Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 30 augustus 2017

Beelden van onwaardigheid / 27 augustus 2017 / Pamela Kribbe

Beelden van onwaardigheid
27 augustus 2017 / Pamela Kribbe

Beste vrienden, ik ben Jeshua. Ik kom jullie eraan herinneren wie jullie zijn, jullie kracht en jullie grootsheid. Jullie zijn een onuitputtelijke bron van licht die zich voortdurend vernieuwt, die groeit en groeit; Een uitbundige stroom van goddelijke energie. Ik wil jullie met deze energie inspireren en ik vraag of jullie deze energie volledig in jullie geest, jullie lichaam, jullie hele leven kunnen laten stromen, zodat de energie van jullie ziel zichzelf hier op Aarde kan uiten.

Ik verzoek jullie om oude en valse beelden van onwaardigheid los te laten. Ik wil vandaag met jullie spreken over zelfvertrouwen en zelfbekrachtiging; Over durven op te staan ​​en te geloven in het vuur dat jullie binnenin je dragen. Dit vuur is jouw Licht; Het wil hier en nu helder branden. Maar ieder van jullie heeft zoveel onjuiste informatie over wie je bent en wie je zou moeten zijn, waardoor jullie spirituele kracht en jullie originaliteit, jullie uniekheid, verzwakt is. Op dit moment in de evolutie van de mensheid worden nieuwe spirituele krachten bevrijd, en dat kan alleen maar totaal en echt gebeuren door de mensen die nu op aarde leven. Een nieuwe tijd en energie wordt door jullie geboren en dat kan alleen op een diepgewortelde manier ontstaan ​​als jullie je eigenwaarde volledig omarmen.


Mannen en vrouwen zijn beide door de samenleving door de tradities en onderwijsprocessen misleid, zodat beelden van zonde, schaamte en schuld zich blijven vastklampen aan het leven en binnenin jullie allemaal. Het leven wordt afgeschilderd als een strijd om jezelf te bewijzen en een gevecht om te overleven. In deze traditie wordt een zeer beperkte vorm van mannelijke energie in het leven noodzakelijk geacht, en die positie berust in wezen op een onstabiele basis van angst en behoefte aan controle. Deze vorm van mannelijke energie heeft eeuwenlang ook de spiritualiteit gedomineerd. Christelijke spiritualiteit is door mannen gedomineerd geworden door de kerk, en heeft daarmee de verbondenheid met zijn oorsprong verloren. Jullie zijn hier om de Christus-energie te herstellen met zijn oorsprong; Om het levende hart ervan in jullie zelf te herstellen en dit te delen en door te geven aan anderen.

Ik herken jullie als mijn broers en zussen. Jullie zijn zo dierbaar voor Mij en wat Me het meest bedroeft is om te zien hoe jullie jezelf kleineren en wegcijferen, hoe misleid jullie je voelen over wie jullie zijn. Beelden van zonde, schande en schuld bedriegen jullie allemaal. Laten we eens kijken hoe die beelden een rol spelen in het leven van zowel mannen als vrouwen. Bij mannen, zijn deze beelden een indruk van hen tijdens hun vroege jeugd, het onderwijs, door de nadruk die wordt gelegd op de prestaties en de competitie, en het verdragen van anderen; om in staat te zijn om voor jezelf op te komen en dapper te zijn en je mannelijkheid te laten zien. Gevoeligheid en vrouwelijke kwaliteiten, zoals het kunnen verbinden en te verplaatsen in anderen, worden verworpen als onmanlijk, als eigenschappen die niet bij een man horen. Bij vrouwen wordt de nadruk gelegd op het niet onderscheiden van zichzelf, maar eerder op empathie met anderen en bereid zijn om anderen te dienen; De zorgzaamheid, het geven van kwaliteit wordt benadrukt.

