Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 6 juli 2017

Waarnemen van het Onwaarneembare Deel 1 / De Arcturianen via Suzanne Lie / 3 juli 201

Waarnemen van het Onwaarneembare
Deel 1


De Arcturianen via  Suzanne Lie
3 juli 2017

Wij, de Arcturianen zijn vol vreugde om een beetje meer te spreken over de ervaring van “Synchronistische Missies.” Een “Synchronistische Missie” is wanneer twee of meer mensen zich geroepen voelen om hun “missie om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Ascentie” te delen.

Deze paren of grotere groepen, werden gevormd op de Sterrenschepen voordat zij hun huidige incarnatie op Gaia aannamen.
Wanneer het het NU is voor een synchronistische missie om plaats te vinden, vinden zij en herkennen zij elkaar wonderbaarlijk en beginnen zij hun energievelden en bewustzijnsintenties te verbinden.

Synchronistische Missies hebben een sterk GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde omdat deze Onvoorwaardelijke Liefde een verbinding diep genoeg creëert om toegewezen te worden aan, of om te verkiezen om Synchronistische Missies te hebben.  Wij herinneren jullie eraan dat “onvoorwaardelijke liefde” GEEN vorm is van “romantische liefde.”

Echter, romantische koppels, dat zijn Tweelingvlammen, nemen vaak gelijktijdig incarnaties aan zodat zij hun Missie samen kunnen vervullen.
Aan de andere kant, kunnen Tweelingvlammen er ook voor kiezen om een van hen op het vijfdimensionale schip te laten blijven om vanaf daar te assisteren.

Deze Synchronistische Missies, welke heel belangrijk zijn voor de Planetaire Ascentie, zijn een belangrijke “Sleutel voor de Ascentie”, daarbij helpen zij jullie om te herinneren aan jullie AANGEBOREN vermogen om de opening van een Vijfdimensionaal Portaal aan te voelen.

Zodra jullie “bewust” kunnen aanvoelen, zien, horen of door hebben dat er een inter-dimensionaal portaal opent, kunnen jullie ervoor kiezen om het met bewustzijn te ervaren. Wij zeggen, “kiezen,” omdat al van onze Ascenderenden ervoor kiezen om in toenemende mate waar te nemen, te openen en bewust hun “OPROEP voor hun taak” aan te voelen.

Gelukkig, zijn vele van onze dappere “Ascentie Pioniers” hun ervaringen aan het delen met anderen die “gelijkgestemd” zijn maar zij delen niet dezelfde snelheid van frequentie van bewustzijn. Daarom kan het moeilijk zijn om een “Synchronistische VERBINDING” te creëren.

Maar degenen die deze vorm van “Synchronistische Verbinding” delen, kunnen een “sterke band” niet voelen tussen hen. Het is alleen via hun hogere frequentie van waarneming dat deze sterke band kan worden onthuld. Gelukkig, dat als tenminste één van het paar, of de groep, zijn/haar Geest opent in het NU van het vijfdimensionale portaal, dat zij de BAND tussen hun kunnen waarnemen.

De vijfdimensionale portalen welke iedere dag meer en meer openen, dienen als een microscope om de Ascenderenden te assisteren om “waar te nemen het onwaarneembare.” Aangezien Synchronistische BANDEN het beste waar te nemen zijn via vijfdimensionale waarnemingen, kunnen degenen die de stroom van de vijfde dimensie herkennen in hun dagelijkse leven, het beste herkennen wat deze BANDEN vertegenwoordigen.

Zij zullen instinctief weten dat deze band tussen hen groots kan helpen met het laten samengaan van hun hogere bewustzijnsstaten. Het is door dit samengaan met elkaar, om groepen te creëren, dat de Ascenderenden als ÉÉN kunnen samenwerken om meer en meer van de vijfdimensionale portalen te openen.

