Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 4 juli 2017

Zijn jullie klaar voor de bevrijding? / Juli 1, 2017 / Ronna Herman

ZIJN JULLIE KLAAR VOOR DE BEVRIJDING?
Juli 1, 2017 / Ronna HermanBERICHTEN van Aartsengel MICHAËL * LM-7-2017

Herinner, mijn dapperen, jullie leven te midden van de eeuwigheid.
De berichten over kosmische wijsheid die wij jullie brengen, zijn er niet om meer regels voor te schrijven of om nieuwe dogma’s te creëren.
Onze intentie is om jullie harten in vuur en vlam te brengen met liefde en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst, voor jullie.
Zoals meer en meer van de massa’s een ontevredenheid voelen, in werking gesteld door hun Zielzelf, is het essentieel dat de Leringen over Wijsheid van de Ascentie worden bestudeerd en gedeeld met degenen om jullie heen. Jullie, jij, de ontwaakte STERRENZADEN, zijn degenen die nu de opkomende LERINGEN OVER DE WIJSHEID over de toekomst zullen verspreiden.

Nogmaals, sta ons toe om jullie een voorbeeld te geven van wat er gebeurt wanneer jullie heen en weer gaan over het pad van ver-Licht-ing. Jullie hebben gehoord dat er vele woonsteden in de hemel zijn, welke in waarheid, de vele Dimensionale en sub-Dimensionale rijken zijn van de zich gemanifesteerde Schepping. Gedurende het tijdperk dat nu tot een afronding is gekomen, is veel van de werkelijkheid van de mensheid samengesteld van een combinatie van Derde- en Vierde- Dimensionale frequentiepatronen samengesteld door zijn/haar individuele verleden en huidige overtuigingen, acties en daden. Verblijvende binnenin ieder persoon zijn “woonstede” van bestaan zijn al die mensen die harmoniëren met en die verenigbaar zijn met dat specifieke niveau van bestaan. Zij delen vele overtuigingen en functioneren onder veel van dezelfde beperkende concepten: schaarste, schuld, angst voor de toekomst en zij worden doorgaans gecontroleerd door radicale, culturele, religieuze, evenals traditionele regels en normen.


In die realiteit, gewoonlijk, heeft de normale door het ego aangedreven persoonlijkheid een op zichzelf geconcentreerd gevoel van aanspraak maken op of een kwellend, zelfopofferend samengesteld geheel met vele variaties en extremen. Degenen die functioneren binnen dit frequentieniveau van bestaan reageren op elkaar, staan met elkaar in wisselwerking, degenen kiezend die hun dat spiegelen wat hun ontbreekt (meestal op een vervormde, overdreven manier).
Meestal voelen zij zich niet comfortabel met degenen die resoneren op een hogere frequentieniveau en hoewel zij ontevreden zijn, hebben zij het moeilijk om los/vrij te komen en het bewegen uit hun verstoorde levenspatronen – hun waargenomen comfortzone.

Wanneer jullie oude gewoontes, overtuigingen en acties elimineren, keren jullie langzamerhand terug naar harmonie binnen het geaccepteerde spectrum van polariteit/dualiteit.
Met elk hoger frequentieniveau dat jullie bereiken, laten jullie die situaties, mensen en dingen achter jullie die niet langer verenigbaar zijn met jullie nieuwe niveau van bewustzijn en resonantie.

Het lijkt vaak alsof jullie door een nieuwe Dimensionale ingang zijn gestapt en een deel van het verleden vervaagt. Dit is waarom velen van jullie het verlies van vrienden en/of familieleden ervaren en waarom jullie van baan veranderen of een nieuwe carrière beginnen.

Vele van jullie verhuizen naar nieuwe plaatsen, soms niet werkelijk begrijpend waarom jullie worden begeleid naar een nieuw gebied, maar er is een diep innerlijk weten dat het zo bedoeld was om te zijn.
Velen van jullie ondervinden dat het werk wat jullie doen, recreatieve activiteiten, hobby’s en vele dingen die jullie in het verleden hebben geïnteresseerd, minder voldoening schenken, want zij passen niet in jullie steeds meer uitbreidende, evolueerde werkelijkheid.

