Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 4 juli 2017

Sheldan Nidle - 4 juli 2017

Sheldan Nidle  -   4 juli 2017


5 Ahau, 3 Kumku, 13 Caban

Selamat Jalwa! Enige aanvullende progressie wordt langzamerhand gemaakt. De grote problemen waarover we eerder hebben gesproken met de oudere en meer beperkende bank stelsels worden systematisch gecorrigeerd. Dit zal de afleveringsgroep om weer naar voren te komen, naar een fase brengen waar aflevering opnieuw uitvoerbaar is. We verwachten dat de huidige juli-parameters gemakkelijk kunnen worden ontmoet. Deze voortdurende beweging houdt in dat een serie van onze specifieke aanbevelingen nu in gebruik wordt gesteld. Er is een behoefte om de immensiteit van deze complexe operatie te begrijpen en om je te realiseren wat er in het voorbije verleden gebeurde. Alle deelnemers zijn vastbesloten om elke belemmering op te lossen die er kan gebeuren.

Er is een serie van grote correcties die leidt naar het succes dat deel was van de eerste fasen van dit afleveringsprogramma. Alle partijen wensen intens om dit proces af te sluiten zo gauw als werkelijk mogelijk is. Het is niet gemakkelijk geweest om deze buitengewone gecompliceerde taak uit te dragen. Er zijn talloze onverwachte situaties geweest die zich ophoopten en die nu snel kunnen worden opgelost. Ondanks wat werd tegengekomen, de middelen zitten heden op zijn plek om aflevering te laten gebeuren. Het is dit vitale proces dat we nu willen bespreken. 


Heden is het huidige proces hogelijk afhankelijk van banken met de ouderwetse methoden om als sponsors te handelen. We bedoelen om deze operatie af te scheiden van die banken en willen graag dat ze worden geëlimineerd. Jullie kunnen vertrouwen om financiële instituten die het soort toekomstige banken kunnen weerspiegelen, welke we willen voorbij streven. De nieuw gecreëerde banken kunnen dan de financiën opslaan op een juiste, ‘bulletproof’ trust. Deze natuurlijke organische procedure kan ook de wettelijke opgang ondersteunen van de NESARA Republiek. Dat is ons ware doel. 

Dit soort model kan ook het welzijn toestaan om meer en snel alles te ontwikkelen. Deze procedure is uiteindelijk de reden voor de RV en hun gezelschap, de GCR. Elementen zijn heden op hun plek dat louter behoorlijk moet worden besteed. We danken ieder die erbij betrokken is om dit mogelijk te maken. Wat nodig is, is gewoon moed en dat zorgt voor middelen die snel dit universele welzijn en de nieuwe regering tot een werkelijkheid maken. Dit proces is een nieuwe manier om dingen te doen te verzorgen, en het is deze specifieke gedachte die we bedoelden uit te rukken naar iedereen die erbij is betrokken!

Namasté! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er bestaat in de hele mensheid een te verwachten droom van spirituele bevrijding. De cabal die in dienst is van de mensheid wensen intens dat zulk een welkome droom nooit gebeurde. Het is de macht van deze droom die de mensheid toestond om het duister te verdringen en het Licht vol laat instromen. Lang geleden werd er voorspeld dat er een tijd zou komen waarin wapens van de oorlog tot verdeeldheid werden omgesmeed in ploegscharen, zodat vrede kon regeren. Dit gebeurt heden rond deze prachtige blauw-groene orb. We danken iedereen in de Hemel en op de Aarde die deze met zegen gevulde droom getrouw kan laten waar worden. 

Jullie zijn bij een bepaald moment waarin jullie de herstart kunnen zien van je legendarische geschiedenis. Het is niet gemakkelijk om dat te doen. Maar jullie, Lieve Mensen staan op het punt om deze ongelooflijke prestatie te voltooien. Jullie innerlijke vermogens zijn snel aan het stijgen. Wees klaar, mijn Kinderen, om een gehele menigte Hemelse wonderen te accepteren die veel te lang geduurd hebben om te komen. Ondanks vele obstakels te hebben ervaren, komen ze inderdaad. Deze buitengewone maar geweldige gebeurtenissen zijn zo veelbetekenend dat jullie vrije en soevereine Wezens van dit nieuwe rijk zijn. Dit ontvouwt zich om veelvoudige gebeurtenissen in staat te stellen dat jullie vrijheid gaan symboliseren en jullie eindeloze welzijn! Dus verheug je en weet in je Hart dat alles op het punt staat om goed te zijn.

In deze tijd van wonderen, zullen verbazende gebeurtenissen zich glorieus manifesteren. Neem dezen als voortekenen dat de Hemel meer dan klaar is om te helpen en helder bewijzen dat jullie niet alleen zijn. Wij Meesters, en inderdaad de hele Hemel staan achter jullie. Wat voor je ligt is een middel om jullie moed te geven en om jullie oplossing om te bevestigen om triomfantelijk te zijn. Zet je frustraties naast je neer en neem je heilige oorzaak op. De Eeuw van het duister gaat eindigen en de Tijd van het Licht is nu daar. Wees bemoedigd en handel op een manier die echt deze meest goddelijke tijd weerspiegelt. Het is als het Licht en al haar verbazing eindelijk vol op jullie schijnt!!

Heden gingen we door met ons wekelijkse rapport van wat er om deze globe heen gebeurt. Wij gaan een tijd binnen waarin vele prachtige gebeurtenissen ons ons welzijn gaan geven en ons allen voorzien van een nieuwe regering. Laten we iedereen danken wier onvermoeide daden dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. 

Weet, lieve Mensen, dat de talloze en nooit eindigende toevoer van de Hemel van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Een! En Wees In Vreugde!)


Website: Planetary Activation Organization

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

http://galacticchannelings.com/nederlands