Zodra deze Portalen zijn geopend, kan de hogere frequentie snelheid van de vijfde dimensie door de Portalen heen bewegen en in het lichaam van Gaia. Dan kunnen de Ascenderenden de stroom van de energie van de vijfde dimensie assisteren om in te stromen en te transmuteren de “derde/vierde dimensionale tijd en ruimte” in/naar het vijfdimensionale HIER en NU.

Zoals deze vijfdimensionale energie stroomt in derde/vierde Gaia en allen van Haar bewoners, zal het langzaam driedimensionale tijd en ruimte transmuteren, evenals iedere uitvoeringsvorm welke de Ascenderenden ooit hebben aangenomen in al van hun incarnaties op de Aarde.

Dit vijfdimensionale energieveld assisteert groots degene die ascendeert om zich diepgaand te verbinden met wie of wat dan ook zij dit samengaan aan het delen zijn. Door dit samengaan van bewustzijn, zullen jullie jezelf meer in staat vinden om een incarnatie te identificeren waarin jullie beiden, van jouw groep, samen Gaia hebben gediend.

Deze realisatie zal jullie allemaal meenemen in jullie gedeelde incarnaties om het te overzien, te completeren en te leren van het samengaan van de groep. Als jullie groepservaring enige angst heeft achtergelaten, boosheid, leed of disbalans welke het nodig heeft om te worden gewist uit het Aura van Gaia, zal het duidelijk worden. Daarom, via jullie collectieve bewustzijn, zullen jullie in staat zijn “om het op te pakken waar jij/jullie zijn gestopt” toen jullie nog steeds bewust en actief waren binnen jullie persoonlijk en/of jullie groepsbewustzijn.

Veel “oude vrienden” ontmoeten elkaar nu op ongebruikelijke en onverwachte manieren. Hun fysieke en astrale zelf kan elkaar niet herkennen, maar hun vijfdimensionale energieveld van het NU zal direct het GEVOEL herinneren van de inter-dimensionale ervaringen van hun groep.

Het hogere dimensionale ZELF van deze “geaarde mensen” zal ogenblikkelijk deze driedimensionale “kansontmoetingen” herkennen binnen hun eigen vijfdimensionale zelf. Dan zal hun vijfdimensionale zelf een weg vinden om hun driedimensionale expressies van bewustzijn te schokken om de stroom van Onvoorwaardelijke Liefde toe te staan om in hun bewustzijn te komen.

Zodra een fysieke, ascenderende bewust dit geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde registreert, zullen zij een paar seconden hebben waarin hun beperkte driedimensionale brein/bewustzijn  transmuteert naar het vijfdimensionale bewustzijn via de Stroom van de Onvoorwaardelijke Liefde.

Binnen deze Stroom van Onvoorwaardelijke Liefde, welke vaak ongezien is, maar wel bewust gevoeld, zal hun Hogere Hart zich wijd openen om zich meer diepgaand te mengen met hun Multidimensionale Geest.
En dan, wanneer het Hogere Hart zich vermengt met de Multidimensionale Geest, is er een activering van vijfdimensionaal bewustzijn, welke meestal plotseling aan de Ascenderenden een in/naar het vijfdimensionale “NU” laat opkomen.

Binnen die fractie van een seconde, kan degene die Ascendeert bewust waarnemen de vijfdimensionale expressie van het ZELF. Het is gebruikelijk voor degene die Ascendeert, zich af te sluiten voor, het missen of het onjuist waarnemen van deze vermenging van hun inter-dimensionale NU.

Maar deze inter-dimensionale ervaring , of het nu bewust is of onbewust, creëert de vermenging van jullie driedimensionale zelf met jullie multidimensionale zelf. Het is om deze reden dat wij jullie allemaal vragen JULLIE moment van het NU te delen van jullie ascentieproces met een vriend vanuit vele incarnaties.

Het is door dit delen dat er een reactie is die sterk genoeg is voor deze vijfdimensionale “prikkels” dat jullie bewust kunnen ERVAREN en VOELEN jullie EIGEN vijfdimensionale lichtlichaam ZELF vanuit jullie eigen perspectief. Met oefening, zullen jullie ook herinneren hoe de aanwezigheid van een ander waar te nemen met wie jullie de ervaring kunnen delen.

