Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 27 augustus 2017

SAUL: Om Spiritueel te Evolueren op Aarde is Jullie Taak, dat is het altijd geweest. / 08/25/2017 door John Smallman


SAUL:
Om Spiritueel  te Evolueren op Aarde is Jullie Taak, dat is het altijd geweest.
08/25/2017 door John Smallman

Binnen het menselijk collectief is er enorm creatief vermogen dat in dienst wordt gesteld om de schade aan de mensheid, alle levensvormen en de planeet zelf te genezen. Deze herstellende procedures, die lang achterstallig zijn, worden nu in veel delen van de wereld geïnitieerd, omdat het besef doordringt en intensiveert dat jullie de Aarde en haar inwoners niet langer kunnen gebruiken en misbruiken en zo verwachten te overleven. Uiteraard is jullie overleving nooit betwijfeld, omdat jullie goddelijke creaties zijn in de LIEFDE Dat Alles is Dat Bestaat in de eeuwigheid. Maar als mensen op Aarde moeten jullie leren om in harmonie te leven met alles wat aanwezig is in de Aardse omgeving en die lessen in de praktijk te brengen of jullie zullen zelfvernietigend zijn op dat niveau.

Jullie goddelijk geplande ontwaken uit de illusie in de werkelijkheid is door middel van een aangename droom waarin er geen gebrek, pijn of lijden van welke aard dan ook is, het is verwant aan een toestand van de hemel op Aarde waar jullie je spirituele bewustzijn en vaardigheden verder ontwikkelen om jullie voor te bereiden op jullie volledige ontwaking terug in de goddelijke Aanwezigheid die jullie nooit hebben verlaten, maar waarvoor jullie kozen om je onbewust van te worden zodat jullie het gevoel van afscheiding van de Bron zouden kunnen ervaren.

Collectief zijn jullie nu klaar om die ervaring te verwerpen en terug te keren naar het bewustzijn van jullie ware en eeuwige natuur. Niettemin zijn er nogal een groot aantal mensen, in posities van schijnbare macht, prestige en invloed, die hun strakke greep niet willen loslaten op hun illusoire staat van belang. Zij leven aan de betekenis en het lofprijzen van anderen, een illusoire staat van respect en eer, die kunnen worden afgedwongen van degenen die zich voorstellen ondergeschikte wezens te zijn, waarvan het doel is, zoals zij het zien, hen te verheerlijken. Sommigen verwijzen naar deze mensen als de 'cabal', maar ze zijn in feite niet een rijke en invloedrijke groep mensen, ze zijn een gemengde zak van zelfgerichte en egoïstische individuen die alleen samenwerken als het voor hen lijkt dat dit hen het beste hun gezamenlijke belangen dient, op andere momenten zullen ze gelukkig elkaar vernietigen.

De tijd voor de spelletjes die zij spelen is voorbij. Desalniettemin zullen zij niet ophouden met hun onaangename en bedrieglijke activiteiten, zolang zij geloven dat zij hun machtsposities en invloed kunnen behouden of verbeteren. Maar hun schijnbare macht verdwijnt, ondanks de nieuwsberichten van enorme corruptie in veel plaatsen op de planeet. Het was alleen de macht die de meerderheid van de mensen in verschillende stadia in hun leven hadden weggegeven die ze nu terugvorderen.

Alleen jullie eigen macht kan tegen jullie worden gebruikt! Collectief heeft de mensheid gekozen om zijn macht te herwinnen omdat het voor hen zeer duidelijk is geworden dat zij het weg hebben gegeven in de hoop dat iemand meer in staat, intelligenter of wijzer dan zijzelf hen zal beschermen en hen veilig houden van waar zij bang zijn of niet werkt, nooit heeft gewerkt en in wezen een weigering is om persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen. Jouw individuele levens zijn jouw persoonlijke verantwoordelijkheid, en er is geen manier om te ontsnappen aan die fundamentele waarheid. Vele pogen dit te doen door de rol van slachtoffer te spelen of door zich bij een gezaghebbende en hiërarchische organisatie aan te sluiten die hen zal leiden met regels en bevelen die zij moeten gehoorzamen, of negatieve beoordelingen ondervinden die hun reputaties beschadigen en kunnen leiden tot bestraffing.

Sociale organisaties van verschillende soorten zijn verstandig en nuttig wanneer ze ontworpen en uitgevoerd worden met de beste belangen van alle leden als doel voor hun bestaan. Als dat doel niet meer aanwezig is, moeten ze drastisch veranderen om door te kunnen gaan met hun dienstverlening, of ze moeten worden ontbonden. In de zakelijke wereld is dit vaak gebeurt, en hoewel er het puur wordt gedreven door het winstmotief, kunnen de ideeën die ontwikkeld worden nieuwe manieren van denken genereren die op grotere schaal kunnen worden gebruikt, niet alleen in de arena waarin ze zijn geboren.

Nieuwe ideeën ontstaan over de hele wereld, omdat de intense behoefte aan verandering steeds meer zichtbaar wordt voor de gehele mensheid. Veel van deze ideeën zouden slechts twee of drie jaar geleden beschouwd worden als krankzinnig, toen de meeste er nog voor kozen om zich niet in te laten of te focussen op zaken van persoonlijke aard of van wereldwijde aard die aandacht nodig hadden. De bereidheid je te laten afleiden van je ware levensdoel door activiteiten die vragen om jouw totale aandacht is aan het instorten omdat die onbehandelde kwesties schreeuwen om nog langer genegeerd te worden.

Het belangrijkste probleem is het loslaten van het oordeel. Oordeel is endemisch binnen de mensheid voor eonen en heeft voor allen enorme pijn en lijden veroorzaakt. Nu groeit het besef snel dat de intense gevoelde behoefte om te oordelen door angst gedreven is en moet worden losgelaten als je een vreedzame oplossing wilt van alle kwesties en problemen waarmee het leven als mens zich presenteert.

