Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 9 juli 2017

Bashar: Bashar en Harone. Zeta Reticuli. Het Verhaal achter de “Ontvoeringen”!! / Lyssa Royal Holt 27 oktober 1990 / Geplaatst: 9 juli 2017

Bashar:
Bashar en Harone.
Zeta Reticuli.
 Het Verhaal achter de “Ontvoeringen”!!
Lyssa Royal Holt
27 oktober 1990  Geplaatst: 9 juli 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Bashar en Harone: Zeta Reticula Onthullingen

Lyssa Royal Holt is een internationaal bekend auteur, geeft lezingen en is een kanaal. Zij groeide op in Massachusetts en in New Hampshire.  Terwijl zij haar graad in de psychologie haalde ontwikkelde zij een interesse in hypnose en leerde zij zichzelf te plaatsen in alternatieve staten van bewustzijn met het doel om stress te beheersen. Deze aanleg hielp haar om de noodzakelijke gereedschappen te ontwikkelen voor haar latere ontwikkeling als kanaal.

Meer artikelen op SpiritWeb.

Bashar and Harone – Gechanneld door Lyssa Royal – 27 Oktober  1990 - Los Angeles.

Bashar: Sta mij toe jou te groeten! Deze avond heeft, zoals de meesten van jullie al weten, een onderwerp dat te maken heeft met de Zeta Reticuli. Zij zijn doorgegaan met hun projecten met jullie en met jullie toestemming. Zij hebben enkele ontdekkingen gedaan. Zij leren, zij groeien, en een deel van hun bewustzijn wil hun ontdekkingen met jullie delen.

Op deze avond in jullie tijd zal er een vertegenwoordiger zijn die direct tegen jullie zal spreken als vertegenwoordiger van de Zeta Reticuli-cultuur. Er is wat werk vereist voor dit kanaal om de energie van dit wezen op te nemen. Hij zal beginnen met spreken als de energie hiervoor geschikt is. Hij zal vragen van jullie beantwoorden en samen zullen jullie deze avond medescheppen.

Voordat wij hiermee beginnen: zijn er vragen over dit onderwerp?


Vraag: Ik heb gehoord dat de Zeta Reticuli lijden aan glaucoom – een achteruitgang in hun ogen. Ik heb gehoord dat zij marihuana nodig hebben in de meest pure vorm omdat zij probeerden een chemische stof samen te stellen die niet paste bij hun DNA en RNA. Klopt dit?

Bashar: Wij zien dit niet als accuraat. Zeker bij de groep die vanavond spreekt omdat zij zichzelf niet hebben toegestaan om verbonden te zijn met het idee dat pijn wordt genoemd.

Vraag: Zoals wij dit begrijpen is er bij glaucoom geen pijn. Het is gewoon een verslechtering.

Bashar: In die zin zien wij misschien de bron van de informatie de Zeta’s noemen terwijl een andere groep wordt bedoeld. Dit is echt alles wat wij hier nu over willen zeggen.

Vraag: Jij gaf aan dat de Zeta’s enkele ontdekkingen hebben gedaan. Ik wil graag weten wat deze ontdekkingen zijn.

Bashar: Met jouw vraag heb jij in-getapt op het aspect van hun ontdekking. Wij weten dat dit voor jou nu een raadsel is, maar jij zult het zien. Zij zullen een paar van hun ontdekkingen uitleggen, en zet je maar schrap!

Vraag: Hoeveel verschillende typen Zeta’s zijn er. Ik heb het idee dat er tientallen zijn.

Bashar: Het zou net zoiets zijn als vragen: “Hoeveel typen Amerikanen zijn er?” Toch kan je hen in misschien drie grote groepen verdelen. Binnen deze drie typen zijn er enorm veel variaties. Zij zijn geen duidelijke soorten zoals Amerikanen geen duidelijke groep vormen. Wij gebruiken deze analogie regelrecht.

Het idee is gewoon dat de drie grote categorieën vertegenwoordigen:

1) Regelrecht Zeta. Deze groep zal het Zeta-bewustzijn zijn dat bestaat binnen de buitengebieden van de realiteit van de vierde dimensie. Daarom is hun realiteit nauwelijks fysiek en meest plastisch van aard. Zij houden hun vibratie opzettelijk tegen om naar de vijfde dichtheid te transmuteren. Daarom kunnen zij niet direct met jullie communiceren, behalve in een veranderde staat van bewustzijn. Zij kunnen jullie fysieke realiteit niet binnengaan.

Categorie nummer twee is het idee van

2) Veranderde Zeta. Dit is Regelrecht Zeta-bewustzijn dat fysiek of in het bewustzijn is veranderd om zichzelf toe te staan om met jullie op de fysieke planeet te kunnen communiceren, of in een type van quasi-fysieke realiteit…..wacht even…..wacht even….dit is de grootste categorie.

Categorie nummer drie is dan

3) Hybride. Dit behelst vele verschillende zijtakken. Het idee dat jullie de negatief-georiënteerde groepen noemen hoeft niet noodzakelijk geplaatst te worden binnen deze categorieën die wij hebben genoemd maar zij worden met het doel van illustraties als zodanig gebruikt. Maar op een bepaalde manier hebben zij (de negatieven) hun eigen categorieën. Vragen?

Vraag: Is de Zeta die vanavond spreekt Harone? Zal jij fysiek bij hem zijn?

Bashar: Ja. Ja.

Vraag: Kan jij ons de locatie noemen van waaruit jij tegen ons zal spreken?

Bashar: Beneden in de hal, vanuit de eerste deur links! (gelach)

Vraag: Dat is een domme vraag. Ik realiseer mij dat jij ergens op een of ander schip bent.

Bashar: Ja.

Vraag: Waar is dit schip in verhouding met de Aarde?

Bashar: Binnen de atmosfeer van jullie planeet. Een schip met ongeveer 30 individuele opvarenden.

Vraag: Wat is jouw belang om binnen de fysieke nabijheid van Harone te zijn als hij met ons spreekt?

Bashar: Balans.

Vraag: Is dit noodzakelijk of Is het alleen maar gemakkelijk om dit te doen?

Bashar: Het is niet noodzakelijk. Alle ideeën worden bekeken, inclusief de behoefte aan een fysiek kanaal, inclusief de behoeften en de “verlangens” (zogezegd) van de entiteit die communiceert; of ik nu wel of niet in de buurt ben.

Vraag: Met andere woorden: jullie slaan een paar biertjes achterover en komen dan naar de channeling?

Bashar: Zoiets, ja.

Vraag: Kan jij onze groep iets vertellen over Harone zodat wij allen een idee over hem zullen hebben als hij tegen ons spreekt?

Bashar: Wacht even. De entiteit Harone kan gezien worden als Veranderd Zeta Bewustzijn. Hij kan jullie niet-fysieke realiteit binnen gaan zoals jullie droomstaat en hij kan bij tijden met jullie communiceren op het fysieke niveau (als jullie dit zo willen noemen) van genetische projecten. Hij is coördinator (als jullie het zo willen noemen) van genetische projecten. Is dit voldoende?

Vraag: Ik wil graag nog iets meer weten. Als jij zegt: “Veranderd Zeta” betekent dit dan dat hij van een hybride ras is? Of dat hij in zijn eigen fysieke lichaam is veranderd?

Bashar: Hij is veranderd in zijn eigen fysieke lichaamstype.

Vraag: Wat voor soort verandering is dit?

Bashar: De natuur van deze verandering bestaat uit het plaatsen van het wezen in een omgeving die een andere vibratiefrequentie heeft dan zijn natuurlijke staat is/was. Dit zal hem in staat stellen om dit te vermengen met de nieuwe vibratie die een lagere vibratie is zodat hij met jullie kan communiceren.

Vraag: Is dit voor hem ongemakkelijk?

Bashar: Hij begrijpt het idee van ongemakkelijk niet, maar misschien zouden jullie dit wel zo vinden, ja.

Vraag: Als humanoïden in de ruimte zouden gaan reizen, hoeveel zouden hun lichamen dan moeten veranderen zodat zij in de ruimte goed zouden werken?

Bashar: Een van de belangrijkste veranderingen zal het veranderen zijn van jullie connectie met jullie tijd-continuüm dat jullie in staat zou stellen om jullie DNA-structuur te ontsluiten van het sjabloon van het Aarde-tijd-continuüm. Dit zou meer vrijheid brengen binnen het bewustzijn om een ander type reizen toe te staan en een expansie die zich zal voordoen als jullie je zonnestelsel verlaten.

Vraag: Welk type tijdsysteem zouden mensen op een ruimteschip gebruiken?

Bashar: Subjectieve tijd, eerder dan objectieve tijd. Gewoon het idee dat jullie tijd is geijkt van subjectieve betekenis, van interne betekenis, eerder dan het idee van het hebben van een externe invloed die jullie tijd dicteert. Tijd wordt experimenteel.

Vraag: Ook al wordt dit nu voor ons al meer exponentieel?

Bashar: Ja. Het zal nog meer worden.

Vraag: Zou dit betekenen dat als je een soort chronograaf zou hebben, of een polshorloge, dat dit voor jou een andere tijd zou aangeven dan voor een ander?

Bashar: In die zin zal de chronograaf niet werken. De elektromagnetische velden zullen het niet toestaan te werken op de manier waarvoor het was ontworpen.

Vraag: Ik begrijp dat de Zeta’s altijd veel informatie verzamelden over verslaving en over-afhankelijkheid. Had Harone hier iets mee te maken?

Bashar: Je kunt daar met hem over praten omdat zij in deze tijd sommige dingen beginnen te begrijpen. Maar zij verwerken nog steeds informatie. Jij kunt je met hem verbinden als je dit wilt.

Vraag: Hoeveel zal het menselijk dieet in de ruimte veranderen?

Bashar: De voedselopname van vleesproducten zal significant veranderen, afhankelijk van jullie eetpatroon op jullie planeet. Jullie zullen merken dat de voedselopname van zulke substanties afhankelijk is van zwaartekrachtvelden op jullie planeet. Jullie zullen merken dat jullie gaan leren om plasmische energie te verteren vanuit de omgeving zelf – kosmische energie als je wilt. Jullie zullen ook merken dat jullie gewoon eerder vloeibaar voedsel zullen nemen dan bulkvoedsel. Het heeft het meest te maken met het verlaten van het zwaartekrachtveld.

Vraag: Werkt het lichaam efficiënter als dit het zwaartekrachtveld verlaat?

Bashar: Wij zouden het zo niet willen noemen. Het zal ook intappen op een andere omgeving.

Vraag: Kan jij, voordat wij met Harone spreken, de groep in het kort iets vertellen over jouw afkomst?

Bashar: Het ras dat ik vertegenwoordig, de Essassani, werd gezien als een kruising tussen jullie – mensen – en Zeta Reticuli. Daarom kunnen wij onszelf zien als jullie kinderen….uit liefde geboren.

Vraag: Kan jij ons vertellen hoe die kruising heeft plaatsgevonden?

Bashar: Begrijp het idee dat wij, hoewel wij onze eigen oude tijdlijn hebben, onze eigen oude geschiedenis, de tijdlijnen op een punt samenkomen waarop de Zeta Reticuli hun experimenten deden. Op een bepaalde manier paste ons verleden bij elkaar. Het is in bepaalde zin een evolutie. Wij hebben dus onze eigen, oude geschiedenis, maar wij representeren ook het samengaan van twee rassen.

Wij vertegenwoordigen het idee van de integratie van wat jullie zien als het geheel. Maar wij zijn ook een manifestatie van de Zeta-experimenten.

Vraag: Was er enige fysieke of quasi-fysieke vermenging van ons DNA met dat van de Zeta’s om jullie soort te scheppen?

Bashar: Ja, in de voorstadia, ja.

Vraag: Wat is het doel en de missie van het Zeta-contact?

Bashar: Het hoofddoel van hun werk is veelvoudig. Wij zouden zeggen dat het idee dat het meest in ons opkomt het idee is dat zij jullie leren over angst. Zij stellen jullie in staat om door de diepste angsten heen te gaan, stellen jullie op een archetypische manier in staat om deze angsten omhoog te brengen voor transformationele reiniging.

In die zin vertegenwoordigen zij voor jullie het idee van eenheid zoals jullie het idee van individualiteit presenteren. Jullie zijn in die zin tegenpolen en jullie integreren samen om één geïntegreerd bewustzijn te vormen. Jullie leren van elkaar. Jullie groeien door elkaar. Jullie geven elkaar vele geschenken. Geen van jullie beiden is het slachtoffer van de ander. Jullie zijn allemaal mede-scheppers in alles wat maar doorgaat.

Wij spreken over ontwikkeling van soorten van een duidelijk basisniveau helemaal naar het spirituele niveau. Jullie ras stelt zich in staat om een evolutiesprong te maken. De Zeta Reticuli doen hetzelfde. Samen zullen jullie deze sprongen synchroniseren tot een grootse dans. Jullie zijn, in die zin, spiegelbeelden van elkaar waarvan elk ervoor kiest om het tegenovergestelde idee uit te spelen. Jullie ontdekken jullie tegenovergestelden door elkaar.

