Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 2 augustus 2017

Jezus: Jullie ware aard zal niet verborgen blijven / 27 juli 2017 door John Smallman


Jezus: 
Jullie ware aard zal niet verborgen blijven
27 juli 2017 door John Smallman

Terwijl enorme veranderingen doorgaan overal op jullie planeet plaats te vinden, raak er dan niet ongevoelig voor, verwelkom ze en hou de beminnelijke intentie voor ze vast om de essentiële veranderingen te blijven brengen op de manier waarop jullie allemaal rond de hele wereld leven en met elkaar omgaan. Ze ontwikkelen zich nu al een aantal decennia, terwijl mensenrechten en de zorg voor de planeet belangrijke onderwerpen zijn geworden waar de mensheid voor heeft gekozen om te behandelen, vooral nu het bewustzijn is gegroeid van de noodzaak om conflicten volledig te beëindigen en uiteindelijk de daaraan gerelateerde kwestie van armoede, verhongering, slavernij en thuisloosheid, die al een zeer lange tijd endemisch zijn, op te lossen.

Jullie zijn allemaal Een, zoals jullie er aan herinnerd blijven worden  en de waarheid en geldigheid van die verklaring wordt uiteindelijk erkend. En dit is waarom jullie houding aan het veranderen is van “de verarmden en daklozen moeten worden geholpen,” naar “wij zullen op Planeet Aarde een einde maken aan armoede een dakloosheid.” Er bestaat geen enkel excuus voor armoede of voor het misbruik – psychologisch, emotioneel of fysiek – dat de minder bekwamen onder jullie ondergaan eenvoudig omdat het “systeem” vereist dat mensen voor zichzelf verantwoordelijk moeten zijn. Dat is afscheiding zeer helder gedemonstreerd.


Ieder mens heeft problemen met weinig zelfvertrouwen en onwaardigheid – het is een onderdeel van de bedrieglijke omgeving waarin jullie je als mensen bevinden – en heeft er voor gekozen om de lessen te leren die deze problemen ons aanbieden.

Jullie allemaal vertonen maskers of  imago’s aan ieder ander vanwege het intense gevoel van onzekerheid die afscheiding jullie oplegt of opdringt. Er is niet één onder jullie die volledig zeker is in het kennen van Gods eeuwige en oneindige Liefde voor jullie. En, ofschoon jullie je daar niet onbewust van kunnen zijn, hebben de meesten praktisch geen begrip, geen weten, geen besef dat ze de perfecte en geliefde kinderen van God zijn.

Jullie, die gechannelde boodschappen en spirituele boeken lezen en workshops en cursussen bezoeken, bevinden zich in de voorhoede van het ontwakingsproces van de mensheid. Jullie zijn de Lichtdragers en Lichtwerkers die er voor kozen om in deze tijd geïncarneerd te zijn om het menselijke proces van ontwaking te ondersteunen. De meest effectieve manier waarop jullie dit kunnen doen is door dagelijks jullie intentie te plaatsen  om in iedere situatie beminnelijk te zijn, in ieder contact met elkaar, zelfs wanneer een ander je vijandig of bedreigend benadert. Onthoud dat Jullie Liefde zijn en dat er maar Een is. Ieder mens is een aspect van die Eenheid en degenen die zich vijandig, bedreigend, bedrieglijk en onbeminnelijk gedragen worden hun gevoel van afscheiding gewoon veel sterker gewaar dan de meesten.

Liefde is het medicament, de balsem, de troost, de genezende oplossing voor alle problemen van de mensheid. Het is jullie taak om door de angst, die in werkelijkheid niet echt is, bedrieglijk, heen te lopen en om Liefde in actie te zijn, alleen maar Liefde aan te bieden ongeacht de situatie waarin jullie je bevinden. Mensen doen dit al vele jaren op een ware liefdevolle manier in oorlogsgebieden, gebieden met natuurrampen, in gebieden met endemische en catastrofale ziekten, als artsen, verpleegkundigen en algemene zorgverleners, die iedereen die ziek of gewond is verzorgen, ongeacht of ze nu van het leger of burger zijn. En zelfs meer doen dat tegenwoordig, door genezing en liefde te bieden aan hen die gewond zijn – of het nu psychologisch is, emotioneel, fysiek of op al deze manieren – en voor velen van hen is het de eerste keer dat ze enige vorm van echte en onvoorwaardelijke liefdevolle aandacht hebben ervaren.

