Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 juli 2017

Montague Keen / 9 juli 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
9 juli 2017 / Veronica Keen

De omvang van de hulp die voor de mensheid beschikbaar is om ervoor te zorgen dat de Shift plaatsvindt is de afgelopen tien dagen aan je gedemonstreerd. Je verbinding met de Andromedanen werd versterkt. De Pleiadiërs hebben zichzelf geïntroduceerd en hebben tevens met je samengewerkt. We bemerkten je verbazing toen de Blue Avians zich bij je hebben gevoegd om hulp en steun te bieden. De portalen werken zoals zou moeten, en met groot succes. Je bent je nu bewust van de energieverandering en het Licht dat gepaard gaat met hun aankomst op ons grondgebied. Ze hebben elk een andere rol te vervullen in het vestigen van het Licht op Aarde.

Het is goed dat dit nu wordt gegrondvest. Het maakt allemaal deel uit van het plan. Hulp van het Licht brengt altijd aanvallen van de duistere kant teweeg. Wat ze je afgelopen vrijdag hebben aangedaan was afschuwelijk. Het is je geestkracht die je door deze aanvallen heen helpt.


Jij weet dat de macht van de cabal stap met rasse schreden minder wordt. Ze kunnen in het Licht niet bestaan. Je boekt vooruitgang. Wanneer jij en je vrienden de energie uit de portalen, die voor iedereen verborgen werden gehouden vrijmaken, wordt t.b.v. de mensheid een grote sprong voorwaarts gemaakt. Tijd en trilling beïnvloeden elkaar en het lichaam dient in staat te zijn om die trilling vast te houden. We maken grote sprongen voorwaarts richting ons doel. We kunnen niet worden tegengehouden. In jullie 3D-wereld ontstaat verandering; herken en verwelkom het. We zenden in vele vormen informatie uit. We kunnen niet toestaan dat het afslachten van de mensheid doorgaat. De controle over de Aarde moet in de veilige handen van de mensheid terugkeren. Jullie werden misleid zodat jullie de macht en controle hebben overgedragen aan de onderkruipers, die tot op de dag van vandaag geloven dat ze jullie kunnen ombrengen om de Aarde voor zichzelf te hebben. Dit, mijn lief, is de reden waarom er hulp komt vanuit andere dimensies om jullie allemaal te ondersteunen om te overleven en de Aarde in jullie bezit te houden. Hun geheime genootschappen ondergaan nauwkeurig onderzoek. Dit is nieuw voor hen, aangezien ze de mensen generaties lang hebben belazerd en hen hebben doen geloven dat zij er waren om ons te helpen in het omgaan met de problemen die werden gecreëerd door hun banken en hun oorlogsmachines.

Nu je weet dat je niet alleen staat, komt er hulp vanuit vele richtingen. Wij bezitten het vermogen de nodige veranderingen door te voeren om alles dat corrupt is te verwijderen.

Zoals je weet, zet de cabal iedereen gevangen die door haar als een dreiging worden gezien of men wordt uit de weg geruimd. Niet alle sterfgevallen hebben een natuurlijke oorzaak. Dit is aan de orde van de dag. Er is een lijst opgesteld van al degenen die ze uit de weg willen ruimen. Ze stellen alles in het werk om mensen van het Licht op te sluiten die ervoor zouden kunnen zorgen dat ze worden ontmaskerd. Tot nu toe hebben we nog niet één advocaat gevonden die niet door hen is gecompromitteerd. Er moet vast iemand in Californië zijn die eerlijk is en die het beste met de mensheid voor heeft. Deze zaak is veelomvattend en er zal uiteindelijk een film over worden gemaakt. Er zullen boeken over geschreven gaan worden. Het is zo opzienbarend dat het iedere verbeelding tart. Het is zo uitzonderlijk, dat enkel de cabal dit heeft kunnen bedenken.

Help ons alsjeblieft deze onschuldige jongeman, wiens enige taak in het leven is de mensheid te ondersteunen, te bevrijden. Alles dat hij bezat is door de cabal verkocht. Hij zit in Californië in de gevangenis, zonder geld of vrienden. Hij heeft de energie van jullie gebeden nodig om hem te helpen vrij te komen. Dit is nog maar één voorbeeld van wat de cabal doet om aan haar wederrechtelijke macht vast te houden.

