Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 9 juli 2017

Dagtekst van Zondag 9 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 9 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De waarheid - we vinden haar naarmate we onszelf vervolmaken

"De waarheid dient zich nooit aan als iets vanzelfsprekends dat zich aan ons opdringt, en we hebben nog minder de mogelijkheid om haar aan anderen op te dringen. Het is aan ons om door een geordend en verstandig psychisch leven, bekwaam te worden om haar te benaderen. We zullen haar misschien nooit bereiken, maar door elke dag te trachten onszelf te vervolmaken, komen we dichter bij haar.

Wanneer sommige gelovigen er prat op gaan dat ze behoren tot de enige ware religie, betekent dat nog niet dat zijzelf de waarheid bezitten. Een doopcertificaat is geen garantie dat ze de waarheid bezitten. Wat telt zijn de inspanningen die ze elke dag doen om zich van hun zwakheden te bevrijden: dat is het enige teken dat ze behoren tot de ware religie."