De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 4 juli 2017

Heavenletter 1829: Als Jouw Tafel Vol Is / Geplaatst 4 juli 2017

Als Jouw Tafel Vol Is
Brief uit de Hemel
Geplaatst 4 juli 2017


God zei:

Als jouw tafel vol is, laat dan ook je hart vol zijn. Als je meer voedsel hebt dan je kunt eten en er is niemand die honger heeft in je buurt om te voeden, geef dan je gedachten van overvloed aan degenen die honger hebben. Stuur ze een beeld van jouw vreugde.

Als je jouw voedsel zegent, zegen dan ook degenen die nog moeten eten. Deel de overvloed van je hart met hen. Je kunt misschien niet het voedsel op jouw tafel delen, maar je kunt jouw gevoel van welzijn delen.

Je moet jouw vreugde behouden, haar niet bederven. Laat vreugde overlopen, niet gebrek. Maak toast in je hart voor degenen die vandaag of op een andere dag geen voedsel te eten hebben. Wees blij dat je eten hebt en eet het met smaak. Dat is het minste wat je voor degenen doen kunt die niet te eten hebben.


Stuur jouw dankzegging uit de wereld in. Degenen die gezegend zijn sturen zegeningen.
Allen die Mijn woorden lezen zitten op de schoot van luxe. Hoe je aan honger ontsnapte, weet je niet. Waarom de ene mens teveel te eten heeft en de andere niets, is meer dan je kunt begrijpen, en het is ook meer dan je kunt verdragen.

Het is belangrijk jouw vreugde niet te verspillen. Bezuinig er niet op. Wees hartelijk. Wees blij jouw liefde met de wereld te delen. Laat het voedsel op jouw tafel een symbool van besef van overvloed aan liefde zijn, en deel dan blijmoedig jouw bewustzijn, zoals je jouw voedsel zou delen als je maar wist hoe.

Doe je armen om iedereen in de wereld heen en dank ze. Bedank zelfs de hongerigen dat ze jou laten weten hoe gezegend je bent. Breng hun zielen dichter bij die van jou. Nodig hun harten uit voor een feest van overvloed van liefde. Er is misschien niet genoeg ruimte in jouw huis voor allemaal. Er is meer dan genoeg ruimte in je hart. Ik maakte het zo.

Zoals Mijn hart omhelst, kan dat van jou het. Moge liefde voor alle voelende Wezens alle harten omstrengelen.

Laat niemand naar liefde hongeren. Laat niemand weg zijn van jouw hart. Laat allen toe. Houd niemand buiten. Het feest van Dankzegging is in jouw hart.

En laat zo jouw gedachten door de wereld gaan op de manier zoals je broodwortel de tafel rond laat gaan. Laat de warmte rondgaan. Laat de variëteit rondgaan. Vul harten zoals je schotels vult.

Huil niet om degenen die alleen maar door het raam van jouw feest kunnen kijken. Verwelkom in plaats daarvan hun harten. Huil niet dat jij hebt wat een ander niet heeft. Geef jouw vreugde.

Stel je voedsel op hun tafel voor. Stel je een gemeenschap voor van mensen die bijeenkomen op een bergtop of in een dal, en allen zeggen dank voor het voedsel dat ze gaan eten. Zie stapels schotels. Zie blije gezichten. Zie overal voedsel.

Zie voedsel dat gekookt wordt. Zie voedsel aan de kant van de weg groeien. Zie fruitbomen. Zie bessen die geplukt worden. Zie schepels van voedsel aan iedereen die er maar om vraagt gegeven worden.

Wees de boer wiens genoegen het is voedsel te telen. Breng het voedsel naar de markt. Lever het bij huishoudens af. Laat jouw kar vol zijn. Voed het paard dat de kar trekt. Hang een bloemenkrans om zijn nek.

Wees de tovenaar die één korrel rijst in duizend veranderd.
Bied nederige offergaven aan de hele wereld aan.

Als je het eten op jouw bord aan iemand zou geven die niet gegeten heeft, geef het dan in gedachten aan iemand in een ander land en zie het ze ontvangen. Gebruik gouden borden en bananenbladeren. Sla kokosnoten van bomen en breek ze open. Geef iedereen melk te drinken.

Je weet niet wat jouw gedachten kunnen doen. Je kunt andere landen en je eigen land vullen met overvloedig voedsel door het wonder van je gedachten. Laat geen kast in jouw gedachten leeg zijn. Als er dankbaarheid in je hart is, kan er alleen maar verlangen zijn om dat te delen, en je deelt zoals je op dit ogenblik kunt. Stuur bloemen. Stuur voedsel. Vul de provisiekamers. Het voedsel van gedachte dat van jou is, zal het hunne zijn. Je hebt wijnstokken geplant. Je zult putten gegraven hebben. De geest van de mens die zoveel geschapen heeft, gewild of ongewild, kan nu overvloed scheppen en rijkdom voor iedereen. 

Gooi je handen niet op en zeg niet dat er niets voor jou te doen is. Ik heb je net verteld wat je met je gedachten doen kunt, dus zegen allen nu in Mijn naam.

vertaald door: Luus