Jullie bewegen allemaal naar/in een hoger en hogere frequentie van bewustzijn en daarom, werkelijkheid. Daarvoor, zullen jullie in staat zijn om te communiceren met hogere en hogere dimensionale wezens.
Met oefening en geduld, zullen jullie in staat zijn om te WETEN dat de hogere wezens jullie EIGEN hogere dimensionale expressie zijn.

Wij, de Arcturianen, delen deze informatie met jullie ter voorbereiding van de eventuele opheffing van de 3D Matrix. De 3D Matrix is een constructie die was gecreëerd na het verlies van de beschermende koepelvormige structuur en dan de val van Lemurië en ten slotte de val van Atlantis.

Tegen de tijd van de val van Atlantis, werd Gaia gewaarschuwd via Haar as, welke groots Haar planetaire vermogen verminderde voor zelfheling, evenals Haar vermogen om Haar Goddelijke Plan te activeren om uiteindelijk Haar resonantie te verhogen naar het frequentieveld van de vijfde dimensie.

Aangezien Gaia meer en meer beweegt naar de “uithoeken” van de vijfde dimensie zullen de Ascenderende derde/vierde dimensionale concepten van de daaropvolgende periode behoorlijk worden uitgedaagd.

Wij, de Arcturianen, samen met jullie gehele Galactische Familie, zijn ons bewust dat jullie “tijd” in de derde/vierde dimensies van realiteit vele van jullie “verslaafd” hebben gemaakt aan volgorde, evenals verslaafd aan het concept dat verandering plaats vindt binnen een ietwat ordelijke, resulterend en tijdgebonden manier. Echter, zoals meer en meer van jullie je bewust worden, is “tijd” niet langer ordelijk, evenmin gaat het noodzakelijkerwijs binnen een volgend of resulterende manier van samenstellen.

In feite, zal jullie realiteit beginnen te herbergen meer dan één versie van “tijd” binnen hetzelfde NU.

Jullie zijn enigszins voorbereid voor deze verandering door de vele verschillende tijdzones welke verschillende concepten hebben van de “tijd” wanneer men reist over de planeet. Maar, wat geleidelijk zal, of snel zal plaatsvinden, dit hangt af van het ruimdenkende of de gesloten houding van ieder persoon, is dat de “tijd” lijkt de verschuiven zonder enige reis.

Feitelijk, binnen een NU, kan de mensheid geloven dat het een bepaalde tijd is, maar dan dat de “tijd” te lang lijkt te duren, of veel te snel gaat.
Natuurlijk, hebben de meeste van jullie je gerealiseerd dat wanneer jullie doen wat jullie niet zo graag doen, de tijd langzaam doorgaat, maar de “tijd vliegt” wanneer jullie iets doen wat jullie heel graag doen.

Waar het over gaat wat er plaatsvindt met de tijd is dat jullie waarneming van de tijd anders zal zijn met wat jullie aan het doen zijn, maar de verandering van jullie waarneming zal niet gerelateerd zijn naar wat jullie aan het doen zijn. In feite, zullen jullie waarnemingen van de realiteit veranderen volgens jullie eigen frequentie van bewustzijn.

Met andere woorden, het is niet wat jullie aan het doen zijn dat jullie concept van de tijd aantast, maar de resonantie van jullie bewustzijn die jullie waarneming van de tijd beïnvloedt. Wanneer jullie bewustzijn is vastgehecht aan de langzamere Beta Golven, zal jullie waarneming zich automatisch uitlijnen met de lagere frequenties van de realiteit.

Aan de andere kant wanneer jullie bewustzijn zich uitbreidt naar jullie hogere gamma golven , zal jullie waarneming zich uitlijnen met de hogere frequenties van de realiteit. Wij zijn ons bewust dat wij dit concept vele keren eerder hebben gedeeld, maar wij herhalen deze informatie nu omdat de vijfdimensionale realiteit  langzaam aan het samengaan is met jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn.