Deze twee rolmodellen beïnvloeden nog steeds de mannelijke en de vrouwelijke psyche en presenteren valse beelden. Een vrouw wordt verondersteld om haar echte waarde te vinden in het geven van zichzelf in haar empathie en zorg voor anderen. Ze verliest hierdoor haar eigen kracht en het vermogen om pal te staan, en een houding aan te nemen en zich duidelijk in de wereld te positioneren. Maar het is alleen de basis van een vrouw die haar autonomie, haar vrijheid en onafhankelijkheid in de wereld opeist, dat de vrouwelijke energie kan stromen met haar ware kracht. Als die basis van autonomie ontbreekt, worden vrouwen verzwakt en nemen ze niet de positie en de macht in de wereld in die aan hen behoort. Het traditionele rolmodel voor vrouwen versluiert hun scherpe geest en avontuurlijkheid.

Bij mannen is het in zekere zin omgekeerd; Tijdens hun opvoeding worden ze vaak afgeschermd van hun hart, hun gevoeligheid en hun behoefte om zorgzaam te zijn, lief te hebben en te beschermen. Ze moeten zich onderscheiden en worden gedwongen tot een onvermijdelijke eenzaamheid, isolatie en het gevoel van verlorenheid, die hen van het geheel onderscheidt. Soms verliezen ze hun gevoeligheid echt en durven ze zichzelf niet over te geven aan de stroom van emoties, gevoelens en liefde die ook zeker in hun hart aanwezig is.

Er is een verlangen in de mannelijke ziel om ook de vrouwelijke aard, dat al een intrinsiek onderdeel is van hun ziel, te belichamen, maar de mensen hebben de neiging om dit verlangen buiten henzelf op vrouwen te projecteren. Vrouwen hebben ook de neiging om hun verlangen naar macht en onderscheid op mannen te projecteren. Maar als beide geslachten deze kwaliteiten niet binnenin zichzelf kunnen vinden, ontstaat er een pijnlijke relatie tussen mannen en vrouwen. Ze voelen een behoefte naar elkaar, maar op hetzelfde moment is er een conflict, omdat afhankelijkheid nooit een goede basis is voor een werkelijk liefdevolle relatie. Beiden geslachten moeten een innerlijke verbinding maken met hun eigen mannelijke en vrouwelijke krachten. Deze energieën horen bij elkaar; Ze zijn als een helix die om zichzelf verstrengeld is. Alleen samen kunnen zij groeien en bloeien.

Wat gebeurt er met het zelfbeeld van mannen en vrouwen als ze moeten voldoen aan wat eigenlijk  een - dimensionale stereotypen zijn van mannelijkheid en vrouwelijkheid? De man ontwikkelt vaak een persona of vals ego dat hij aan de wereld moet presenteren, omdat hij voelt dat hij zich moet bewijzen; Hij moet optreden en een man van actie zijn. De vrouw ontwikkelt ook een persona, omdat ze charmant, aardig, behulpzaam en vrijgevig moet zijn. Wanneer beide geslachten de andere kant van zichzelf proberen te tonen, ontstaan er meestal gevoelens van schuld, schaamte, niet goed genoeg zijn, of hun tegenovergestelde: van zelfbelang of arrogant zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de haat in jullie geschiedenis als een reactie op homoseksualiteit. Mannen die expliciet hun vrouwelijke kant naar voren brachten en plezier erin toonde door dat te doen, werden beschouwd als de belichaming van verdorvenheid. Limieten waren overschreden die intact moesten blijven. En waarom was dit zo? Blijkbaar was het noodzakelijk om mannen en vrouwen te plaatsen in strakke boxen om hun ware spirituele kracht en unieke kracht te onderdrukken, omdat deze stereotypen allemaal hebben gehandeld tegen een achtergrond van de energie van dominantie en macht.

