Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 3 augustus 2017

Aartsengel Michael: Wees heel erg lief voor je angsten. Spreek ermee, bevraag ze, aanvaard ze, en troost ze! 18 Juli 2017 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael:
Wees heel erg lief voor je angsten. Spreek ermee, bevraag ze, aanvaard ze, en troost ze!
18 Juli 2017 / Rita Pulmans 

Rita: Geliefde Aartsengel Michael,

Graag wilde ik van u weten hoe we geloof, hoop en liefde kunnen zien en hoe deze te plaatsen. Het zijn mooie woorden en hoe kunnen we ze gebruiken in ons dagelijks leven. Voor mij is het vooral het woord vertrouwen waar ik de laatste tijd nogal moeite mee heb.

Kunt u ons/mij hierin wat steunende woorden geven.

Ik dank u geliefde Heer Michael.

Lieverds,

De woorden geloof, hoop en liefde zijn onlosmakend met elkaar verbonden.
Plaats tussen hen in ook het woord vertrouwen.
Laat mij Aartsengel Michael dit even verduidelijken.
Geloof hebben jullie, wanneer jullie een zonnige toekomst tegemoet zien.

Dit is geloven.
Dit is meer dan geloven.
Dit is creëren.

Doordat jullie de toekomst in een positief perspectief plaatsen, gaan jullie automatisch in je geloof. Jullie zijn de toekomst aan het realiseren.
Je gelooft dit door het reeds te zien, te weten, te voelen, te leven en te ZIJN.


Hoop is een beetje een buitenbeentje in de rij. Waarom mag ik dit jullie vertellen geliefden. Hoop is een kwestie van reiken naar een zonnige toekomst, maar dit is niet echt geloven. Daar er geliefde harten, wanneer er hoop nodig is, meestal geen vertrouwen aanwezig is. Dan is het niet echt een weten, een voelen, een geloven van hetgeen waar je op hoopt. Hoop is nog steeds een tikkeltje beladen met, ja of neen, wel of niet.....

Daarentegen is het woordje vertrouwen hierin goed op zijn plaats. Als je hoopt op iets én je hebt het vertrouwen, dan is dat al een heel andere kwestie. Hoop doet leven zegt men wel eens, doch niets is minder waar.

Dit doet de liefde. Liefde doet leven. Liefde in al zijn vormen.
De onvoorwaardelijke Liefde, dat wat alles overstijgt. Liefde zonder regeltjes of beperkingen. De liefde die alles overziet vanuit het geheel. Liefde, die vanuit een hoger perspectief weet te milderen. Begrijpt, voelt, straalt, koestert,....vul verder in......

Wat ik AEM hier tracht te zeggen geliefde harten, is wanneer de liefde je grote metgezel is, je Meester, je geliefde, dan weet je dat de overige woorden zoals geloof, hoop en vertrouwen, er automatisch in verweven zijn.

Lieve harten, vertrouwen is weten, voelen, begrijpen dat wanneer je trouw bent aan de liefde, dat de Liefde de tegengestelde zaken dan volledig overstraalt. Schaduwen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

R: Hoe kunnen we onze angsten transformeren/af geven.

AEM: treed eruit lieverds!

R: Hoe kunnen we sommige gedachten, die bv. beelden vormen over bep. angst,hoe
kunnen we deze "overtuigingen", deze angsten transformeren?

AEM: Door er een ander beeld in te plaatsen.

R: Hoe doen we dit?

AEM: Door het te doen, door te oefenen. Door geloof en vertrouwen en vooral door liefde voor jullie zelf.

Wees mild voor jullie gedachten.
Wees mild voor jullie toekomst.
Wees mild en liefdevol voor jullie zelf.

Dit heeft verdragende, mooie gevolgen. Milder jullie gedachten, gevoelens, milder jullie onmacht. Niet enkel milderen maar tevens oplossen via de liefde. Wees heel erg lief voor je angsten. Spreek ermee, bevraag ze, aanvaard ze, en troost ze!
Ga er mee in gesprek lieverds. Spreek ze toe vanuit je geloof, je liefde en je vertrouwen. Adem het vertrouwen in zoals een zoete berglucht.

Kijk je angsten aan. En doorzie de angst in hun wezen (alles is energie wat vorm aanneemt). Doorzie hun wezen. Doorzie de angsten die je zelf hebt gecreëerd.
Ontdoe deze van hun pijnlijke mantels. Ontbloot ze. Zie de liefde die hierin, erachter schuilt. Wanneer je alles hebt ontbloot is daar geen maskerade meer. (angst is een maskerade en Liefde is de waarheid.) Zie in de angst, zie daarin, de liefde aanwezig.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven.

Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.