Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 1 augustus 2017

Dagtekst van Dinsdag 1 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 1 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze subtiele centra stellen ons in staat om ons te oriënteren in de spirituele wereld -


"Het spirituele leven is een avontuur waarin men zich niet lichtvaardig moet begeven, want men kan de weg kwijtraken, net zoals men op zee de weg kwijtraakt zonder kompas. Ook in het spirituele leven kan je een kompas gebruiken en er zijn manieren om je koers te bepalen zonder dat je de weg kan zien. Wat zien de bemanningsleden van een onderzeeër om hun koers te bepalen in de diepten van de oceaan? Niets, maar de onderzeeër is wel uitgerust met apparatuur, waarvan de gegevens door de bevelvoerder kunnen geïnterpreteerd worden om de goede koers uit te zetten en zo de reis zonder incidenten te laten verlopen. 

Welnu, de mens kan vergeleken worden met een onderzeeër: in zijn binnenste beschikt de mens over apparaten die hem in staat stellen om zich in de onzichtbare wereld te oriënteren. Deze apparaten zijn de subtiele organen en centra van de mens: de aura, de zonnevlecht, het hara-centrum, de chakra's. Voor het ogenblik zijn die apparaten wat verroest, want ze zijn ongebruikt gebleven sinds vele incarnaties, ofwel zijn ze niet meer juist afgesteld door het ongeregelde leven dat de mens heeft geleid. Het is dus aan hem om ze opnieuw in werking te stellen door oefeningen te doen, zodat hij onder alle omstandigheden duidelijk de weg kan zien die hij dient te volgen."