De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 18 juli 2017

Saul: Liefde is volledige acceptatie en volledige vergeving zonder enige voorwaarden. / 07/17/2017 door John Smallman


Saul:
Liefde is volledige acceptatie en volledige vergeving zonder enige voorwaarden.
07/17/2017 door John Smallman

Zoals alle kanalen jullie nu vertellen, zijn er GROTE veranderingen aan de gang, over de gehele planeet, die overvloed zullen brengen aan allen, en die niemand zullen uitsluiten. Alle schulden en verplichtingen worden gewist en de stress en ongerustheden die daarmee samenhangen zullen opgelost worden, aangezien iedereen vindt dat ze zich kunnen veroorloven om goed en stressvrij te kunnen leven. De tijd van enorme verschillen in levensstandaard komt tot een einde.

Dit betekent niet dat alle in soortgelijke omstandigheden zal leven - de one size fits all benadering - maar dat iedereen in staat zal zijn om verstandig de omgeving te kiezen die het beste bij hen past en het creëert voor zichzelf. Als dat als een 'uitweg' klinkt, kan ik bevestigen dat het zo is, maar het zal gebeuren en alle redenen voor conflict zullen wegvallen.

Conflict is onnatuurlijk! Voor de mensheid lijkt het normaal en onvermijdelijk omdat het ego-gedreven is, en jullie hebben allemaal ego's, het aspect van jullie zelf dat afscheiding ervaart en de daaruit voortvloeiende terreur die deze denkbeeldige staat in jullie verzoekt.


Jullie zijn Eén met Bron en met elkaar, en dat kan nooit veranderen, daarom is afscheiding vrijwel onmogelijk. Maar de illusie is een constructie die jullie hebben gebouwd om afscheiding te ervaren, en omdat jullie de kracht van God in jullie hebben, konden jullie een zeer overtuigende structuur bouwen. Die structuur is nu uit elkaar aan het vallen omdat het menselijke collectief ervoor gekozen heeft om uit zijn droom te ontwaken. De ervaring van afscheiding is al lang voorbij de 'houdbaarheid datum' en jullie hebben collectief gekozen om ermee te stoppen. Het bestaat alleen omdat jullie het handhaven door er aan mee te doen, als jullie ophouden dat te doen, zoals meer en meer van jullie ervoor kiezen om te doen, zal het terugvallen in de nietsheid waarvan jullie het vanuit gedachten manifesteerde.

Jullie zijn spirituele wezens die deelnemen aan een zeer tijdelijk fysiek experiment om te zien hoe het zou kunnen zijn, en jullie hebben besloten dat het niet naar jullie zin is. Het is een beetje alsof je een kledingwinkel bezoekt en kleding aanpast, en als je vindt dat niets je past of  bij je past, verlaat je de winkel. Als er te weinig mensen een bezoek brengen aan een kledingwinkel om het een levensvatbaar bedrijf te maken, kan het zijn deuren permanent sluiten. Op dezelfde manier zou je kunnen zeggen dat de illusie "zijn deuren aan het sluiten is!"

Om door te gaan met het voorbeeld van de kledingwinkel, hebben jullie allen, zonder uitzondering, jezelf gekleed in menselijke lichamen die jullie zouden helpen om de ervaringen, waartoe jullie voor incarnatie  besloten te ondergaan,  de meest geschikte voertuigen zouden zijn om jullie te voorzien van de situaties, en de problemen die jullie de lessen zouden presenteren die jullie kozen om als mensen te leren. Voor sommigen van jullie zijn deze extreem traumatisch geweest, terwijl het voor je lijkt dat het voor anderen heeft  geleid tot gecharmeerde levens.

Er is echter geen oneerlijkheid hier, levens zijn niet karmisch in die zin dat je het lijden en de pijn moet ondergaan die je in eerdere levens aan anderen hebt opgelegd.

Liefde is volledige acceptatie en volledige vergeving zonder enige voorwaarden.

Jullie natuurlijke staat is liefde, en jullie zijn permanent en eeuwig omarmd door liefde waar je ook bent. Wanneer jullie niet in menselijke vorm zijn, zijn jullie je er helemaal van bewust, in menselijke vorm zijn jullie dat meestal niet. In Liefde hebben jullie een menselijke levens gepland en geleefd dat voor jullie eigen hoogste goed was en voor het hoogste goed van alle mensen met wie jullie als mens zouden omgaan.

Zoals jullie zo vaak is verteld: "Er zijn geen ongelukken en geen toevalligheden." Alles wat zich voordoet tijdens jullie leven zijn reacties die je gepland hebt om alle eventuele gebeurtenissen te dekken. Zoals jullie kunnen begrijpen, zijn deze plannen zeer gedetailleerd en werden uiterst wijs ontworpen met onbeperkte hulp van jullie ondersteunende team in de spirituele rijken. De spirituele rijken zijn Echt, eeuwig, terwijl uw menselijk leven tijdelijk, korte termijn - wat de bedoeling is - en tot een einde komt op het juiste beoogde moment.

Niettemin, zijn jullie echter allemaal liefdevol verzorgd en ondersteund in elk moment. Als er twijfel optreedt, herinner jezelf hieraan, en ga dan naar binnen om omarmd te worden door de liefde die in je wacht op je acceptatie en toelating.

Velen geloven dat het liefdevol is om zwak te zijn. Dat is een zeer schadelijk geloof of mening om je aan vast te houden, en toch doen talloze miljarden dat. Zoals jullie geschiedenis duidelijk maakt, leidt dit alleen tot conflict na conflict na conflict.

Jullie ego's genieten van conflict, hoewel ze niet genieten van de pijn en het lijden die het gevolg is. Die pijn en het lijden dan rechtvaardigt voor hen het oordeel en straf wat hen genoegen doet bij het opleggen aan de mensen die ze de schuld geven voor dat pijn en lijden. Het is in principe een gesloten lus situatie waarin alles wat angst, pijn en lijden veroorzaakt herhaaldelijk wordt herhaald, en van waaruit geen ontsnappen lijkt te zijn.

Maar natuurlijk is er een ontsnappingsroute, een uitweg, en heeft allemaal met liefde te maken. Liefde veranderd alles. Liefde heelt alle wonden, Liefde is de oneindige kalmerende balsem die iedereen zoekt, maar niet in zichzelf vindt. Liefde is er in overvloed in jullie allen, maar jullie kiezen ervoor om het niet te zien, niet te betrekken, omdat jullie ego je overtuigt dat je een vergoeding van anderen verdient en nodig hebt voor de pijn die zij  jou of jouw geliefden hebben toegebracht.

Wanneer jullie je echt bezig houden met liefde, volledig en onvoorwaardelijk, voelen jullie behoefte aan compensatie en valt weg, hoef je niet meer te betalen voor compensatie en valt restitutie weg. Je wordt je bewust van de intense pijn die anderen ervaren, de intense ervaring van afscheiding en verlatenheid die je zelf hebt ervaren, en je hart opent zich in Liefde en compassie voor hen. Zoals ik zei: 'Liefde geneest' en als je het toelaat om je te genezen, is je enige en meest intense verlangen om die liefde te delen en uit te breiden naar alle anderen. Dat is wat er nu gebeurt en brengt de essentiële veranderingen in houdingen en gedragingen die je allemaal zullen doen ontwaken.

Liefde is DE krachtigste kracht die bestaat. Alle anderen zijn maar misbruik en verkeerde toepassingen  ervan. Je zou kunnen vragen 'Hoe kan dat zijn?' Nou, er is alleen LIEFDE! Het is de levenskracht die door alle levende wezens heen stroomt. Alle levende en bewuste wezens hebben een vrije wil en kunnen hun levenskracht gebruiken als zij daarvoor kiezen wanneer ze in een fysiek vorm zijn om lief te hebben, te troosten, te beïnvloeden, te manipuleren of om anderen te misbruiken. Als ze niet in de fysieke vorm zijn, zijn alle gevoelens van afscheiding, dreiging, angst, gevaar en verlatenheid weg, omdat ze onwerkelijk zijn en het onwerkelijk  alleen in fysieke vorm ervaren kan worden.

Mens zijn, in fysieke vorm, is maar een tijdelijke en totaal onwerkelijke ervaring. Als je ervoor kiest om je alleen met Liefde in te laten, wat het enige is wat echt is, zal jouw duidelijke behoefte aan verdediging, voor veilige omgevingen, voor elke bescherming - van ziekte, aanval, manipulatie, straf, niet-aanvaarding, afwijzing of zelfs de dood - weg zijn, want in Liefde heb je al wat je ooit nodig hebt gehad of nodig hebt. Daar, in die staat, bent jij Eén met God / Bron waar er geen behoeften zijn, er is alleen maar oneindige creatieve vreugde!

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl