Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 3 juli 2017

Dagtekst van Maandag 3 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 3 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De gedachte kan het effect van een geneesmiddel versterken -

"Lichamelijke ziekten moet behandeld worden met fysieke middelen, maar dat volstaat niet. Want vaak heeft een ziekte als verre oorzaak bepaalde fouten, die de mens gemaakt heeft door zijn gedachten, gevoelens en verlangens niet te kunnen beheersen. Hij kan niet voorgoed genezen zolang hij op dat vlak niet eerst verbeteringen aanbrengt. De oplossing ligt erin dat hij alle hulpmiddelen van de geneeskunde gebruikt, en er zich tegelijkertijd op toelegt om in zichzelf iets op astraal en mentaal gebied te herstellen, om de oorzaken van de ziekte te doen verdwijnen.

Dus neem de medicijnen en volg de behandelingen die je nodig hebt. Maar begeleid deze behandelingen met een psychisch werk want op den duur zullen de gedachten en gevoelens de materie raken en meehelpen aan de transformatie. Dat is de echte geneeskunde: zij zal altijd effectiever zijn als de medicijnen ondersteund worden door de kracht van je gedachten, de kracht van je liefde."