De reden voor deze verandering is dat Gaia niet langer meer gaat wachten op de mensheid om te ontwaken. Alles van het lichaam van Gaia, van de kleinste atoom tot de hoogste top van een berg, accepteert gretig de vijfdimensionale resonantie die zo veel mensen angstig maakt.

Waarom zijn mensen bang door deze verandering terwijl al de leden van Gaia’s natuur het omhelzen? Het antwoord is dat de Natuur GEEN wens heeft om “macht over anderen” te ervaren. Ja, de grotere eet “vaak” de kleinere of neemt hun gebied in en vecht om gebieden en/of om afmetingen. Maar Natuurwezens overwegen niet eens dat zij de planeet kunnen domineren , zoals de mensheid voor eeuwen heeft geprobeerd te doen.

Natuurwezens realiseren zich, zelfs zonder de mensheid zijn vermogen om te “denken”, dat al het leven op de planeet, een Deel is Van de Planeet.
Wanneer jullie een boom scheiden van de planeet aarde, leidt Gaia net zoveel als de boom.

Als er een oorlog is tussen twee partijen, maakt niet uit wie de oorlog wint, is Gaia altijd de verliezer door de grote schade die was gedaan aan Haar planetaire lichaam. Andere planeten verwelkomen om deze reden geen bezoek van de mensheid.

Of het de uitvindingen zijn van de mensheid of de mensheid zelf, er is weinig of GEEN overweging dat enige kwaad aan enig component van het geheel ook het geheel zal schaden. Wanneer de mensheid één van hun vele oorlogen heeft, wint uiteindelijk de ene kant en de ander verliest tenslotte. Maar de planeet is ALTIJD DIEP VERWOND door bommen en andere dodelijke wapens van de mensheid.

Wij, de vertegenwoordigers van Gaia, evenals de Galactischen die Gaia hebben bezocht, die altijd een lid is geweest van onze Galactische Familie, proberen alle oorlogen en conflicten te vermijden, of ze nu op de planeet zijn, in de planeet (ja, er zijn veel oorlogen geweest binnenin Gaia’s planeet) of in de atmosfeer van Gaia want om wat dan ook de mensen de winnaars zijn, GAIA is altijd de verliezer.

Gelukkig staat de bovenstaande situatie op het punt om te veranderen.
Gedurende dat Gaia allereerst aan het resoneren was met de derde/vierde dimensies, kon de mensheid haar kwaad doen en/of alles van Gaia domineren, maar dat staat op het punt om te veranderen.

Niet alleen kunnen de mensen waarnemen en de schade documenteren die de mensen hebben toegebracht aan de planeet, maar zij kunnen ook waarnemen en documenteren de schade die zij hebben toegebracht aan hun medemensen.

Aangezien het niet tot de aandacht van de mensheid doordrong dat zij enorm hun planeet aan het beschadigen waren, zal het ook niet hun aandacht krijgen dat zij de mensheid aan het beschadigen zijn? Het antwoord op deze vraag is dat de hele “moderne wereld” die Gaia heeft beschadigd ook manieren heeft gevonden om onmiddellijk belangrijke informatie over heel de wereld te verzenden binnen hetzelfde NU.

Het is deze onmiddellijke en wereldwijde dispensatie van informatie rondom de hele planeet  die langzaam, veel te langzaam, de Kracht Binnenin de Mensen aan het ontwaken is. Of de mensheid nu wel of niet luistert, er om geeft of deze informatie deelt is niet van belang als het feit dat de informatie beschikbaar is voor de meeste culturen, om te ontdekken.

Ja, de meer primitieve culturen kunnen “memo’s van het Internet” niet krijgen. Maar, de zogenaamde “primitieve culturen” hebben altijd geluisterd naar Gaia via Haar land, Haar lucht, Haar dieren, Haar weer enz.

