Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 juli 2017

SAUL: Er is alleen De Bron, Vader / Moeder / God, en dat is wat jij, en elk van jullie is. / via John Smallman / 22 juli 2017


SAUL:
Er is alleen De Bron, Vader / Moeder / God, en dat is wat jij, en elk van jullie is.
via John Smallman / 22 juli 2017

Terwijl alle kanalen het herhalen, gebeuren er op dit moment enorme veranderingen, nu, terwijl je dit typt! Ze zijn essentiële aspecten van de ontwaking van de mensheid naar het bewustzijn dat allen EEN zijn, dat er maar EEN is en dat allen EEN zijn met Dat. Het idee van afscheiding zou een enorme grap zijn als je jezelf er niet zo zeker van had overtuigd dat afscheiding werkelijkheid is! Niet waar! Er is alleen De Bron, Vader / Moeder / God, en dat is wat jij, en elk van jullie is, zonder uitzonderingen. Hoe kunnen er uitzonderingen zijn als er maar EEN is?

Velen van jullie zijn nu ontwaakt tot deze kennis, dit besef, en net zoals jullie veranderen ook jullie energievelden enorm, terwijl de liefde rijkelijk door jullie heen stroomt in plaats van in mondjesmaat, waar jullie allemaal aan gewend waren geworden. Als gevolg daarvan voelen anderen, velen anderen, dat er enorme verandering in de lucht hangt, zoals ook zeker het geval is. Degenen onder jullie die deze berichten lezen en vele andere mooi gechannelde berichten, hebben het Licht al decennia lang hoog gehouden om de ontwaking in de levens van degene die jullie omringen te brengen en dat uit te breiden tot iedereen op Aarde.


Eerst was de vooruitgang traag, maar toen meer en meer van jullie zich bewust werden van jullie spirituele essentie en de oproepen beantwoorde van jullie gidsen en mentors in de spirituele rijken, werd het vooruitgangsniveau uitgebreid over de gehele planeet, terwijl het tegelijkertijd versneld werd, en dus de tijd die het zou nemen voor de mensheid om zichzelf te doen ontwaken verminderde, naar het bewustzijn dat de geliefde Zoon / Dochter van God is.

De chaos en verwarring over de hele wereld - politiek, ethnisch, racistisch, filosofisch, binnen multinationale bedrijven en religies - zijn krachtige indicatoren van de voortdurende veranderingen, veranderingen die niet meer vertraagd of voorkomen zullen worden. Iedereen's "vuile was" komt naar boven om gereinigd te worden, en sommigen ervaren het als een zeer pijnlijk proces. Alles wat niet perfect in overeenstemming is met Liefde, moet worden opgelost in het wasproces, omdat het de wateren van de enorme oceaan van Liefde, die de werkelijkheid is, verstoort, waardoor het heel moeilijk voor jullie is om je bewust te zijn van wie jullie echt en Eeuwig zijn.

Het moment dat Jullie dachten afgescheiden te zijn van De Bron, was in dat moment de remedie gecreëerd omdat God niet wil dat zijn nakomelingen zelfs maar een ogenblik lijden, laat staan voor de eonen dat het voor jullie lijkt dat het universum bestaat. Jullie kozen er aanvankelijk voor om het remedie dat Hij jullie zo liefdevol heeft gepresenteerd te negeren omdat jullie, zoals zoveel tieners door de eeuwen heen van de aanwezigheid van de mensheid op Aarde, geen behoefte dachten te hebben aan Hem of Zijn remedie. Je sloot jezelf permanent af van - jullie gedachten - de Toegang tot Eenheid, tot de Werkelijkheid, tot God, door het construeren van een scherm, een sluier, een gordijn te maken - noem het wat je wilt - waarachter jullie verkozen om jezelf voor Hem te verbergen, en vervolgens vergaten jullie wat jullie hadden gemaakt en dat het van de meest dunne of vergankelijke aard was. In waarheid is er niets om te voorkomen dat je God ziet en kent omdat Hij Alles Is Wat Er Is Om Te Zien Of Te Weten! Jullie denken alleen maar - krachtig door jullie collectieve ego - dat er een grote afstand is tussen jou en God, een enorme barrière die je niet kunt oversteken of doordringen.

Wanneer jullie wakker worden, als jullie ervoor kiezen om het scherm / gordijn / sluier waarachter jullie je verbergen op te laten lossen, wordt alles zo helder duidelijk als het Licht dat werkelijkheid is, het All omarmt en herleeft zodat jullie weer het briljante en glorieuze Licht zijn dat jullie Vader heeft geschapen als Zijn geliefde kind. Dan zullen jullie in volle en volledige vreugde zijn, niets willen, Alles zijn!

Als mensen in vorm, met jullie zeer beperkte kennis, bewustzijn en intelligentie, is het onmogelijk voor jullie om de intense en eeuwige vreugde te begrijpen die Eenheid met De Bron biedt in elk moment van jullie bestaan, met zelfs geen kortstondige onderbreking. Onderbrekingen in jullie stroomvoorziening zijn slechts herinneringen aan de totale ontoereikendheid van jullie fysieke menselijke conditie, wake up calls waarin jullie wordt gevraagd om naar Huis terug te keren, naar de werkelijkheid waar alles perfect is.

Jullie moeten ontwaken, er is geen andere optie, jullie goddelijkheid is goddelijk verzekerd omdat er maar EEN is. Jullie lot is vastgelegd op het moment van jullie creatie en het zal nooit veranderen. God is onveranderlijk en dat zijn jullie ook. Je hebt gewoon geprobeerd om verandering te ervaren door een denkbeeldige staat van afscheiding op te zetten die jullie veel pijn heeft gebracht, en toch houden jullie je er aan vast alsof het het leven zelf is. Het leven is eeuwig bestaand in de tegenwoordigheid van God. Het leven als mens is een zeer tijdelijke, beperkende en onbevredigende staat van zijn die niet voortduurt en niet kan voortduren, omdat jullie als Geheel gecreëerd werden als EEN met God, en geen andere staat kan de perfectie vervangen die God voor jullie heeft gecreëerd. Verheug dat dit het geval is, vier het, want het is Gods wil, en dus ook die van jullie, dat jullie wakker worden, en dat zullen jullie ook. Jullie ontwaking in de werkelijkheid is de enige onvermijdelijkheid van jullie menselijke staat. En het moment dat het werkelijk zal gebeuren is snel aan het naderen.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl