaise van een ander te kijken. Het overstijgt de ratio. Geweldig! Ons hart is de basis van alle liefde, niet het verstand. Het ego reguleert en benadert emotie compleet anders. Die plakt er een negatief etiket op, variërend van angst tot boosheid. Het hart werkt vanuit gevoel, intuïtie en (universele / allesomvattende) liefde. Onze vreugdevolle bron tot blijdschap.

Dat is heel wat anders dan aan een medemens, die met tegenslagen, ellende en de nodige kommer en kwel te maken heeft, door het verstand ‘gedomineerd’ medelijden te tonen. Het met liefde naar anderen kunnen kijken, is een geweldige menselijke eigenschap. Vanuit liefde met jouw naaste mee kunnen voelen. Je er bewust van zijn dat deze pijnlijke ervaringen en onvolkomenheden onderdeel kunnen zijn van het aardse bestaan en dat deze malaise iedereen kan overkomen. Dus ook jou. Doorvoeld meevoelen vanuit je diepere ik. Vanuit je binnenste zijn. Met een liefdevolle intentie. Je hart gloeit en stroomt over van liefde.

Een open hartchakra als basis
Uitgaande van het zeven chakra systeem is ons hartchakra het middelste chakra, het Anahata chakra. Groen is de bijpassende kleur. Dit chakra representeert met name liefde en compassie voor jezelf en voor anderen. Het is belangrijk dat het hartchakra in balans is. Van jezelf houden is essentieel. Zeg maar gerust fundamenteel. Echter dit gaat niet zonder tevens van je medemens te houden. Het is een wisselwerking. Het één voedt het ander om het zo maar te zeggen.

Een open hartchakra is de bron van liefde. Universele liefde. Liefde die jou met anderen verbindt. Met je naaste. Het is een plek alwaar onvoorwaardelijke liefde vrijelijk stroomt. De bron alwaar de zoektocht naar verbinding met de medemens vertrekt. Onvoorwaardelijke liefde is de mooiste vorm van liefde die er in mijn optiek bestaat. Liefde in zijn puurste verschijningsvorm. Affectie en liefde die er gewoonweg is. Zonder dat deze aan allerlei eisen (voorwaarden) gekoppeld is. Liefde zonder beperkingen, restricties en grenzen. Zonder voorbehouden. Derhalve is onvoorwaardelijke liefde als universele liefde te beschouwen.

Boost aan jezelf
Je geopende hart geeft een boost aan jezelf. Rondom jou heen. Aan anderen. Het beïnvloedt jouw Zijn maar zeker ook alles en iedereen die zich in jouw kringetje des levens bevindt. Die bij jou betrokken is. Zoals ware verbinding enkel tot stand kan komen vanuit de verbinding die je met jezelf hebt gelegd, kan het rondstrooien van compassie enkel als jij vanuit zelfcompassie leeft. Immers als je jezelf niet in liefde omarmt, je geen liefde voor jezelf voelt of  vanuit liefde naar jezelf leeft, hoe wil je dit dan naar anderen wel doen? Vertel mij maar hoe dit zou kunnen. Dit is onmogelijk.

Compassie gaat samen met mildheid naar jezelf. Lief zijn voor jezelf. Evenzo mag jij vanuit vriendelijkheid, liefde en in mildheid bezien worden. Nobody is perfect. Ook jij niet. We zijn allemaal maar mens. Waarom zou je jezelf blijven bekritiseren en hard aanpakken? Niemand is feilloos. Fouten worden er gemaakt, we doen allemaal wel eens iets stoms. Is het zo erg dat je gefrustreerd raakt over het feit dat je je eigen lat der volmaaktheid niet behaalt? We hebben allemaal imperfecties, onvolkomenheden, zwakheden, tekortkomingen, mankementen en nog vele zaken meer. Iedereen maakt blunders. Vertel mij wat. So what?

Accepteer jezelf
Accepteer jezelf en wees vergevingsgezind met betrekking tot jouw gebreken en falen. Zodra jouw hart hier ruimte voor heeft gemaakt, zichzelf naar je heeft ontvouwd om jezelf vanuit liefde te bezien, kan je vanuit liefde en compassie op anderen reageren. Meevoelen. Vanuit liefde en compassie leven. De basis leg je dus zelf. Vanuit verbinding die je met jezelf hebt gelegd en de liefde die je naar jezelf voelt. Zorg dat de universele bron der liefde, jouw hart dus, te allen tijde toegankelijk en ontvankelijk is. Zodat jouw innerlijke licht kan gaan schijnen en verder reikt dan jezelf. Open jouw hart(chakra) en treedt de wereld tegemoet met het stralende licht dat je bent.

Zorg dat je hartchakra in balans is
Het is makkelijk gezegd ‘open je hart en zorg dat het in balans is’. Het is simpeler op papier te schrijven dan in de praktijk vorm te geven. Zelfliefde is essentieel om een ‘compassioneel’ leven te kunnen leiden. Wat let je om het te proberen? Ga voor die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, voor de medemens en je omgeving. Wees aardig, vriendelijk en mild voor jezelf. Omarm jezelf in jouw totaliteit. Met je goede en slechte karaktereigenschappen. Laat je beperkende gedachten los en realiseer je dat we allemaal menselijke fouten hebben en kunnen maken. Accepteer dit.

Tips
Transformeer in een lopende bron die universeel liefheeft. Verbind je vanuit deze allesomvattende liefde met anderen.Hoe zorg je dat je in harmonie bent met jezelf als mogelijke bron van vreugde, licht en liefde? Suggesties om je hartchakra te openen zijn:

§  Wees lief naar jezelf en naar de medemens. Verwen jezelf middels mildheid, begrip, aandacht en een liefdevolle benadering. Ook jij verdient liefde!
§  Omring je met de kleur groen. Groen staat voor rust, veiligheid en ontspanning. Voor vredigheid. Draag groene kleding, ga de natuur in en omring je met al het moois wat moeder aarde je kan bieden of haal de groene oase je huis in door het vol te zetten met (groene) planten.
§  Mediteer! Meditatie en een diepere, bewuste ademhaling gaan samen. Een fantastische meditatie hiervoor is de Metta meditatie, één van de belangrijkste boeddhistische meditatievormen. Het woord Metta betekent niets anders dan liefdevolle vriendelijkheid. Kortom een meditatietechniek waarbij je vanuit liefde jezelf en alle andere wezens (familie, vrienden, kennissen, onbekenden tot de gehele aardbol toe met inhoud) geluk en vriendelijkheid toewenst zodat je hart onvoorwaardelijk geopend wordt. Naar jezelf en de medemens toe. Zodat we uiteindelijk meer met elkaar verbonden zijn.

Maar ook…
§  Denk eens aan rozenkwarts, de steen van de liefde. Ettelijke exemplaren sieren mijn huisje.
§  Muziek kan rust geven. Muziek kan helend werken. Een meditatiemuziekje doet wonderen. Of wat dacht je van klassieke muziek? De lichte variant dan. Geen requiem of zware Bach uiteraard. Iets vrolijkers, luchtigs of frivools. Luister en open je hart voor de vrolijke muzieknoot. Heal en open je hart middels muziek. Breng jezelf op een hogere trilling.
§  Positieve bekrachtigingen. Affirmaties. In positieve bewoordingen jezelf een boost geven. ‘Ik houd van mezelf’, ‘ik ben het waard’, ‘ik leef en handel vanuit liefde en compassie’, etcetera. Wees creatief en zorg dat je gedachten over jezelf (en anderen) positief blijven.

Communiceer vanuit je hart en verspreid de liefde
Zet je hartchakra wagenwijd open. Zover als mogelijk is. Zorg dat de liefde erbij kan. Vul je gehele hart, tot de uiterste hoekjes van de kamers, met liefde, nog meer liefde tot je hart overvol is. Overloopt als het ware. Vanuit deze liefdevolle kern, dit krachtcentrum vertrek je met een passionele toewijding, affectie en hartenkracht de wijde wereld in. Verspreid dankbaarheid, vriendelijkheid, compassie en de liefde. Leef vanuit je eigen waarheid van zelfliefde, liefde en een warm hartengevoel naar anderen toe. Heb jezelf lief, verzorg jezelf met liefde en heal jezelf. Liefde en compassie kunnen namelijk behoorlijk helend werken. Kortom, ontvang liefde en geef compassie en liefde door. Deel en strooi. Verspreid de liefde.

Bemin het leven
Bemin het leven in al zijn verschijningsvormen. Help een ander. Steun je naaste. Niet vanuit empathie, medelijden of uit verplichting. Onvoorwaardelijk. Met een intentie van goedheid. Vanuit jouw eigen innerlijke, authentieke powerbron. Heb vertrouwen in jezelf. In jouw hartenkracht en intuïtie. Gebruik jouw onvoorwaardelijke liefde om door het leven te navigeren en te manoeuvreren. Stel jezelf open en ontvang de liefde vanuit het universum in jouw hart en deel dit weer uit op jouw levenspad. Jouw spirituele weg. Zielenpaadje. Groei spiritueel! Neem afscheid van het allesbepalende ego met zijn negatieve emoties en neem jouw hart als basis waaruit je jouw leven leidt. Ervaar hoeveel mooier jouw innerlijke zielsbeleving met een geopend hartchakra kan zijn.

Je levenspad zal mooier kleuren doordat jij vriendelijker, liefdevoller en milder in het leven staat. Als mens zal je groeien en bloeien. Vol compassie. Je zal merken dat je je, vanuit je innerlijke binnenwereld, meer verbonden voelt met anderen. Doordat je je naaste vanuit jouw liefde, vriendelijkheid en goedheid daadwerkelijk begrijpt, ervaart en met de ander mee kan voelen. Je ontmoet je medemens op een ander vlak, op hartsniveau. Op zielsniveau. Dit legt en schept een andere verbinding.

Universele dienstbaarheid
Vanuit liefde stel je je dienstbaar op naar de ander. Voor de mensheid. Hetgeen jou als mens vele malen gelukkiger kan maken. Meer vreugde geeft, je blijer en energieker maakt. Het geeft je voldoening zoals je nog nooit hebt ervaren. Je voelt je gewaardeerd. Fijner als mens. Zoveel rijker ook. En mooier. Ware schoonheid komt van binnenuit. Eveneens een ware intentie. Je inzet wordt geprezen. Compassie en vriendelijkheid als sleutelwoorden, dragers dan wel pijlers van jouw levensfilosofie, kunnen jouw dromen werkelijkheid laten worden.

Het universum ziet graag een ‘compassioneel’ en dankbaar hart. Heb jezelf lief, heb de ander lief, heb het leven lief, heb universeel lief. Zorg dat de wereld een mooiere wereld wordt. Begin bij jezelf. Investeer in liefde voor jezelf. Start vandaag en open je hart. Zorg dat je in harmonie en balans met jezelf blijft. Communiceer oprecht, vanuit de waarheid van je eigen hartchakra, en streef naar verbinding. Met jezelf en met de medemens. Omarm. Verbind. Met alles wat groeit, bloeit en leeft. Vanuit een ‘compassioneel’ hart. Inspireer.

Compassie als leidraad
Compassie als leidraad, met de liefde als instrument. Vertrouw daarop. Wees een visionair. De wereld gaat veranderen. We zullen transformeren naar een samenleving waarbij compassie algemeen gehanteerd gaat worden. Waar liefde heerst en niet langer het ego, vanuit je mind(set) bepaald, reguleert en ons, door negatieve emoties, als mens in de hand houdt en beperkt.  De taal van de liefde wordt gemeengoed. Wees een koploper. Ga niet zitten afwachten maar schep vanaf het heden jouw liefdevolle wereld. Open jouw hart!

Lieve hartengroet,

B Engeltje
www.b-engeltje.com
Facebook: B Engeltje