Jullie zijn, zoals jullie weten, wezens van Liefde, geschapen in Liefde en als mensen ervaren jullie de onwerkelijkheid van afscheiding als ware het werkelijk! Voor dit doel hebben jullie de illusie opgebouwd en deze heeft jullie uiterst succesvol geconfronteerd met wat jullie zochten – een omgeving die volledig verstoken is van Liefde! Jullie wilden afscheiding van de Bron ervaren, van Liefde en dus namen jullie een menselijke vorm aan en sloten jezelf af van jullie ware aard door een schild, een sluier, een scherm, een mantel, een gordijn te plaatsen tussen jullie en Liefde. Maar het is volledig onwerkelijk. Kinderen verbergen zich vaak voor elkaar of voor hun ouders door achter gordijnen te gaan staan, achter deuren, bomen, struiken, wat er op dat moment ook maar beschikbaar is, in de wetenschap dat hun geliefden altijd voor hen aanwezig zullen zijn, zelfs wanneer ze hen niet kunnen zien. Maar soms worden deze spelletjes te heftig – misschien dat de ouders meedoen in de geest van het spel en zich voor hun kinderen verbergen – dan stoppen de kinderen angstig en huilend en hebben veel troost en bemoediging nodig.

Dit verschilt niet zo veel van de ervaring van de mensheid, behalve dat God, Bron, nooit meedoet aan het spel en zich verbergt! God is altijd bij jullie want er is geen afscheiding, nooit! Zo’n toestand is onmogelijk. De illusie is een droom of nachtmerrie waaruit jullie onvermijdelijk zullen ontwaken in de vreugde die de eeuwige en altijd aanwezige Tegenwoordigheid van God is.

Zelfs als mensen weten jullie dat dromen en nachtmerries niet duurzaam zijn, dat ze kortstondig zijn. Echter, sommigen van hen, die groot lijden en trauma hebben ondergaan, ervaren zich herhalende nachtmerries waaruit zij in het koude zweet ontwaken, vaak trillend van verschrikking. Wanneer jullie uit de illusie ontwaken zal er geen koude zweet zijn, geen trillen van verschrikking, omdat jullie waarlijk zullen ontwaken in de Werkelijkheid, Liefde, Eenheid, waar alleen maar eeuwige vrede en vreugde, verrukking en tevredenheid is voorbij jullie stoutste dromen.

Het kan zeer behulpzaam zijn om te luisteren naar hen die BDE’s hebben gehad en die vertellen over hun Bijna Door Ervaringen, of de boeken lezen die ze over die ervaringen hebben geschreven. Voorafgaan aan hun BDE’s waren ze er zich vaak bijna of zelfs volledig van onbewust dat er een ergens anders was, los van de illusie, waar leven kon worden gevonden. De BDE was voor hen een duizelingwekkende ervaring, die hen en hun overtuigingen over het leven, voorgoed veranderde. Daarna WISTEN ze dat het leven, hun leven, onophoudelijk was, onsterfelijk, eeuwig en met die wetenschap losten al hun twijfels en zorgen zich op, zoals ook natuurlijk, iedere angst voor de dood die ze voorheen misschien wel hebben onderhouden.

Alle mensen zijn onsterfelijke wezens, die een onwerkelijke ervaring van afscheiding hebben die, terwijl ze deze ondergaan, volledig echt lijkt te zijn. Velen, die een of ander religieus geloof hebben, geloven ook dat er een hel is waar ze, wanneer ze sterven en hun menselijke lichamen afleggen, voor alle eeuwigheid naar toegestuurd zouden kunnen worden, wanneer ze niet de juiste levens geleefd hebben. Ik verzeker jullie dat dit niet zo is.

Er is alleen maar God, Bron, in Wie alle leven eeuwig in vrede en vreugde bestaat. Echter, degenen die angst kiezen en handelen uit angst verbergen heel doeltreffend de Werkelijkheid, Liefde, God, voor zichzelf achter die sluier of dat gordijn van angst dat ze over zichzelf heen trekken. Jullie hebben de vrije wil omdat Liefde vrij is, Ze dwingt nooit af, beveelt of commandeert nooit. Ze biedt zichzelf volledig zonder enige verwachtingen aan iedereen aan en wanneer jullie deze echt accepteren, zoals jullie onoverkomelijk zullen doen, verwelkomt Ze jullie met open armen Thuis om jullie met de meeste vreugde te omarmen.

Echt waar, jullie bestemming staat vast. Het is eeuwig Liefde, zonder einde geleefd in de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God. Jullie ware aard, zoals jullie zo vaak verteld is, is Liefde, die eeuwigdurend LEVEN is in de Aanwezigheid van God en in die toestand is alleen maar VREUGDE! Liefde ziet geen lijden of pijn omdat dat onecht is, van de illusie en in die onechte toestand slechts zeer tijdelijk ervaren kan worden. In jullie eeuwige Thuis, dat jullie tijdelijk zijn vergeten of uit het zicht verloren hebben, bestaat eindeloos eeuwige Vreugde.

Bereid je voor op je ontwaken door de doorlopende intentie om Liefde in actie te demonstreren door Liefde in actie te zijn. Jullie ware aard zal niet verborgen blijven. Verborgenheid is van de illusie, ze kan niet verborgen blijven omdat alleen wat echt is bestaat en Liefde is Alles Dat Bestaat. Blijvende vreugde wacht geduldig op jullie ontwaken. Houd je dus alleen bezig met Liefde en verdrijf de nachtmerrie met al zijn trauma, pijn en lijden. Al meer dan genoeg!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra