Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 3 augustus 2017

Berichten van Aartsengel Michael * Het perfectioneren van jullie vaardigheden als een medeschepper / 1 Augustus 2017 / Ronna Herman

Berichten van Aartsengel Michael *
Het perfectioneren van jullie vaardigheden als een medeschepper
1 Augustus 2017 / Ronna Herman / LM-08-2017Doorgegeven via RONNA / Heilige Schrijfster

Geliefde meesters, al vele jaren zijn er zo veel nieuwe uitvindingen geweest en wetenschappelijke doorbraken, samen met een overweldigende hoeveelheid aan filosofische en spirituele informatie de geesten van de mensheid bestokend, zodat het menselijke brein nauwelijks de ontelbare theorieën en nieuwe concepten kan opnemen zonder door overbelasting heen te gaan.

Jullie zijn te midden van een monumentaal proces – een complexe procedure van kiezen en manifesteren van jullie lotsbestemming voor de New Age, welke geleidelijk jullie meer verfijnde, ontvouwende realiteit van morgen zal worden. Jullie keuzes – vooral de gerichtheid, de helderheid en de kracht van jullie gedachten en acties, zullen bepalen hoe snel jullie verlangens zich zullen manifesteren in de materiële wereld van de vorm. Het is van vitaal belang dat jullie leren jullie geest te disciplineren, jullie concentratiemogelijkheden te versterken en jullie emoties de baas te blijven en het kwebbelen van de geest. De geschenken en mogelijkheden of de Goddelijke toebedelingen die worden aangebonden aan jullie, vereisen / vragen een overeenstemmende sterke, persoonlijke discipline, tezamen met een hoog niveau van verantwoordelijkheid.


Het bewust scherp worden van jullie emoties en jullie gedachtenpatronen is een kritisch component binnen het proces van de cocreatie, want het zal de kwaliteit van de vibratiepatronen bepalen die jullie zullen uitstralen of sturen in/naar jullie persoonlijke Twaalfstralenschepperswiel.**

De frequenties van de Zaadgedachten die jullie planten in jullie persoonlijke Wiel van Creatie zullen de kwaliteit bepalen van wat jullie zullen manifesteren en zij zullen mede bepalen wat jullie zullen ervaren in jullie leven van iedere dag – hetzij positief of negatief. Deze voorvallen zullen jullie barometer zijn voor wat voor soort van vibratiepatronen jullie uitsturen in de wereld van oorzaak en gevolg.

Jullie primaire taak / doel in deze periode is om een staat van bedachtzaam bewustzijn te ontwikkelen, aangezien jullie dieper en dieper bewegen naar het Kern Zaadatoom van jullie Heilige Hart en Heilige Geest; dit is waar jullie alle kracht en begeleiding zullen vinden die jullie ooit nodig zullen hebben. Zoals jullie jullie medescheppende mogelijkheden ontwikkelen en meer bedreven worden met jullie persoonlijke gedachtenbeheersing en mogelijkheden voor visualisatie, zullen jullie begrijpen hoe belangrijk het is om constant toezicht te houden op de frequentie patronen die jullie vooruit stralen in de wereld. Wees altijd bedachtzaam dat jullie leven in een wereld van vibrerende, neutrale kosmische energie – de krachten van de Schepping – die op jullie wachten om ze vorm te geven in wat dan ook dat jullie kunnen voorstellen. Jullie creëren jullie eigen Hemel of hel. Jullie kunnen niet iemand anders beschuldigen voor de realiteit die jullie momenteel ondervinden.

**Instructies voor het creëren van Jullie Persoonlijke Levensbloem Schepperswiel met illustraties kan worden gevonden bij onze Studiehandleiding: REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY & ILLUSTRATIONS. www.StarQuestMastery.com/books. (RHV)

Jullie zijn een Vonk van de Goddelijke Schepper en toen jullie het geschenk van geïndividualiseerd bewustzijn werd gegeven, een bewustzijn van jullie Goddelijke, onafhankelijke natuur, zijn jullie gecodeerd met een blijvend Geheugenzaadatoom welke aangeeft:

“Ga heen en creëer werelden zonder een einde in mijn naam.”

Vanaf die tijd verder dan het herinneren, hebben jullie ervaren,  gestreefd, geleerd, soms succes hebbend en eveneens vele malen falend; toch, jullie hebben gestaag progressie gemaakt en nu wordt een mogelijkheid gegeven om een volwaardige deelnemer te worden van de schepping van een nieuw Gouden Tijdperk.

