Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 10 juli 2017

De Arcturianen via Suzanne Lie – De Verwijdering van Gaia’s 3D Matrix / 7 juli 2017

De Arcturianen via Suzanne Lie –
De Verwijdering van Gaia’s 3D Matrix
7 juli 2017

Lieve Arcturianen,

Vandaag hoorde ik in mijn gedachten een boodschap over het visioen van de Aarde, kondig de verwijdering van de 3D Matrix aan, met andere woorden, maak dit bekend. Voor zover ik het begrijp, is de 3D Matrix een constructie die werd gecreëerd na het verlies van de beschermende koepel van de Aarde en toen de val van Lemurië en ten slotte de val van Atlantis.

Tegen de tijd van de val van Atlantis werd Gaia gekieperd op Haar as, wat sterk Haar planetaire vermogen voor zelfheling verminderde, evenals Haar vermogen om Haar Goddelijke Plan te activeren om uiteindelijk Haar resonantie te verhogen naar het frequentieveld van de vijfde dimensie.

Lieve Arcturianen, ben ik juist volgens mijn begrip? Ik stel jullie deze vraag nu en binnen deze manier omdat ik ook een ander boek aan het ontvangen ben over het leven gedurende het allereerste begin van de overgang van Gaia in/naar de vijfdimensionale Aarde.
Kunnen jullie mij alstublieft helpen?

Lieve Suzille,

Zoals jij je enigszins bewust bent, is de reden dat jij ons zelfs deze vraag stelt is omdat  jij je gewoon “bewust” de informatie begint te ontvangen waar je hierboven over spreekt, wat je volgende boek zal zijn.

Wij hebben jou aangestuurd om dit bericht te schrijven op een bijzondere manier, om allen die dit kunnen lezen, zoals allen van jullie meer en meer bewegen in/naar de “achterzijde van de vaarwaters” van de vijfde dimensie, jullie concept van opeenvolgende tijd sterk zal worden uitgedaagd.


Wij, jullie Galactische Familie, zijn ons bewust dat jullie “tijd” in de derde/vierde dimensies van de realiteit de meeste van jullie verslaafd hebben gemaakt aan volgorde, evenals verandering die zich binnen een ietwat zeer opeenvolgende, tijdgebonden manier voordoet.

Zoals meer en meer van jullie bewust worden, dat de “tijd” niet langer ordelijk is, noch gaat het noodzakelijk door binnen een daaruit volgende indeling. In feite, zal jullie realiteit beginnen om meer dan één versie te herbergen van de “tijd” binnen het zelfde NU.

Jullie zijn wat voorbereid voor die verandering door de vele verschillende tijdzones welke verschillende concepten van de “tijd” hebben zoals iemand rond de planeet reist. Maar wat geleidelijk aan, of snel zal gebeuren, afhankelijk van de ruimdenkendheid of geslotenheid van het denken van ieder persoon, is dat de “tijd” zal verschijnen te verschuiven zonder helemaal geen reis.

In feite, binnen één NU kan de mensheid geloven dat het een bepaalde tijd is, maar dan kan die “tijd” lijken (verschijnen) om te lang te duren of te snel voorbij te gaan. Natuurlijk, moeten jullie je hebben gerealiseerd dat wanneer jullie doen wat jullie niet graag doen, de tijd erg langzaam verder gaat, maar dat de “tijd” vliegt wanneer jullie iets doen waar jullie van houden.

Wat er gebeurt met de tijd is een beetje van de bovenstaande versie, maar de verplaatsing van jullie waarneming zal niet gerelateerd zijn met wat jullie aan het doen zijn, maar eerder naar jullie eigen frequentie van bewustzijn. Met andere woorden, het is niet wat jullie aan het doen zijn, dat invloed heeft op jullie concept van de tijd, maar het is de resonantie van jullie bewustzijn die jullie waarneming van de tijd beïnvloedt.

Wanneer jullie bewustzijn is gehecht aan de langzamere Beta Golven, zullen jullie waarnemingen zich richten naar de lagere frequenties van realiteit. Aan de andere kant, wanneer jullie bewustzijn zich uitbreidt naar jullie hogere gamma golven, zullen jullie waarnemingen zich richten naar de hogere frequenties van realiteit.

Wij zijn ons bewust dat we dit concept vele malen eerder hebben gedeeld, maar wij herhalen deze informatie NU omdat de vijfdimensionale realiteit  langzaam samengaat, overgaat in/naar jullie drie/vier dimensionale bewustzijn.

De reden voor deze verschuiving van de waarnemingen is dat het vijfdimensionale ENE van het NU wordt getransfuseerd naar de derde, vierde dimensionale frequenties van de Aarde van Gaia. 
Alstublieft herinner dat Gaia een levend wezen is, net zoals al Haar bewoners.