Jullie hebben allemaal te maken gehad met deze onderdrukkende energie, soms als slachtoffer en soms als dader, dus je kunt je afvragen waarom deze houding zich ontwikkeld heeft. Jullie kunnen op deze manier naar de situatie kijken: het creatieve avontuur op Aarde, de hele levenscyclus en steeds meer levens, is een enorm groeiproces. Het is een lange reis waarin jullie de uitersten hebben ervaren van wat jullie "dualiteit" noemen in de wereld van vorm: licht en donker, verbondenheid en gescheidenheid, man en vrouw. Jullie zijn ver weg van Huis gereisd, en dit is niet zonder betekenis. Deze ervaring heeft grote waarde en brengt een diepe rijkdom voort in iedere ziel die deelneemt. Maar het betekent ook dat jullie zijn afgedaald in de rijken van angst, woestenij en verlatenheid van jullie ware zelven. Ik ben hier om jullie te herinneren aan wie jullie zijn in deze afdaling in de duisternis en van jullie ervaring van beide zijden van de energieën van macht en dominantie: slachtoffer en dader.

Nu is het moment in de levenscyclus op Aarde dat het tijd is om terug te keren naar een groter evenwicht, om meer balans te krijgen, dus ik roep jullie op om je te herinneren wie je werkelijk bent. Jij kwam uit een bron van onuitputtelijk Licht; Een licht dat vreedzaam is, stroomt en dynamisch is, en welke ervaart en onderzoekt. Er was geen alwetende god, geen dominante heerser die je leven heeft bepaald, maar een heldere vrije Lichtstroom die zich zowel in de mannelijke als de vrouwelijke energieën voordoet en in verschillende vormen die allemaal zo mooi bij elkaar passen. Voel opnieuw de originele band tussen energieën, de dans van het vrouwelijke en het mannelijke.

De vrouwelijke kracht gaat over verbinding en eenwording; Het brengt energieën samen. De vrouwelijke energie opent naar buiten vanuit het hart en ontvangt met liefde en tedere zachtheid. Op een bepaalde manier draagt de vrouwelijke energie het universum. Het is de bron van verbondenheid, van Eenheid. Voel de kracht van deze energie. Zij is aanwezig in alle diversiteit die je om je heen ziet: de mensen, de dieren, de planten. Door alles stroomt de Ene: de Moeder, de Godin, de verbindende en verenigende energie.

De mannelijke kracht gaat over onderscheid en is creatief op een andere manier; Het creëert individuen. In jullie ziel zijn jullie verbonden met elkaar, maar als individu zijn jullie ook apart, anders, uniek - een van een soort. Doorheen het hele grote universum is er niets en niemand die precies is zoals jij. Wat een wonder! Kun je, in aanvulling op het ervaren van jezelf binnen de Ene, de bron van waaruit je gekomen bent, ook jezelf toestaan “anders” te zijn, de volledig unieke magie van het jou zijn? Voel het, zelfs als je het niet in woorden kunt uitdrukken - het is de 'jij' binnenin jou. Dit is de creatieve kracht van de mannelijke energie.

De grootste vreugde in scheppen is wanneer de Ene zichzelf door de ander ontmoet. Als jij in een mannelijk lichaam woont, kun jij je verwonderen over een vrouw, haar uiterlijk, haar schoonheid, de toegang die zij heeft tot bepaalde energieën, de verenigende krachten in haar. Als vrouw kun je je verwonderen en genieten van een man: zijn lichaam, zijn kracht, het beschermend vermogen die uit hem kan voortkomen. Het spel tussen man en vrouw wordt een vreugde en een bron van creativiteit wanneer beide geslachten hun eigen kracht en waarde natuurlijk omarmen. Beide zijn onderdeel van het ene Licht, eeuwig verbonden met elkaar. Toch is er tegelijkertijd dat verschil dat alles spannend en avontuurlijk maakt; Een ontdekkingsreis vol met mogelijke ervaringen die jullie verdiepen en verrijken. Dat is de belofte van het spel tussen man en vrouw.

