Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 juli 2017

De Arcturianen: Bericht Voor Onze Geaarde, Bemanning op de Aarde ........................ / via Suzanne Lie/ 17 juli 2017

De Arcturianen:
Bericht Voor Onze Geaarde,
Bemanning op de Aarde
Het Creëren van Groepen Gebaseerd op Actieve Gedeelde Intenties
via Suzanne Lie/ 17 juli 2017


Wij, de Arcturianen zouden graag willen communiceren met onze geaarde, Bemanning op de Aarde over het creëren van driedimensionale groepen gebaseerd op actieve, gedeelde intenties. Wij zijn ons bewust dat deze taak best eenvoudig is binnen een vijfdimensionale omgeving, maar het kan behoorlijk uitdagend zijn binnen de omgeving van de derde/vierde dimensionale Aarde.

Als eerste zullen we beginnen met het woord “intentie”. We zullen beginnen met het beschrijven van de manier waarop “een intentie” en Lichttaal” hetzelfde zijn. Noch intentie noch Lichttaal kan worden gezien met jullie fysieke waarneming. Beiden, jullie intenties, evenals Lichttaal kan alleen worden aangevoeld met jullie hogere vierde en vijfde dimensionale waarnemingen.

In feite, beide, jullie intenties, evenals de intentie van de ENE, zijn heel zichtbaar via jullie vijfdimensionale waarnemingen. Laat ons een moment nemen van jullie “tijd” om de termen, “jullie intenties,” en “de intentie van de Ene” uit te leggen.


Wij zullen beginnen door het geven van de driedimensionale definitie van “intentie,” welke is: doel, streven, voornemen, bestemming, object en/of plan. Allen van jullie “geplande intenties,” blijven vaak binnenin jullie gedachten en emoties voor een hele lange tijd voordat ze worden gemanifesteerd in jullie dagelijkse leven.

Wanneer jullie niet actief jullie eigen innerlijke “intenties” vervullen, kunnen jullie jezelf teleurgesteld voelen. Sommige van jullie kunnen jullie zelf hard veroordelen voor het niet vervullen van de intenties die anderen over jullie hebben.

Jullie reacties op de oordelen van anderen zal zeer afhankelijk zijn van jullie innerlijke conversatie met jullie zelf. Jullie zouden heel teleurgesteld kunnen zijn in jullie zelf en op een manier jezelf afstraffen voor “het niet vervullen van de door jullie geplande intenties.”

Of, jullie zouden kunnen beslissen dat deze intenties eigenlijk niet jullie intenties waren, maar intenties die jullie hebben ontvangen, of hebben aangenomen, overgenomen van iemand anders. Terwijl in de derde dimensie het moeilijk genoeg is om de intenties niet te vervullen die jullie voor jezelf hebben voorgenomen. Vandaar, om van streek te raken dat jullie niet hebben vervuld iemand anders zijn intentie inzake jullie, zal dat jullie totaal “uit het veld slaan.”

“Wie is de baas in mijn leven?” kunnen jullie jezelf afvragen. Deze vraag en vooral het beantwoorden van deze vraag, is een belangrijk onderdeel van jullie ascentieproces. Wij wensen “JULLIE” ascentieproces naar voren te halen, aangezien niemand werkelijk kan kopiëren of volgen een ander persoon zijn/haar ascentieproces.

Het leven van jullie ascentieproces betekent dat jullie jezelf hebben geplaatst op de stoel van de bestuurder. Echter deze “stoel of plaats van een bestuurder” is een “multidimensionale plaats,” waarin IEDERE uitdrukking van jullie Multidimensionale ZELF moet zijn om bewust en actief achter het “stuur te zitten.”

Het is behulpzaam en geweldig om jullie “Eenheidsbewustzijn” te volgen en leiden en jullie reis met anderen te delen. In feite, het delen van jullie intenties met anderen die ook aan aarde voertuig dragen, is zeer bekrachtigend. Wat is dat het bekrachtigend is wanneer jullie gelijke intenties hebben en gelijke hoeveelheden aan energie die jullie bereid zijn om in te zetten voor jullie persoonlijke en/of gezamenlijke intenties.

Wanneer jullie dezelfde intentie hebben als anderen in jullie groep, maar de anderen zijn NIET actief hun intentie aan het vervullen, zal jullie energieveld niet worden gesynchroniseerd met deze mensen of met die groep.

Wanneer de leden van een groep te veel verschillen met de hoeveelheid van persoonlijke en multidimensionale energie welke ze wensen bij te dragen aan het streven van de groep, zal het energieveld van de groep uiteenvallen in de “bazen” en de “werknemers.” In dit geval zullen de bazen vertellen aan de werknemers wat te doen.
Maar wanneer jullie een “Actieve Intentie Groep” hebben, zijn er GEEN “leiders” en GEEN “volgers.” In Plaats daarvan is er een groep van mensen, waarbij ieder persoon een sterk gevoel van veiligheid heeft over wat hun bijdrage is en hoe hun bijdrage zal passen in de groepservaring.

