Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 25 juli 2017

Eenheidsbewustzijn: De volgende fase van jullie ascentie / 31 maart 2017 / Natalie Glasson / Geplaatst 25 juli 2017

Eenheidsbewustzijn: De volgende fase van jullie ascentie
31 maart 2017 / Natalie Glasson / Geplaatst 25 juli 2017


Ik, Meester Serapis Bey houdt het Ascentie Licht nu voor je. Ik doe dat om je te helpen in de volgende fase van je ascentie. Met de aanwezigheid van je ziel die meer volledig belichaamd in je wezen is en die samensmelt met je persoonlijkheid, wordt er een diepe en sterke reiniging geactiveerd. Zuivering en reiniging zijn gewoon in jullie ascentie proces; elke nieuwe onthulling nodigt je uit om de oude energieën los te laten, gewoontes of perspectieven om ruimte te maken voor de nieuwe realisaties om te worden belichaamd.

Belichaamd te worden = je volledig realiseren en ervaren in je stoffelijke lichaam en aardse werkelijkheid.

Het schoonmaak en zuiveringsproces waar ik over spreek is groter omdat het een nieuwe fase doet ontwaken van besef, verbinding met de Schepper en verbinding met alles. Het is een nieuw begin van verenigd bewustzijn die gloort in je wezen en de volgende fase is van jullie ascentie.

Verenigd bewustzijn = ervaren, voelen en weten van dat je verbonden bent met de Schepper en alles dat de Schepper is.


Als we verenigd bewustzijn ervaren, beleven we een natuurlijke energie en vermogen die in ons wezen bestaat; het is het vermogen om te bestaan zonder scheiding van enige vorm. Ons natuurlijk bestaan is om energetisch verbonden te zijn met alles en iedereen. Dit is als we onze waarheid beleven, de aanwezigheid voelen van de Schepper, dieper, en verbonden zijn met de Goddelijke stroom van de Schepper. De aardse werkelijkheid schijnt het tegengestelde te scheppen omdat dit scheiding aanmoedigt… Zelfs de aanwezigheid van je stoffelijke lichaam schijnt gevoelens te vergroten van scheiding. Maar, je stoffelijke lichaam werd geschapen om je te ondersteunen in het beleven van je natuurlijke verenigde bewustzijn, eerder dan het vergroten van ervaringen van scheiding van anderen en de Schepper.

Stoffelijke lichaam = een voertuig voor je lichtlichaam om te bestaan op een aards niveau. Een van zijn doelen is om je innerlijke werkelijkheid te vergroten.

Je stoffelijke lichaam vergroot je innerlijke werkelijkheid in je buitenste werkelijkheid. Je innerlijke werkelijkheid is samengesteld uit je gedachten, gevoelens, perspectieven, herinneringen, vaardigheden, wonden en hoe je over je zelf denkt. Via talloze beschavingen, gevoelens van scheiding van de Schepper en alles wat de Schepper liet groeien, dat is zo veel dat scheiding nu een sterk krachtig en ge-énergetiseerd gevoel, ervaring en werkelijkheid van binnen en buiten veel mensen is.

De ervaring aan scheiding is actief geworden en ge-énergetiseerd van binnen. Als een van de doelen van het stoffelijke lichaam is om de binnenste werkelijkheid te vergroten, dus is scheiding een van de hoofd energieën die ieder mens zijn/haar stoffelijke lichaam vergroot en projecteert die in hun werkelijkheid om te ervaren. Daarom schijnt het dat als het stoffelijke lichaam een ervaring schept van scheiding omdat in je lichaam je afgescheiden bent van iedereen, als het gewoon je innerlijke werkelijkheid projecteert in je perspectief en op een zicht van de wereld.


Innerlijke ervaring van scheiding = een onvrijwilligheid om te zien, te voelen of van binnenin te erkennen, de waarheid/aanwezigheid van de Schepper/goddelijk zelf/ verenigd bewustzijn.

Scheiding vormt zich van binnen als je je natuurlijke vermogen negeert om eeuwig verbonden te zijn met de Schepper, en je ego de rol adopteert om jou te leiden. Als je in harmonie bestaat en in eenheid bent met het verenigde bewustzijn van de Schepper heb je alle wijsheid in het universum van de Schepper beschikbaar voor je om dat te onttrekken, maar ook om constant te worden geleid, ondersteund en geïnspireerd te worden om je te verbreden en je waarheid te onderzoeken. Scheiding is als je het zelfde probeert te bereiken zonder de ondersteuning van de Schepper.

De huidige volgende fase van ascentie = reinigen en zuiveren van je aanhechting met energieën en actieve vibraties, emoties en gedachten die de aanwezigheid scheppen van scheiding in je.

Daarom houd ik het Ascentie Licht voor je zodat je kunt healen, reinigen en alle vormen kunt loslaten, energieën, gedachten, emoties, perspectieven en scheppingen van scheiding in je wezen om terug te keren naar je verenigde bewustzijn met de Schepper en alles dat de Schepper is. Je verenigde bewustzijn heeft je nooit verlaten, die is altijd aanwezig geweest, gewoon uit het zicht verborgen. Als je alle aanhechtingen opruimt voor scheiding die zich in dit leven of vorige levens hebben voorgedaan, dan zal de energie van scheiding wegvallen, scheppende helderheid voor je om het natuurlijke bestaan en waarheid van je wezen, je verenigd bewustzijn.