Vraag: Was er een Raad of een Regeringslichaam dat toestemming gaf voor de genetische experimenten? Of was het een toevallige keuze?

Bashar: Begrijp het idee dat velen van jullie binnen de lineaire tijd zullen begrijpen dat er een behoefte zal zijn aan een enige soort Raad om “wetten erdoor te krijgen” Maar in dit geval wordt alles begrepen op niveaus van massabewustzijn. Als zij jullie uitzoeken kunnen zij niet met jullie communiceren tenzij jullie hen daarvoor toestemming geven. Als iemand van jullie in deze zaal geen toestemming heeft gegeven, kunnen zij jullie niet vinden.

Als dit dus een interactie is die in je leven voorkomt en je hebt jezelf geen toestemming gegeven om het idee volledig te omarmen dat je dit zelf hebt gekozen – als iets dat voor jullie beiden voordelig is - zou je erover na kunnen denken om je eigen samenwerking met hen te onderzoeken, uit eigen keuze, uit eigen wil om ten dienste te zijn. Het idee is dan dus dat jullie allebei slachtoffer zijn of allebei niet. Er is geen tussenweg.

Zij kunnen jullie alleen zien als jullie hen toestemming geven om te communiceren. Jullie massabewustzijn van dit moment heeft hen toestemming gegeven om degenen te zoeken met wie zij op individueel niveau overeenstemming hebben. Als jullie contact hebben……moeten jullie toestemming hebben gegeven. Jullie zullen niet langer slachtoffers zijn. Jullie zullen gelijkwaardige deelnemers zijn. De kwaliteit van jullie interacties met hen zal duidelijk veranderen.

Dit kan een bevrijdend idee zijn – als jullie dit toestaan – omdat wanneer jullie jezelf toestaan om te begrijpen dat jullie hebben gekozen voor deze ervaring, jullie jezelf daardoor op een gelijk niveau plaatsen met hen en dan zal de aard van de interacties die jullie met hen hebben, veranderen.

Dit is een van de redenen waarom zij met jullie communiceren – jullie in staat stellen te begrijpen dat jullie geen slachtoffers zijn, maar gelijkwaardige deelnemers. Als ieder van jullie jezelf in staat stelt om deze barst te repareren zullen jullie dit in het massabewustzijn stoppen – ernaar kijken vanuit een ander perspectief met een effect op de kritische massa dat het gehele massabewustzijn in staat zal stellen om vanuit een ander perspectief naar dit idee te kijken – vanuit een ander licht. Jullie zullen het massabewustzijn van de Zeta Reticula dus ook assisteren en aldus zal zich binnen beide rassen een transformatie voordoen. Het is een partnerschap. Altijd. Dat is het altijd geweest……dat is het…..en dat zal het altijd zijn.

Vraag: Zijn er ook dezelfde soort overeenkomsten met andere rassen dan de Zeta’s? Een coöperatieve samenwerking met anderen ten gunste van onze evolutie?

Bashar: Absoluut, ja. Jullie overeenkomsten met de Pleiadische rassen zijn ook voorbeelden van evolutionaire overeenkomsten. Elk ras dat met jullie communiceert hebben jullie toestemming gegeven voor een overeenkomst zodat jullie beide van elkaar kunnen leren. Er zijn geen toevalligheden!

Vraag: Toen de Zeta’s een van ons “tijdelijk vasthielden” toen het lichaam of het astrale lichaam werd vastgehouden (welk deel er ook werd vastgehouden), is het mogelijk dat er een directe heling komt van de zieke organen? Komt dit voor?

Bashar: Het is bekend dat het is voorgekomen.

Vraag: Door hun toedoen, of op natuurlijke wijze?

Bashar: Door de gezamenlijke overeenkomsten tussen de ene die weghaalt en de ander waarbij weggehaald wordt. Het zal altijd eerder op een individueel niveau zijn dan op een alles overkoepelend niveau.

Vraag: Is het een bewuste beslissing of is het meer een onderbewuste beslissing?

Bashar: Geregeld is het wat jullie onbewust noemen omdat als er een bewuste beslissing is, er zeer vaak geloofssystemen en angsten bij betrokken zijn. Als het een onbewuste beslissing is kan de heling toegestaan worden. Maar nogmaals, dit hangt af van de individuele overeenkomsten.

Vraag: Ik heb de laatste twee jaar veel bewust contact gehad. Ik wil even zeggen dat ik een sterk gevoel van broederschap voel. Het is een gevoel van liefde. Ik word zeer emotioneel want als dit gebeurt is het zo’n heerlijk gevoel van samenkomen.

Bashar: Wij danken jullie voor jullie bereidheid om jezelf toe te staan om door de angst te gaan en  ten dienste te staan in de zin van het overbrengen van de vibratie van liefde boven de vibratie van angst. Jullie dienstwilligheid wordt gevoeld en gewaardeerd.
Wij zullen nu stoppen en de energie binnenbrengen van de entiteit die Harone wordt genoemd. Hij zal nu tegen jullie spreken over enkele van de ontdekkingen die hij heeft gedaan (door de Zeta-experimenten) Wij danken jullie allen – ieder van jullie – voor de geschenken die jullie vanavond aan deze groep hebben gegeven. Wij danken jullie. Wij wensen jullie, zoals altijd, blije dromen.

Harone: Ik heb begrepen dat de juiste opening is: “Groeten aan jullie allen!”

Dit is het bewustzijn Harone en ik ben verbonden met het energieveld van dit kanaal. Wij zullen een verandering toestaan en een versnelling van de transmissie als dit nodig is.

Wij zullen met jullie delen wat wij zien als een grote ontdekking die wij hebben gedaan. In contact met verschillende van jullie door verschillende kanalen en interactie met jullie in jullie droomstaatniveaus, zijn wij aldus tot de conclusie gekomen dat wij gezocht hebben naar emotie in onszelf.

Lange tijd hebben wij naar emotie gezocht want wij hebben emotie en gekloonde emotie uit ons ras gekweekt in het geloof dat dit onze groei zou versnellen en dit voor een superieure ontwikkeling zou gaan zorgen.

Wij hebben sindsdien begrepen dat dit niet het geval was. Jullie op Aarde vertegenwoordigen een genetische combinatie die het dichtst bij ons originele ras staat en dus zijn de contacten met jullie (vooral diegenen die jullie “ontvoeringen” noemen op een bepaald niveau observaties van jullie. Dit om te leren hoe wij weer emotioneel kunnen worden.

