Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 juli 2017

Een bericht aan Lichtwerkers / 14 juli 2017 / Door Caroline Oceana Ryan


Een bericht aan Lichtwerkers -
14 juli 2017 / Door Caroline Oceana Ryan

De laatste begeleiding van de Geascendeerde Meesters, Galactics, Aarde Elementalen, Elven Ouderen, Engelen en Aartsengelen bekend als het Collectief:

Gegroet, Meesters van dit Ascentie Tijdperk!

Wij begroeten jullie nu, niet alleen als Aardse Wezens, maar ook als Intergalactische Wezens, die de mensheid in hun volgende fase van zijn en bewustzijn leiden.

En jullie weten nu in toenemende mate wie jullie zijn en waarom jullie hier in dit tijdperk zijn gekomen, en het zeer specifieke werk dat jullie in het etherische doen, terwijl jullie in je slaapstaat zijn - en op minder bewuste wijze, energetisch tijdens de uren dat jullie wakker zijn.

We zijn ons ervan bewust dat velen gezegd hebben: “Ik voel me niet volledig aanwezig. Ik voel me alsof ik op een of meerdere plekken tegelijkertijd ben, of slaapwandel, of niet in staat om me niet volledig te focussen, fysiek of mentaal."


Dat is begrijpelijk.

Omdat het in dit wonderbaarlijke proces gaat om het verplaatsen van een op koolstof gebaseerd wezen naar een op kristallijn gebaseerd wezen op een cellulaire / etherische niveau, veranderd alles wat je weet heel snel in een geheel nieuwe vorm en nieuwe oriëntatie.


Terwijl bepaalde dingen misschien verschijnen zoals ze altijd hebben gedaan, zullen jullie merken dat jullie ze niet meer zien zoals jullie dat eens deden.

Jullie verwachten dat buitenste processen veel gemakkelijker en sneller stromen, bijvoorbeeld  -  voor dingen om te verschijnen of  om zichzelf op te lossen of 'gedaan te krijgen'  zodra jullie ze voor ogen hebben.

Jullie vragen je af waarom een telefoon of postdienst vereist is. Als alles wat jullie hoeven te doen is, een paar minuten in de ochtend rustig te blijven om een bericht te downloaden van alle berichten van wie dan ook die jullie probeert te bereiken, wellicht notities maken van wat ze zeggen, maar het is niet nodig om te horen van of contact op te nemen met anderen op strikt fysieke manieren.

Jullie verlangen je te verbinden met anderen door te spreken tot hun hogere zelf, als jullie spreken tot (of je telepathisch verbinden met) hen, hun hogere intentie voor het betreffende probleem aan te nemen en de grote delen van hun levenspad te begrijpen - de kleur, vorm, en geometrische symbolen - wat aan jullie intuïtief verklaart Wie zij zijn en op welke reis ze zijn.

En dit alles bereikt jullie op een niveau dat woorden ontoereikend maakt.

Jullie voelen ook in toenemende mate de levens, de geschiedenissen, de persoonlijkheden en de voorkeuren van de bomen, rotsen, dieren en  de Aarde onder jullie, op manieren die jullie nog nooit eerder volledig hebben ervaren, begrijpend dat alles heilig is, alles leeft, alles energie is , voortdurend evolueert en zich ontvouwd.


En jullie kunnen door de nu ineffectieve uitdrukkingen van overheid, media, westerse geneeskunde en onderwijs heen zien, en de vele lagen van waanzinnigheid en illusie begrijpen die deze zo lang hebben bestendigd, en kijken naar hoe de sluiers die ze zo zorgvuldig opgebouwd hebben, lang geleden voor hun ogen oplossen.

Niets hiervan is verrassend, want jullie communiceren al telepathisch met anderen in jullie interdimensionale reizen, zowel tijdens het wakker zijn - alsook tijdens jullie slaap tijden, aangezien jullie tegelijkertijd in verschillende delen van uw sterrenstelsel en heelal aanwezig zijn.

Jullie zien exact wat er op de planeet gebeurt in wat in hokjes geplaatst is als 'politiek', dat in feite het verliezen van de greep van het oude regime is en de creatie van soevereine keuze en zelfbestuur van de ascenderende mensheid van de Aarde.

Jullie voelen jezelf al als zijnde een deel van wat 'Natuur' genoemd wordt, alsof de Aarde van jou afgescheiden zou zijn, je begrijpt dat je deel uitmaakt van Haar en zo heilig bent als Zij, en dat iedereen geëerbiedigd en gewaardeerd moet worden.

En je voelt reeds de vlucht van je eigen Spirits over nieuw terrein, omdat je je plaats terugvordert in het Goddelijke bestuur van je eigen Aarde.


Niet een plek waar je moet "betalen om te kunnen bestaan" maar een plaats waar je steeds hogere niveaus van dagelijks bestaan creëert, in gemeenschappen werkt van andere vredelievende, op het hoger hart gebaseerde licht wezens, waar niets "per ongeluk" wordt gecreëerd, en niets als vanzelfsprekend wordt aangenomen.

Dit is de plek waar je actief mee co-creëert, met jouw steeds hogere trillingspatronen die de weg leiden.

Een planeet van openlijk gedeelde natuurlijke remedies voor elke verstoring, ziekte of letsel.

Een planeet van vreedzaam overvloed voor elke persoon, ongeacht de sociale positie, ras, religie of enige andere buitenste vorm.

Van schoonheid en hele Aarde bekrachtiging, resonerend met die natuurlijk hoge frequentie dat de Aarde is in Haar meest ware kleuren en volledigste expressie.

Jullie komen nu in een tijd waarin alle Aardse kwalen en verwondingen worden genezen en vrijgelaten uit de greep van een systeem dat al lang geleden werd gecreëerd om Haar natuurlijke energieën en Ascenderende kracht gevangen te houden.

Net zoals jullie eigen Ascenderende bewustzijn, hoewel jullie bewustwording van dit proces soms vaag kan aanvoelen.

Dit is te wijten aan de ego-mind te geloven dat dit een te grote verschuiving is om op zich te nemen zonder enige gevoelens van twijfel over dat jullie het proces zullen overleven.

Sommigen overleven het niet, in de fysieke zin, dat is zo, en we zegenen hen als zij zich verheffen naar het volgende deel van hun reis.

Maar de meesten die deze Ascensionweg hebben aangenomen, bewegen zich met zekerheid, met soms nog enkele dagen van moeite en verwarring.

Toch realiseren jullie je ook, op de vreemdste momenten, een lopende innerlijke spanning als jullie je realiseert dat: 'Dit het grootste moment van onze planeet is, deze bevrijding en genezing en voltooiing die zij heeft aangenomen'!

"En Ik ben nu belichaamd om in deze verbazingwekkende tijd deel te nemen als deel van de grondbemanning, niet alleen om deze wonderbaarlijke transformatie te zien, maar om Haar en Mijn medemensen actief te helpen, hoe dan ook, Ik ben hier gekomen om hen te helpen."


Jullie zullen merken dat Transformatie geen dood moment is, maar voor de ego-geest kan het voelen als een reis van dood- en wedergeboorte.

En we  willen zeggen dat, de vroegere service-naar-zelf-oriëntatie van jullie Planeet, de onbalans van patriarchale redenering over matriarchale intuïtieve kennis en de oude ontheiliging van het Aardse-leven onder valse vormen van controle - dat alles nu eindigt, op manieren die niet alleen jullie avondnieuws commentators schokken, maar ook de belangrijkste cellen van jullie hart, geest en lichaam.

En dus, we zouden niet wanhopen, zelfs niet in jullie meest lastige momenten, dat jullie niet de kracht hebben om dit nu te reizen.

Jullie zijn vol van kracht, en steeds meer vol van de inspiratie en het begrijpen dat jullie je hele leven op Aarde hebben gezocht - al jullie Aardse levens.

In elk van hen, hebben jullie gevraagd om de integratie van het goddelijke en het menselijke te mogen begrijpen op manieren waarop dat jullie ziel het begreep, zelfs terwijl jullie onder een matrix werkte die beweerde dat zoiets mogelijk is.

En zie, geliefden!

Jullie allemaal, in de hoedanigheid van de Regenboog Brug, hebben bewezen, dat er geen afscheiding is van dat wat Heilig en Goddelijk is, van datgene wat Menselijk is.

Jullie moment is gekomen! Wees zeer verheugd en verman jullie.

Jullie zijn nooit alleen.

Namaste! Wij staan temidden van jullie - open uw ogen en zie ons.

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan


Als u dit plaatst, behoudt dan alstublieft de integriteit van deze informatie door deze opnieuw te plaatsen zoals u deze hier vindt, inclusief de link naar het oorspronkelijke bericht. Dank je wel.

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl