Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 12 september 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: Wij slaan de bladzijde om en scheppen mede met jullie!!! / 22 augustus 2017 / Susan LelandAshtar:
Wij slaan de bladzijde om en scheppen mede met jullie!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
22 augustus 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wel, gegroet, Geliefde Familie! Het is, zoals altijd, een waar genoegen om hier bij jullie in dit grootse gezelschap van Liefde en Licht te zijn. Ik feliciteer iedereen. In feite feliciteer ik iedereen op de hele Aarde en jullie zouden hierover zelfs kunnen juichen: WIJ SLAAN DE BLADZIJDE OM EN LATEN ALLE LAGE VIBRATIES, SITUATIES, PROGRAMMA’S ENZOVOORTS, ACHTER ONS!!!

Voor ieder van jullie kan dit er weer anders uitzien. Voor sommigen van jullie, jullie doen aan reiniging van alles wat jullie niet langer nodig hebben voor jullie ontwikkeling naar de Hoger Dimensionale manieren van leven. En voor sommigen van jullie is het gewoon weten en daar zitten allerlei fasen tussenin.

Herinner je; jullie kwamen speciaal hier. Jullie zijn hier om mee te doen aan de grootste happening ooit op de planeet Aarde. En zoals het met de planeet gaat, gaat het met het zonnestelsel en met plaatsen die nog verder weg zijn. Dit is dus heel groot(s)!!! Het is veel meer dan ik mogelijk zou kunnen beschrijven en dus zal ik dit ook helemaal niet gaan proberen. Toch is het voor jullie belangrijk om je te realiseren dat jullie rechtop dienen te blijven staan. Het is nodig dat jullie in de spiegel kijken en het Goddelijk Wezen dat jullie zien feliciteren omdat jullie hier zijn.


Jullie hebben zojuist gehoord van degenen die zijn verwijderd* maar begrijp dat zij hebben volbracht wat zij moesten doen in hun missies. Dit is moeilijk te bevatten. Er zijn mensen, dat weten wij, die hier zijn geweest en deel uitmaakten van dit proces en die gewoon deden wat zij moesten doen. Ook al zijn zij dan verwijderd – niet bewust vrijwillig – maar toch, kunnen wij hen feliciteren en gelijkstellen met jullie, en ons, omdat wij hier bij jullie zijn. Maar het is belangrijk dat jullie begrijpen dat zij, hoewel zij niet meer op een menselijke manier in een lichaam zijn, in de geest steeds bij jullie zijn, en ja, als jullie luisteren, in een expressie, of een nalatenschap, en wij eren hen allemaal.

In het geval dat jullie je afvragen wat de volgende stap zal zijn… wel…. wij gaan die scheppen! O, ja, wij, de Mentors en alle wezens van LiefdesLicht die hier bijeen zijn gekomen op de Brug van mijn Schip – zullen, zoals altijd, aan jullie zijde staan en dit geldt ook voor het schip van Sekhmet.

MAAR WIJ ZULLEN NAAST JULLIE STAAN EN NIET DE LEIDING VAN SEKHMET VOLGEN MAAR EERDER SAMEN MET JULLIE SCHEPPEN!!!

Dit zal een heerlijke manier zijn om deze eclips van energieën nog verder te versterken binnen elk en iedereen van jullie  en ook binnen de familie van Ashtar on the Road en het daarna natuurlijk uit te zenden naar de gehele wijde wereld!

Daarom hebben wij gevraagd om dit soort meditatie, ondanks dat de eclips gisteren op jullie kalenders was zijn de energieën ervan nog steeds hier. Ja, de energieën zullen een beetje tot bedaren komen en het gaat erom in vrede te zijn! Het gaat erom op geen enkele manier geagiteerd te raken of om je te voelen of je op je kop gezet bent en door elkaar geschud of wat dan ook van de dingen die zich de laatste tijd veel te veel hebben laten zien.

