Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 4 juli 2017

Dagtekst van Dinsdag 4 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 4 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Grote dingen zijn mogelijk als we geleerd hebben de kleine goed uit te voeren -

"De mens is tot grootse dingen in staat maar op voorwaarde dat hij met de kleine dingen begint, en hoe groter zijn ambitie, hoe bescheidener hij best begint. Wie een succes behaalt, voelt hoe zijn bewustzijn verruimd wordt, en het is deze verruiming van het bewustzijn die telt, want dit is een basis, een steun voor de toekomst. Omgekeerd kunnen te grootse plannen alleen maar leiden tot mislukkingen en dit falen beknot iets in hem, het doet hem zijn zelfvertrouwen verliezen.

Wanneer je je gaat toeleggen op het spiritueel leven, begin dan niet met te zeggen: "Over een paar maanden, over een paar jaar zal ik al mijn slechte neigingen overwonnen hebben en zal ik in het goddelijk licht leven." Dit is niet mogelijk. Waarom? Omdat het gaat om neigingen die je gedurende incarnaties en incarnaties gevoed hebt. Als je jezelf wijsmaakt dat je ze in korte tijd kunt overwinnen, zul je veel mislukkingen tegemoet gaan en snel ontmoedigd raken."


Omraam Mikhael Aivanhov