Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 14 juli 2017

Dagtekst van Vrijdag 14 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 14 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De tweespalt - de gevaren ervan


"Jullie hebben allemaal gehoord van ‘dubbelagenten’, mannen of vrouwen die hun eigen land dienen en tegelijk ook het land van de vijand: ze denken dat ze, naargelang het verloop van de gebeurtenissen, in ieder geval, een veilige toevlucht zullen hebben. En in hoeveel ondernemingen zie je ook dat werknemers zowel de belangen van hun werkgever dienen als die van de concurrenten! Een dergelijke tweespalt is zeer schadelijk voor de landen en bedrijven in kwestie, maar is het evenzeer voor de persoon zelf die uiteindelijk riskeert om door beide zijden te worden verstoten.

In het spirituele leven bestaat deze houding ook, en ze is er zelfs wijdverspreid. Hoeveel mensen stellen zich, zonder het te beseffen, zowel in dienst van God, van de machten van de hemel, van de geest, en ook in dienst van die ene die in de Evangeliën door Jezus de Mammon wordt genoemd, dat wil zeggen: in dienst van de machten van de aarde, van de materie! Iedereen moet zich dus onderzoeken en beseffen dat een dergelijke tweespalt erg gevaarlijk is: zij dreigt te leiden tot de spirituele dood. Dit is de reden waarom Jezus zei: "Je kunt niet God én de Mammon dienen".