Sterke energievelden van groepen worden eigenlijk gecreëerd in de hogere dimensies van de werkelijkheid. Met andere woorden, de groep kan zijn worden gestart op de Aarde omdat ze allemaal van hetzelfde schip kwamen en/of dezelfde hogere dimensionale versie van Gaia.
Ook kan de groep elkaar hebben gekend in andere incarnaties en het schijnt toe dat zij “elkaar direct herkennen” in hun fysieke leven.

Soms zijn sterke groepen tot stand gebracht in een hogere dimensie van realiteit. In feite, binnenin dit NU toen Gaia constant SOS aan het uitzenden was naar hogere dimensies, hebben vriendengroepen en/of kameraden, soms zelf familieleden vrijwillig incarnaties aangenomen binnen de zelfde 3D tijd en plaats.

Echter, door de urgentie voor de assistentie van Gaia’s planeet AARDE,
de tijd die het nodig heeft voor kinderen om tot volwassenen te groeien en voor al de leden van de groep om te herinneren hun contract voor de geboorte, is geen betrouwbaar middel voor het verzamelen van een sterk multidimensionaal energieveld.

Het is allereerst om de bovenstaande reden dat groepen die zich verzamelden op een vijfdimensionaal Sterrenschip of Thuiswereld, bewust of onbewust, ontmoeten op de driedimensionale Aarde en vlug beslissen om deel te nemen met een groep.

De leden van die groep kunnen vaak zeggen, “Je bent me zo bekend. Ken ik jou?” En dan kan de andere persoon zich herinneren die persoon van het schip, of zich niet herinneren.  Wanneer ze zich het wel herinneren, worden ze geconfronteerd met de moeilijke beslissing van wel of niet of zij “het risico willen nemen” of zij willen vertellen wat ze zich herinneren.

Daarvoor bevelen wij de Arcturianen jullie aan dat jullie kijken naar de aura van dat persoon om te kijken of het zich uitstrekt verder dan de bovenkant van hun hoofd en dan lijkt te verdwijnen in de hogere dimensies. Die persoon kan een paar dagen nodig hebben om te beslissen of zij/hij gereed is om toe te geven aan het ware zelf gedurende zij een aarde voertuig aan het dragen zijn.

Wij zeggen, “het dragen van een aarde voertuig,” zoals zij (en waarschijnlijk jullie) een drie/vier dimensionaal voertuig aan het dragen zijn, welke hun ware Lichtlichaam ZELF omhult. Hun Lichtlichaam ZELF is meestal verborgen binnenin de kern van de “menselijke” wervelkolom.
Natuurlijk, omdat het Lichtlichaam resoneert met de frequentie van de vijfde dimensie, kan het enkel worden waargenomen door vijfdimensionale waarnemingen en/of  vijfdimensionale benodigdheden.

Velen van ons “bezoekende team aan de Aarde” zijn zich volledig bewust van hun gelijktijdige relaties op hun vijfdimensionale schip of planeet.
Aan de andere kant, velen van ons “bezoekende team” hebben ervoor gekozen “om niet te herinneren” totdat het het NU is waarin een gegeven situatie hen roept naar de “Actieve Dienst.”

De plotseling oproep voor de Actieve Dienst kan behoorlijk uitdagend zijn, aangezien vele hebben vergeten hun ware, multidimensionale natuur. Het kan heel uitdagend voor iemand zijn om geheel hun “gevoel van zelf” (betekenis) te veranderen in een grootste uitgebreide versie van wat zij hebben geweten doorheen hun gehele incarnatie.

De multidimensionalen, die bij geboorte een aarde voertuig aannemen, liever dan er later “in te gaan”, hebben de grootste uitdaging. Het is om deze reden dat velen van “onze vrijwilligers” er voor hebben gekozen om te ervaren, wat op Aarde wordt genoemd “een Bijna Doodervaring.”
Wat gebeurt tijdens een Bijna Dood Ervaring is dat degene die “dood aan het gaan is” zijn/haar Multidimensionale Zelf ontmoet.

Om de bijstelling te doen van dit “gevoel van zelf” hebben deze vrijwilligers vaak gedroomd over de landingen van UFO’s of eigenlijk een UFO waargenomen met hun 3D gezicht. Hopelijk, zoeken, “de nieuw ontwaakten” zoals zij zichzelf vaak noemen, verstandig de informatie uit zodat ze beter kunnen begrijpen wat er met hen aan het gebeuren is.

Het is om deze reden dat wij onze bespreking zijn begonnen door te spreken over verschillende soorten groepen. Een groepsenergieveld is nog steeds een grote uitdaging op de 3D Aarde, grotendeels door de indoctrinatie en propaganda afgegeven door de “verlorenen.”
Wij, de Arcturianen, hebben vele malen gesproken over de “verlorenen,” “duisteren,” en/of de “Illuminatie.” Wat deze titels gemeen hebben is dat zij vertegenwoordigen degenen die NIET willen dat Gaia ascendeert naar Haar vijfdimensionale expressie.

Waarom zouden zij NIET willen leven binnen de Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht van een vijfdimensionale werkelijkheid?

Er is geen antwoord op die vraag, maar een vlot antwoord is dat deze groep van wezens die GEEN Lichtlichaam hebben binnen de basis van hun wervelkolom in afwachting van de FLITS in de glorie en vrede van de vijfde dimensie.

Zij weten dat zij NIET zullen terugkeren naar hun aangeboren Lichtlichaam omdat ze het hebben VERHANDELD. Nee, ze hebben hun Lichtlichaam niet verhandeld aan een winkel of een garage.
Maar het Lichtlichaam is een levend wezen dat het nodig heeft om voeding te krijgen zoals alle levende wezens.

Waar voedt iemand zijn Lichtlichaam mee om het sterk te houden en gereed om te voorschijn te barsten naar zijn vijfdimensionale expressie?
Het antwoord is eenvoudig. Waar men het Lichtlichaam mee voedt is een gebalanceerd “maal” van:

                                               Onvoorwaardelijke Liefde
                                               Dienstverlening aan Anderen en
                                               Het Violette Vuur van Transmutatie

De Illuminati hebben hun Lichtlichaam niet verhandeld, maar ze hebben wel hun “Dienstverlening aan ANDEREN” verhandeld zodat zij macht over anderen konden krijgen. De Illuminatie hebben hun Dienstverlening aan Anderen weggegooid, zodat zij zich konden richten op hun Dienstverlening aan het Zelf.

Toen zij ALLEEN leefden door/met “Dienstverlening aan het Zelf” verloren zij ALLE verbinding met de Onvoorwaardelijke Liefde, het Violette Vuur en het Multidimensionale Licht wat resoneert met de vijfde dimensie en verder. Daarvoor konden de verlorenen zelfs niet waarnemen deze hogere krachten en veel minder in staat om ze te stelen.
Een interessante ontwikkeling is dat sommige van de kinderen van de Illuminatie hebben gezien hoe “energie eruit gelijk is aan energie terug.”
Zij hebben niet geleerd over mededogen, ouderlijke liefde of dienstverlening aan anderen. En de meeste van hen zijn NIET van de Hogere Dimensie.

Echter, sommige van onze moedige leden van het Schip hebben vrijwillig een Aarde Voertuig aangenomen binnen de huishouding van een Illuminati.  Sommige daarvan zijn verloren geraakt, maar sommige van hen zijn in staat geweest om hun ware ZELF te herinneren en deze verbinding te behouden zoals zij werken vanuit “van binnen de duisternis om het licht aan te doen.”

Daarvoor vragen wij jullie niet al de Illuminati aan te rekenen, aangezien sommige van hen hogere wezens zijn die de grote uitdaging hebben genomen van het ingeven van hun licht in de duisternis. Wij herinneren jullie allemaal eraan dat jullie hun kunnen assisteren door het sturen van Violet Vuur om hen te helpen.

Dit Violette Vuur zal dienen om de duisternis te transmuteren naar Licht.
Wij vragen dat jullie, ook, Onvoorwaardelijke Liefde te sturen aan degenen die een groot offer hebben gebracht door te leven in de duisternis om het in Licht te transmuteren.

Jullie Hogere Hart zal weten wie wie is, want het Hogere Hart kan niet liegen. Wanneer jullie naar binnen gaan in jullie eigen Hogere Hart zullen jullie grote bescherming en immense heling krijgen. Als jullie jullie Hogere Hart openen, zullen jullie ook jullie ATMA vinden, welke net boven jullie Hogere Hart is,

Jullie ATMA bevat jullie eerste 8 cellen, evenals jullie Drievoudige Vlam van “Oneindige Wijsheid, Multidimensionale Kracht en Onvoorwaardelijke Liefde.” Ga alstublieft met jullie Actieve Intentie, naar binnen in jullie Hogere Hart om jullie eigen Wijsheid, Kracht en Liefde te activeren.

Wij, de Arcturianen, zullen jullie helpen als jullie ons aanroepen!

Zegeningen voor de teams die jullie zullen creëren.

OM MEER TE ONTDEKKEN OVER ARCTURIAANSE PERSPECTIEVEN

Doe met ons mee met de unieke kans om een online discussie bij te wonen met Arcturiaanse Perspectieven die ons assisteren om te evolueren in een 5D Gereedheid en Voorbereiden voor het Planetaire Eerste Contact.

Deze gebeurtenis viert Arcturiaanse eenheid onder diversiteit en dient als een voorbeeld voor groepssamenwerking die de uitbreiding van de mensheid zijn bewustzijn zal versnellen en verenigde inspanningen zal versterken om de planeet te verheffen.

Deze gebeurtenis is mede georganiseerd door de volgende personen:

-        Medeoprichters van de Groep van Veertig, David K. Miller, Auteur en Channelaar en Gudrun Miller, Visionaire Kunstenares en Psycholoog
-        Dr. Suzanne Lie, Auteur en Channelaar  van Ontwaken met Suzanne Lie en Multidimensions.com
-        Shawnna Donop, Spirituele afgezant en Leraar, -Let Earth Rise.


                                            LEER MEER EN REGISTEER

Ik zie jullie daar allemaal binnenkort.

                      De Arcturianen


Vertaald door Anja voor Wakkeremensen