De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 17 juli 2017

‘De mensheid losgekoppeld’, deel 1.7 Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, /Door Ella Ster op 3 juli 2017

Door Ella Ster op 3 juli 2017

De misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens.

In deel 1.6 van de serie Humanity Unplugged, werden de aanvallen op het Maan-Saturnus-matrix systeem beschreven. In dit deel is te lezen hoe de controlestructuur van de Cabal verder ineen stort. Niet alleen de Artificiële Intelligentie-systeem en andere technologieën, maar ook de machtsstructuur van de Illuminati en de lagen erboven. 

Sindsdien is er een gestage en toenemende afname van diverse cabal elementen; de structuren, het wapentuig en plannen. Draco’s verdwijnen rond die tijd, behalve een paar schurken die ze vriendelijk hebben achtergelaten om hen een lesje te leren, zo werd ons verteld. Zoals altijd zijn Draco’s meesters in ‘raaskallerij’ en hun hielenlikkers gaan door met het veroorzaken van chaos. Gelukkig zijn sommige van de belangrijkste leiders van deze groep eind vorig jaar verwijderd door De Raad en door sommige mensen op de grond.

De Parents, die namens de Draco’s de Aardebewaarders waren, zijn in aantal afgenomen, de Covens (heksengroepen) die de volgende laag vormden na de Parents, zijn ook gedecimeerd en de daarop volgende laag van Illuminatie zijn in splintergroeperingen verdeeld. Dit zijn de facties bestaande uit: Aziaten, Jezuïeten, Nazi’s, Zionisten en Geheime Genootschap-groepen. Deze zijn uitgebreid besproken in voorgaande shows en zijn nu allemaal met elkaar aan het strijden om de controle van de planeet. Maar het zal ze niet lukken.

Wat er is overgebleven, is een hele verzameling van mensen, hybriden en een paar ET’s die alleen maar bevelen hebben opgevolgd. En mensen die alleen maar bevelen opvolgen, maken geen goede overgang naar leiderschap en dit is mijns inziens waarom de Cabal momenteel in totale chaos verkeert. Er zijn ook andere grootse overwinningen behaald met betrekking tot het verwijderen van bepaalde techniek. Eén heel belangrijke actie is eind november 2015 uitgevoerd en heeft elke hoek van de bestaande machtsstructuur op zijn grondvesten doen trillen. Ik hoorde later dat dit de hele wereld overging. Is het niet heerlijk om aan de poorten van de machtsstructuur te rammelen? Ik houd daarvan!

Lees verder >>>