Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 19 augustus 2017

Afscheid van de oude wereld. / Welkom Nieuwe Wereld

Afscheid van de oude wereld.


De oude wereld die gekenmerkt wordt door:

Ø Oorlog en geweld, overheersing, manipulatie, leugens, onrechtvaardigheid, misbruik, onvrijheid, slavernij, enz.

Ø Een vastzitten in verouderde ideeën en overtuigingen.

Ø Een geloven in schijnbare vrijheid en vrede, terwijl er op hetzelfde moment gedreigd wordt met kernwapens.

Ø Angst zaaien en mensen verdelen.

Ø Onwetendheid en vaak een gebrek aan interesse.

Ø Zelfgenoegzaamheid.

Welkom Nieuwe Wereld


Een wereld waarin:

Ø Rechtvaardigheid en eerlijkheid Norm zijn.

Ø Iedereen en alle leven gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

Ø Grote overvloed aanwezig is.

Ø Alles samen gedeeld wordt: alle hulpbronnen, gezond voedsel om te eten, zuiver water om te drinken, zuivere lucht om te ademen.

Ø Iedereen beschikt over een fatsoenlijke woning met alle benodigde voorzieningen.

Ø Iedereen toegang heeft tot een goede gezondheidszorg, lichamelijke alsook geestelijke en tot goed onderwijs.

Ø Iedereen zich mag ontwikkelen zoals het of zij dat zelf verkiest.

Ø Kortom een wereld van Grootmoedigheid, Vrijheid en Vrede!

De trein van de Nieuwe Wereld is al flink op snelheid.
Iedere dag springen er meer mensen op die trein.
Wanneer de kenmerken van de Nieuwe Wereld u aanspreken, spring er dan rustig op.
Wanneer dat niet het geval is, doet u dat gerust later.
Het is nooit te laat.

Mijn reisgenoten en ik heten u van harte welkom en groeten u met de meest vriendelijk hartelijkheid.

Sjra