De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 7 augustus 2017

Dagtekst van Maandag 7 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 7 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het eeuwige leven, dat is U te kennen, U, de enige ware God... "" - commentaar


"Jezus zegt in het Evangelie: “Het eeuwige leven, dat is U te kennen, U, de enige ware God.” Hoe kunnen we God ‘kennen’? Door met Hem te versmelten. Maar een versmelting is alleen mogelijk tussen dingen of wezens van dezelfde aard, van dezelfde essentie.

Neem bijvoorbeeld een beetje kwik, verdeel het in kleine druppeltjes en voeg die druppeltjes weer samen: ze zullen weer één enkele druppel vormen. Stel nu dat je een beetje stof laat vallen op een aantal van die kleine druppeltjes vóór je ze weer samenvoegt: wat je daarna ook doet om ze samen te voegen, het zal je niet lukken. En dat is wat er gebeurt met de mens die wil fuseren met de Heer zonder zich vooraf te zuiveren. Zolang hij vuil, duister en gemeen blijft, kan hij zich niet verenigen met de Schepper, die schoonheid, licht en liefde is. Al die onzuiverheden vormen een belemmering voor de fusie. Om zich ervan te ontdoen, moet hij leren om zich te beheersen, zijn gedachten, gevoelens en verlangens in de hand te houden. Het is alleen op deze voorwaarde dat hij in harmonie zal kunnen komen met de goddelijke trillingen en golven en zal kunnen proeven van het eeuwige leven."