De multidimensionale ingangen van het verleden sluiten en de ingangen van de toekomst openen in een sneller en sneller tempo zoals het tempo van het Ascentieproces zich versnelt. De angst voor verandering is een belangrijke controlerende factor geweest binnen jullie bewustzijn voor een lange tijd. In de aanvang van jullie reis in/naar de dichtheid, zochten jullie een grote variëteit van de expressie van het zelf en verandering en jullie waren verrukt over elke nieuwe creatie.
Het is enkel tijdens jullie aardse ervaringen geweest dat jullie hebben vergeten dat jullie een medeschepper zijn, voorzien van een volledige hoeveelheid van creatieve mogelijkheden en dat jullie een directe link hebben tot de Krachtbron van de Schepping, die wordt genoemd de Rivier van Leven/Licht.

Jullie, de Sterrenzaad voorhoede, die ijverig beoefend hebben om de resonantie van jullie fysieke vaartuig te verfijnen en jullie emotionele en mentale natuur te veredelen om terug te keren naar een geaccepteerd niveau van de dualiteit, zijn nu in het proces van het verwijderen van het residu, de onevenwichtige frequenties binnen de drie lagere subvlakken – de astrale vlakken – van de Vierde Dimensie. Jullie hebben jullie kolom van Licht verfijnd zodat jullie nu bestaan in een wereld van jullie eigen maaksel, welke bestaat uit de vier hogere subvlakken van de Vierde Dimensie. De meeste van jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd, hebben een stroom van frequenties aangesproken samengesteld uit een variëteit van Vijfdimensionale frequenties, evenals een klein druppelend stroompje van Licht van de Zesde Dimensie. Men zou kunnen zeggen dat dit een nieuwe formule van Licht/Leven is die jullie creëren.

Binnen de oude esoterische leringen was dit puzzelachtige concept:
“Wanneer een ingewijde op het pad een zeker stadium bereikt van het Ascentieproces, verschijnt er wat wordt genoemd De Bewoner (Een Wezen) op de Drempel en de Engel van Tegenwoordigheid.
De Bewoner op de Drempel is degene die staat voor de poort van God en het portaal van inwijding. De Engel van Tegenwoordigheid staat aan de andere kant van de doorgang of portaal.”

Aangezien zo velen van jullie op het Pad in het proces zijn van het reinigen van het residu, van de onevenwichtige frequentiepatronen van de hogere Derde en lagere Vierde Dimensies, is de tijd gekomen voor ons om dit belangrijke Facet van het initiatieproces uit te leggen.
De Bewoner van de Drempel is een Geheugenzaadatoom waarin, na een tijdje, de overblijvende, residu, negatieve gedachtenpatronen binnen de emotionele en mentale lichamen zijn ingekapseld.

Wanneer jullie een zeker niveau van ver-Licht-ing hebben bereikt, met jullie Hogere Zelf als de bestuurder, geeft deze Bewoner op de Drempel langzaam deze uitdagende gedachtenvormen vrij in jullie bewuste bewustzijn en dan naar erbuiten in jullie wereld van vorm zodat ze kunnen worden omgezet in harmonieuze frequenties van Licht.

De Engel bij het Portaal (doorgang) is een Facet van jullie Hogere Zelf die daar klaar staat om jullie te helpen door deze intense periodes van testen. De Drempel is binnen jullie Diamanten Kern God Cel; het is het meest van binnen zijnde portaal dat leidt naar jullie Heilige Hartcentrum waar het Witte Vuur Zaadatoom van Vader/Moeder God verblijft.
Eenmaal wanneer jullie toegang verkrijgen tot de Gouden Zonkamer van het Heilige Hart, zullen jullie voor altijd veranderd worden, want jullie zullen de zegen van het zich één voelen met jullie Goddelijke ouders hebben ervaren.

