Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 12 augustus 2017

Geachte President Poetin 2.0 --- Een Boodschap Van de Feitelijke USA / Geplaatst 12 augustus 2017 / Door Anna Von Reitz

Geachte President Poetin 2.0
--- Een Boodschap Van de Feitelijke USA
Geplaatst 12 augustus 2017 / Door Anna Von Reitz

Wij hebben met schrik en interesse de aankondiging gelezen dat de “Russische Sancties” U hebben aangespoord te pleiten voor een Handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Bedenk alstublieft dat de Verenigde Staten niet hetzelfde is als de niet-geïncorporeerde (een niet-geïncorporeerd gebied is een term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt voor een gebied dat wel door de VS wordt beheerd, maar dat geen integraal onderdeel uitmaakt van de VS: Sjra)  Verenigde Staten van Amerika en dat wij niet failliet zijn en niet verplicht zijn om hun schulden te betalen hoger en meer dan die paar dienstopdrachten die ze wettelijk op onze rekeningen kunnen vorderen. Wij zijn in feite de Voornaamste Aandelen Belanghebbenden en Preferente Schuldeisers van de hele rest van de wereld.

Bedenk alstublieft ook dat het aantal inwoners van de Verenigde Staten zeer klein is, niet meer dan een paar miljoen in totaal en voornamelijk geconcentreerd is binnen de tien vierkante mijl van het District van Columbia. De rest van ons zijn Amerikanen en geen “Burgers van de Verenigde Staten” van wat voor band dan ook. Laat ons dus alstublieft buiten uw inschattingen en plannen voor represailles.

Wij hebben, als onschuldige Derde Partijen, genoeg geleden en houden iedereen verantwoordelijk voor de doorgaande praktijken van ons bij elkaar te gooien onder de vlag van de “VS” zonder de feiten onder ogen te zien.


De Amerikaanse mensen zijn boosaardig slecht vertegenwoordigd en bezwendeld door de Verenigde Staten en de Britse Kroon, de Britse Monarch en de diverse Pausen, voornamelijk vanaf 1860, toen de Grote Fraude begon.

Er zijn er onder ons die slim genoeg zijn om in de gaten te hebben dat een wig drijven tussen de Amerikanen en de Russen een praktisch en filosofisch doel is van de monarchisten en de Pausgezinden, die er op uitzijn om twee landen, die toegewijd zijn aan het welzijn van de werkende mensen en de gewone mensen, in tegenstelling tot de elites.

Het is in hun belang dat Amerika en Rusland elkaar naar de keel grijpen, maar het is niet in het belang van iemand van ons. Hun “verdeel en heers” politiek is wat dit betreft door de geschiedenis heen maar al te duidelijk en ook te hebzuchtig en consistent.

Kom nou, meneer Poetin. U bent een verstandig mens. U weet dat u ruzie maakt met een paar rotte appels, die alleen maar beweren dat ze ons vertegenwoordigen. Nu we eenmaal andere overeenkomsten hebben gemaakt om onze grondwettelijke vorm van bestuur te handhaven, is het tijd om met ons te onderhandelen en om hen te vergeten en hen te noemen wat ze zijn---Britse en Nederlandse marionetten, die de Amerikaanse mensen genoeg schade berokkend hebben.

De Verenigde Staten staan nu en hebben altijd onder het bevel van de Britse Monarch gestaan. Wanneer u dus met iemand wilt vechten over deze misdaden van de laatste tijd, stellen we voor dat U mikt op Londen, bij voorkeur op Fleet Street en laat ons er alstublieft buiten. Het verdere feit is dat de Verenigde Staten nietig is, nutteloos en alleen verdedigd wordt door de Puerto Ricaanse Marine en de Binnenlandse Bewakingsdienst op Guam. Ze zijn blut, in faillissement en eigenlijk niet waard om op te spugen.

De Britse Monarchie, die Puerto Rico uitgezogen en misbruikt heeft als een basis voor hun piraterij tegen ons, bijna anderhalve eeuw lang, heeft het eiland en haar bewoners uitgespeeld als een gebruikte zakdoek, die de wereld echt toont wat te denken en wat te verwachten van ieder partnerschap met hen. Geen enkele sympathie voor de mensen van Puerto Rico, geen enkel gevoel van verantwoordelijkheid voor wat ze hebben aangericht en de Puerto Ricanen hebben opgedrongen.

