Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 30 juli 2017

Ashtar On The Road: Saint Germain: Doe mee aan onze oproep om Nesara en de Wereldvrede te bekrachtigen!!! /25 juli 2017 / Susan Leland


Saint Germain:
Doe mee aan onze oproep om Nesara en de Wereldvrede te bekrachtigen!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
25 juli 2017  /Susan Leland

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Saint Germain, en ik heet jullie allen welkom. Ik groet jullie als Familie, even goddelijk als ik, en even vol van Licht als ik!

IK NODIG JULLIE UIT OM DIT SAMEN MET MIJ TE LATEN VOORTSCHIJNEN EN WIJ HEBBEN EEN ZEER SPECIALE MOGELIJKHEID OM DIT TE DOEN….DE KOMENDE ZONDAG OP JULLIE KALENDERS!!!*

Het gaat helpen om de visioenen die ik sinds een tijdje geleden in jullie her/geschiedenis vasthoud te vervullen, visioenen van het samenkomen van de wereld in Vrede, visioenen van Vrijheid voor iedereen. Een kort, stralend moment leek het erop dat deze visioenen zich veel sneller zouden gaan manifesteren.

Maar hoe dan ook was het nodig dat de mensheid meer tijd zou hebben zodat meer mensen deze visioenen konden hebben, om die in hun harten te brengen en hen dan te delen – en dit zijn jullie, lieve mensen!

Dit is de reden waarom wij allen zijn samengekomen. Dit is onze tijd, zoals jullie die meten! Dit is ons heilig, Goddelijk moment om jezelf in de realiteit van deze visioenen te brengen omdat alles wat er in jullie derde dimensie is gebeurd op de planeet Aarde gewoon illusies zijn, donkere dromen, programma’s die jullie hebben geïndoctrineerd en waarmee jullie zijn gecontroleerd.


Nu is het tijd dat de schaduwen in het volle Licht van Liefde worden geplaatst en door dit te doen deze WARE VISIOENEN voort te laten schijnen voor iedereen!

Dit is de reden waarom ik jullie allen aanmoedig – of jullie nu hier zijn op dit moment in jullie tijd of als jullie later naar de opname van deze bijeenkomst luisteren of dit lezen – ik nodig jullie allemaal uit om met ons mee te doen bij deze speciale bijeenkomst!* jullie hebben in onze laatste nieuwsbrief al informatie ontvangen. Om een uur namiddag in jullie Pacific zone in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada, bijvoorbeeld. Vanuit die tijd kunnen jullie je eigen tijd berekenen om mee te doen. 
Voor Nederland 19.00 uur

WIJ KOMEN SAMEN VOOR EEN OPROEP IN ONZE NESARA-SERIE, MAAR DEZE KEER IS ER EEN SPECIALE, SPECIALE ENERGIE OMDAT DIE OOK BEDOELD IS OM DE VREDESBLAUWDRUK VAN DE GELIEFDE DR. KESHE TE STEUNEN.*

Hij heeft elk land gevraagd om op te staan en een Vredesverdrag te tekenen waarna hij hen al zijn technologie geheel GRATIS zal overhandigen! Hij heeft geen enkele intentie om dit weg te houden bij welk land dan ook of van welke mensen in welk land dan ook. Hij werkt ook zeker met vele, vele individuen over de hele wereld, net zoals zijn speciale vrouw van LiefdesLicht die zoveel Hoge Diensten verleent en wier naam Heather is. Er zijn al enkelen van jullie die haar kennen door hetgeen zij onderwijst, maar zij kent het hart dat voort schijnt met zoveel Liefde – zij KENT het oprechte, Hoog Dimensionale Visioen van Wereldvrede van Dr. M. T. Keshe!

Ik zal even verduidelijken – jullie zijn gewend om zijn naam te zien als Dr. Keshe, maar hij heeft verzocht -  hoewel hij is gekwalificeerd en nucleair natuurkundige is, dat zijn initialen worden gebruikt zoals ik hen zojuist heb geschreven en zoals anderen dit doen, omdat hij een hele groep heeft, of panel van geleerden, medici, natuurkenners enzovoorts. Heather zit in dit panel. Hij wil niemand in verwarring brengen alsof hij een medisch getraind arts is. Hij is een genie; hij is wetenschapper! Waar komen de doorbraken in de medische wetenschap overigens vandaan? De echte doorbraken komen van de wetenschappers die hun Goddelijke Wijsheid aanspreken. En ja, doctoren zijn wetenschappers, maar niet alle wetenschappers hebben een medische graad. Nu weten jullie dus waarom!!

Heather zal in deze oproep bij ons zijn.* Jullie zullen merken dat zij een stralend wezen van LiefdesLicht is die naar Italië ging om te studeren met M.T. Keshe en vervuld van de passie van haar missie thuiskwam! Zij helpt vele, vele mensen in de wereld, samen met een wonderbaarlijk team van doctoren en wetenschappers die soms helemaal geen achtergrond hebben, maar zijn opgestaan om op de een of andere manier mee te doen.

Deze Stem (Suzan) zal jullie vertellen dat zij er alles aan doet om te leren en het woord te verspreiden, maar zij ziet zichzelf helemaal niet als wetenschapper, en dit is iets waarover valt te discussiëren. Zij werd uitverkozen om door Liefde Hoge Energieën te brengen zonder dat zij de driedimensionale wetenschappen hoefde te “ontleren.” Maar ondanks dat leert zij op haar eigen manier, zij leert, net zoals vele anderen die dit nu voor het eerst horen, of hierover lezen, of het “te pakken krijgen!” DIT IS HOGE GODDELIJKE WETENSCHAP!

De aankondiging van NESARA opent deuren die momenteel gesloten zijn! Jullie denken misschien dat Mr. Trump probeert om deuren te openen en hij drukt wel enkele van deze sentimenten uit, maar het zijn driedimensionale berekeningen. Ik zal het hierbij laten. Ik heb geen enkele wens om wie dan ook in diskrediet te brengen, maar ik kan jullie vertellen dat de motieven niet altijd hoger dan 3D zijn en er zijn vele mensen die hun leven al hebben gegeven omdat zij deze informatie wilden brengen, met name over het helen en over de gratis energie en ja, over ruimtereizen. Het bouwen van een ruimteschip is een tussenvorm voor het reizen in iemands eigen Lichtlichaam!

AL DEZE DINGEN EN NOG VEEL MEER, KOMEN NU NAAR VOREN. MAAR, OM HET ALLEMAAL ECHT, ECHT VOOR ELKAAR TE KRIJGEN – OF LAAT IK ZEGGEN DAT HET VEEL SNELLER BEREIKBAAR WORDT DOOR DE AANKONDIGING EN DE INVOERING VAN NESARA!

DE AANKONDIGING EN DE INVOERING VAN NESARA BRENGT OOK DE ZO NOODZAKELIJKE WERELDVREDE!!!

Competitie kan niet bloeien als het samenwerken voor iedereen realiteit wordt. Het kan geen onderdeel van het leven zijn. Vrede op alle niveaus – die in elk individueel hart begint – is de sleutel tot samenwerking, tot het delen van informatie, tot het werken aan genezing, tot het voortbrengen van alle kennis en die beschikbaar maken voor iedereen, waar ook ter wereld, erin en ook erboven.

Dan kunnen de geesten samenkomen met de Harten en kunnen de Goddelijke inspiraties door de hele mensheid stromen en ook alle koninkrijken van Moeder Gaia kunnen hiervan profiteren!

Ik moedig jullie ten zeerste aan om mee te doen aan deze bijeenkomst!* Ik zal er zijn, de Mentoren en alle anderen van dit Gezelschap van Licht zullen er samen met jullie stralen. 

KOM DUS EN STRAAL JULLIE EIGEN GODDELIJKE LICHTEN VAN LIEFDE UIT!!! DOE MEE AAN DEZE BIJEENKOMST EN DOE MEE AAN HET OPTILLEN EN BEKRACHTIGEN VAN NESARA EN HET VREDESPLAN, DE BLAUWDRUK VOOR VREDE VAN M. T. KESHE.

Nu, zeer geliefde en geheiligde Familie, dank ik, Saint Germain jullie voor alles wat jullie op je tijdlijnen hebben gedaan, in jullie levens! Zelfs als ik achter jullie sta en jullie achter mij staan, zijn wij waarlijk EEN en zijn wij hier om de grootste missie ooit, OOIT, te volbrengen; die Nooit eerder is volbracht op de planeet Aarde!!!


En als de planeet omhoog gaat naar haar Goddelijke Ruimte waar alleen Liefde bestaat kunnen wij op onze beurt de weg verlichten voor andere beschavingen, dichtbij en ver weg, om mee te doen met ons in de Hogere Gebieden. Onderschat nooit hoe belangrijk ieder van jullie is voor deze missie!

Als jullie dit kunnen, en als jullie iemand vinden die mee wil doen – als zij gewoon op jullie weg komen – niet bij toeval, maar omdat het is waar jullie mee overeen stemden – nodig hen dan uit om mee te doen. Wij verwelkomen alle wezens van LiefdesLicht! En als wij samengaan worden wij niet alleen EEN in het Licht, maar worden wij de Kracht van Vrede en Liefde en Vreugde – en alles dat uit Liefde voortkomt en waarvoor wij allemaal hier zijn.

Dank jullie, geliefde Familieleden, voor het brengen van jullie Lichten van Liefde naar deze bijeenkomst en voor de missie die wij samen delen!

En zo is het.

Namaste!

  *  Zondag 30 juli, Live NESARA/Blueprint voor Vrede Conference Call:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, July 25, 2017. www.AshtarontheRoad.com 

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.