Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 13 juli 2017

Heavenletter 1837: Harmonie breidt uit / Geplaatst 12 juli 2017

Harmonie breidt uit
Brief uit de Hemel
Geplaatst 12 juli 2017

God zei:

Mijn Aanwezigheid is onontkoombaar. Ik dring door in iedere atoom, iedere atoom van jou en iedere atoom van alles. Ik ben de wind die bladeren naar jouw voeten waait. Ik ben de zon die jou verwarmt, en Ik ben de sneeuw. Ik ben de witte maan, en Ik ben de glinsterende sterren, en Ik ben jou.

Jij maakt geen beweging zonder Mij. Er is niet een gedachte die niet van Mijn energie afvonkt. Er is niet een daad waar Ik niet in te zien ben. Zelfs als je zeker bent dat God het niet is, Ben Ik.

Wat denk jij dat God Almachtig betekent? Het betekent niet dat Ik weg ben. Het betekent niet dat Ik ergens anders ben.

Ik ben aanwezig in de macadamia, en Ik ben aanwezig in de pindadop. Ik ben aanwezig in de rijke, en Ik ben aanwezig in de arme. Ik ben onmiskenbaar aanwezig. Als je vraagt, "Waar is God," vraag je diepzinnig waar jij zelf bent. Ik zal hetzelfde vragen: Geliefden, waar zijn jullie?


Jij bent niet op een steile rots. Jij bent niet op de rand van de wereld. Jij bent niet begraven in schuld. Jij bent niet op een boekenplank. Jij bent niet jong of oud. Jouw lichaam is verpakt, een goddelijke verpakking, maar een verpakking niettemin. Jouw lichaam is een omheining, een krib zogezegd. Het is stemloos zonder jou, net zoals jij stemloos zou zijn zonder Mij. Maar natuurlijk ben je nooit stemloos geweest of ben je nooit zonder Mij gewest.

Waar was jij toen Ik de Aarde en de planeten en de veelvoud van de sterren maakte? Waar was jij toen ik de wateren formeerde en het leven in hun blies? Waar was jij toen de eerste atoom uitbarstte? Waar was jij toen Ik rustte? Dit is niet een verwijt of een beschuldiging die Ik maak in bedekte termen. Het antwoord is dat je hier bij Mij was, geliefden. Je was precies hier bij Mij. Als Ik nooit weg ben van jou, hoe kan jij dan weg zijn van Mij?

Het is niet dat we elkaar schaduwen. We zijn Eén. We bewegen en we stoppen samen. Onze harmonie breidt zich voorbij Onze stappen uit. Wij zijn niet samengevoegd. Wij zijn Eén. Ik ben Eén met jou, en jij bent Eén met Mij. Er is geen jou, en er is niet dat Ik van jou wegga.

Wij zijn niet Eén Die twee werden. Tweeheid bestaat niet. Anderheid bestaat niet. Het is alleen dat jij buiten jezelf bent gaan staan, maar dit is een geestverschijning. Jij wilt alles geloven. Als jij gelooft dat Wij van elkaar weg zijn, dan zul jij zeker alles geloven.

Beter dan "Als Ik denk, ben Ik ", is het: "Als Ik denk, is God:"

Eenheid kan niet gescheiden worden. Ze kan niet in tweeën gesneden worden. Mijn hart kan niet van dat van jou afgesneden worden, of het jouwe van dat van Mij, zelfs als er geen jouwe en Mijne is. Jouwe en Mijn is een alsof.

Onze liefde is niet afgescheiden. Licht is niet verdeeld. Vanuit elke hoek, er is geen logica in het denken dat Wij - Ik - iets anders zijn. Er is zeker geen percentage van. Hoe kan er verdeling zijn als er Eenheid is? Hoe kan er wanhoop zijn op Aarde? Alleen vanwege deze verbeelde verdeling kan het zijn. En toch zou jij verdeling niet kunnen verbeelden als Ik niet bestond. Als Ik niet bestond, zou jij niet bestaan om te verbeelden.

Jij realiseert je dat Ik een gesprek met Mijzelf heb. Ik praat met Mijzelf. Ik verbeeld wat Ik zou zeggen aan Mijzelf en Ik dacht dat Ik minder was dan Ik ben zoals jij gedacht hebt dat jij minder bent terwijl jij in werkelijkheid meer bent.

vertaald door: