Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 juli 2017

Dagtekst van Zondag 23 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 23 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Alleen de verworvenheden van de geest kunnen het leven echt transformeren -

"Op fysiek gebied zijn de mensen tot gigantische realisaties gekomen: we kunnen er niet naast kijken hoezeer de wetenschappelijke en technische vooruitgang het leven heeft veranderd. Maar dat is niet genoeg, en nu worden ze geroepen tot realisaties die nog belangrijker en voor hen van levensbelang zijn, dankzij de krachten van de geest. Door meditatie, door gebed, moeten ze in contact leren komen met de goddelijke wereld, opdat het licht, de liefde, de kracht van de geest zouden neerdalen op aarde, in hen en in alle wezens om hen heen.

Wetenschappelijke en technologische vooruitgang kent grenzen en ze vormt zelfs een gevaar. Als al die uitvindingen niet beheerst worden door een verheven inzicht, zal de mensheid erdoor overstelpt, overweldigd en verpletterd worden. W
etenschappelijke en technische prestaties volstaan niet om het leven te transformeren. Het is door de geest dat het leven werkelijk zal worden getransformeerd, want de vrede, de vrijheid en de broederschap die we allemaal zo hard nodig hebben, zijn realisaties van de geest."