Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 9 juli 2017

Een Nieuwe Wereld komt en de Toekomst is Helder / 9 juli 2017 / Broeder David:

Een Nieuwe Wereld komt en de Toekomst is Helder 
9 juli 2017 / Broeder David:

Wanhoop niet, mijn broeders en zusters. Ondanks alle buitenste beroering in de Aarde is er grote hoop aan de horizon. Maak je geen zorgen over de tijd, want spirit kent geen tijd. De toekomst staat geschreven in de dromen van onze voorouders en in de liefde van onze kinderen. Het zal een goede aarde zijn, een nieuwe aarde.


Velen zullen zeggen dat de oude profetieën niet waar werden, maar ze worden nog steeds waar. Want de tijd voor een geboorte is moeilijk, de tijd van geboren worden is pijnlijk, Maar er gaat grote vreugde komen. Grote hoop. We zitten nu in de geboortepijnen van een nieuwe wereld die gevuld zal zijn met liefde en licht. Kijk om je heen en je kunt de kleine dingen zien die niet het nieuws uitmaken maar elke dag gebeuren. De goede dingen, de liefdevolle dingen, het medeleven en delen die elke dag plaats vinden, door de aandacht van degenen die niet kunnen begrijpen.“Als de Aarde verwoest is en de Dieren doodgaan, zal er een nieuwe Stam mensen naar de Aarde komen van vele kleuren, klassen, geloven en die door hun daden en acties de aarde weer groen maken. Ze zullen worden gekend als “Strijders van de Regenboog””

Nieuwe generaties worden geboren en ze zullen zich herinneren en een nieuwe wereld voortbrengen, gebaseerd op liefde, medeleven en hoop. Alles dat nu gebeurt is de pijn van de geboorte. Die zal voorbij gaan en de nieuwe wereld zal geboren worden. En degenen die de wijze van liefde kennen, van medeleven en zorgzaam zijn zullen er zijn. Zij die dit niet kunnen aanvaarden zal dit doorgaan in een andere wereld of werelden waar ze de lessen kunnen leren die ze wensen.

Nieuwe generaties worden geboren en ze zullen zich herinneren en een nieuwe wereld voortbrengen, gebaseerd op liefde, medeleven en hoop. Alles dat nu gebeurt is de pijn van de geboorte. Die zal voorbij gaan en de nieuwe wereld zal geboren worden. En degenen die de wijze van liefde kennen, van medeleven en zorgzaam zijn zullen er zijn. Zij die dit niet kunnen aanvaarden zal dit doorgaan in een andere wereld of werelden waar ze de lessen kunnen leren die ze wensen.

Het is aan jullie om te kiezen en jullie keuze is hoe je je leven nu leeft. Leef het met Liefde. Liefde is altijd het antwoord op elke situaties of probleem. Liefde is het licht dat altijd het pad naar voren zal schijnen bij elke situatie.

Daarom houd van alles, en houd er enorm van, alles dat je weet en alles dat je tegenkomt. Zelfs zij die je pijn hebben gedaan of dat wensen te doen in hun gedachten dat jullie moeten leven met hun beperkingen. Houd toch van hen. Vergeef hen en houd van hen zonder conditie. Jullie hoeven hun manier niet te accepteren die zij jullie willen opleggen. Gooi hun beperkingen weg en omhels hen in spirit met de totaliteit van je liefde. Oordeel hen niet want er staat geschreven: “zij weten niet wat ze doen.”.  Laat hen dan hun eigen manier vinden.

Jullie zijn allen kinderen van het Universum. Jullie zijn zonder beperking en de essentie van je wezen is onvoorwaardelijke liefde. Want dat is het kind van moeder-vader schepper.

Onvoorwaardelijke liefde is het kind dat het pad zal verlichten en je hart zal openen naar oneindige mogelijkheden.

Ik wil je eraan laten denken dat met Liefde er geen oordeel kan zijn van anderen. Laat hen hun reis maar maak die niet van jou zelf. Noch is er een weg, want alle wegen leiden uiteindelijk naar liefde.

Liefde is altijd het antwoord. En met liefde, kan er geen oordeel zijn van anderen.

Liefde, vreugde en vrede zij met jullie.

~ Broeder  David