Vandaag spreken we in het bijzonder over de mannelijke energie, en daar wil ik nog wat meer over zeggen. In de traditionele spirituele denkwijze is het vaak het geval dat het ego wordt uitgebeeld als iets dat slecht is en moet worden overstegen. Zeker in het verleden was het opstijgen naar boven in het hemelse gezien als het ideaal van ware spiritualiteit. Maar wat is ware spiritualiteit? Het is niet alleen de verbinding, de gemeenschap, de eenheid die centraal staat tot spiritualiteit, maar ook de mogelijkheid om je unieke krachten van een 'Ik' zijn te onderscheiden. Het toelaten van jullie unieke krachten om te stromen en te bloeien is net zo belangrijk als het verbinden, en dit geeft een Aardse, manifesterende vorm aan het Licht van jullie ziel. Het is specifiek voor deze onderscheidende kracht dat je een ego nodig hebt. Maar hiermee bedoel ik het ego niet zoals het in de mannelijke traditie is vertegenwoordigd. Niet een hard en verhard ego dat zich wil onderscheiden ten koste van iedereen en alles, dat macht wil verzamelen, die over anderen of over het leven wil heersen. Dit standpunt zelf is een vals beeld van wat het ego is. In zijn ware vorm is het ego een brandpunt, een prisma, voor jullie essentiële Ik-heid, jullie unieke kracht. Het moet er zijn en is een heel bijzonder en onvervangbaar onderdeel van creatie, zoals een puzzelstuk dat jouw een deel van het grotere geheel maakt.

Omarm die kracht! Zeg er 'ja' tegen. Reageer met vreugde naar wie je bent; Je bent onvervangbaar. En als je opstaat in je ware kracht, hoef je je ego, je persoonlijkheid niet te overstijgen en achter te laten; Je hoeft niets in jezelf te ontkennen. Integendeel, je wordt wie je echt bent. Het Licht van je ziel daalt volledig af in al je cellen, jouw lichaam, jullie hele mensheid. Alles wat jullie toebehoort, wordt verlicht door dat Licht. Dan zeg je 'ja' tegen jezelf - jullie hele mensheid mag zijn - en jouw unieke zelf stroomt in alles wat je bent en doet. Je hoeft jouw menselijkheid niet te verbergen; Je hoeft je er niet voor te schamen

Stel je voor hoe het Licht vanuit zijn bron door jouw heen schijnt. Laat het Licht naar beneden door jouw kroonchakra stromen dan door jouw hele wezen. Het is een wit en universeel licht, liefdevol en zacht. Het stroomt door al het leven en ook door jou. Door jou krijgt het licht een unieke uitstraling, een speciale toon, een ander geluid. Kijk naar binnen voor een ogenblik en misschien kun je bepaalde kleuren zien, bepaalde tonen horen of gewoon een bepaald gevoel krijgen; Voel dan diep in jezelf: 'Dit ben ik; Dit is het mysterie van mij". Je bent hier om dit mysterie te ontvangen en niemand anders kan dat doen, alleen jij. Laat het door je hele lichaam door je buik, benen en voeten stromen. Dit is de integratie, de fusie, van het mannetje en het vrouwelijke in jezelf.

Voel je welkom op Aarde en geniet van wie je bent. Schaam je niet en voel je niet schuldig. Laat oude beelden van zondigheid los. Niemand wordt door hen gediend, niet jij en niet de wereld. Laat het vuur branden en laat het Licht uitstralen! Dat is mijn diepste verlangen; En mijn diepste wens is dat jullie op eigen kracht op jullie opstaan eigen twee voeten. Laat het zaad van de Christus-energie bloeien in jezelf en wees niet afhankelijk van iemand anders.

Ik groet jullie allemaal, in gelijkheid en in diepe vreugde.

Jeshua

(Her)vertaald door wakkeremensen.blogspot.nl

 
© Pamela Kribbe www.jeshua.net