Het is zeer duidelijk geworden dat de mensheid en de Aarde te midden zijn van een versneld evolutionair proces. Dat is het wonder van deze tijden, geliefden. De Opperste Schepper straalt uit in het Omniversum, het volledige Spectrum van Goddelijk Licht. Dit krachtige, zuivere Licht filtreert door iedere Grote Centrale Zon, de woning (officiële) wereld van de Vader/Moeder God van ieder universum – naar ieder niveau van de Schepping – zo dat geleidelijk iedere Vonk en fragment van de Schepping toegang zal hebben tot toepasselijk niveaus van het bestaan van het bewustzijn van de Schepper.

Het Licht van de Schepping of de Adamantine Deeltjes wordt beschikbaar gesteld voor iedere ziel die ooit is gecreëerd; echter, er zijn wat regels die van toepassing zijn op dit proces van “Verlossing door het Licht”: Iedere Ziel moet zijn vaartuig voorbereiden door het oplichten van de trillingspatronen naar een zeker niveau van harmonieuze frequenties om deze deeltjes van Goddelijk Licht te ontvangen.
En jullie moeten je herinneren: dat na het ontvangen van deze Lichtdeeltjes, ze moeten worden geactiveerd door jullie liefdevolle intentie. Liefde is de krachtbron, de voortbrenger van deze kostbare deeltjes van de Bron van het Al.

Ascentie gaat over omhoog gaan, balanceren en harmoniseren van jullie vibratiepatronen zodat de vele Facetten van jullie Goddelijke Zelf kunnen afdalen en zeggenschap nemen binnen jullie Heilige Hartcentrum. Aangezien jullie meer dieper delven in de wijsheid van de kosmos, is het van vitaal belang dat jullie een staat van bedachtzaam bewustzijn in stand houden. De mensheid komt uit een toestand van geheugenverlies of wat kan worden genoemd een beperkt bewustzijn van het Zelf en van de complexe onmetelijkheid van de Schepping.

In het verleden hebben wij het uitgelegd; echter het is tijd om jullie geheugen op te frissen over wat er gebeurt als jullie heen en weer gaan door de vele niveaus en subniveaus van het bewustzijn.
Wanneer jullie de vervormingen binnen jullie auraveld zuiveren, vind er ook een inwendig proces plaats. Jullie gehele fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen, welke worden aangespoord door de hogere frequentiepatronen die jullie integreren vanuit de Bron van de Schepper via de grote Lichtsteden.

Jullie DNA, jullie chakracentrums en jullie Heilige Hart/Geest bevat jullie Goddelijke Blauwdruk. Aangezien jullie meer en meer Adamantine Deeltjes van Goddelijke bewustzijn integreren, worden al de vervormingen/imperfecties die jullie hebben gecreëerd vanaf de concepten die jullie hebben geaccepteerd, langzaam gerectificeerd. Veel van deze vervormde concepten worden naar binnen gesijpeld in jullie bewuste bewustzijn om te worden geheeld of geëlimineerd. Wij begrijpen dat dit een oncomfortabel, verontrustend proces kan zijn.

Jullie hebben een HEILIG CENTRUM VAN BESTAAN binnen jullie Heilige Hart, welke wij hebben genoemd jullie DIAMANTEN KERN GOD CEL voor de sub-Universele ervaring. Jullie hebben om jullie heen een etherisch Derde- / Vierde-Dimensionaal EDELE DRIEHOEK VAN BESTAAN, welke jullie Pilaar van Licht bevat en het Kruis van de Materie dat jullie door de eeuwen heen hebben gecreëerd. Jullie bestaan in een GOUDEN OVOÏDE (eivormig lichaam) wat zich ontplooit en meer en meer Goddelijk Liefdeslicht uitstraalt als jullie resoneren met hogere en hogere frequenties van bewustzijn. De Adamantine Deeltjes van Goddelijk Licht bevatten Levende energie, welke zijn geprogrammeerd voor een specifieke Goddelijke Blauwdruk. Wanneer jullie toegang verkrijgen tot dat Levende Licht, moeten jullie het activeren met jullie liefdevolle intentie en het programmeren met de wensen van de Ziel, welke altijd in harmonie zijn met jullie Goddelijke Blauwdruk.