Het integreren en perfectioneren van de deugden, kwaliteiten en eigenschappen van jullie velen Hogere Zelven is een geleidelijk proces. De veelheid van Vonken van jullie Goddelijke Zelf bevatten een weelde aan informatie en ieder individueel Facet heeft vele wonderlijke ervaringen en successen met jullie te delen, samen met een grote infusie van Goddelijke Liefde, zegen en vreugde. Ieder Zaadatoom van jullie Hogere Zielzelf die jullie integreren zal jullie voorzien van meer wonderlijke geschenken van Godbewustzijn: capaciteiten, talenten en wijsheid voorbij aan jullie meest wilde verbeelding.

Het is van vitaal belang dat jullie leren te zijn een bewuste, toewijzende, aanwijzing gevende waarnemer van al de levenskrachten. Om een volwaardige medeschepper te worden, moeten jullie een idee lang genoeg in jullie gedachten vasthouden om het duidelijk in jullie brein te registreren. Alle gebeurtenissen en gecreëerde manifestaties van vorm zijn aanduidingen van energie en gedachtenkrachten: het gebruik of misbruik van kracht.

Herinner jullie dat de adem de geleider is van de vitale Levenskracht energie. In de komende jaren, zal de mensheid begrijpen dat de adem heilig is – het is het geschenk van leven – en jullie zullen leren om het niet te verspillen. Wanneer jullie iedere adem inhaleren, wees ervan bewust dat het de enige adem is waar jullie verzekerd van zijn, want het kan heel goed jullie laatste adem zijn. Het is van vitaal belang dat jullie tijd nemen om de belangrijke concepten van de Schepping te overwegen en te integreren waar wij jullie van voorzien.

Jullie, de Sterrenzaden, die het benodigde niveau van harmonieuze frequentie patronen hebben bereikt, zijn nu gereed om alles wat jullie hebben geleerd in praktijk te brengen. Zoals jullie dat doen, zullen degenen om jullie heen die nog steeds worstelen binnen de grenzen van de beperkte lagere Dimensionale omgeving, met ontzag worden ingeboezemd van wat jullie aan het bereiken zijn en geleidelijk zullen zij jullie voorbeeld beginnen te volgen. Zoals jullie weten, is onderwijzen, het leren aan, de meest effectieve manier om de aandacht te krijgen van degenen om jullie heen. Een veelgebruikt gezegde uit het verleden is ook van toepassing: “Aan hun vruchten zal je hen herkennen.”

BESTUDEER DEZE CONCEPTEN TOTDAT ZIJ ZICH STEVIG HEBBEN GEWORTELD IN JULLIE GEHEUGEN, WANT ZIJ MAKEN DEEL UIT VAN DE “WETTEN VAN MANIFESTATIE” EN ZIJ ZIJN CRUCIALE BESTANDDELEN VOOR JULLIE SUCCESVOLLE BEREIKING VAN DE STATUS VAN EEN “MEESTER VAN MANIFESTATIE.”

** Wordt een omstander, een waarnemer, niet een deelnemer van al het negatieve drama dat constant om jullie heen gaat. Het is de staat van jullie emoties die jullie meenemen, meetrekken in de maalstroom van negativiteit. Wanneer jullie harmonieuze, hogere frequentie patronen uitstralen, zullen jullie immuun zijn voor de tegenstrijdige energie om jullie heen.

** Jullie zijn in het proces van het uitbreiden van jullie bewuste waarneming van wat er om jullie heen aan het gebeuren is en het is mede van vitaal belang dat jullie een losstaande gemoedstoestand onderhouden. Jullie zijn een nieuwe manier van denken aan het ontwikkelen, welke is gebaseerd op mentale en emotionele controle.

**Eerst komt Zelfbewustzijn, dan Zielbewustzijn, gevolgd door Galactische Bewustzijn en uiteindelijk Sub-universeel-bewustzijn.
Jullie spannen je in om in te tappen op de stromen van Oneindig Bewustzijn, evenals op de grote Lichtpiramides, welke het Kosmische Manifest inhouden voor de volledige Goddelijke Blauwdruk voor deze Subuniversele ervaring – een overgang naar een MENSELIJKE evolutionaire bevordering en in/naar de meer verfijnde frequenties van de AGE of AQUARIUS.

** Jullie ontwikkelen ook een verhoogde, gecontroleerde gevoeligheid voor degenen waar jullie mee in wisselwerking staan, wat inclusief een empatisch, maar een beetje losstaand standpunt is. Dit is een integraal deel van de ontwikkeling van –zonder oordeel -.
Jullie zullen ijverig jullie waarheid zoeken, opeisen en leven naar het beste van jullie vermogens. Het is van vitaal belang dat jullie alle anderen hetzelfde recht toestaan.

**Sta niet toe dat iets of iemand jullie sereniteit verstoord. Ontwikkel een hoog niveau van verdraagzaamheid en gevoeligheid en jullie zullen ijverig oefenen geduldig te zijn en niet te snel boos.

**Terwijl jullie Zelfmeesterschap proberen te bereiken, zal een deel van het testen zijn dat jullie moeten ervaren, overwinnen en voorbij te gaan aan sommige van de beproefde relaties met mensen in jullie levens die niet gereed of bereid zijn om vooruit te gaan op de spiraal van bewuste ontwaking van de Ziel. Elke ziel moet het pad kiezen wat zij willen volgen. Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor jullie eigen spirituele evolutie.

**Het is absoluut noodzakelijk dat jullie geen afstand doen of nemen naar jullie zoektocht voor persoonlijke Spirituele ontwaking en Zelfmeesterschap door een vals plichtgevoel of loyaliteit aan degenen die willen blijven trekken van jullie energie of vanwege degenen die een onredelijke hoeveelheid van jullie aandacht en tijd vragen.

Mijn dapperen, nu, meer dan ooit, hebben jullie de instrumenten van manifestatie binnen handbereik. Jullie moeten uit jullie comfortzone stappen en alles loslaten wat jullie niet langer dient voor het hoogste goed. Ieder van jullie weet waar dit van toepassing is in jullie persoonlijke leven – het heeft jullie voor maanden en zelfs jaren aangestaard – en het zal zelfs meer ondraaglijk worden totdat jullie uiteindelijk zwichten en laten gaan wat jullie tegenhoudt. Zoals jullie meer volwaardig worden als geïnspireerde medescheppers, zullen jullie niet langer jullie energie richten op het creëren van de kleine, alledaagse verlangens van het verleden. Jullie zullen een constante stroom tot stand brengen van Adamantine Deeltjes naar en door jullie fysieke voertuig, met de rest uitstromend in de wereld van de vorm.

Jullie zullen hebben geprogrammeerd tot in het kleinste detail dat wat jullie willen manifesteren voor jullie persoonlijke comfort en genot.

Jullie aanhoudende mantra zal zijn: “Al mijn behoeften en verlangens worden vervuld zelfs voordat ik besef wat ze zijn en ze zullen altijd voor mijn hoogste goed en het hoogste goed voor allen zijn.”

Jullie hebben uiterst nauwkeurig jullie pad van dienstbaarheid aan de mensheid geschetst, wat in perfecte harmonie zal zijn met jullie Goddelijke Missie voor deze nieuwe era. Jullie zullen een constante, heldere en gunstige verbinding hebben met jullie ingezeten Overziel -Hogere Zelf en jullie zullen vol gratie en met gemak het Pad van Licht volgen dat zich steeds maar hoger en hoger kronkelt naar de verfijnde rijken van bestaan. Wees ervan verzekerd dat ik jullie altijd zal begeleiden, richting geven, inspireren en jullie beschermen wanneer jullie voortreizen in/naar het onbekende.

Ik straal de eeuwige Liefde van onze Moeder/Vader God naar ieder van jullie.
IK BEN Aartsengel Michaël.

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*
775-856-3654   www.StarQuestMastery.com   
* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

September 16, 2017
LIVING FROM YOUR RADIANT HEART
ONLINE WEBINAR VIDEO WORKSHOP
Date:  Saturday, Sept 16, 2017 (all videos will be available for one month)
Time:  1:00 pm EST
Cost:  $125 (early bird registration if paid in full by Sept 1, then only $95)
REGISTER AT:  www.RadiantHeartSeries.com
Randall Monk ~ The Ultimate Ascension Tool (45 min)
Ronna Herman Vezane ~ Gems of Wisdom from Archangel Michael (45 min)
Doreen Virtue, Ph.D. ~ Healing Divine Love and Light (30 min)
Elizabeth Foley Ph.D. ~ Love is the Language of the Soul (15 min)
AND SIX OTHER WELL-KNOWN CHANNELS / SPIRITUAL MESSENGERS.

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het licht zijn).

Vertaald door Anja voor : Wakkeremensen