Jullie hebben gekozen voor een menselijke incarnatie om gebruik te maken van de extreem evolutionaire leerervaringen die jullie zouden worden gepresenteerd en toen jullie van kind tot volwassenheid groeide, werden jullie ego's en hun opinies van overheersend belang, waardoor jullie jezelf konden vergelijken met anderen. De duidelijke verschillen die jullie waargenomen hebben tussen jullie zelf - etnische, ras, kleur, geslacht, religie, politiek, filosofisch - als vergissingen, fouten en zelfs misdadige staten, dat jullie HEN met geweld moesten corrigeren wanneer overreding mislukte. Wanneer iedereen er vastberaden voor kiest om zichzelf te geloven dat hij juist is en kiest om anderen als verkeerd of misleidend te zien, is het resultaat een toestand van algemeen wantrouwen dat vaak tot conflict kan leiden.

In de afgelopen decennia is een groeiende bewustwording van de schade die zich voordoet wanneer stevig ingewikkelde meningen en een gevoel van gerechtigheid gebruikt worden om anderen te beoordelen, en dit is het toestaan en aanmoedigen van velen om essentiële veranderingen in hun houdingen en gedragingen aan te brengen. De resulterende tolerantie van verschillende overtuigingen en levensstijlen heeft een opvallend effect over de hele wereld. Ja, op sommige plaatsen lijkt het een groter conflict te veroorzaken, maar dit komt door de angst die zich voordoet wanneer gevestigde houdingen en gedragingen oneerlijk en verdeeld worden gezien, en die met invloedsposities en autoriteiten weigeren de mogelijkheid van verandering te overwegen. Maar verandering kunnen niet voorkomen worden, en degenen die het weerstaan, zullen aan de kant gezet of weggeveegd worden.

Dit is echt een tijd van verandering, van GROTE verandering. Het is ook een tijd vol uitdagingen voor jullie allemaal, en jullie wisten dit toen jullie ervoor gekozen hebben om op dit moment mens te zijn in de evolutionaire reis van de Aarde. Spiritueel evolueren is jullie taak hier op Aarde, dat is het altijd geweest, maar die evolutie begon pas langzaam voorwaarts te bewegen, heel langzaam, tot de 15e eeuw van het huidige tijdperk. Vanaf dat moment begon het te versnellen, en jullie steeds modernere technologieën fungeerden als katalysators, zodat nu, hoewel deze moderne technologieën enorme schade toebrengen aan de planeet en aan alle levensvormen die het ondersteunt, kunnen ze en zullen worden gebruikt om een onvermoede spirituele evolutie tot stand te brengen als gevolg van de directe en wereldwijde communicatiemogelijkheden die nu allemaal voor hen beschikbaar zijn.

Bedrog en geheimhouding kunnen niet langer de enorme corruptie voor jullie verbergen die degene in machtsposities zo lang hebben ingezet. Momenteel is er een voortdurende en ernstige weerstand tegen het machtsmisbruik in elk deel van de wereld, maar er is ook een groeiend besef dat deze schijnbare macht onwerkelijk is. Het kan alleen functioneren als mensen voldoen aan zijn eisen, en steeds meer mensen weigeren het te accepteren en er mee samen te werken. Het besef groeit ook, dat het niet met gewelddadige middelen ten val kan worden gebracht, dat is wat door de eeuwen heen is gebeurd, want dat verandert alleen maar de factie die aan de macht is, waardoor iedereen verplicht, zoals voorheen, aan hen die hen willen overheersen/controleren en gebruiken.

Aanvankelijk leek het dat het leven op Aarde een constante strijd voor overleving was, omdat het gevoel van afscheiding van de Bron allen met angst vervulde, wat leidde tot wantrouwen dat destijds werd gevalideerd als mensen vochten tegen degenen die anders leken te zijn - degene van een andere stam, regio, of geloof systeem. Zodra er een geloof in vijanden werd vastgesteld, was er een noodzaak om defensieve systemen op te zetten om zich tegen hen te beschermen, zelfs door preventieve maatregelen. En dat is die angst die tot veel onophoudelijke lijden over de hele wereld heeft geleid al eeuwen lang.

Met de recente snelle acceleratie van jullie spirituele evolutie, wat alleen maar een keuze en een beslissing is om al dat wat verschijnt om jullie af te scheiden van jullie ware aard, Liefde los te laten, is het nu heel duidelijk voor de overgrote meerderheid dat harmonieuze discussie, bereidwillige samenwerking, en het gebruik van moderne technologie van alle soorten jullie in staat zal stellen om op wereldwijde schaal de kwesties en problemen op te lossen die u schijnbaar verdeeld hebben in het tegengaan van strijdende facties voor zo lang en op elk niveau van de menselijke samenleving. Dit bewustzijn is een belangrijke doorbraak die iedereen zal aanmoedigen om, heel gemakkelijk, niet-gewelddadige middelen voor probleemoplossing te zoeken.

Jullie ware aard is Liefde, omdat Liefde jullie Bron is, en dat is onveranderlijk. Jullie hebben geprobeerd om zonder het te leven, en die poging is een trieste mislukking geweest. Nu zijn jullie klaar om jullie harten opnieuw te openen om de liefde door je heen te laten stromen en je mooi en harmonieus te verbinden in een prachtige en verbluffende omhelzing die iedereen verwelkomt en niemand uitsluit. Wees daarom liefhebbend en alleen liefdevol, ongeacht de situaties waarin jullie jezelf bevinden en ontwaak tot de oneindige vrede en vreugde die dit brengt.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl