Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 4 augustus 2017

Dagtekst van Vrijdag 4 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 4 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Bidden bestaat niet uit het indienen van eisen bij de Heer -


"Voor veel gelovigen houdt bidden in dat zij hun eisen tot de Heer kunnen richten. In plaats van te reclameren, zouden zij zich ervan bewust moeten worden dat de Heer ons alle materiële en spirituele middelen heeft geschonken om in onze behoeften te voorzien en zelfs in die van de anderen. Het gebed moet slechts dienen om ons te verheffen, zodat we erin slagen die middelen te ontdekken. God heeft, bij wijze van spreken, 'zijn werk volbracht’, en dit sinds mensenheugenis. Het is nu niet aan Hem om ons te geven wat ons ontbreekt, het is aan ieder van ons om het te zoeken. Trouwens, waartoe dient het dat we Hem bidden om ons gezondheid of de genegenheid van anderen te schenken, wanneer we doorgaan met een leven te leiden dat ons ziek en antipathiek maakt? En waartoe dient het om te bidden voor vrede, wanneer we doorgaan met innerlijk op een echt slagveld te lijken...? 

Zeker, ieder gebed is een uiting van geloof, maar het geloof dient begrepen te worden als de kracht die de mens drijft om zichzelf te overtreffen en te overstijgen. Men kan dus stellen dat er twee soorten geloof bestaan: het ene wordt geïnspireerd door inspanningen en activiteit, het andere door luiheid. En dit laatste, dat je eerder lichtgelovigheid zou moeten noemen, is nutteloos en zelfs schadelijk."