Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 25 juli 2017

Jezus: Jullie menselijke vorm kan Liefde blokkeren of toelaten / 23 juli 2017 door John Smallman


Jezus:
Jullie menselijke vorm kan Liefde blokkeren of toelaten
23 juli 2017 door John Smallman

Zoals Saul jullie heeft verteld, zijn er voor de hele mensheid en voor Planeet Aarde enorme veranderingen onderweg. Deze veranderingen vormen een essentieel onderdeel van het proces van ontwaking van de mensheid, van het echt bewust worden dat allen Een zijn, Een met de Bron, Moeder/Vader/God, de goddelijke Intelligentie, de goddelijke Wijsheid, Alles Dat Is.

Er bestaat geen afscheiding! Afscheiding is een bedrieglijk concept dat werd gefantaseerd en toen helemaal uit het niets is opgebouwd om een zeer overtuigende fysieke omgeving te verschaffen waarin het oneindig kleine en het oneindig omvangrijke tevoorschijn komen, op elkaar inwerken en tegelijkertijd volledig onbewust zijn van elkaars aanwezigheid. Het is als een geweldig groot spel van verstoppertje spelen waarin Jullie er voor kiezen om je voor God en Jezelf te verbergen. Het Ene Kind van God dat spelletjes speelt, spelletjes die uit de hand liepen en voor het Kind gevaarlijk en angstaanjagend leken. Een verschrikkelijke nachtmerrie van jullie eigen makelij ontvouwde zich en leek jullie toen er binnen  te omsluiten, afgescheiden van Jezelf en van God.

Om zelfs maar heel kort afscheiding voor te stellen wat nooit afgescheiden kan zijn, is een angstaanjagende gedachte. Maar, toen eenmaal de illusie was opgebouwd en die heel echt deed lijken, werd de angst in intensiteit gereduceerd door te worden ontkend en verborgen. De angst die jullie als mensen ervaren in de meest angstwekkende omstandigheden die de illusie jullie kan aanbieden, is niets vergeleken met de A N G S T die afscheiding van de Bron zou veroorzaken. Dat is waarom jullie er voor kozen om te blijven slapen. Er is een diepe en onderliggende overtuiging dat God jullie wenst te vernietigen voor afscheiding van Hem en voor jullie pogingen om jezelf te bewijzen dat jullie Hem niet nodig hadden.

Maar angst is onwerkelijk, er is alleen maar L I E F D E ! Al het andere is illusie, een uiterst angstwekkende nachtmerrie waaruit jullie zeer spoedig zullen ontwaken. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie vreugde vinden in het weten dat er alleen maar Liefde is en dat deze jullie in ieder moment van jullie eeuwige bestaan omhult.

Liefde is Alles! Als mensheid is het voor jullie zeer moeilijk deze goddelijke Waarheid te bevatten omdat de bedrieglijke omgeving, die jullie met je oorspronkelijke door God gegeven kracht hebben opgebouwd, voor de kleine menselijke vorm, die jullie kozen te belichamen om afscheiding te ervaren, volledig echt lijkt. Onthoud dat jullie veel, veel uitgebreider zijn dan het Universum waarin het lijkt dat jullie je nietige en dus onbetekende bestaan hebben. Het Universum is al miljarden jaren in haar bestaan, terwijl de meeste mensen korter dan honderd jaar leven. Daarom lijkt het dat jullie er niet het minste spoor of indruk op kunnen achterlaten. Dat is een zeer van streek makende gedachte die de meesten van jullie liever niet willen behandelen omdat het voor de meesten uiterst pijnlijk is om een voortdurend bewustzijn van hun ogenschijnlijk volslagen onbeduidendheid vast te houden.

Maar, natuurlijk, niemand van jullie is of zou op welke manier dan ook onbeduidend kunnen zijn, omdat jullie Een zijn met de Bron. Jullie zijn, als Gods geliefde Kinderen, oneindig belangrijk .

Diegenen echter die er voor kozen om zich naar binnen te keren in de hoop antwoorden te vinden en er dan in slagen om hun gedachten tot rust te brengen en te luisteren, vinden vrede, bemoediging en troost, die leidt naar een besef dat er meer vastzit aan het leven, aan het bestaan dan wat geleverd wordt door de fysieke omgeving waarin jullie je menselijke leven uitleven. Het besef groeit dat jullie inderdaad veel omvangrijker zijn dan alles wat jullie menselijke denken en lichaam kunnen waarnemen, dat het leven werkelijk eindeloos is, terwijl alles in de fysieke omgeving uiteindelijk in verval raakt en desintegreert, terug in nietigheid van waaruit Jullie het je verbeelden in je kortstondige bestaan.

De volledige en absolute tegenstelling tussen de fysieke omgeving waarin jullie je menselijke levens leven en de Werkelijkheid waarin jullie werden geschapen en van waaruit jullie nooit zijn vertrokken, gaat zo ver voorbij aan jullie menselijke vermogen om te bevatten, dat jullie absoluut geen enkel idee hebben van de wonderen die jullie ontwaking opwachten. Sommigen van jullie hebben glimpen opgevangen door Bijna Dood Ervaringen, hebben de intensiteit gevoeld, de kracht en de onvoorwaardelijke acceptatie die Liefde jullie doorlopend en eeuwig biedt wanneer jullie je menselijke vormen uitstrekken in de uitgestrektheid welke die Liefde is. En door dat delen, hebben jullie een geschenk van grote waarde gegeven aan degenen die jullie hoorden vertellen of lazen over jullie ervaringen.

Als mensheid dienen jullie jezelf te zien als Liefde die een tijdelijke menselijke vorm heeft aangenomen. Wanneer jullie je concentreren op Liefde, jullie ware aard, met de bedoeling om Het te weten, Het te zijn en die uit te breiden en te delen met iedereen met wie jullie in contact komen, versterken jullie het energieveld van Liefde – de levenskracht die jullie menselijke vorm bekrachtigt – die ieder moment door jullie heen stroomt en naar buiten, jullie omgeving in en op die manier helpt om de noodzakelijke veranderingen naar voren te brengen die de planeet en alle levensvormen die zij draagt, te genezen.

Jullie incarneerden in deze tijd voor precies dit doel en jullie wisten heel goed dat je herinnering aan dit doel moeilijk toegankelijk en te beoefenen zou blijken te zijn. Jullie wisten echter ook dat jullie altijd, door jullie ondersteunende teams in de spirituele rijken, liefdevol en krachtig ondersteund zouden worden. Jullie moeten dagelijks een beroep op hen doen en jullie intentie opnieuw instellen. Daarom is het voor jullie zo belangrijk om dagelijks naar binnen te keren en jullie harten te openen voor het Liefdesveld waardoor jullie zijn omgeven.

Jullie menselijke vorm kan Liefde blokkeren of toelaten. Wanneer jullie oordelen, beschuldigen of je bezighouden met een behoefte om gelijk te hebben, blokkeren jullie Liefde effectief door een toestand van afscheiding van elkaar te kiezen. Wanneer jullie je voor anderen openstellen door hen te accepteren, lief te hebben en te vergeven, openen jullie je harten om Liefde meest overvloedig door jullie heen te laten stromen op Haar weg naar genezing. Dat was jullie intentie voorafgaand aan je incarnatie en wanneer jullie accepteren dat dit is waarvoor jullie op Aarde zijn om te doen en Liefde binnen laten, dan stroomt Ze overvloedig naar buiten, overal waar Ze nodig is en jullie voelen dat Haar energie jullie bekrachtigt, omhoog tilt en inspireert, terwijl vrede en tevredenheid angst en ongerustheid binnenin jullie vervangt.

Houd jullie Licht hoog. Dat is wat jullie kwamen doen omdat Het nodig is. Door dit te doen maken jullie een enorm verschil en laten een heel belangrijke en langdurige indruk achter op de wereld en op iedereen waarmee jullie in contact komen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra