Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 1 augustus 2017

De Raad – Alles Verandert – 30 juli 2017 / Ron Head

De Raad
– Alles Verandert –
30 juli 2017 / Ron Head

We zullen vandaag een bekend onderwerp opnieuw in overweging nemen. Zoals gebruikelijk zullen we een kleine inblik verschaffen die behulpzaam kan zijn en we zullen jullie naar een bepaalde redenering leiden die misschien wel een beetje nieuw voor jullie zou kunnen zijn.

Jullie leven in een bouwwerk dat jullie als werkelijkheid zien. Dat is feitelijk jullie term er voor. Welnu, we hebben er jullie in het verleden verscheidene keren op gewezen dat deze werkelijkheid is opgebouwd uit moleculen, atomen, kleine deeltjes, nanodeeltjes en uiteindelijk energie. Jullie leven in een veld van niets anders dan energie en jullie noemen je interpretatie er van werkelijkheid.

Deze interpretatie is een bouwwerk waar omheen jullie een algemene opvatting of gemeenschappelijk akkoord hebben opgebouwd voor jullie volledige geschiedenis. Met andere woorden, wat jullie zien is waar jullie mee ingestemd hebben om te zien. Jullie hebben vormen een naam gegeven. Jullie hebben functies een naam gegeven. Jullie hebben kleuren en klanken een naam gegeven. Er is niet veel in jullie omgeving waar jullie niet mee hebben ingestemd. Nou ja, feitelijk wel. Maar jullie hebben dat niet door.

Begrijp je, jullie zintuigen halen vanuit het energieveld bepaalde frequenties op en sturen die door naar de hersencentra die beelden, geluiden, geuren enz. samenstellen. Dat is ‘hoe jullie functioneren’. En jullie laten veel meer frequenties onbenut dan jullie weten. Zelfs de hoeveelheid die wordt waargenomen varieert heel erg onder jullie. En dus is werkelijkheid, zelfs zoals die door jullie zelf omschreven wordt, voor ieder van jullie verschillend.


Het belangrijke punt voor deze discussie is dat, aan alles wat jullie rondom je heen zien feitelijk een echt energieveld ten grondslag ligt. Werkelijk alles. Tornado’s zijn energievelden. En bergen zijn energievelden. Jullie zijn een elektromagnetisch veld van een immense complexiteit en perfectie, een wonder.

Welnu, deze velden, dit veld, want deze energieën verenigen zich allemaal in één, zijn altijd in beweging. Ze zijn altijd veranderd. Ze veranderen. En ze zullen altijd blijven veranderen. Bergen worden vlaktes. Bomen worden papier. Continenten drijven af. Bossen worden woestijnen. Niets, maar dan ook niets is onveranderlijk. En het is allemaal een energieveld.

Jawel. Dus?”

Wat veroorzaakt die veranderingen? Heel eenvoudig, een verandering in enig deel van een veld zal, tot op zekere hoogte, het hele veld, ieder onderdeel van het veld, beïnvloeden.

Jawel. Dus?”

Dus, omdat jouw veld een integraal deel is van het veld, zal iedere verandering in jou rimpels veroorzaken die al het andere beïnvloedt.

Welnu, we hebben ons soms tot het uiterste ingespannen om te praten over jullie werkelijke kracht. We hebben gesproken over focus, over intentie enz. Dit zijn allemaal aspecten van de echte co-creatieve kracht die jullie zijn. Jawel, kracht, want wanneer jullie gevoelens, jullie gedachten, jullie woorden, jullie intenties het veld veranderen, veranderen ze alles. Het is niet dat ze dat kunnen, niet dat ze dat gedaan hebben, niet dat ze dat zullen. Het is dat ze iedere dag, ieder moment bezig zijn veranderingen te creëren.

Wij zouden dit willen afronden door te vertellen dat jullie samengestelde kracht, die je huidige begrip te boven gaat, haar gewenste effect heeft. Jullie dienen het ontzagwekkende van de taak van het verschuiven van de gecombineerde paden van miljarden werkelijkheden in een oogwenk moeten begrijpen. Het komt jullie zo niet voor, maar vanuit het gezichtspunt van miljarden jaren, is het inderdaad een oogwenk. Wij loven jullie en schenken jullie grote liefde voor dit te doen. Jullie zouden jezelf echter wat meer tijd moeten gunnen.

We zouden jullie nog een andere gedachte willen meegeven. Beoordeel niet zo snel wat er rondom jullie heen gaande is. Jullie kunnen werkelijk geen idee hebben van het ware effect op de uitkomst. Alles zal dienen om jullie nieuwe wereld in bestaan te brengen. Het is zo besloten.


Vertaald: Sjra