De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 11 augustus 2017

Aartsengel Michaël: Aan De Getrouwen die Gods Voorspoed Binnenhalen. / 7 augustus 2017 / Christin


Aartsengel Michaël:
Aan De Getrouwen die Gods Voorspoed Binnenhalen.
7 augustus 2017 / ChristineB


Aartsengel Michaël:

VERTROUWEN! Ik ben het echt, jullie voorvechter, Aartsengel Michaël. Hoeveel IK van jullie hou! Hoeveel WIJ van jullie houden! Ik breng jullie een geschenk van helderheid.

Vertrouwen is het middel om jullie dromen te laten uitkomen. Vertrouwen is de beslissing die jullie harmonie, duidelijkheid en vrede brengt, te midden van wat er ook gebeurt. Vertrouwen is jullie keuze; Vertrouwen in Gods verzekerde Goedheid brengt de drap in het Licht en transmuteert deze.

Hoe reageren jullie bij deze gelegenheid wanneer zaken wispelturig afnemen tussen onzekere rust en buitensporige chaos? Sommige van jullie hebben hun innerlijke inspanningen voor persoonlijke Ascensie en planetaire assistentie verdubbeld en nog eens verdubbeld. Sommige van jullie zijn een beetje vervallen in zorgen, verwarring, mopperen,  boosheid, twijfel of gezwoeg. Bijna ieder van jullie is begrijpelijk vermoeid. Weet dat jullie echt werken – volgens plan – voorbij jullie vermogen . . . wanneer jullie je Vertrouwen inschakelen.


Alles is in orde en Goed in het Koninkrijk van de Aarde! BLIJF IN VERTROUWEN! Vertrouwen is een Godkwaliteit die jullie gebruiken om te dienen, te zegenen en om te gedijen ... en dan keert die Godkwaliteit van Vertrouwen zich helemaal om, om jullie en iedereen te dienen, te zegenen en te verlossen. Het zou heel correct zijn om te zeggen dat Vertrouwen jullie Missie op Aarde is. Denk hier heel diep over na in de weidegrond van jullie hart. Het is door Vertrouwen dat jullie opstijgen en jullie goddelijke doel bereiken!

Diegenen van jullie, die nu al in Vertrouwen lopen en reageren, kunnen bevestigen dat Wij de laatste tijd intensiever met jullie samenwerken dan ooit tevoren. Jullie zijn aangespoord, bemoedigd en onomwonden gevraagd om steeds grotere sprongen van Vertrouwen te nemen, vaak tegen wat redelijk of vruchtbaar leek te zijn.

Toch, wanneer jullie in Vertrouwen handelen, verwerkelijken de resultaten vele banen – veel energiestromen – van intentie en potentieel. Jullie activeren Het Plan via jullie Vertrouwen.

Stel je onze vreugde voor wanneer we nauw samenwerken. Ontvang onze aanmoedigingen en waarderingen wanneer jullie ook maar onze inbreng vragen en terwijl we deze geven, zien we dat jullie al “in de lucht!” zijn – halverwege de SPRONG van Vertrouwen! Met deze instelling en via zo’n keuzes, kunnen we samen veel bereiken, snel.

Heb Vertrouwen.
Ben in Vertrouwen.
Bied Vertrouwen aan.
Reageer met Vertrouwen.
Focus met Vertrouwen.
Wacht soepel, goed gehumeurd en in Vertrouwen.
SPRING!

Een woord rechtstreeks aan onze trouwe Zimlanders (?). Het bijhouden van de voortgang blijven jullie via betrouwbare bronnen ontvangen – van diegenen waarvan jullie correct aanvoelen dat ze direct met ons en voor het hoogste goede van allen werken – worden door ONS hartgrondig bekrachtigd. Ga door met jullie vermogen uit te breiden en jullie Vertrouwen te vergroten.

Vertrouwen doet vrede ontstaan en de vervulling van herstelde waardigheid op Aarde, die jullie nu heldhaftig creëren.

Straal waar Vertrouwen uit.

Ik ben jullie broeder, Michaël

(Gechanneld door  ChristineB / FancyFree, 7 augustus 2017)


Vertaling: Sjra

******************************************************