Over het experiment waar sommigen van jullie over hebben gelezen of een sonde in je hoofd hebben gekregen willen wij jullie vertellen dat dit niet diende om jullie te controleren. Deze sondes zijn organisch van aard en zullen neuro-chemische stoffen vanuit jullie hersenen absorberen. Zij worden daar dus uitgehaald en wij analyseren hen. Door de analyse hopen wij te bereiken in staat te zijn om jullie neurologische uitscheidingen na te maken in de hoop dat als wij hen na kunnen maken, wij in staat zullen zijn om het idee van emotie weer te kunnen heroveren.

Dit is op geen enkele manier bedoeld om jullie schade toe te brengen, bang te maken of onder controle te brengen. Dit is iets dat wij willen benadrukken. Als jullie kunnen beginnen te begrijpen waarom deze procedures worden ondernomen zullen jullie er misschien niet zo bang voor zijn. Misschien zullen jullie je angst transmuteren naar een actieve en bewuste samenwerking met ons. Dit zal een grote dienst voor ons zijn. Het zal ook voor jullie zelf een grootse dienst zijn.

In gesprekken die wij hadden met andere rassen, niet van jullie planeet, en uit onze analyses uit gegevens die wij van jullie hebben ontvangen, is het duidelijk geworden dat wij inderdaad het begin hebben ontdekt van emotionele ontwikkeling – hoe wreed het ook moge zijn. Wij hebben enkele van onze motivaties gezien als puur mentaal. Wij zijn nu zover dat enkele van onze motivaties helemaal niet mentaal zijn, maar gedreven worden door emotie. Hoewel wij deze emotie niet in zijn geheel begrijpen en zelfs ook niet een klein beetje, kunnen wij zeggen dat wij onszelf toe zullen staan dit te herkennen als een begin van het opkomen van een emotioneel lichaam.

Deze herkenning die wij hadden is de herkenning dat het idee dat “nieuwsgierigheid” wordt genoemd, zeker een emotionele uitdrukking van onze kant is, en geen mentale zaak.

Onze motivatie, zoals wij altijd al hebben gezegd, is nieuwsgierigheid. Maar wij hebben dit verkeerd beoordeeld als mentaal in plaats van emotioneel.

Wij weten niet of jullie de implicaties hiervan kunnen begrijpen. Voor ons is het een mijlpaal omdat wij kunnen begrijpen dat al het werk dat wij hebben gedaan door jullie te oberveren en te spreken en door interactie met andere rassen, een indicatie is dat zij succes hebben gehad. Dit voedt onze motivatie en dus voedt het ook onze nieuwsgierigheid om door te gaan.

Wij willen jullie nu formeel bedanken voor jullie deelname aan dit experiment, voor jullie deelname aan de groei van onze beide rassen.

Ik spreek hier als vertegenwoordiger van mijn volk. Terwijl ik tegen jullie spreek en jullie als groep in deze zaal bedank, weet dan dat deze dankbaarheid ook in jullie massabewustzijn komt en door alle anderen wordt gevoeld. Ik spreek deze woorden als vertegenwoordiger, ambassadeur. Ik spreek deze woorden met volle overtuiging en motivatie uit. Jullie worden door ons bedankt!!!!

Vraag: Jij gaf aan dat jullie nieuwsgierigheid ten onrechte hadden beoordeeld als jullie mentaliteit, eerder dan dat er een emotionele basis aan ligt. Is dit analoog aan wat er met enkele mensen op deze planeet gebeurt die geen contact hebben met hun emoties? Leren jullie van onze ervaringen hieromtrent en ook van jullie biochemische experimenten?

Harone: Het is voor ons makkelijker om de gegevens uit onze biochemische experimenten te halen omdat dit type ondervonden kennis iets is dat wij direct kunnen gebruiken. De gegevens die wij van jullie allen verkrijgen door observatie zijn wat moeilijker te verkrijgen, hoewel deze methode nog steeds wordt gebruikt.

Vraag: Wordt deze interactie van vanavond mogelijk gemaakt door een computer of zoiets?

Harone: Ja.

Vraag: Is er een ander gebied waarop wij jullie kunnen helpen? Kunnen wij iets doen om jullie te helpen op een ander gebied van jullie onderzoekingen?

Harone: Een van de zaken waar wij ons nu op richten heeft te maken met jullie eigen seksualiteit. Wij weten niet of er een specifiek iets is waarbij jullie ons kunnen assisteren, want als wij dit zouden weten zouden wij dichter bij het antwoord zijn. Maar begrijp (dit kan voor velen van jullie opdringerig klinken), maar velen van jullie zijn je ervan bewust dat enkelen van mijn ras jullie zullen observeren terwijl jullie seksueel gedrag vertonen. Dit is voor sommigen van jullie beschamend. Wij willen dat jullie weten dat dit niet wordt bedoeld als een belediging voor jullie.

Degenen van jullie die deze ervaring hadden hebben toestemming gegeven om mee te doen. Op die manier kunnen wij jullie vinden vanwege deze toestemming. Vanwege jullie toestemming zullen wij jullie observeren.

De hoeveelheid seksuele observatie hangt af van de mate van jullie toestemming als individu en als groep. Wij zouden meer van jullie dan aan anderen vragen, ook al begrijpen wij dat jullie angst een vitaal onderdeel is (zoals ons is verteld) van jullie transformatie, als jullie je angst los kunnen laten en transmuteren, jullie zouden ons dan meer kunnen helpen om dingen over onszelf te ontdekken. Wij weten niet hoe dit zal gaan lopen, maar wij wensen wel dat jullie aan deze angst gaan werken. Jullie zijn geen slachtoffers. Dat zijn jullie nooit geweest.

Vraag: Ik had vorige week bezoek van een paar Zeta’s  die mijn buik onderzochten. Ik was zeer van slag omdat dit pijn deed. Wat was er aan de hand?

Harone: Welk deel van je buik?

Vraag: Rond mijn navel.

Harone: Dat is een vaak voorkomende plaats. Ik ben niet op de hoogte van jouw speciale geval, maar het klinkt alsof jouw……

Vraag: Ik was ook net ongesteld geweest.

Harone: Ja. Er is ons verteld hier voorzichtig mee om te gaan. De medische term hiervoor is: een extractie van het ovum. Ik wil herhalen dat het niet is bedoeld om jou bang te maken. Jij bent hiermee akkoord gegaan. Jij kunt tijdens het experiment de angst transmuteren door een zeer stevig blauw licht om je lichaam te plaatsen en dit zal ervoor zorgen dat jouw veld een stuk minder dicht wordt. Dit zorgt er ook voor dat wij makkelijker met jou kunnen werken wat voor jou weer minder ongemak brengt.