Wanneer eenieder van jullie leert om in zijn/haar eigen kracht te gaan staan, weet wie je bent en je doel op Aarde kent, dan zal alles veranderen. Het is, zo kan ik jullie verzekeren, een kwestie van het terugnemen van de macht die jullie aan de cabal hebben afgestaan. Verbind je opnieuw met het krachtige Wezen van Licht dat je ooit was en weer kunt zijn op het moment dat je besluit om dit te doen. Deze beslissing is aan jou en aan jou alleen. Jullie leven nu in een tijd waar jullie allemaal op hebben gewacht, dus haal er het maximale uit.
Wacht niet totdat de TV en de kranten je de waarheid vertellen. Hun eigenaren zouden dat nooit toestaan. Ze willen dat jullie gehoorzame zombies blijven die te allen tijde naar hun cabal-meesters luisteren. Hoeveel jaren zijn jullie nog bereid te wachten voordat je zegt: genoeg is genoeg. Jullie zullen ontdekken dat er meer uit het leven te halen is dan het gehoorzamen van elke wens van de cabal om de mensheid te vernietigen.

Zie hoe de macht van het Vaticaan afneemt, omdat iedere dag meer en meer corruptie en zedeloosheid naar buiten komen en meer ogen zich voor de waarheid openen. De sluiers worden opgelicht en alles dat verborgen was komt bloot te liggen. Het is geen prettig gezicht. Het is net een horrorfilm, behalve dat er echte mensen lijden en sterven. Dit zal doorgaan totdat jullie de schellen van de ogen vallen en de werkelijke situatie kunnen zien. Jullie dienen de moed te vinden om in actie te komen om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. Hoe vaak moet ik jullie er nog aan herinneren dat niets is wat het lijkt.

De cabal werd gecreëerd om de mens te sublimeren. Totale controle is wat ze wilden en totale controle is wat ze kregen. De mensheid is met open ogen in hun slimme plannen getrapt. Jullie werd geleerd hen te aanbidden en velen van jullie doen dit nog steeds, omdat jullie uit angst voor de consequenties de oogkleppen nog niet van de ogen hebben afgehaald.

In vrede te leven in een wereld van overvloed is ongetwijfeld de droom van ieder mens. Dit is wat jullie te wachten staat wanneer jullie deze ene stap zetten. Alle oorlog zou verdwijnen en alle landen zouden tot bloei komen. Met een beetje hulp en steun van de meer ontwikkelde landen zouden de armere landen tot bloei kunnen komen. Er zou geen angst voor oorlog meer bestaan. Degenen die niet op Aarde thuishoren dienen zich op hun positie te beraden.

Zij moeten uitmaken of ze de Aarde op dezelfde manier verlaten als via welke ze onrechtmatig zijn gekomen of hier blijven en leven als gasten binnen de wetten die door de mensheid zijn ingesteld. In deze tijd van verandering dienen jullie je te beraden over alles en iedereen, omdat niemand een eiland is. Alles dient te worden gedaan ten behoeve van iedereen. Het zal aan de mensheid als geheel ten goede komen.

Mijn lieve vrouw is uitgeput. Ze heeft de afgelopen vijf dagen lange uren met een vriend uit Nederland en een vriend uit Ierland samengewerkt. Er is behoorlijk veel bereikt en veel is op zijn plek gezet.

Ik wil graag haar vrienden bedanken voor het als een team met haar samenwerken. Ze maakten een aanval op haar mee en ze waren zich bewust van wat ze door moest maken. Toen ze een gewijde plek bezochten was het buitengewoon erg. Het shockeerde hen. Enkel de wil om te slagen geeft haar de geestkracht om haar werk te voltooien.

Mijn lief, neem alsjeblieft wat rust en geef je arme lichaam een kans om te herstellen. Je vrienden van andere planeten doen nu allemaal mee. Ze hebben jou hun steun laten zien. Ik heb hen toestemming gegeven om mijn bel te gebruiken om je aandacht te trekken voor hun aanwezigheid.

Altijd, je aanbiddende,
Monty.

Vertaling: Rob/Marja