Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 2 augustus 2017

Aartsengel Gabrielle: Ga verder! Jullie zijn de AfLever Agenten van de Moeder om het Nieuwe te Baren. /17 juli 2017 / Linda Dillon /Geplaatst 2 augustus 2017

Aartsengel Gabrielle:
Ga verder! Jullie zijn de AfLever Agenten van de Moeder om het Nieuwe te Baren.
17 juli 2017 / Linda Dillon
Geplaatst 2 augustus 2017 

Gegroet, Ik Ben Gabrielle, Lelie van Liefde, Trompet van Waarheid, Boodschapper van de Ene, en zoete engelen van licht, de boodschap is nooit veranderd omdat de boodschap liefde is, de totaliteit is liefde, jullie zijn liefde, wij zijn liefde.

En daar ik niet voorstel aan u om doldriest te zijn of onwetend, wat ik wel voorstel is dat jullie je richten op liefde, en dat terwijl je chaos kunt herkennen, weet je dat die geen benen heeft; dat de enige sterkte door het multiversum heen, het omniversum, in feite, de sterkte is van liefde omdat iets anders niet alleen niet van waarheid is, het is niet van Een en daarom heeft het geen kracht, het maaksel om te verdragen.

En jullie zeggen tegen me: “Maar Gabrielle, dat heeft het al honderden en duizenden jaren verdragen.” En wat ik je ook voorstel dat is een knipoog in de tijd.

Nu, ik stel niet voor dat vervulling honderden en duizenden jaren zal kosten, kind. Wat ik voorstel is dat jullie in de tijd van vervulling zitten. Zoals de Moeder heeft verklaard is dit de tijd van vervulling, denk je dat Zij gewoon sprak in metaforische termen? Ik denk van niet.


Nu, we zitten in het proces van geboren worden en we spraken er al eerder over en we zullen er weer over spreken, over dat proces van baring. En in het proces, en dat doet er niet toe kind, of je mannelijk, vrouwelijk, transgender, of gewoon in of uit de vorm bent, het geboren worden in en van zichzelf is een grote vreugde.

Maar specifiek in het menselijke ras… en vele rassen echter… schept dat ook een moment van zorg, dat gevaar, van risico, omdat daar je de essentie gedragen hebt van deze schepping – niet louter in je veld, niet louter in je dromen of je bedoelingen, maar in je stoffelijkheid – je hebt deze schepping gedragen niet alleen in je buik, kinderen maar in elke fiber, in elke cel van je wezen.

En dus, op het moment van de geboorte is er altijd zorg voor die doorgang, voor de gezondheid van het kind en de gezondheid van de ouder. Maar jullie zitten al in die geboorte fase en ik kom om je te verzekeren dat je al in de aandacht bent en je wordt op elke wijze, vorm en ja, inclusief het stoffelijke, verzorgd. Dus ontspan je, er kunnen momenten zijn van lichte pijn, knagingen, maar weet gewoon wat er gebeurt.

Nu, velen van jullie – en ik sprak tot velen van jullie, en als ik zeg dat ik bedoel de gehele planeet en ver daarbuiten – ze zijn in verwarring over dit proces van de geboorte.

Jullie denken… en ik gebruik dat omdat ik je vanmorgen heb gevraagd, vanmiddag, en deze avond en elke dag… om erin te zinken en je weten op te eisen. Maar jullie denken zelf is vaak verwarrend, zullen we zeggen, sommigen door het op het toneel zetten van wat er gebeurt. Met het geboren worden komt het nieuwe.

Het nieuwe komt niet… jullie omstandigheden zijn veranderd, ja, jullie zijn zwanger van mogelijkheden… maar het nieuwe komt niet eerder totdat je het hebt laten geboren worden, totdat je het letterlijk adem hebt gegeven, aan dat nieuwe leven. En ik kan je voorstellen dat het nieuwe leven dat je laat geboren worden niet alleen je zoete geliefde zelf is maar de nieuwe mensheid, Nova Zijn, Nova Aarde, nova werkelijkheid.

Dus kijk niet naar alles om te gebeuren voor de geboorte, het is een resultaat van de geboorte die luistert en aankondigt en het nieuwe uitroept.

Nu, zeggen jullie tegen me: “Liefste Gabby… ja dat is hoe zij me noemen… hoe gebeurt dit? Hoe gebeurt dit in deze format, in dit proces?” Denk erover op een zeer praktische manier, de viering… en ik bedoel viering in de ware zin van het woord… de presentjes, de geschenken, de overvloed – en ik bedoel niet gewoon geldelijke overvloed, alhoewel dat er deel van is – gebeurt na de geboorte. Maar je zegt: “Maar ik ben een wezen, ik ben een persoon, ik ben een man, ik ben een vrouw, hoe kan mijn Nieuwe Wezen mogelijk resulteren in een verandering van de gehele planeet?”

Stop met het onderschatten van jezelf. Als duizenden en miljoenen van jullie … want je vergeet niet de toewijding van 144 miljoen… je doet het voor zo velen, jullie laten letterlijk het nieuwe geboren worden.

En heeft dat geduld nodig en verduring en vreugde en opwinding en juist voedsel en koestering? Ja, maar daarmee komt het nieuwe en dat is het weten, het is de goddelijke autoriteit in actie, het is geen verlegenheid, anders zou iemand anders tegen je spreken.

Er is zoiets als rechtvaardigheid, trotse onafhankelijkheid. En die trotse onafhankelijkheid is jouw verklaring en leven en handelen; dat jullie kiezen en in verbinding zijn met alleen het Moeders Plan, alleen met de Moeder/Vader/Ene alleen met elkaar, alleen met de zuiverheid, de helderheid en de genade van je wezen.

Niets anders wordt toegestaan in de geboorte kamer. Er kunnen opstootjes zijn buiten je deur en je zult hen je liefde sturen, maar je zult niet opstaan van de geboorte tafel en met hen mee gaan doen. Je taak, je toewijding, je vervulling is belangrijker dan dat.

Als je baart, als je het nieuwe voortbrengt, zal vrede heersen, de waarheid zal winnen… liefde zal altijd winnen. En dus, zeg ik hiermee tegen je, ik zeg je, je hebt niet alleen geboorte pijnen, het is geen valse geboorte, ga verder… jullie zijn de leveringsagenten van de Moeder.

We staan je bij… oh we gooien er dingen in die moeten gebeuren in de verbinding van dit Plan, maar jij bent de baarder en het nieuwe en wij zijn met jullie elke stap van het pad.

Dus, onze leiding voor jou… accepteer, zink in je weten, en geliefde engelen, adem. Jullie zijn er. Ga met mijn liefde en wat nog belangrijker is, namens de Moeder, breng ik jullie Haar liefde, ik breng jullie Haar vreugde, ik breng jullie Haar koestering. Vaarwel!!

» Source – Channel: Linda Dillon