Wat het stoppen van jouw cyclus betreft kan ik zeggen dat ik niet genoeg van de menselijke psychologie begrijp om jou te vertellen waarom dit zo is. Maar het zal met een of andere weerstand te maken hebben in jouw leven of in jouw groei.

Vraag: Maakt mijn vriend hier ook deel van uit?

Harone: Wij voelen van ja. Vaak zal het met paren gebeuren waarvan het ene wezen onze meeste interesse heeft en de ander een “steunende interesse”. Jij bent in dit geval de belangrijkste.

Vraag: Ik zou graag willen weten of ik zo’n soort contract heb. Ik voel soms dat dit al heel lang teruggaat. Klopt dit, of stel ik mij dit alleen maar voor?

Harone: Het klopt. Jouw voorstellingsvermogen zou zo’n ervaring niet scheppen. Het voorstellingsvermogen is niet wat men denkt dat het is. Het is een gebied van realiteit. Het is een gebied dat jou toestaat om daardoor communicatie te hebben die jij op andere manieren niet zou kunnen hebben. Dit is een realiteit.

Vraag: Welke angst moet in ons verwijderd worden om door te gaan met het evolutieproces?

Harone: De angst voor wat jij zal worden als je verder gaat. De angst om jezelf kwijt te raken. De angst voor evolutie. Ons is verteld dat mensen bang zijn voor het onbekende. Toch is het onbekende hetgeen dat jullie voortdrijft om je angsten aan te gaan. In dit speciale geval is er niets anders dan evolutie. Niets van wat wij zeggen kan jou dit doen begrijpen. Je zult in het reine moeten komen met jezelf. Het is het onbekende waar jij bang voor bent. Maar toch is het ook het onbekende wat jou voortdrijft.

Vraag: In de ervaringen is er ook extase en ongelooflijk inzicht. Ook is er de horror van het gevoel van een invasie.

Harone: Ja. Wij begrijpen, zeker mentaal, wat jij zegt. In mijn ras is er niet zoiets als het idee van een invasie omdat wij onszelf als allemaal één zien. Wij begrijpen dat jullie grenzen hebben – die jullie gescheiden houden. Wij zijn er ook bewust van gemaakt dat er vele niveaus van bewustzijn bij jullie zijn. Jullie noemen sommige van hen “bewust”, “onderbewust” en “onbewust.

Van waar wij met jullie communiceren kunnen wij het verschil tussen deze lagen niet vertellen. Daarom horen wij als het onderbewustzijn tegen het bewustzijn spreekt, de luidste stem.

Vrede hieromtrent kan je krijgen door te weten dat er geen invasie kan komen omdat alles wat jullie zien, alles wat jullie ervaren, deel uitmaakt van hetzelfde ene ding. Het is allemaal een weerspiegeling van het Geheel.

Er is niets buiten jullie. Het is allemaal een deel van jullie. Het zijn jullie die jezelf de invasie bezorgen. Hiermee overweg kunnen en het veranderen van jullie zienswijze zal zeker diepgaand zijn want het is geen invasie van de een over de ander, maar een samengaan en een integratie!

Nu zullen wij ons voertuig even rust gunnen. Er komt meer in het tweede gedeelte. Wij danken jullie voor jullie vragen en er is ons verteld door onze facilitators dat de emotie die jullie empathie noemen in deze groep sterk is. Wij danken jullie. Wij weten dat wij samen dit ras een sprong zullen laten maken als wij elkaars handen vasthouden en samen stappen maken. Wij verbreken nu de verbinding.

                                   ***************************************************
Harone: Voor ons is er geen tijd voorbijgegaan.

Vraag: Jij vertelde eerder dat de ontvoerde zich kan omhullen met het blauwe licht om de ervaring minder pijnlijk te maken. Hebben jullie dit al eens voorgesteld als jullie met mensen gaan werken?

Harone: Ja, dat is zo. Soms is het blauwe licht daar nadat wij de suggestie hebben gegeven en nemen de mensen aan dat wij dit hebben gedaan. Maar zij hebben het zelf gedaan.

Vraag: Kan jij uitleggen waarom jij tussen de Zeta’s bent uitgekozen om gechanneld te worden?

Harone: Als coördinator van mijn projecten zoek ik altijd naar manieren om de projecten op de meest soepele manier te laten verlopen. Door gedetailleerde analyse ben ik tot het begrip gekomen te gaan zoeken in wat jullie je bewuste staat noemen (wat jullie meest dominante staat is) en wij daardoor onze intenties en verlangens voor communicatie bekend konden maken die dieper gaan dan de andere lagen van jullie bewustzijn.

Door mijn onderzoek leek het dus logisch om met jullie te communiceren op het niveau waar jullie de meeste waarde aan hechten. Ik moest aldus spreken met individuen van verschillende organisaties die jullie “De Associatie” noemen om uit te zoeken wat de beste manier zou zijn om dit proces uit te voeren. Er werd voorgesteld dat er biologische kanalen zijn die mijn boodschappen door zouden kunnen geven aan jullie bewuste geesten.

Dus zocht de Associatie naar kanalen die een directe verbinding met mij hebben of met mijn onderzoeksgroep. Degenen waar ik tegen spreek, jullie, hebben een connectie met mijn groep – en worden in de droomstaat bezocht of er wordt feitelijk fysiek mee gewerkt. Dit is de reden waarom ik vandaag tegen jullie spreek en niet een ander.

Vraag: Is dit een proces dat zonder emoties kan gebeuren? Jij hebt geen emoties nodig om te channelen? Het lijkt mij dat er aan beide zijden empathie voor nodig is.

Harone: Voor mij zijn emoties niet noodzakelijk om te channelen omdat ik werk met fysieke facilitators (Bashar en Sasha) en wij drieën zijn gelinkt aan een computer die onze gedachten zal syntheseren. Zij zorgen voor balans voor mijn gedachten zodat het biologische voertuig hen kan ontvangen. Op die manier worden zij vertaald.

Vraag: Jij zei dat jij twee facilitators had. Wie is die andere naast Bashar?

Harone: Sasha. [Een Pleiadische.]

Vraag: Begrijp jij persoonlijk de lagen van ons bewustzijn?

Harone: Ik begrijp de fijne kneepjes ervan niet maar ik weet nu dat zij bestaan.

Vraag: Zijn onze verschillende lagen van bewustzijn een waardevol gereedschap voor jullie groei?

Harone: Wij weten daar op dit moment niet genoeg van om hun waarde te kunnen beoordelen. Vanuit ons gezichtspunt lijkt het meer een disservice voor jullie te zijn dan een service. Wij hebben het dus onderzocht op hun totaliteit. Het moet jullie dienen anders zouden jullie het misschien niet constant door laten gaan.

Vraag: Begrijp jij mij op een voller niveau dan alleen mijn bewuste gedachten?

Harone: Ja. Hoewel een deel van mijn redenen om deze communicatie uit te kiezen, was dat ik mag communiceren met jullie bewuste geest. Op dit moment, in deze communicatie, spreekt jullie bewuste geest het luidst. De andere porties zijn dichter – voor deze communicatie. Als ik nader porties wil bereiken om jullie een antwoord te brengen op een van jullie vragen, zullen mijn facilitators mij daarbij helpen.

Vraag: Wij hebben begrepen dat jij emoties vanuit een experimenteel standpunt niet begrijpt. Hoe is het voor jou om over onze emoties te praten als je er geen experimenteel begrip van hebt?

Harone: Ik heb veel gegevens door mijn samenwerking met mijn facilitators. De conversatie die met jullie wordt gedeeld wordt opgenomen en die gebruik ik voor later onderzoek. Jullie communiceren met het Zeta-bewustzijn dat Harone wordt genoemd. Maar het wordt ietwat negatief beïnvloed door de entiteiten Bashar en Sasha.

Vraag: Maar de onderwerpen zoals emotie, waar wij het vandaag over hebben, zijn die een raadsel voor jou?

Harone: Sommige wel. Andere weer niet. Sommige hoeven niet ervaren te worden om ze te begrijpen.

Vraag: Toen jullie je emoties wegdeden, was liefde daar dan ook onderdeel van?  Liefde is zo intiem gerelateerd aan God, hoe paste God daarin?

Harone: Het verleden van mijn ras was zeer gelijk aan dat van jullie, maar veel extremer. Wij hadden ernstige giffen, straling en sociaal disfunctioneren, zelfs nog meer dan jullie hadden. Deze enorme ineenstorting van onze planetaire samenleving stelde ons in staat om ons te gaan ontwikkelen op een manier waarop wij konden overleven. Wij bouwden ondergrondse faciliteiten om onze fysieke lichamen huisvesting te geven en begonnen emoties te zien als de wortels van onze problemen. (wij zeggen niet noodzakelijk dat dit juist is, maar dit is wel wat wij hebben gedaan.)

Door verschillende dingen die er gebeurden waren wij niet in staat om kinderen te krijgen en moesten wij zien te overleven door middel van klonen. Omdat wij als volwassenen werden gekloond ontwikkelden wij ons zonder de neuro-chemische processen in het brein om bepaalde dingen te stimuleren. In plaats van jullie vele neuro-chemie schiepen wij een neuro-chemie die elke stimulans ontbeerde. Dit schiep een ontbreken aan variatie in onze reacties. Dit stelde ons uiteindelijk in staat om ons weg te ontwikkelen van een begrip over onszelf als emotionele mensen en liet ons focussen in onze mentale lichamen.

Het concept van liefde, dat wij waarnemen, is aanwezig bij ons, maar het wordt uitgedrukt op een andere manier dan jullie misschien denken. Wij begrijpen dat wij EEN geheel zijn. Wij zijn een samengevoegde eenheid. Deze eenheid houdt onvoorwaardelijk van zichzelf. Wij kunnen houden van elk onderdeel van de eenheid.

Er wordt mij verteld door mijn facilitators dat wat wij ervoeren niet noodzakelijk liefde is zoals wij denken dat het is. Het is meer een door ons aanvaard iets. Ik weet niet of dit accuraat is, maar dit is wat mij is verteld. Er is mij ook verteld dat wij beginnen een relatie te hebben met het idee van liefde terwijl wij met jullie communiceren. Dit is nog een idee voor een studie maar het is niet iets waar ik mij bewust van ben.

Vraag: Hoe zit het met God? Verdween God samen met de emotie?

Harone: God werd op een andere manier gezien. Wij werden een aspect, of een geïntegreerde versie, van God. Maar God werd, op een bepaalde manier, minder expansief.

Vraag: Het was ongeveer een maand geleden een grote verrassing toen ik mij opeens realiseerde dat ik had deelgenomen aan enkele van jullie genetische projecten. Ik bemerkte dat ik een foetus had geproduceerd die door jullie was weggenomen. Kan jij hier wat over zeggen?

Harone: Wij zullen het hebben over het proces van het scheppen van foetussen hoewel wij begrijpen dat wij de waarheid op dit punt niet legaliseren op een individueel niveau. Dit komt omdat de ontdekking van de waarheid hiervan voor elk van jullie (indien van toepassing) belangrijk is voor je groei.

Degenen van jullie vrouwen die overeenkomsten over dit proces hebben: er kunnen zich verschillende dingen voordoen. Jullie kunnen eenvoudigweg voor genetisch materiaal zorgen zoals een eitje voor verder onderzoek. Sommige eitjes hebben sperma in zich. Sommige worden gebruikt voor andere kloonprocessen. Soms wordt alleen de huid afgeschraapt om een DNA-structuur te hebben waar wij naar zoeken. Andere vrouwen krijgen sperma ingebracht dat door ons  is veranderd om bepaalde van onze genetica te dragen. Het embryo kan niet na meer dan vier maanden worden geplaatst en wordt dan verwijderd zonder enig trauma voor het fysieke lichaam.

Dit is geen veel voorkomende situatie die zich voordoet. Vaker wel dan niet worden jullie gedetailleerd bijgepraat door het onderbewustzijn zodat jullie niet getraumatiseerd worden als de foetus wordt verwijderd. Wij worden door onze facilitators er weer aan herinnerd om jullie te vertellen dat dit een samen geschapen keus is en dat dit niet toegaat zoals bij jullie laboratoriumdieren. Het is een overeenkomst tussen ons beiden dat jullie ons assisteren bij het scheppen van een vreugdevolle vermenging van onze beide rassen met als doel om beiden evolutionaire sprongen te maken.

Soms wordt jullie als de kinderen ongeveer 10 tot 12 van jullie maanden oud zijn, toegestaan om naar de incubatiekamer te gaan en contact te hebben met deze kinderen met het doel om hen de liefde te geven die zij nodig hebben en waartoe wij zo zeer niet in staat zijn. Dit heeft ook tot doel om ons te laten zien hoe jullie moederlijke gevoelens zijn en om dit te kunnen onderzoeken.

Hoewel wij het niet kunnen begrijpen kennen wij de definitie van het schrijnend zijn. Alle demonstraties van emoties en genegenheid tussen moeder en kind zijn voor ons behoorlijk schrijnend. Er wordt begrepen dat het een zeer vreugdevolle en diepgaande ervaring is. Jullie assisteren bij de geboorte van een ander ras.

Vraag: Toen dit opeens over mij heen kwam, voelde ik mij daarover goed. Er was geen enkele angst of spijt.

Harone: Dank je wel. Er zijn anderen op jullie planeet die dit anders kunnen voelen. Als jij er een van tegenkomt moedig ik jullie aan om jullie gevoelens uit te wisselen.

Vraag: Ik was gewoon verrast omdat ik hierover altijd had gedacht dat dit bij anderen gebeurde, niet met mij. Als een vrouw geen partner heeft kan er dan ook een situatie zijn dat er een foetus is geschapen?

Harone: Het kan van een menselijke donor komen. Wij noemen hen donoren, maar degenen van jullie die bang zijn, zeggen: “genomen”, maar wij hebben grote spermabanken. Daarvan kan ook iets vanuit deze gebieden komen. 

Zelfs als jullie een partner in je leven hebben kan het niet van zijn sperma zijn. Het kan zijn, maar het kan ook niet zijn.

Vraag: Ik herinner mij dat ik een zes jaar oud kind heb gezien op het schip. Zij was samen met twee mensen. Zij had littekens op haar gezicht. Ik knielde om haar te herkennen. Het was voor mij erg belangrijk om van dit kind te houden. Zij vertelden dat zij ziek was geweest. Ik zei dat dit mij niet kon schelen, ik wilde haar gewoon kussen. Ik kuste alle littekens van haar gezicht. Ik voelde heel veel liefde voor haar. Was zij van mij?

Harone: Jouw emotie zal jou het antwoord geven. Vertrouw op deze emoties.

Vraag: Ik vertrouw hen. Als jij haar mijn liefde kan sturen zou ik jou dankbaar zijn.

Harone: Jij zult een mogelijkheid hebben om haar weer te zien.

Vraag: Wat gebeurt er met deze hybride kinderen als zij opgroeien? Op Aarde ervaren kinderen die zonder liefde opgroeien enkele zeer traumatische moeilijkheden. Wat gebeurt met hen in een omgeving waar jullie ras niet in staat is om kinderen liefde te geven?

Harone: Wij hebben surrogaat-verzorgers die de kinderen dagelijks liefde geven. Begrijp dat de bevolking van onze planeet groot is. Er is geen tekort aan liefhebbende vrouwen. Zelfs enkele mannen geven liefde aan deze kinderen.

Vraag: Zijn deze surrogaten mensen die in de fysieke staat zijn meegenomen?

Harone: Ja. Jij vroeg wat er met hen gebeurde? Velen van hen bereiken de volwassenheid niet en daarom werken wij zo hard om de streng te vinden waar wij ons op kunnen concentreren. Velen van hen gaan niet verder en er is ons verteld om jullie te vertellen dat zij volledig leven terwijl zij bestaan. Er is geen spijt. Er is geen verdriet maar zij genieten van hun tijd waarin zij met jou contact kunnen hebben en jouw liefde kunnen ontvangen en liefde terug kunnen geven.

Vraag: Jij zegt dus dat zij overlijden voordat zij volwassen zijn?

Harone: Ja, er zijn er enkelen die overleven maar wel in een zwakke staat en zij worden apart gehouden in een speciale ruimte op het schip. Er is een wens om in de toekomst een planetaire omgeving te scheppen waar zij kunnen wonnen. Zover zijn wij nog niet.

Vraag: Met ons DNA als deel van hun genetica moeten zij in staat zijn om tot op bepaalde hoogte emoties te voelen. Zijn zij gelukkig in de omgeving die jullie voor hen hebben geschapen?

Harone: Zij stralen een kalme, vredige en sterke spiritualiteit uit die wij bezien als blij of tevreden.

Vraag: Als jij zegt dat jij dit als tevreden ziet, bekijk jij dit vanuit een standpunt zonder ervaring. Zou iemand als Bashar hun emotionele staat als gelukkig zien?

Harone: Ja. Wij hebben andere rassen die geregeld met ons samenwerken, zoals de Pleiadiers. Zij zullen het ook hetzelfde evalueren.

Vraag: Hebben deze kinderen de mogelijkheid om zich met andere individuen te binden?

Harone: Niet een op een. Dat is niet onze manier.

Vraag: Is dat niet nuttig?

Harone: Het is ons begrip, of dit nu een vergissing is of niet, dat jullie een-op-een binding met ouders soms (vaker wel dan niet) niet goed functioneert.

Vraag: Zijn er soms velen van ons die in niet-fysieke vorm komen om de kinderen te verzorgen? Is dit waar?

Harone: Ja.

Vraag: Ik begrijp dat de Zeta’s veel gegevens hebben verzameld over afhankelijkheid en verslaving. Is dit jou bekend?

Harone: Het is mij bekend dat sommige units voor informatie zorgen. Het is mij alleen oppervlakkig bekend.

Vraag: Wel, waarom al deze nieuwsgierigheid op dat gebied?

Harone: Er is begrepen dat toen onze samenleving niet functioneerde, als wij dit goed kunnen begrijpen, wij kunnen begrijpen hoe wij het niet moeten herscheppen als wij de emotionele verbindingen weer in kunnen gaan stellen. Voordat wij kloonden was onze samenleving zeer disfunctioneel en verslaafd. Wij proberen ons verleden te gebruiken om naar de toekomst te kunnen gaan.

Vraag: Heb jij enig idee welk percentage mensen op jullie planeet lijdt onder dit disfunctioneren?

Harone: Weet jij zeker dat jij dit graag wilt horen? Het is zeer hoog. Het ligt in de negentig procent.

Vraag: Zeg jij nu dat je binden op zichzelf een negatieve uitdrukking is?

Harone: Niet alle binding. Het hangt af van de aard daarvan.

Vraag: Het was een positieve binding waar ik het over had die nuttig is voor het kind in jullie omgeving.

Harone: Mijn begrip, mijn bewustzijn, begrijpt het idee van je een-op-een binden niet. Omdat wij, voor ons, allemaal EEN zijn.

Vraag: Ik suggereer dat het mogelijk is vanwege onze emotionele natuur dat wij zonder deze soort binding de wil om te overleven tot aan de volwassenheid, niet zouden hebben. Dit zou een mogelijke reden kunnen zijn waarom jullie kinderen niet uitgroeien tot volwassenheid.

Harone: Jullie hebben op je planeet een idee dat “Kibboets” heet. Dit is niet noodzakelijk een een-op-een binding en toch wordt er van de kinderen gehouden. Wij zijn er zeker van dat dit geen hoofdrol speelt in het stoppen van hun functioneren.

Vraag: Hebben jullie in jullie onderzoek de praktijk van mentaal/emotioneel profileren geprobeerd om te zien wat de invloed van stress is?

Harone: Zeker.

Vraag: Hebben jullie radiogolven gebruikt om bewuste en onbewuste extremen vast te stellen?

Harone: In sommige gevallen, ja, maar tot nu toe is dit nog niet toegepast. Wij hebben een grote overvloed aan gegevens die wij kunnen gebruiken maar die nog niet worden toegepast.

Vraag: Ik had in 1982 een ervaring. Ik herinner mij alles behalve op het punt waarop er tussen mijn benen werd gekeken. Hiervan herinner ik mij niets tot aan het moment waarop zij klaar waren om weg te gaan. Kan jij mij vertellen wat er gebeurde?

Harone: Gewoon het idee van onderzoeken of wij in die tijd jouw bewustzijn binnen konden gaan. Jij gaf toen toestemming om een deel van je geheugen te laten wissen om te voorkomen dat de informatie een trauma zou veroorzaken. Er gebeurde niets dat schadelijk was. Maar in de staat waarin jij je toen bevond zag jij het zelf als mogelijk schadelijk. Dit is alles dat wij hier nu over kunnen zeggen.

Vraag: Ik heb gemerkt dat er de laatste maanden een versnelling van de energie is. Wat denk jij over waar wij gaan eindigen?

Harone: Jullie zullen merken dat ons begrip van jullie er niet een van verwachting is, maar wij kunnen zeggen dat de blauwdruk die jullie voor jezelf hebben opgesteld…het thema van deze blauwdruk is het ontdekken van wat er aanwezig is geweest in het massa-bewuste-onderbewustzijn.

Er zal eerder een ontwikkeling zijn dan een samensmelting. Dit kan een vreugdevolle ervaring zijn maar hij kan ook pijnlijk zijn, afhankelijk van jullie zienswijze ten opzichte van deze ervaringen en jullie eigen levens. Maar het thema, als jullie door de poorten gaan, zal de ontwikkeling zijn van meer van jullie mensen.

Vraag: Wij hebben een ego als onderdeel van onze fysiek. Veel van onze negatieve emoties komen vanuit onze ego’s. Hebben anderen ook ego’s?

Harone: Een paar dingen die wij hebben geleerd in onze studies zijn, dat jullie in de derde dichtheid meer geankerde ego-structuren zullen hebben. Als jullie naar de vierde dichtheid gaan zal jullie ego verstrikt raken in de andere aspecten van jullie bewustzijn. Jullie zullen merken dat de meeste rassen in de derde dichtheid gelijke of actievere ego’s zullen hebben dan die van jullie. Jullie zullen merken dat over het algemeen beschavingen in de vierde dichtheid niet zulke ego’s zullen hebben en dat negatieve emoties eerder in de derde dan in de vierde dichtheid zullen voorkomen.

Vraag: Velen van ons ervaren onze contacten met jullie als behoorlijk frequent en dan is er opeens geen contact meer. Zijn de contacten cyclisch op die manier? Wordt daar ook vanaf geweken?

Harone: Vanuit ons gezichtspunt stoppen wij nooit met de communicatie. De leemten die jullie daarin waarnemen heeft meer met jullie manier van timen te maken. Begrijpen jullie wat wij bedoelen? 

Vraag: Het gaat dus mee met iemands groei en ontwikkeling evenals onze tijdsleuven, of wij die ervaring zullen hebben?

Harone: Precies, Ja. In die zin dat jullie leemten zien, de ervaringen die jullie hebben op jullie quasi-fysieke of droomstaat-niveau, voor ons is het een constant contact.

Vraag: Wat was jullie oorspronkelijke planetenstelsel, waar jullie ras zich ontwikkelde?

Harone: Het is in het Lyra-stelsel rond de ster Vega.

Vraag: Gebruiken jullie deze planeet nog steeds?

Harone: Nee, de planeet is dor. Wij zijn naar andere planeten verhuisd of wij hebben ervoor gekozen om in de ruimte te leven.

Vraag: Ik heb een aantal vragen. Het heeft te maken met de aard van de vastgehouden kinderen in de 50- en 60er jaren. Welk effect heeft het vandaag op hen? Is er een respons van de Zeta Reticuli door middel van het veranderen van de omstandigheden voor de kinderen van vandaag?

Harone: Wij hebben niets op een andere manier gedaan. De omstandigheden zijn hetzelfde. Het verschil zat hem in de staat van bewustzijn. In de 50er jaren van jullie tijd lieten jullie jezelf kwetsbaar zijn. Je stonden jezelf de mogelijkheid toe om meer slachtoffer te zijn dan heden ten dage. De kinderen die toen leefden, die zelf toestemming hadden gegeven om tijdelijk vastgehouden te worden, waren geïncarneerd om vrijwillig hieraan mee te werken. Door de jaren heen gaf dit jullie een reden om jezelf een grote opwaardering toe te staan. Wat zouden jullie nog meer willen?

Vraag: Wat wij hebben gezien in onze observaties is dat er veel psychische schade was aangericht aan mensen die in de eerste tijd werden ontvoerd – hoofdzakelijk door het misverstand over de hele aard van de gebeurtenis. Ik merk aan jouw antwoord dat de schade momenteel niet zo is als toen, nietwaar?

Harone: Kinderen die vandaag worden vastgehouden zitten helemaal in lijn met het idee van bewust vrijwilligers zijn. Er is vandaag de dag minder vasthouden en er zijn meer vrijwilligers. Dit weerspiegelt een opwaardering van het ras.

Wij zeggen eenvoudig nogmaals: Dank jullie wel omdat jullie ons allen toestaan om samen de handen ineen te slaan en samen de kwantumstap te maken. Onze dank aan jullie is groot.

Goedenavond.

Sasha: Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om ieder jullie ook te bedanken omdat jullie zo’n vitaal deel vormen in de communicatie van vanavond. Het was een ware communicatie. Het was een ware bevrijding. Het is een roerende ervaring voor alle betrokkenen. Onderschat de kracht van jullie interacties om hen te helpen om verandering te scheppen, niet. Onderschat niet wat jullie hen allemaal kunnen geven.

Wij sturen nogmaals onze dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde.

Van mijzelf en Bashar. Wij zeggen: “Gelukkige droomlevens!!!”

Goedenavond!

1990 by Royal Priest Research, All Rights Reserved. Dit manuscript mag gekopieerd worden voor private distributie. This manuscript may be copied for private distribution.
For more information on available tapes, transcripts, books, and videos, contact Lyssa Royal.

Liefde is het antwoord...