Op het materiële vlak van bestaan, moet het Schepperslicht worden gecodeerd met jullie Essentie als een medeschepper voordat het gereed is om uitgestraald te worden in de wereld van de vorm.
Er is grote moed en vasthoudendheid voor nodig om ZELFBEWUST en ZIELBEWUST te worden. Een constante houding van dankbaarheid en dankzegging is levensonderhoud voor de Ziel.

Jullie worden zeer bedreven in het analyseren van nieuwe concepten en de overvloed van informatie die nu beschikbaar is via het machtige geschenk van opmerkingsvermogen. Nu dat jullie meer overeenstemmen met de Geest en de innerlijke stem, hebben jullie de mogelijkheid om snel vast te stellen of een zeker concept in/op één lijn is met jullie innerlijke waarheid. Wanneer dit het niet is, betaamt het jullie om het weg te gooien zonder kwaadwilligheid of oordeel.
Of, wanneer jullie niet zeker zijn, zet het aan de kant en vraag jullie Hogere Zelf om voor jullie te valideren op een onmiskenbare manier.

Wij zijn ons bewust dat jullie bestookt worden met veel nieuwe concepten, waarvan sommige de grenzen van jullie conceptuele begrip uitrekken. Wees er alstublieft van bewust, geliefden, dat wat jullie aan het ervaren zijn allemaal een deel is van de hereniging en het ascentieproces.

Velen van jullie ervaren wonderbaarlijke gebeurtenissen in jullie leven en wij vragen jullie om dapper genoeg te zijn om deze wonderen met jullie familie en vrienden te delen. Wees niet bang voor belachelijk maken of kritiek; jullie zullen vaak meer bijval ondervinden dan afkeuring en interesse meer vaak dan minachting. De religieuze gemeenschap, gedeeltelijk uit angst voor het verliezen van hun volgers, begint meer van de gematigde kosmische leringen op te nemen.
Terwijl het er niet toe doet hoe of waarom, het is allemaal ten voordele van de mensheid en het zal assisteren om het transformatieproces van de Aarde en haar bewoners in versnelling te laten gaan.

Onderzoek jullie gevoelens over overvloed en schaarste, geliefden.
Als zelfs een kwart van de populatie van de wereld zou geloven, een beroep doen op en werken naar welvaart en overvloed voor allemaal, zullen jullie een dramatisch omkering van gebeurtenissen gaan zien, als degenen die de weelde van de wereld oppotten en degenen die de zachtmoedigen en armen uitzuigen, hun wurggreep verliezen op de economie van de wereld.

Houden jullie angstig vast aan en potten jullie je rijkdommen op?
Pas op, geliefden, dat jullie (geheime)spaarpot/voorraad niet in rook opgaat. Het is enkel een vorm van energie, weten jullie. Energie is bedoeld om te worden gecirculeerd, gerecycled – gebruikt, hervormt, uitgebreid en verfijnd. Dat waar jullie je te vast aan houden zal voor jullie ogen oplossen. Een deel van het Initiatieproces is om op te geven waar jullie zeer veel waarde aan hechten, al dat jullie bezitten, aan jullie Goddelijke Zelf, voor het hoogste goed voor al. Dit betekent niet dat jullie zullen verliezen wat jullie opgeven; het betekent dat jullie gewillig zijn om het Goddelijke plan toe te staan via jullie te laten werken, wat altijd is voor het hoogste goed, hoewel het op het moment misschien niet zo lijkt.

Wees niet ontzet wanneer jullie verleden slechts een vage herinnering wordt, vooral de pijnlijke herinneringen die jullie hebben ervaren gedurende dit leven. Het is een tijd om te helen en het verleden te laten gaan, dappere harten. Het dient jullie niet langer om in vorige levens te graven om jullie zelf te helen of om te proberen te begrijpen waarom jullie op een bepaalde manier zo doen of reageren in het heden. Dat is de oude manier. De vervormingen van het bewustzijn die jullie in het verleden hebben gecreëerd, kunnen niet langer bestaan wanneer jullie jezelf vullen met het laten doen overlopen met Adamantine Deeltjes door de processen die wij jullie hebben geleerd. Deze magische deeltjes bevatten de zuivere / perfecte Essentie van de Schepper en zullen geleidelijk iedere vervorming transformeren/ transmuteren in jullie auraveld en jullie fysieke vaartuig. Langzaam, maar zeker, worden de imperfecties die jullie hebben gecreëerd zowel in jullie innerlijke en uiterlijke wereld gerectificeerd. Herinner, een langzaam stabiel tempo voorwaarts op het Pad leidt naar Zelfmeesterschap.
Het is de persoonlijkheid van het ego die meer informatie wenst en dramatische bevestiging; het zoekt voor altijd opwinding, drama en sensatiezucht. Het heeft heel lang geduurd voor de Aarde en de mensheid om de huidige staat van imperfectie te bereiken die nu zo heersend is. Het niveau van de transformationele vooruitgang dat door jullie is gemaakt, de aardse Legioenen van Licht, in zulk een korte tijd, is waarlijk miraculeus.

Wij begrijpen dat dit perioden zijn van grote uitdaging en velen van jullie vragen zich af wat jullie aan het doen zijn om zulke pijnlijke en lastige tests te hebben terwijl jullie zo trouw op koers gebleven zijn.
Wij vertellen jullie “Wankel nu niet, want als jullie deze laatste tests het hoofd bieden met liefde en mededogen, zullen jullie ondervinden dat de Engel bij het Portaal jullie zal helpen de weg vrij te maken.

Met elke uitdaging waar jullie niet voor weglopen, zullen er wonderen en zegeningen zijn om jullie te bemoedigen om de resterende obstakels op te ruimen op het Pad voor jullie.”

Dit is een kritieke stap in het Ascentieproces, want wanneer jullie erin geslaagd zijn om stevig jullie Ziellied resonantie tot stand te brengen binnen de hogere Vierde Dimensie, zullen jullie gereed zijn om een grotere hoeveelheid van Vijfdimensionale vibratiepatronen op te nemen.
Alvorens deze sprong te nemen, is het van vitaal belang dat jullie de discipline hebben behaald om evenwichtig te blijven binnen de nodige parameters van de dualiteit. Jullie mogelijkheden om in de wereld van de vorm te manifesteren zullen dramatisch toenemen en wanneer jullie niet goed gedisciplineerd zijn mentaal en emotioneel, zullen jullie meer chaos creëren, welke jullie hoogstwaarschijnlijk zal terugtrekken naar een dichter frequentiepatroon.

Dappere dragers van het Licht, zijn jullie gereed en gewillig om een Verkenner te zijn, om deuren te openen naar de vele hemelse woonsteden/ Dimensies van de Schepping?

Ieder Dimensionaal niveau zal nieuwe kansen aanbieden en zal jullie toegang geven naar/voor vele nieuwe vaardigheden en uitgebreide wijsheid. Maar, ieder niveau zal jullie ook op vele manieren uitdagen en het zal nodig zijn dat jullie die dingen loslaten welke jullie niet langer dienen voor jullie hoogste goed. Jullie hebben vele Facetten van jullie grotere Zelf achtergelaten langs de weg zoals jullie de neergaande weg hebben doorkruist naar/in de lagere Dimensies – jullie moeten ook bereid zijn om vrij te geven aan het verleden, die mensen, manieren om te zijn, dingen welke jullie niet passen in jullie huidige en toekomstige realiteit zoals jullie de terugreis maken in/naar de hogere Dimensies.

Geliefden, wij assisteren jullie op iedere mogelijke manier binnen de grenzen van de Universele Wet. Wij wachten geduldig op jullie om bij ons aan te sluiten in de verschillende Piramiden van Licht overal gestationeerd in dit subuniversum. Wij hebben jullie verteld dat jullie niet alleen een nieuwe Aardse realiteit creëren, doch jullie creëren ook jullie woonsteden in de Hemels Dimensies.
Wij brengen al de straling over naar jullie van Liefde / Licht die jullie kunnen bevatten. Er wordt ontzettend veel van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michaël

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * as transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​You are invited to join the QFM Face book group here:  https://www.facebook.com/pages/Ronna-Herman-Archangel-Michael-Quest-For-Mastery/120490924701937

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald.

 Ronna Vezane

Vertaald door Anja voor : Wakkeremensen