Daarom, terwijl de “Kracht Binnenin de Mensen” het nodig had vele artikelen te bestuderen, te vinden en te lezen en om te praten tot vele mensen over de huidige situatie van Gaia, hebben de “primitieve culturen” altijd direct van de Elementen van Gaia, van de Aarde, van de Lucht, van het Vuur en van het Water informatie ontvangen.
Echter zoals de “moderne mensheid” moet leren “luisteren naar Gaia”, moeten ze ook leren “luisteren naar de primitieve mensen.”

Er staat op het punt een zeer grote overgang plaats te vinden binnen de Kern van Gaia dat het merendeel van de mensheid, dat is behalve de Hoogste Aarde Leiders en de Laagste Leden van de Illuminatie, reeds weet.

Wat steeds meer aan het gebeuren is, hoewel de Macht Over anderen groepen de driedimensionale media kunnen controleren; zij kunnen niet controleren de vierdimensionale dromen en visioenen van de mensheid.

In feite, zoals Gaia meer en meer resoneert met de resonantie van de vierde dimensie en verder, zullen steeds meer leden van de mensheid in staat zijn hun vierdimensionale dromen en visioenen te ontvangen, op dezelfde wijze zoals de “primitieve” mensen altijd hebben gedaan.

Alstublieft herinner dat de reden waarom deze “primitieve” mensen deze informatie konden ontvangen was omdat zij konden “communiceren met Gaia.” Deze “primitieve mensen” konden communiceren met Gaia om hen te helpen om te weten waar de kruiden groeiden, waar het zou regenen en wat zij konden eten etc.

Zoals de mensheid zich steeds meer en meer beweegt in/naar ongekende realiteiten van de ruimte en andere planeten, zullen zij het ook nodig hebben om “hun omgeving te interpreteren.” (begrijpen en weten te gebruiken) Ja, zij zullen moderne technologie hebben, maar technologie heeft geen Ziel om een bericht te ontvangen, noch heeft het een Hart om de informatie te vertalen naar de gekende taal van ieder mens.

Daarvoor is het essentieel dat de mensheid samengaat in groepen om Gaia te helpen en elkaar, om de 3D Matrix die Gaia heeft gehouden in de driedimensionale onderworpenheid, te bevrijden. Hoe kan de mensheid helpen met een proces waar de meeste mensen zich nog niet eens bewust van zijn?

Het antwoord is eenvoudig. In plaats van “Gaia te domineren” moeten de Ascenderenden herinneren om hoe “samen te gaan met Gaia.”
Voor hen, de Ascenderenden, om samen te gaan met Gaia, moeten zij zich herinneren om hoe “Waar te nemen het Onwaarneembare.”


Sluit jullie aan bij deze unieke gelegenheid om een samenwerkende online discussie bij te wonen gekenmerkt met Arcturiaanse Perspectieven die ons bijstaan om te

Evolueren naar 5D Bereidheid en
Het Voorbereiden voor het Eerste Planetaire Contact.

Deze gebeurtenis draagt bij aan Arcturiaanse eenheid onder verscheidenheid en dient als model voor groepssamenwerking die de uitbreiding van het bewustzijn van de mensheid zal versnellen  en verenigde inspanningen zal versterken om de planeet te verheffen.

Deze gebeurtenis is mede georganiseerd door de volgende personen:

-        Medeoprichters van de Groep van Veertig, David K. Miller, Auteur en Channelaar en Gudrun Miller, Visionaire Kunstenares en Psycholoog
-        Dr. Suzanne Lie, Auteur en Channelaar  van Ontwaken met Suzanne Lie en Multidimensions.com
-        Shawnna Donop, Spirituele afgezant en Leraar, -Let Earth Rise.


LEER MEER EN REGISTEER  (kosten $ 40,00)


Ik zie jullie daar allemaal binnenkort

SUE


Vertaald voor Wakkere Mensen