Dit zijn dezelfde mensen die in India de boosaardige Britse Raj hebben gecreëerd en afgedwongen en de slavernij van de Britse bevolking gebruikt hebben om te zorgen voor het zakelijke onderpand om deze gewelddadige overheersing van het Indiase Subcontinent te financieren. Dezelfde racisten die “bruine mensen” als mensonwaardig beschouwden, dezelfde arrogante, gemene en lelijke mensen die de Indiase mensen verboden om zout uit de zee te winnen onder bedreiging van een vuurwapen en bajonet.

Ongetwijfeld denkt U dat de erfgenamen van het Nederlandse Oost India, die de USA Inc. ondersteunden, net zo slecht of nog erger zijn---en we zijn geneigd om het hiermee eens te zijn. Echter, wij zijn niet hen. Wij zijn de niet-geïncorporeerde Verenigde Staten van Amerika. Het werkelijke bestuur van dit land.

Neem alstublieft de tijd om te beseffen dat Rusland en de rest van de wereld en zelfs een groot deel van de Amerikaanse mensen door deze oplichters zijn bedrogen. Die ons overweldigd hebben en bij ons zijn binnengedrongen, maar in waarheid en in  werkelijkheid is de VS niet Amerika en we zijn niet langer verantwoordelijk voor hen of voor hun schulden of voor hun oorlogzuchtige buitenlandse politiek. Wij hebben ons wettelijke bestuur in ere hersteld en het is afgescheiden van de Britse hegemonie en op dezelfde manier van de Nederlandse slavenhandelaren, onafhankelijk, niet-geïncorporeerd en eindelijk vrij. Neem alstublieft de tijd om wat we zeggen te overwegen en wanneer U vastbesloten bent om “de Verenigde Staten” te vernietigen, ga dan alstublieft, op weg naar Washington DC, om de rest van ons heen.

Wij hebben geen zakelijk belang in de strijd en we hebben geen zin om onder nog meer flauwekul te lijden. Wij hebben geen Russische Sancties. Wij hebben geen band met het Congres van de VS en misschien nog belangrijker, wij hebben geen band met de Bankroete Bewindvoerders die Secundaire Crediteuren van de VERENIGDE STATEN of de USA, Inc. worden genoemd en wij nemen hun schulden niet over.

Dank U, oprecht---- de Amerikaanse staten en mensen en hun eigenlijke bestuur, die niet nu en ook nooit geïncorporeerd zijn geweest.

----------------------------

Bekijk dit artikel en meer dan 600 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com

Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Toelichting:

Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn en waaraan Anna tot nu toe bijna 700 artikelen heeft gewijd.

We kunnen ons afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid?

Vroeger Was er Amerika en Amerika bestond uit 50 onafhankelijke soevereine Staten. Die staten werkten samen en hadden hun regels. Die samenwerking is uitgegroeid tot het gezamenlijk uitvoeren van een aantal taken. De afzonderlijke staten lieten een instituut onder de naam VS bepaalde duidelijk omschreven taken (19 geloof ik) uitvoeren en betaalden daar voor. (Een beetje vergelijkbaar met ons GAK). Buitenlandse mogendheden, waaronder blijkbaar de Britse, kregen vat op dat instituut en vormden dat om. Ze beperkten zich niet meer tot de opgedragen taken, maar draaiden de rollen om. Ze boden de inwoners van Amerika bepaalde diensten aan en lieten zich daar dik voor betalen. De klant werd stilzwijgend opdrachtgever. Zo werd de VS geleidelijk omgevormd naar een handelsorganisatie zoals we die nu kennen als de Verenigde Staten van Amerika Inc. Via grote trucs hebben de afzonderlijk staten hun soevereiniteit verloren en zijn nu dienaren van een handelsorganisatie. Dit is heel eenvoudig uitgelegd wat er in Amerika gebeurd is.

Dit is heel beknopt uitgelegd. U begrijpt dat wat Anna in bijna 700 artikelen uitlegt, kan ik niet in een paar regels samenvoegen.

Zijn hier geen duidelijke parallellen zichtbaar met de landen van de EU? Is met onze soevereine landen niet hetzelfde gebeurd? Kunnen we blijven volhouden dat de afzonderlijke landen binnen de EU nog over hun eigen zaken kunnen beslissen zonder dat het instituut in Brussel zich daar mee bemoeit. Kijk daar eens goed naar.

Ik weet het. Heel veel mensen zullen wat ik hier schrijf onwaar vinden. Ik nodig iedereen, die beter op de hoogte is, uit om met de waarheid naar buiten te komen en ons uit te leggen hoe het werkelijk zit en wat er werkelijk, buiten de openbaarheid, in de wereld gebeurt. Van harte uitgenodigd!

Ik groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.

Sjra