Ik wil tegen jullie allen zeggen dat het voor sommigen vriendelijk zal zijn en voor anderen behoorlijk schokkerig. Het is hoe dan ook tijd om tot vrede te komen met iedereen en te weten dat jullie het tot zover gehaald hebben en te weten dat wij samen een bladzijde omslaan en ons bewegen naar een Hoger Niveau van Bewustzijn.

Ik bedoel: wat zou het allemaal uitmaken als dit alles niet tot het omhooggaan van het bewustzijn van de planeet Aarde zou leiden?  

Hoe dan ook, dit is de toegangspoort, als jullie willen, tot de Ascensie van de planeet!!!

Hoe meer mensen hier opzettelijk en bewust aan meedoen, hoe meer – en ik zal ook zeggen: sneller – het bewustzijn omhoog gaat. Verheug je dus! Lach, dans, zing, wees in absolute vreugde en neem tegelijkertijd even een pauze. Stop even. Kijk even om je heen. Schep een paar van je stappen op tijdlijnen van het leven. Wat staat je te wachten? Ga in conclaaf met en in jezelf.

Als jullie op een kruispunt staan en niet goed weten welke weg je moet nemen, ga dan naar binnen. Er zijn vele, vele begiftigde wezens en zij komen in alle soorten en vormen en locaties, enzovoorts, enzovoorts. En zij hebben vele vaardigheden en geschenken. Sommigen van hen hebben gestudeerd en anderen zijn zojuist ontwaakt en zeiden: “Oh, ik kan dit doen! Er is geen onderscheid.

Jullie zijn hier ALLEMAAL toe in staat en het is aan jullie – als jullie die capaciteit niet denken te hebben – om te gaan scheppen op jullie nieuwe bladzijde. Het is aan jullie om in jezelf om raad te vragen. En tussen twee haakjes: zoek de hulp van een ander waarvan je weet dat hij je kan helpen om te ontsluiten wat het ook is dat nog steeds in JOU aanwezig is en dat JIJ nog dient te ontdekken.

En weet dat als jullie dit doen de hele planeet – en verder - hiervan voordeel zal hebben omdat het nu de tijd is, zoals jullie die meten, het is een goed gezegde, een zeer, zeer verdiend gezegde op dit moment. Er is geen reden voor jullie om te stoppen of geblokkeerd te zijn op het pad van jullie keuze dat jullie helder willen laten zijn.

Als jullie jezelf omhoog brengen in deze staat van gratie, deze kalmte, deze vrede, kunnen jullie veel makkelijker bereiken wat jullie aan informatie, geschenken en Waarheden ook willen bereiken. De waarheden zitten bij jullie binnenin jezelf.

Dus, zeer geliefde familie van Ashtar on the Road, wij zijn hier bij jullie. De eclips – alle prachtige meditaties en gebeden en verwelkomingen van de energieën die jullie succesvol hebben binnengebracht waardoor wij energetisch nog dichterbij zijn gekomen! Maar onthoud: Jullie zijn nooit alleen.

Het is niet zo dat wij ons zullen opdringen als jullie ons niet uitnodigen, maar het is gewoon zo dat wij hier zijn en dat wij voor ieder van jullie beschikbaar zijn!  

En er zijn momenteel wonderen die zich elk moment ontvouwen, de wonderen die komen omdat jullie jezelf in een nieuw bewustzijn hebben gebracht en wel genoeg om hen te ontvangen, hen te zien, hen te horen en om hen te benaderen op elke manier die jullie willen!!!

Laten wij dus samen door dit nieuwe era gaan. Laten wij jullie bladzijden vullen met vreugde en met wat jullie hier maar verkiezen om te scheppen.

Het is allemaal mogelijk, het is allemaal te doen en, om eerlijk te zijn zien wij het als: Missie uitgevoerd!!!

En zo is het.

Saluut!

*   Tara and Rama Rapport: 

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, August 22, 2017. www.AshtarontheRoad.com  
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.