Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 27 augustus 2017

Heavenletter 1883: De Vogel van Liefde / Geplaatst 27 augustus 2017

De Vogel van Liefde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 27 augustus 2017


God zei:

Wat bedoelen je als je zegt dat je hart pijn doet? Waaraan was jullie gekwetste hart verbonden, toen het verwijderd werd, een wond achterliet? Heb lief met heel je hart, maar heb lief zonder gehechtheid. Laat de liefde in jullie hart geen tentakels hebben. Er is geen noodzaak om eraan vast te houden. Liefde bestaat met of zonder een zekere hand in die van jou. Liefde gaat haar manifestatie, geliefden.

Liefde verlaat je hart niet. Ze bezet je hart. Alleen je verstand zou je vertellen dat liefde zo geplaatst wordt, en daar blijft zoals jij het geregeld hebben. Maar liefde moet vrij zijn, en je moeten haar bevrijden. De manier om lief te hebben is om haar te laten gaan. De manier om liefde in jullie hart te houden is om haar vrij te maken van alle grenzen.


Liefde hoeft er niet op een bepaalde manier uit te zien. Ze hoeft niet bepaalde kleren te dragen of een zekere glans te hebben. Ze hoeft niet geen bloemen voor je te dragen. Liefde is haar eigen fruit. Wees blij om liefde in je eigen hart en bind haar niet vast. Dwing haar niet te eten. Bind niet een ander zijn liefde aan jou, want het is niet liefde die bindt. Bezitting is niet liefde. Bezitting beperkt, en liefde is laten gaan. Liefde moet bevrijd worden, anders is het geen liefde. Liefde kan niet een plicht zijn. Plicht is een expressie van een zekere stijl van liefde, maar plicht zonder liefde is onderdrukking.

Als liefde niet kan blijven waar jij haar wilt, geef haar dan de vrijheid terug. Open de deur van de kooi, en laat de vogel van liefde naar buiten. Als het liefde is, moet ze uit zichzelf bij jou blijven. Liefde kan niet geregeld worden, want dan is het geen liefde.

Verbind jezelf aan liefde maar verbind niet een ander zijn hart. Zijn hart behoort niet aan jou. Zijn hart mag een valk zijn, en dat van jou een duif. Hoe dan ook, laat harten zijn wat zij zijn. In ieder geval zul je niet een ander zijn hart veranderen. Laat het jou zelf zijn die er een verandert. Laat het jou zelf zijn die zo liefheeft dat je een ander vrijlaat.

Ik geef vrije keus, kun jij dat niet?

Je kunt zelf niet solidariteit van liefde van je eigen hart eisen. Je eigen hart staat niet altijd stil. Het is niet altijd in overeenstemming met zichzelf zoals je dat zou willen. Soms blijft het op een plank, en soms springt het er vanaf. Soms vliegt het omhoog, en soms debatteert het. Laat alle harten zijn wie zij zijn. Er is geen plaats voor uitvluchten van het hart. Het hart neemt niet makkelijk orders aan.

Het is niet dat je hart rebelleert. Het is dat je hart zijn eigen weg vrijelijk moet vinden. Je hart binden is niet het bevrijden. Je hart binden is het verdraaien. Je hart is een rechte pijl. Het is loyaal aan liefde en niet aan de banden eraan.

Wat is een ongelukkig hart? Het heeft teveel op zichzelf genomen. Het heeft geluisterd naar het verstand die het in vorm zou slaan. Liefde is geen tin waarop gehamerd moet worden. Ze is een bloemblaadje dat moet groeien op de manier dat het groeit. Snoei het niet. Het moet zijn eigen evolutie volgen.

Een hart is als een bij die bij de zoetheid zal blijven. Een loyaal hart is niet willekeurig. Het is loyaal aan de liefde.

Wees blij om een hart dat met dat van jou rust. Wees blij om een hart dat niet kan blijven. Wees blij dat een hart jou eens zijn trouw beloofd heeft. Niemands hart is jou iets verschuldigd. Liefde heeft geen basis verschuldigd zijn hebben. Daarom kan liefde geen schuld hebben. Liefde kan niet in slavernij zijn aan een gedachte van jou.

Wees verschuldigd aan liefde tot de hoogte waarop je weet dat je het vrij moeten laten. Laat liefde uit zichzelf op je neerstrijken. Laat liefde kiezen om met je te vliegen. Bevrijd het.

vertaald door: