Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 11 juli 2017

‘De mensheid losgekoppeld’, deel 1.4 Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, / Door Ella Ster op 28 april 2017

Door Ella Ster op 28 april 2017

De misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens.

Deze serie Humanity Unplugged (De mensheid losgekoppeld) op basis van een speciale radio-uitzending van Thomas Williams, gaat over de wijze waarop we afgesneden zijn van ons hogere zelf. In deel 1.1, de inleiding van deze serie, kun je lezen over de misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens. Deel 1.2 gaat over de kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens. Deel 1.3 over de geboorte, de dood en wat er gebeurt als de reïncarnatie geblokkeerd is.

Het atomair niveau en het blokkeren van primaire materie


Laten we, nu we weten hoe materiële objecten worden gecreëerd, naar het macro niveau gaan, met de atomen. Alle materiële lichamen veranderen de afmeting en kromming van de ruimte eromheen, wij dus ook. Logischerwijze valt dat bij sterren en planeten meer op.

Wetenschappers bemerkten een kromming van ruimte en licht wanneer er een zonsverduistering plaats vond.door onze wetenschappers als er een zonsverduistering plaats vond. Ze bleken objecten te kunnen waarnemen die zich achter de zon bevonden en die niet vanaf hier zichtbaar zouden kunnen zijn. Dat leverde het bewijs op dat materiële lichamen de ruimte om hen heen in wezen vervormen en ombuigen.

Het bijzondere is dat ook atomen en moleculen dat effect kunnen bewerkstelligen. Wanneer een atoom nucleus (kern) een honderdste triljoen van het volume bezit en een elektron een nog kleiner volume heeft dan deze atomaire kern, dan betekent dat, dat 99,99999% van een atoom uit lege ruimte bestaat. Het atoom is daarmee een zeer buitengewoon object, of de 99,99999% wordt door de wetenschap niet begrepen.