De reden voor deze verschuiving is dat Gaia niet langer gaat wachten op de mensheid om te ontwaken. ALLES  van het lichaam van Gaia, van de kleinste atoom tot de hoogste top van een berg, accepteert gretig de vijfdimensionale resonantie die zo veel mensen angstig maakt.

Waarom zijn mensen bang door deze verandering terwijl al de leden van Gaia’s natuur het omhelzen? Het antwoord is dat de Natuur GEEN wens heeft om “macht over anderen” te ervaren. Ja, de grotere eet “vaak” de kleinere of neemt hun gebied in en vecht om gebieden en/of om afmetingen.

Maar Natuurwezens overwegen niet eens dat zij de planeet kunnen domineren , zoals de mensheid voor eeuwen heeft geprobeerd te doen.
Natuurwezens realiseren zich, zelfs zonder de mensheid zijn vermogen om te “denken”, dat al het leven op de planeet, een Deel is Van de Planeet.
Wanneer jullie een boom scheiden van de planeet aarde, leidt Gaia net zoveel als de boom.

Als er een oorlog is tussen twee partijen, maakt niet uit wie de oorlog wint, is Gaia altijd de verliezer door de grote schade die was gedaan aan Haar planetaire lichaam. Andere planeten verwelkomen om deze reden geen bezoek van de mensheid.

Of het de uitvindingen zijn van de mensheid of de mensheid zelf, er is weinig of GEEN overweging dat enige kwaad aan enig component van het geheel ook het geheel zal schaden. Wanneer de mensheid één van hun vele oorlogen heeft, wint uiteindelijk de ene kant en de ander verliest tenslotte. Maar de planeet is ALTIJD DIEP VERWOND door bommen en andere dodelijke wapens van de mensheid.

Wij, de vertegenwoordigers van Gaia, evenals de Galactischen die Gaia hebben bezocht, die altijd een lid is geweest van onze Galactische Familie, proberen alle oorlogen en conflicten te vermijden, of ze nu op de planeet zijn, in de planeet (ja, er zijn veel oorlogen geweest binnenin Gaia’s planeet) of in de atmosfeer van Gaia want om wat dan ook de mensen de winnaars zijn, GAIA is altijd de verliezer.

Gelukkig staat de bovenstaande situatie op het punt om te veranderen.
Gedurende dat Gaia allereerst aan het resoneren was met de derde/vierde dimensies, kon de mensheid haar kwaad doen en/of alles van Gaia domineren, maar dat staat op het punt om te veranderen.
Niet alleen kunnen de mensen waarnemen en de schade documenteren die de mensen hebben toegebracht aan de planeet, maar zij kunnen ook waarnemen en documenteren de schade die zij hebben toegebracht aan hun medemensen.

Aangezien het niet tot de aandacht van de mensheid doordrong dat zij enorm hun planeet aan het beschadigen waren, zal het ook niet hun aandacht krijgen dat zij de mensheid aan het beschadigen zijn? Het antwoord op deze vraag is dat de hele “moderne wereld” die Gaia heeft beschadigd ook manieren heeft gevonden om onmiddellijk belangrijke informatie over heel de wereld te verzenden binnen hetzelfde NU.

Het is deze onmiddellijke en wereldwijde dispensatie van informatie rondom de hele planeet  die langzaam, veel te langzaam, de Kracht Binnenin de Mensen aan het ontwaken is. Of de mensheid nu wel of niet luistert, er om geeft of deze informatie deelt is niet van belang als het feit dat de informatie beschikbaar is voor de meeste culturen, om te ontdekken.

Ja, de meer primitieve culturen kunnen “memo’s van het Internet” niet krijgen. Maar, de zogenaamde “primitieve culturen” hebben altijd geluisterd naar Gaia via Haar land, Haar lucht, Haar dieren, Haar weer enz.

Daarom, terwijl de “Kracht Binnenin de Mensen” het nodig had vele artikelen te bestuderen, te vinden en te lezen en om te praten tot vele mensen over de huidige situatie van Gaia, hebben de “primitieve culturen” altijd direct van de Elementen van Gaia, van de Aarde, van de Lucht, van het Vuur en van het Water informatie ontvangen.
Echter zoals de “moderne mensheid” moet leren “luisteren naar Gaia”, moeten ze ook leren “luisteren naar de primitieve mensen.”

Er staat op het punt een zeer grote overgang plaats te vinden binnen de Kern van Gaia dat het merendeel van de mensheid, dat is behalve de Hoogste Aarde Leiders en de Laagste Leden van de Illuminatie, reeds weet. Wat steeds meer aan het gebeuren is, hoewel de Macht Over anderen groepen de driedimensionale media kunnen controleren; zij kunnen niet controleren de vierdimensionale dromen en visioenen van de mensheid.

In feite, zoals Gaia meer en meer resoneert met de resonantie van de vierde dimensie en verder, zullen steeds meer leden van de mensheid in staat zijn hun vierdimensionale dromen en visioenen te ontvangen, op dezelfde wijze zoals de “primitieve” mensen altijd hebben gedaan.

Alstublieft herinner dat de reden waarom deze “primitieve” mensen deze informatie konden ontvangen was omdat zij konden “communiceren met Gaia.” Deze “primitieve mensen” konden communiceren met Gaia om hen te helpen om te weten waar de kruiden groeiden, waar het zou regenen en wat zij konden eten etc.

Zoals de mensheid zich steeds meer en meer beweegt in/naar ongekende realiteiten van de ruimte en andere planeten, zullen zij het ook nodig hebben om “hun omgeving te interpreteren.” (begrijpen en weten te gebruiken) Ja, zij zullen moderne technologie hebben, maar technologie heeft geen Ziel om een bericht te ontvangen, noch heeft het een Hart om de informatie te vertalen naar de gekende taal van ieder mens.

Het zijn de mensen die “met Gaia kunnen communiceren” die de leiders zullen zijn en de mensen die “meer geld kunnen maken” zullen verloren gaan in een werkelijkheid waarin “geld” geen doel heeft. Daarom zal er GEEN geld zijn.

Dit zal plaats vinden omdat “geld” een driedimensionaal concept is dat werd gecreëerd door driedimensionale mensen die niet de ware waarde binnenin hun eigen Harten en Zielen konden vinden.

De “primitieve stammen” zorgden ervoor dat zij de oogst verdeelden en/of de vissen zodat ieder lid van hun stam de hoeveelheid zou ontvangen die zij nodig hadden. Deze verdeling was niet gebaseerd op wie de vis had gevangen of de gewassen liet groeien, het was de missie van bepaalde leden van de stam.
De strijders, de moeders, de vaders, mannen, vrouwen en degenen die “het land kunnen begrijpen of weten hoe het te gebruiken” en/of “communiceren met geestelijke wezens” allemaal kregen ze dezelfde hoeveelheid voedsel, zoals iedereen gelijkwaardig belangrijk was.

Er was geen vergelijking of competitie, omdat iedereen wist en erop vertrouwde dat iedereen deed zoveel als zij konden. De liefde binnen deze “primitieven” was onvoorwaardelijk en eervol.
Iedereen, ook de leiders, plaatste het collectieve boven zijn of haar eigen individualiteit. In feite, waren de leiders de bediendes van degenen die zij leidden.

Daarvoor, wanneer de onzichtbare 3D Matrix die was gecreëerd rondom Gaia door degenen die “boven” anderen wilden zijn die leefden op de Aarde, zou worden weggenomen door een enorme flash van Multidimensionaal Licht en Onvoorwaardelijke Liefde, degenen die het niet konden weten, om van de elementen en elementalen van Gaia te houden en ze te dienen, zullen worden teruggebracht naar hun bron.
De bewoners van de 3D Matrix waren onder degenen die kwamen naar Gaia om Haar te veroveren.

Daarom probeerden zij Haar te beperken met hun onzichtbare, driedimensionale technologie. Maar Gaia is een levend wezen, een heel geduldig levend wezen die liever leeft via “planetaire tijd”
dan “menselijke tijd.” Dus, Gaia was zich altijd gewaar van Haar hogere dimensionale expressies van de vierde en vijfde dimensionale Aarde.
In feite, wist ze altijd en keek uit naar, het NU waarin Haar planetaire wezen in staat zou zijn, om de 3D Matrix los te maken via de Onvoorwaardelijke Liefde en Haar trouwe bewoners, gesynchroniseerd met de flash van het Multidimensionale Licht dat Haar zou insluiten van de vijfde dimensie en verder.

Sinds “het NU” resoneert met de vijfde dimensie, is het vrij van de derde/vierde dimensionale “tijd.” Daarom, heeft Gaia geduldig gevraagd aan degenen die passief deze gebeurtenis afwachten, om hun persoonlijke bewustzijnsbereik uit te breiden om de vijfde dimensie in te sluiten.

Het is via het vijfdimensionale bewustzijn dat de mensheid in staat zal zijn om bewust waar te nemen en actief deel te nemen aan het losmaken van de 3D Matrix van Gaia, evenals de daaropvolgende uitbreiding van de resonantie van Gaia naar de vijfde dimensie en verder.

Wij, de Arcturianen hebben de oproep van Gaia beantwoordt en wij vragen jullie om met ons te verenigen. En wanneer jullie je met “ons” verenigen, zullen jullie jullie eigen Hogere ZELF vinden binnen ons bondgenootschap van de Arcturianen, Pleiadianen, Antarianen en Andromedeanen.

In feite, zouden jullie een opmerking kunnen schrijven in het reactie gedeelte hieronder:

Ik (voornaam) gebruik mijn vijfdimensionale bewustzijn om
BEWUST WAAR TE NEMEN en ACTIEF DEEL TE NEMEN AAN
                 het losmaken van de 3D Matrix van Gaia


Contact: suelie@me.com

Vertaald voor: Wakkere Mensen op 10 juli 2017