Als je de aanwezigheid ziet van verenigd bewustzijn in je, zullen alle aspecten van je wezen zich uitbreiden, dat zal zijn als of je verbonden bent met en het gehele universum belichaamd van de Schepper. Je zult alle aspecten en uitdrukkingen observeren van de Schepper in je wezen. Dat zal zijn alsof je met elk lichtwezen kunt verbinden in het universum van de Schepper, elke energie kunt aantrekken, wijsheid of hulp in je wezen of werkelijkheid, en de constante aanwezigheid voelen van de Schepper die je ondersteunt en door je heen werkt.


Het ervaren van verenigd bewustzijn betekent niet dat je moet communiceren of andere stoffelijke wezens op de aarde ontmoet. Essentieel verandert je communicatie niet met je buitenste wereld, alhoewel dat wel zal gebeuren. Het is je innerlijke ervaring die het meest belangrijk is, en dit zal automatisch mooie transformaties scheppen in je buitenste of stoffelijke werkelijkheid. Verenigd bewustzijn is een innerlijke ervaring. Om verenigd bewustzijn te beschrijven konden we zeggen dat het een uitbreiding is van je wezen en energie, een ontwikkeld geven en ontvangen van de Schepper energieën, het ervaren van de goddelijke stroom van de Schepper, het zien van de Schepper in jezelf, het zien van de Schepper in anderen en het voelen alsof je verbonden bent en met iedereen een relatie hebt. Essentieel is het voelen dat je deel bent van de schepping.

Het toestappen op Meester Serapis Bey’s Ascentie Licht.

Terwijl ik, Meester Serapis Bey het Ascentie Licht voor je ophoudt, bestaat dit boven mijn hoofd als een sfeer van geel, gouden, wit en platinum licht.  Ik heb in mijn wezen en veranker het door mij heen alle fasen van ascentie. Elk nieuw ascentie niveau en energie die je grijpt, doet in je wezen ontwaken en activeert het, ik heb dat eerst voor je gedownloaded en voor je vast gehouden. Ik houd de volgende fase van ascentie voor je vast als een licht baken dat je kunt optrekken en integreren met en het belichaamt je bij het ontwaken van nieuwe aspecten in je wezen, en dus de energie gelijkmakend die ik voor je vast houdt. Het Licht dat ik heden voor je vasthoudt is een combinatie van reiniging en zuivering om je aanhechtingen te helen tot scheiding en de meest juiste vibrationele frequentie van verenigd bewustzijn.

‘Meester Serapis Bey, ik roep je op om me te ondersteunen om je gemakkelijk in de volgende fase te laten gaan van mijn ascentie die een grotere ervaring is van verenigd bewustzijn en healing van mijn aanhechtingen tot scheiding. Geef alstublieft nu het Ascentie Licht dat u vasthoudt.’

Visualiseer dat ik Meester Serapis Bey voor u besta, de sfeer van Ascentie Licht boven mijn hoofd. Ik verlaag het Ascentie Licht totdat het bestaat in je hart chakra. Zend energie uit je hartchakra om zich te verbinden met de sfeer van Ascentie Licht. Terwijl je dat doet verbreedt zich het Ascentie Licht totdat je er kunt in stappen. Laat je zelf bestaan in de sfeer van Ascentie Licht. Focus met het ademen het licht van een gele, gouden, witte en platinum kleur in je wezen. Je kunt je focussen op de energie die stroomt in je lichaam uit alle richtingen of door je hart chakra.


Herhaal zacht zo lang als je voelt dat juist is terwijl je je focus op je ademhaling: “Ik laat nu blij mijn aanhechtingen reinigen voor mijn scheiding.”

De energie zal in je veranderen zelfs al is het een kleine hoeveelheid. Als die verschuiving gebeurt, zul je een grotere aanwezigheid voelen van eenheid in je wezen. Geniet van dit gevoel, breid je energie uit en ervaar je grotere verbinding met de Schepper en alles dat de Schepper is. Als het proces voltooid is, zal ik je gronden en zaken weghalen. Grond jezelf ook.

Wees je Bewust

Deze nieuwe fase van ascentie voor je kan een aantal weken of maanden duren, Ik Meester Serapis Bey moedig je aan om de meditatie te beoefenen die ik vaak met je heb gedeeld, en specifiek als je je geleid voelt. Wees je bewust dat je stemming laag is of in vibratie; je kunt negatieve emoties ervaren, gedachten of herinneringen uit het verleden of uit vorige levens die opkomen. Weet dat dit deel is van de reiniging en zuiveringsproces van je aanhechtingen naar scheiding, het is een natuurlijk proces.

In deze tijden sta jezelf toe om me op te roepen, Meester Serapis Bey, om de sfeer van Ascentie Licht naar je toe te brengen om van binnen te bestaan, zelfs als het maar een paar minuten is. Dit zal je helpen met de oude energieën die zullen wegvallen en een grotere helderheid van het verenigd bewustzijn duiken in je op.

Denk eraan dat je een nieuw begin meemaakt in je ascentie, die in je omhoog komt. Je kunt je zelf problematisch voelen, dat gaat voorbij en een grotere verbinding met de Schepper zal ervaren en erkend worden door jou.

Met voortdurende ondersteuning bij je ascentie,

Meester Serapis Bey