woensdag 12 juli 2017

De Raad – De Antwoorden Zijn Waar Ze Altijd Geweest Zijn. / 9 juli 2017 / Ron Head.

De Raad –
De Antwoorden Zijn Waar Ze Altijd Geweest Zijn.
9 juli 2017 / Ron Head.

Toen we de laatste keer met jullie spraken, spraken we over jullie kracht. We gaan hiermee verder.

Er wordt gezegd dat de grootste angst van de mensheid het vinden van hun eigen kracht is. Wij zijn het eens met deze vaststelling. En laat ons jullie uitleggen waarom. Waarom zouden jullie bang zijn voor je eigen kracht? Daar zijn veel redenen voor. We zullen enkele bespreken.

Een van de grootste is dat, indien ieder mens het kennen van zijn eigen krachtige wezen eerlijk naar boven zou laten komen, hij onmiddellijk verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor wat had gecreëerd en dat hij er geen probleem mee heeft om de grote puinhoop te zien waarin hij leeft. Maar wanneer hij krachteloos is, kan hij die niet veranderen, noch kan hij er verantwoordelijk voor gehouden worden, tenminste in zijn denken.

En dus besluit hij om het onderwerp te vermijden door “hen” de schuld te geven. “Zij” laten dat gebeuren. “Zij” deden dat. En wat kan ik daaraan doen, uiteindelijk? Dit geeft “hen” alle kracht. En wij zeggen jullie dat dit van “hen” valse goden maakt. EN het houdt iemand veilig voor schuld en verantwoordelijkheid.


Welnu, schuld is een leugen. Het is een leugen. Er bestaat nergens in het universum enig voordeel in het geven van schuld, behalve voor degenen die macht over anderen zouden verkrijgen door dit toe te kennen. En macht over anderen is ook een leugen. Alle werkelijke kracht is die van je zelf en alleen over je zelf.

Nouja, laten we er eens van uitgaan dat men hier doorheen gekeken heeft. Waar zou men nog meer bang voor kunnen zijn? Pssssst! Angst is ook een leugen.

Welnu, men zou bang kunnen zijn dat wijdverbreid bekend zijn van iemands bekwaamheden pijn en lijden zou kunnen opleveren. Dit is heel normaal. Velen van jullie zijn tijdens de heksenjacht en inquisitie in het verleden opgepakt. Die tijd is voorbij. Jullie weten dat, maar jullie onderbewustzijn misschien niet.

Men zou bang kunnen zijn dat zo’n wijdverbreid weten een menigte mensen naar jullie stoep zou kunnen brengen.

De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. En ze betekenen allemaal dat het onbewust blijven van je kracht, of die verborgen houden, je op een of andere manier veilig houdt. Het zou iemand kunnen afhouden van het onder ogen zien van Goddelijke kracht waarvan men ons heeft geleerd, hoe verkeerd begrepen dan ook, iemand waarschijnlijk tot het hellevuur verdoemt.

Welnu, enkele van jullie komieken en sociaal commentatoren hebben de tegenstrijdigheid ter sprake gebracht – we zullen hier vriendelijk proberen te zijn -  van het beweren dat jullie een alles beminnende God hebben die jullie voor de geringste overtreding of verkeerde uitleg zal frituren. Wij zullen hier geen discussie aangaan, maar we zouden de mensheid willen verzoeken om zich heel nauwkeurig af te vragen wat men verkiest te geloven. Van jullie wederhelften zouden jullie zo’n tegenstrijdigheden niet pikken. Een van jullie favoriete weerwoorden is: “Het is óf het een óf het ander!”

Laten we terugkeren naar de discussie over persoonlijke macht. Zelfs wanneer men dit op de meest conventionele manier opvat, kan men zien dat niets tot stand gebracht kan worden waar men geen verantwoordelijkheid voor neemt. Maar ons werkelijke doel is jullie te helpen begrijpen dat de mensheid een wezen, een bewustzijn is waar jullie een onderdeel van zijn.

De mensheid schept werelden. De mensheid kan werelden veranderen. En het wachten op iemand anders om zaken te komen veranderen zal dit niet gedaan krijgen. Het is alweer een ander voorbeeld van je kracht weggeven.

De Schepper ziet de wereld door miljarden paar ogen. De Schepper schiep miljarden paar handen en miljarden paar voeten. En het zal niemand kwaad doen wanneer we zeggen dat de Schepper, hoe jullie die kracht ook zouden willen noemen, woont binnenin ieder van jullie. En ieder van jullie vraagt: “Maar wat kan ik doen?” Het antwoord, lieve mensen, is dat jullie kunnen doen wat dan ook vandaag voor jullie geplaatst wordt om te doen, op de beste mogelijke manier. Niemand verwacht meer van jullie dan dat.

Alles wat er nodig is was jullie gegeven. Maar jullie moeten leren toegeven wie jullie zijn, omdat de antwoorden zijn waar ze altijd geweest zijn, binnenin jullie. Is dit nieuws? Natuurlijk niet. Alle leraren hebben jullie die boodschap gebracht. Waarom zou dat gebeurd zijn wanneer het niet waar was?

Welnu, we zullen vertellen dat we jullie meer dan halfweg zullen ontmoeten wanneer jullie deze waarheid beginnen te zien, horen en accepteren. Maar verwacht niet dat jullie wereld plotseling op zijn kop zal staan. Zelfs al was dit wel zo, zouden velen vragen waarom het zo lang geduurd heeft. Doe dus wat er voor jullie te doen is en weet dat jullie toereikend zijn. Jullie zijn toereikend.

Zegeningen voor iedereen. Wij gaan een andere keer verder.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Vertaald: Sjra