Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 30 augustus 2017

Aranuth Spreekt: Spiritualiteit en het Fysieke / Malcolm Bell /24 augustus 2017

Aranuth Spreekt:
Spiritualiteit en het Fysieke
Malcolm Bell /24 augustus 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Het is niet zo raar als jullie denken dat de hele wereld op een dieet van chagrijnigheidspillen is en het overzicht compleet verliest. Zoveel mensen rapporteerden steeds vaker over woedende bestuurders die op mensen inrijden; opgewonden en misbruik makende kopers en natuurlijk mensen die vreemd doen, gek, en soms buitengewone dingen doen. Willekeurige handelingen met hersenloos geweld, kunnen dagelijks in de media gezien worden.

De hele wereld lijkt een agressief circus te zijn geworden dat door clowns wordt geleid. Kijk maar eens naar de kluchten en de acties; de beledigingen van het ene continent naar het andere die samengaan met doorgaande oorlogspropaganda, van de zogenaamde leiders. Het antwoord is het effect van krachtig sterker wordende energieën die de planeet bestrijken en die ons uit onze bomen van apathie, lethargie en het toestaan aan anderen om ons eronder te houden en ons te controleren, schudden. Of onze blauwdruk het nu kan opnemen of niet en positief kan antwoorden op deze veranderingen die aan onze fysieke, emotionele en mentale lichamen worden gebracht door de verhoogde energieën: onze onmacht en/of tegenzin om uit de amnesieput te klimmen en onszelf omhoog te brengen, zijn de oorzaak. Mijn gidsen zien dat wij als individuen kalm moeten blijven en gecentreerd, zouden moeten leven in de vrede en de rust van ons hoger zijn en de kuren van de wereld langs ons heen laten gaan zonder dat zij een litteken op ons achterlaten.

Het is ook heel prettig om te kunnen vertellen dat ik merk dat er steeds meer mensen gaan onderzoeken en serieus overwegen en de hogere waarden accepteren, de spirituele waarden en daar een niveau vinden van comfort en aanvaarding. De planeet heeft zoveel mogelijk ontwikkelde zielen nodig om naar een hoger vibratieniveau te gaan, zielen die hogere idealen, overvloed, licht en liefde uitstralen. Tijdens de laatste open dag van het Cairns Spiritueel Centrum zag ik een groot aantal mensen die ik nog niet eerder had gezien en zich hiervoor nog niet eerder geïnteresseerd hadden en die actief meededen aan de activiteiten. De glimlach op de gezichten en de helderheid van hun aura’s vertelden mij dit allemaal!  

Tijdens helingsbijeenkomsten waren er enkele hoger ontwikkelde gidsen en andere entiteiten aanwezig. Deze ontwikkelde entiteiten verrasten mij met hun plotselinge en onverwachte aanwezigheid.

Over het algemeen heeft elke cliënt een identificeerbare gids die de cliënt op dagelijkse basis assisteert hoewel het door ziekte of persoonlijke situaties kan voorkomen dat er krachtiger gidsen aantrekt dan de gebruikelijke gids. Ik voel dat er zeker een scheiding is tussen de zielen die er klaar voor zijn en rijp zijn om te ontwaken en voor vooruitgang en verlichting, en degenen die er de voorkeur aan geven om “te blijven slapen” of onverschillig staan ten opzichte van de omhooggaande energieën en aldus een breder spectrum van abnormaliteiten ervaren. Voor elke ziel zal het ontwaken komen!

Boodschap:

Goedenavond allemaal. Ik ben deze keer gekomen om met jullie over vele dingen te spreken. Ik wil met name ingaan op jullie spirituele wezen, jullie spirituele, andere gebieden, andere realiteit terwijl jullie aanwezig zijn in het driedimensionale fysieke. Vanaf waar ik ben zie ik vele goedbedoelende zielen voor wier ideeën en zienswijzen geapplaudisseerd mag worden en toch zie ik ook velen die zichzelf feitelijk de verkeerde richting op sturen. Ik wil beginnen met jullie te vertellen je te herinneren wie jullie zijn in tegenstelling met wie jullie zijn in je fysieke incarnatie, een fysieke realiteit. In wat wij als de realiteit kennen, die de energie is, het energetische niveau waarin jullie niet alleen zijn geboren maar waarin jullie zijn gegroeid en zelfs nog verder zullen groeien. Laat mij jullie eraan herinneren dat jullie realiteit, jullie echte realiteit, er een is van Liefde, Licht, Kleur, Geluid, Vibratie. Dit is jullie ware thuis en jullie ware wezen in jullie ware thuis.

Lieve zielen, ik zou jullie er niet aan moeten herinneren dat jullie hebben besloten om naar deze fysieke realiteit te komen, ik ga niet zeggen: driedimensionale realiteit, omdat dit in alle waarheid de realiteit is, de fysieke realiteit die jullie nu bezetten is een behoorlijk mengsel. Het is een mengsel van verschillende driedimensionale en vierdimensionale vibratieniveaus. Nu ik jullie eraan heb herinnerd wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen is de reden waarom jullie hier zijn en waarom jullie naar deze illusie wilden komen, het doel om vele en verschillende ervaringen op te doen en daarbij kennis op te doen, begrip en vooruit gaan door de lessen die jullie in deze ervaring leren. Dit is de algemene noemer van elke incarnatie.

De algemene noemer van reïncarnatie is dat jullie, en jullie alleen, naar deze fysieke realiteit willen blijven komen om te ervaren en lessen te leren. Wat jullie opstapelen in elke incarnatie nemen jullie met je mee naar huis, naar wat jullie de “geestenwereld” noemen. Als jullie terugkomen naar Spirit kunnen jullie herleven en her-ervaren en uit deze ervaringen halen wat jullie daaruit willen halen. En dit wordt dan, voor jullie individueel, zielengroei, dit wordt zielsverrijking en wij applaudisseren voor jullie. Goed gedaan!!!

Velen van jullie, een groot aantal van jullie, zijn hier heel veel keren geweest. Er zijn tijden geweest waarin jullie waardevolle lessen hebben geleerd. Er zijn tijden geweest waarin jullie en de mogelijkheden om te leren en te groeien, verkwistten. Toch, terug in het “thuisgebied” mogen jullie kiezen, na een korte periode van aanpassing en innerlijke overdenking, om weer terug te gaan naar deze fysieke realiteit om deze verloren gegane ervaringen opnieuw te ondergaan, het plan dat jullie eerder hadden opgesteld. Er is geen oordeel. Helemaal geen oordeel. De keuze is aan jullie. Het is aan de individuele energie om te bepalen wat zij wil ervaren, leren, bereiken, om daarvan te groeien. Dit is precies wat er gebeurt met zielen die beslissen om betrokken te worden in een aards leven, dood, geboorte, leven en de doodscyclus. Goed gedaan dus! Wij wensen jullie het allerbeste op je veelvuldige paden! 

Waar ik jullie aan wil herinneren, misschien adviseren, is het feit dat jullie het punt missen. Ik heb zojuist wat tijd genomen om jullie eraan te herinneren dat jullie energiewezens zijn. Dat is jullie ware realiteit. Jullie WARE realiteit. Jullie zijn, zijn altijd geweest en zullen altijd een energiewezen zijn. Jullie zullen altijd energie zijn. Als jullie beslissen om te incarneren en jullie naar dit of andere vergelijkbare fysieke gebieden gaan, komen jullie hier met een voorbereid lesplan. In dit lesplan zijn er wegen voor variaties van dit plan terwijl jullie geïncarneerd zijn. Jullie komen dus met een basisplan dat veranderd kan worden als jullie dit willen.

Als jullie in het fysieke zijn, waarvoor zijn jullie dan hier? Jullie zijn hier om te ervaren, niet alleen de onderwerpen van jullie lesplan, jullie zijn hier om de fysieke realiteit te ervaren. Zeer veel dierbare zielen komen naar deze planeet om te ervaren wat het fysieke heeft te bieden en met name wat het heeft te bieden op het gebied van vooruitgang en groei. Wij observeren geïncarneerde zielen die dit verlangen hebben om zo “spiritueel” te zijn als zij kunnen. Als jullie al spirituele wezens zijn, hoe kunnen jullie dan je spiritualiteit verhogen? Simpel gezegd: Dat kunnen jullie niet. Jullie ZIJN spirituele wezens. En jullie zijn in deze fysieke realiteit om alles te ervaren wat deze fysieke realiteit te bieden heeft of jullie kan assisteren bij jullie begrip, jullie groeien jullie ervaring. Waar zitten wij nu? Wij zien zoveel geïncarneerde zielen die zo diep in de spiritualiteit willen gaan, in de diepte van hun spiritueel wezen, maar dit kunnen jullie niet doen omdat jullie dit al zijn!!!

Er zijn vele zielen die schijnbaar bijna verlangen om NIET in het fysieke te zijn en in plaats daarvan verlangen om zo snel mogelijk terug naar Spirit te gaan. Wij horen hen zeggen: “Ik moet spiritueler worden”, “Ik wil spiritueler worden.” Als jullie terug willen gaan naar de energie van jullie thuisgebieden, waarom zijn jullie dan hier? Waarom namen jullie dan de moeite om hier te komen? Jullie kwamen naar het fysieke om alles te ervaren wat jullie verlangden en wat het fysieke heeft te bieden en toch willen jullie zoveel fysieke ervaringen ontkennen, echt ontkennen. Hmm, is dat niet een beetje vreemd? Dit is zeer vreemd!

Jullie zijn hier om jezelf te verwennen, jezelf onder te dompelen in jezelf, in alles wat het fysieke heeft te bieden zodat jullie volledig kunnen begrijpen wat het geheel van de fysieke incarnatie omvat. Denk er eens over na. Doe dit. Buiten deze planeet van het fysieke, die een illusie is, is jullie echte thuis in de Gebieden en als jullie zijn geïncarneerd zijn jullie in een illusie die voor jullie en alle andere zielen zoals jullie,  werd geschapen. Waarom werd dit geschapen? Om jullie te kunnen laten ervaren. Als jullie niet willen ervaren wat het fysieke heeft te bieden, waarom kwamen jullie hier dan? Waarom blijven jullie terugkomen – reïncarneren? Er is voor jullie zoveel om te ervaren en jullie dienen een fysiek wezen te zijn om vooruit te gaan en die ervaring te verhogen.

Waarom zouden jullie niet willen ervaren hoe het is om in de zonneschijn te zijn, in de regen, in het water, in het bos en de woestijn en je te vermengen met andere fysieke wezens? Waarom zouden jullie jezelf zoveel aspecten van het fysieke ontzeggen? Waarom wijzen jullie de fysieke lessen waarvoor jullie hier kwamen, af? Al te vaak zien wij mensen die niet om willen gaan met anderen omdat “ik veel spiritueler ben dan zij!” Zij willen bepaald voedsel niet eten omdat “zij daarvoor te spiritueel zijn!” Denk er eens over na wat jullie hier komen doen. Waarvoor zijn jullie gekomen? Jullie kwamen naar deze planeet van solide materie, het gebied van het fysieke. Waarom willen jullie niet alle dingen ervaren die jullie zonder oordeel willen ervaren? Er zijn bepaalde dingen in dit fysieke leven waar jullie niet aan mee willen doen en die jullie niet willen ervaren. Dat is goed. Dat is jullie eigen, vrije wil. Jullie kunnen dit doen als jullie dit verkiezen. Toch is het een valkuil als jullie zeggen: “Ik kan dit niet doen”, “Ik ga dit niet doen omdat ik daarvoor te spiritueel ben.” “Ik ga mij niet bezighouden of met anderen vermengen omdat ik daarvoor te spiritueel ben.” Ik zou willen dat jullie daar serieus over nadenken.

Ontzeggen jullie jezelf vele prachtige ervaringen omdat jullie van oordeel zijn dat jullie daarvoor “te spiritueel zijn?” Ik zeg nogmaals dat jullie werkelijk spiritueel zijn. Dat is wat jullie zijn. Jullie zijn niets anders. Niets anders! De enige samenhang met wat jullie “spiritualiteit” noemen is de manier waarop jullie je bewegen in dit fysieke leven. De ervaringen die jullie willen hebben. Zijn jullie niet hier om te genieten van het gezelschap van anderen, om hen te helpen op hun pad, om hen te helen, om hun leven te delen, om hun fysiek te delen?

Daarvoor zijn jullie hier. Jullie kozen ervoor om daarvoor te komen. Zorg er dus voor dat jullie niet ervoor kiezen of worden betrokken bij dingen die niet in lijn liggen met je pad maar kies ervoor om jezelf te eren, om je soevereiniteit te eren, je individualiteit, je recht om alles te ervaren dat jullie hart verlangt. Zelfs, zelfs tot op het punt, dit deel van de les, de ervaring die jullie wilden hebben, zelfs inclusief dingen als beschadigen, pijn, verraad, oordeel; omdat dit de dingen zijn waardoor jullie ervaren en leren.

Jullie dienen echt vele dingen te ervaren zonder oordeel. Ervaar vele dingen omdat het allemaal voer is. Voer voor jullie zielengroei. Jullie zielsverrijking. De reden waarom ik dit onderwerp vandaag heb gekozen is dus om jullie eraan te herinneren dat jullie hier zijn om te genieten. Niet om jezelf te ontkennen. Ontneem jezelf niet de ervaringen en lessen waarvoor jullie hier zijn gekomen. Veroordeel jezelf of anderen niet. Omdat jullie genieten van al het fruit van het fysieke betekent niet dat als jullie weer teruggaan naar de Hogere Gebieden wij de deur voor jullie neus zullen dichtslaan. Hmm, denk daaraan, lieve kinderen. Denk daar over na. Leven jullie het leven waarvoor jullie hier kwamen? Als jullie niet alle dingen ervoeren waarvoor jullie kwamen wordt het tijd dat jullie dit gaan doen omdat jullie daarvoor hier zijn gekomen. Om die reden!

Jullie ware zelf is in de Gebieden. Jullie ware zelf is in jullie wezen hier. Jullie zullen altijd je ware zelf zijn. En jullie zullen altijd, altijd, altijd spirituele wezens zijn. Luister niet naar religies en anderen die jullie zullen proberen te overtuigen dat jullie niet in de hemel zullen komen omdat jullie niet op de manier leven die zij willen. Ha, ha, dat is een truc over zelfvertrouwen! Leef het leven dat jullie willen leven. Geniet van het leven dat jullie hier wilden ervaren. Misschien kan ik helpen en kunnen jullie anderen op hun pad helpen. Probeer niet een ander te beschadigen of pijn te doen. Ik heb het over alle levende dingen en ik heb het over milieu, jullie bomen, jullie water, jullie wind, zon, regen. Let daarop. Kijk naar jezelf. Dat is jullie pad. Geniet ervan. Beschadig niets als jullie je pad belopen en geniet zowel fysiek als spiritueel van het leven.

Wie ben ik?  Ik ben het Al. Ik ben Eenheid. Ik ben de energie van het Al en de Eenheid.
Dank jullie wel. Dank jullie wel. Misschien, misschien word ik uitgenodigd om op een dag in jullie toekomst terug te komen. Ik wens jullie Liefde en Licht, Geluk en Vreugde op jullie paden: ga erop uit en leef en geniet.

Goedenavond.