Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 2 augustus 2017

De Energie van Augustus / 1 augustus 2017 / Door Fran Tielemans

De Energie van Augustus
1 augustus 2017 / Door Fran Tielemans

Augustus is volgepakt met je thema’s van 2016, en je zal zeker kunnen checken hoe sterk je sindsdien bent geëvolueerd. Je kan een of meerdere keren het gevoel krijgen dat een cirkel rond is, dat er afsluiting is, en dat geeft ademruimte en bevrijding. Deze maand gaan we dieper inzien wat zich dit jaar al heeft afgespeeld, en beseffen we op een dieper level waar we staan en waar we heen gaan.

Ben je zeer empathisch, dan is het goed deze maand extra op je grenzen te letten, te durven afbakenen en nee te zeggen waar nodig. Je zou ook (nog) meer dan anders energetisch afval kunnen voelen in je omgeving, doordat heel wat mensen emoties en disharmonieuze gedachtenpaketten die ze zelf niet kunnen of willen verwerken onbewust de ether insturen. Het is dus zeker nodig regelmatig je aura op te schonen, en zelf ook alert te zijn op wat je denkt en voelt.

Pluto in retrograde zal deze maand net dat in je blikveld brengen dat je écht mag transformeren of loslaten nu. Het diepe transformatieproces dat in de lente begon, kan nu afgerond worden, als je met de energie meegaat, en bereid bent innerlijk werk te doen. Beide eclipsen zullen samen met krachtige planeetstanden heel wat stof doen opdwarrelen, maar dat is goed. Zo heb je de kans om schoon te maken en af te werken. De gedeeltelijke Maaneclips op 7 augustus in Aquarius kan de vernieuwer in je activeren, en je duidelijk maken wat je kan doen, met wie en hoe, en welke dingen er nog in de weg staan.


De Zoneclips op 21 augustus kan een en ander opschudden, zowel in ons eigen leven als in groepen en op het wereldtoneel. Je kan je sterk geleid voelen de komende weken (en maanden) om jezelf veel meer te gaan ‘outen’. Zoals zovelen onder ons kan je door zeer moeilijke incarnaties grote angsten hebben om je te ‘tonen’, om uit te komen voor je visie, om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Je hebt zo vaak je Licht moeten verbergen, je bent zo vaak moeten onderduiken, je bent zo vaak afgestraft geweest voor wat je deed en waar je voor stond, dat die celherinneringen je in deze fase echt wel parten kunnen spelen, en je langer dan nodig in stagnatie kunnen houden.

Dit jaar en deze periode is het geschikte moment om daar doorheen te breken, om je veilig te voelen in wie je bent, om op elk moment dat te zeggen en te doen dat je wil zeggen en doen. Wanneer je het gevoel hebt dat iemand je ‘aanvalt’, blijf dan goed gegrond en kom bij die heldere en stralende kern diep in je Zelf, die alleen het Hoogste en het Goede wenst voor jezelf en de andere. Vraag de Engel van het Juiste Inzicht om hen, die je dingen toesturen die geen Liefde zijn, het voor hen juiste inzicht te brengen, zodat ze verder kunnen met hun evolutie.

Wat opmerkelijk is, is dat de eclipsen in augustus in dezelfde graad staan als die in augustus 1998. Misschien herken je in je leven nu dezelfde thema’s als in dat jaar, en zie je parallellen met toen. Je kan ook voelen hoe je sindsdien bent geëvolueerd, en hoe je de dingen bewuster aanpakt. Er kan toen ook een cyclus begonnen zijn, die nu op een of andere manier afloopt. Daarom is deze maand op een of andere manier een keerpunt in dit jaar, waarop heel veel energie in beweging is en verandering om de hoek ligt.

Het valt af te wachten of de energie-instroom, die zo sterk is geweest dat velen heftige symptomen ervaarden in juli - zeker afgelopen weken -, zal dimmen na de eclips op 7 augustus. De Schumann-resonantie vertoonde die weken hoge pieken, net op die dagen dat een massa mensen fysiek/energetisch intense symptomen voelde. Het is niet zo dat mensen die symptomen zo sterk voelden omdat die pieken er waren. Het is de kosmische instroom (Zon, andere sterren…) die terecht komt in ons lichaam en in Moeder Aarde die die symptomen veroorzaakt. Ons lichaam is opgebouwd uit dezelfde elementalen en elementen als de Aarde, en zowel ons lichaam als de Aarde heeft het moeilijk om op zo’n piekmomenten die hoge energie-instroom te verwerken.

Maar de komende maanden en jaren (de energie-instroom zou vooral nog dit én volgend jaar zo sterk zijn – door de energetische opbouw naar 2020 toe) raken we meer en meer bedreven in het opnemen van energie. We zullen het meer aanvaarden, omdat we intussen het ‘donkere-tunnel-gevoel’ zullen loslaten, veranderingen zullen beginnen te zien en zelf neer te zetten, waaronder steeds meer hartsontmoetingen en –verbindingen en sterkere Licht-netwerken, waarbinnen er zoveel Liefde en ondersteuning aanwezig is en bewustwording gedeeld wordt.

Augustus belooft dus een boeiende maand te worden. Wanneer je open staat voor verandering, bereid bent los te laten, alert bent op wat je denkt, en tegelijkertijd goed met beide voeten op de grond staat en het leuke in het leven wil zien, dan komt dat helemaal goed, en ga je een stuk vrijer en bewuster beginnen aan de volgende fase in september. Vertrouw in jezelf, geloof in je kunnen, en ga verder je weg, rustig de ene stap na de andere zettend. Soms aarzelend, soms wankelend, maar altijd vooruit, in het Licht van Bewustzijn. En daar, in dat Licht, daar vinden we elkaar.

Keep the Faith

Fran