Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 9 juli 2017

Dagtekst van Zondag 9 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 9 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De waarheid - we vinden haar naarmate we onszelf vervolmaken

"De waarheid dient zich nooit aan als iets vanzelfsprekends dat zich aan ons opdringt, en we hebben nog minder de mogelijkheid om haar aan anderen op te dringen. Het is aan ons om door een geordend en verstandig psychisch leven, bekwaam te worden om haar te benaderen. We zullen haar misschien nooit bereiken, maar door elke dag te trachten onszelf te vervolmaken, komen we dichter bij haar.

Wanneer sommige gelovigen er prat op gaan dat ze behoren tot de enige ware religie, betekent dat nog niet dat zijzelf de waarheid bezitten. Een doopcertificaat is geen garantie dat ze de waarheid bezitten. Wat telt zijn de inspanningen die ze elke dag doen om zich van hun zwakheden te bevrijden: dat is het enige teken dat ze behoren tot de ware religie."