Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 17 juli 2017

Jezus: Wat jullie zien en identificeren als “jezelf” is maar een heel klein fragment ........................ / 13 juli 2017 / door John Smallman


Jezus:
Wat jullie zien en identificeren als “jezelf” is maar een heel klein fragment van de enorme uitgebreidheid die jullie werkelijk zijn.
13 juli 2017 door John Smallman

Het leven is om te leven en om dat te doen dienen jullie je menselijke vaardigheden en bekwaamheden te gebruiken, die voor ieder van jullie verschillend zijn en dat is een onderdeel van jullie menselijke leven en het opdoen van ervaring. Bij sommige mensen voelen jullie je erg op je gemak – “op dezelfde golflengte” – terwijl er met anderen vaak geen punt bereikt lijkt te kunnen worden om elkaar te ontmoeten en zinvolle ideeën uit te wisselen. En zelfs met degenen waarbij jullie je het meest op je gemak voelen zullen er meningsverschillen en verwarringen ontstaan. Dit zijn echter geen conflictsituaties, behalve wanneer jullie er conflicten van wensen te maken.

Jullie hebben de neiging om dat te doen wanneer jullie in angst verkeren, angst over tekortkomingen of ongeschiktheden die jullie in jezelf bespeuren en waarvoor jullie jezelf negatief beoordelen, soms zeer hardvochtig. Zoals ik vaak gezegd heb, kan het mens zijn zeer van streek makend en verontrustend zijn. Jullie kozen voor de ervaring van afscheiding van de Bron en door dit te doen legden jullie ernstige beperkingen op aan jezelf, die uiterst frustrerend kunnen zijn naarmate communicatie tussen jullie en anderen stuklopen op misverstanden of verkeerd begrijpen. Diep binnenin jezelf weten jullie dat dit niet zo zou moeten zijn. Jullie hebben een innerlijk maar verborgen herinnering van het weten van alles wat jullie ooit wensen te weten en een leven zonder dit of afgescheiden er van, is intens storend en beangstigend omdat jullie jezelf dus vaak als incompetent zien en bang zijn dat anderen dit ook zien en jullie hierom beoordelen en afwijzen.

Jullie dienen jezelf er aan te herinneren dat jullie een oneindig bemind kind van God zijn, dat altijd zijn geweest en dat ook altijd zullen blijven, op elk gebied perfect omdat wat God creëert alleen maar perfect kan zijn. Wat jullie zien en identificeren als “jezelf” is maar een heel klein fragment van de enorme uitgebreidheid van wat jullie werkelijk zijn. Jullie menselijke lichaam is niet meer dan een hele kleine container waarin jullie een heel klein deel of aspect van jullie zelf gegoten hebben om je in staat te stellen om afscheiding, eenzaamheid en verlatenheid te ervaren. Door dit te doen kozen jullie er voor om je kennis van wie jullie in Werkelijkheid zijn, ernstig te beperken. Maar jullie werden perfect gecreëerd, in een bron van vreugde. En ofschoon dat weten in een menselijke vorm voor jullie verborgen ligt, hebben jullie allemaal een diep verlangen om terug te keren naar de Eenheid met de Bron, jullie eeuwige en natuurlijke staat.

Dat afgesplitste deel van jullie zelf ontwikkelde je ego om jullie te helpen overleven in de fysieke gebieden en jullie hebben het vrije zeggenschap verleend om je lichaam te gebruiken en ook al haar bevoegdheden en bekwaamheden – fysiek, mentaal en emotioneel – wat het ook gedaan heeft. Het lijkt er op dat jullie je kracht aan het ego hebben weggegeven, vooral wanneer jullie emoties van angst, paniek of woede op hol slaan. Dit is echter absoluut niet het geval. Jullie kunnen het op ieder gewenst moment overheersen door van de situatie een stapje terug te doen, even te pauzeren en te observeren. De emotie zal niet onmiddellijk verdwijnen, maar jullie zullen beseffen dat je niet hoeft te handelen, dat jullie een keuze hebben. Menigmaal kozen jullie er voor om ogenblikkelijk te reageren – vaak onredelijk – omdat het een intense behoefte lijkt te bevredigen. Die behoefte dient te worden bekeken, erkend, gerespecteerd, geaccepteerd en BEMIND!

Natuurlijk willen jullie worden bemind, omdat Liefde jullie aard is. Zich niet bemind voelen is uiterst pijnlijk en dat is het gevoel of gewaarwording die afscheiding in overvloed aanlevert. De meesten van jullie zoeken liefde in relaties – ouders, broers, zussen, vrienden, collega’s op het werk, teamgenoten bij sport en levenspartners – maar om welke van deze dan ook te laten functioneren, zullen jullie eerst de Liefde moeten vinden die eeuwig binnenin jezelf zetelt. Jullie zijn Liefde en ofschoon jullie tijdelijk troost kunnen vinden in menselijke relaties, zullen jullie in een menselijke relatie alleen blijvende bemoediging, troost en voldoening vinden, wanneer jullie de oneindige overvloed aan Liefde ontdekt hebben die binnenin jullie zetelt.

Voor de meeste opgroeiende mensen is er een tijd waar ze een heleboel negatief oordeel en niet geaccepteerd worden ervaren. Mensen hebben het, vanaf het moment van hun fysieke geboorte,  nodig om vaak en liefdevol aangeraakt te worden en ook als ze opgroeien en zich ontwikkelen, om zo de Liefde, die binnenin hen verblijf houdt maar meestal verborgen ligt totdat deze liefdevol door nauwe verwanten wordt gewekt, te ontdekken en bloot te leggen. Wanneer dit niet gebeurt leren ze ofwel onbuigzaam te worden door zichzelf en anderen voor te houden dat zij geen behoeften hebben, of ze kiezen er voor om gekwetst en noodlijdende slachtoffers te worden  – in feite neigen beide kanten zich binnenin hen af te wisselen, afhankelijk van de situatie waarin ze zich bevinden.

Uiteindelijk krijgt echter iedereen een ‘wordt-wakker-belletje’ te horen om hen er op te wijzen dat ze spirituele wezens zijn. Het materiële leven dat een mens leidt kan nooit echte tevredenheid opleveren. Het maakt niet uit hoeveel “spullen” iemand verzamelt, hetzij materieel – speelgoed, huizen, auto’s, kunstwerken, relieken die op iemand een beroep doen – of emotioneel – bewondering, pluimstrijkerij, ontzag, eerbetoon – uiteindelijk is het nooit genoeg! 

Jullie aard is Liefde, de Liefde van God met Wie jullie eeuwig Een zijn en het kennelijke gebrek aan Liefde (want ik verzeker jullie dat het alleen maar lijkt alsof jullie Deze ontberen) dat jullie als mens consequent ervaren is vreselijk pijnlijk en afschrikwekkend. Jullie hebben de illusie geconstrueerd om dit te ervaren, maar jullie hadden absoluut geen idee hoe pijnlijk dit kon en zou zijn. En het ‘wordt-wakker-belletje’ dat jullie krijgen, ofschoon dit voor iedereen anders is, houdt altijd het pijnlijke besef in dat het leven als mens niet voldoende is en ook nooit kan zijn.

De Liefde die jullie allemaal zoeken zetelt blijvend binnenin je. Stop dus met zoeken, keer je naar binnen, ben stil en laat Haar jullie omarmen. Wanneer jullie dat toelaten, zal Zij dat zeer zeker doen. De meesten van jullie hebben grote moeite om je gedachten voldoende tot rust brengen om je bewust te worden van de Liefde binnenin. Want jullie ego’s zijn uiterst luidruchtig in hun pogingen om je er van te overtuigen je volledig te focussen op de fysieke omgeving die de illusie ondersteunt. Geduld is vereist, maar jullie moderne tijdperk gaat helemaal over gehaastheid, over zoveel mogelijk gedaan te krijgen in de kortst mogelijke tijd. Maar in werkelijkheid hoeft er maar heel weinig in haast gedaan te worden.

Mediteren, beschouwen, ontspannen of ontwarren is om de behoefte aan haast los te laten en door dit te doen te ontdekken dat jullie genoeg tijd hebben voor alles dat echt gedaan moet worden om een gezonde overleving als mens te verzekeren. Het is de gehaastheid en de aanwezige bezorgdheden die ziekten bij jullie veroorzaken – fysiek, mentaal of emotioneel – en natuurlijk zouden jullie je voor ziekten nooit moeten oordelen of beschuldigen. Dit zijn gewoon intensievere ‘wordt-wakker-belletjes’ om jullie te overtuigen naar binnen te keren waar jullie alles hebben wat jullie nodig hebben om vrede, voldoening en blijheid – Liefde! -   te vinden.

Wanneer jullie de Liefde binnenin vinden, schijnt Deze helder naar buiten en trekt anderen naar jullie toe. Liefde is onweerstaanbaar, maar vaak verwarren jullie tijdelijke menselijke ervaringen met Liefde en wanneer deze niet standhoudt kan ze verschrikkelijke pijn en lijden veroorzaken. Ga naar binnen, Ben Stil en laat Liefde jullie omarmen zoals Zij dat zeer zeker zal doen. Dan zal vrede jullie omhullen en zullen jullie ontdekken dat jullie de kracht en het doorzettingsvermogen hebben om jezelf de Liefde te laten zijn die jullie gezocht hebben. Wanneer dat gebeurt zullen jullie angsten en bezorgdheden veel minder veeleisend en opdringerig worden, zullen jullie veel gemakkelijker met de problemen en kwesties omgaan die het leven als mens jullie aanbiedt en dan zullen jullie tot de ontdekking komen dat die angsten en bezorgdheden in feite zijn opgelost terwijl Liefde jullie in ieder moment leidt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra