De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

maandag 3 juli 2017

Ashtar On The Road: Moeder Gaia: Lieve Kinderen: Kom in contact met Mij en al mijn Koninkrijken! /27 juni 2017 /Susan Leland


Moeder Gaia:
Lieve Kinderen: Kom in contact met Mij en al mijn Koninkrijken!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
27 juni 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik groet jullie met heel veel vreugde en ja, jullie zijn mijn geliefde kinderen! Ik Ben Moeder Gaia, moeder van alle koninkrijken hier op de planeet Aarde – erop, eronder en erboven. Mijn koninkrijken zijn enorm, zoals jullie weten. Ik zit met name in het proces – het proces van mijn eigen missie, zou je kunnen zeggen – van het samenbrengen van al mijn koninkrijken in de Eenheid van puur LiefdesLicht.

Ja, er zijn dingen aan het veranderen. Ja, er is angst in de wereld. Ik nodig jullie uit, en ik weet dat jullie al bezig zijn, en dit is zeer vreugdevol. Maar deze uitnodiging is voor alle leden van al mijn koninkrijken, dus misschien willen jullie die in je hart opnemen en aanbieden aan ieder die jullie in angst zien – of gewoon in onwetendheid – over hetgeen wij samen aan het doen zijn.

Bovendien nodig ik jullie uit om te genieten van een verbinding met mij. Ik herinner jullie eraan dat ik grote genezende en herstellende krachten heb! Zie jezelf – misschien aan het strand, of op een grote rots boven een diepe vijver terwijl je op het punt staat om als jonger mens een duik te gaan nemen, met alle opwinding en genietingen van een kind, of de jeugd, zoals de ouderen hen noemen. Breng jezelf naar een perfect moment waarop jullie hebben genoten en verbind je weer! LAAT JEZELF ZO ONSCHULDIG ALS KINDEREN ZIJN!!!


Vertrouw erop dat je weet hoe speciaal jullie zijn, hoe Goddelijk jullie zijn, en omarm of verbind je met de energieën van alles dat ik jullie aanbied! De bloemen – stop even, en ruik de rozen; de bomen – knuffel en omarm de boom waar jullie je speciaal toe aangetrokken voelen, de dieren in de natuur - doe zoals een geliefd lid van onze familie zou doen. Praat met de vogels door hen eerst te imiteren en daarna snel tot het inzicht te komen en dan feitelijk te communiceren!

En tussen twee haakjes: JULLIE KUNNEN CONVERSEREN MET ALLE LEDEN VAN MIJN FAMILIE OF HET NU BINNENSHUIS IS OF ERBUITEN, OF ZELF JULLIE NIET SAMEN ZIJN, AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD!!!
Laten wij het eens hebben over mijn koninkrijken die zich jarenlang verborgen hebben gehouden.

Dit deden zij om zich voor te bereiden voor dit moment, deze thuiskomst! Wij spreken met name over de feeën en de andere volken. Wij spreken met name over degenen die jullie “Bigfoot” noemen of de “Sasquatch” de vriendelijken. Herinner je Chewbacca in Star Wars, een aardige reus. Ja, hij kon zichzelf verdedigen als dit nodig was, maar deze aardige giganten van de planeet Aarde geven er de voorkeur aan om zich te verstoppen en zich alleen te laten zien aan degenen die met het onschuld en vertrouwen van kinderen komen en met Liefde die vanuit hun harten straalt!

Het kan zijn dat er dieren zijn waarvan jullie altijd hebben gedacht dat zij alleen in je verbeelding bestonden, in jullie sprookjes. Waar denken jullie dat deze sprookjes vandaan komen?  

Zij kwamen uit een tijd waarin de feeën overal waren! Nee, zij lieten zich niet altijd aan de mensen zien die op een bepaalde manier achter hen aan zouden gaan zitten. Uiteindelijk kwamen er zoveel “achtervolgers” waardoor zij naar een hogere dimensie gingen.

Waar denken jullie dat Avalon is? Is Avalon gewoon van de Aarde verdwenen? Wat denken jullie van Camelot? Die twee waren er en zijn er nog steeds. HET GAAT EROM HEN WEER TE VINDEN!!! Wat denken jullie van de grote tempels van Atlantis en Lemurië? Zijn zij allemaal van de aardbodem verdwenen?

Zij ontwikkelen zich weer, net als de reuzen kristallen. ZIJ WORDEN GEVONDEN, MEN KENT HEN, EN ZIJ ZULLEN ZEKER NAAR VOREN KOMEN ALS JULLIE JE ZOVER BRENGEN DAT JULLIE HEN KUNNEN ONTMOETEN!!!

Dit is de reden dat ik bij jullie kom, mijn prachtige, stralende kinderen! Het gaat niet alleen om het uitstralen van LiefdesLIcht over jullie afgelopen ervaringen – om degene in je herinnering te bewaren die de meeste vreugde gaven en diegene te laten gaan die jullie in je herinnering niet langer nodig hebben, die niet zo vreugdevol waren, om hen te transmuteren zodat jullie je realiseren dat jullie door hen aan wijsheid hebben gewonnen en hen in je geheugen niet langer meer nodig hebben, in jullie energievelden.

HET GAAT EROM JEZELF OMHOOG TE BRENGEN!!! Het is niet makkelijk om te communiceren met de bloemen en de bomen en de dieren van het woud en de zeeën enzovoort, zelfs met de mineralen – hoewel zij degene zijn die schijnbaar op een bepaalde manier het vaakst converseren met meerdere leden van de mensheid omdat zij natuurlijke boodschappers zijn die uitzenden en ontvangen!

Maar jullie hebben de mogelijkheden om te communiceren met al mijn koninkrijken!

HET GAAT EROM JEZELF NAAR DE HOGERE GEBIEDEN TE BRENGEN, OM ALLE RESTRICTIES TE LATEN VAREN, ALLE UITDAGINGEN EN DE 3-D-PROGRAMMA’S, OM OMHOOG TE GAAN EN MET DEZE CONVERSATIES TE GAAN BEGINNEN ALS JULLIE DAARVOOR VOELEN!!!

Jullie kunnen alle leden van elk koninkrijk uitnodigen naar de Raadsvergaderingen waar Ashtar over sprak!**

Al mijn koninkrijken worden vertegenwoordigd door Spirits en Deva’s. Jullie kunnen bijvoorbeeld de Deva van de worteltjes vragen om te komen als jullie enkele planten in je tuin willen planten en om misschien wat wijsheid te krijgen over de manier waarop je hen het beste kan verzorgen van degene die hen vertegenwoordigt.

Het is aan jullie om te ontdekken en jezelf uit te breiden met deze ervaringen en als jullie dit doen zullen jullie merken dat het jullie behoorlijk zal verhogen en jullie reizen zullen bekrachtigen naar permanent verblijf in de Hogere Dimensionaliteit. En ik zal daar zijn om jullie te verwelkomen, zoals ik dit nu ook doe! Jullie kunnen ook vanuit mijn koninkrijken dingen toevoegen aan jullie helingsteams, als jullie dit willen. Er is een speciale procedure naar voren gebracht door de vrouw die de procedures kent voor Map-helingssessies*** en dit BETREKT enkele van mijn koninkrijken daarbij. Of ga gewoon blootsvoets naar buiten. Raak de aarde of het gras met je blote voeten en voel de genezende kracht daarvan – de kracht die grondt, de kracht die balans brengt!

Er zijn vele mensen die met name de helende capaciteiten van de kristallen en de planten benutten! Doe daar zelf ook aan mee! Het is er allemaal voor jullie, lieve mensen. HET IS ALLEMAAL VOOR JULLIE TOEGANKELIJK EN NEEM TEGELIJKERTIJD DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WELZIJN DAARVAN!!!

Als jullie een bloem plukken, groet en dank die dan en breng die dichter naar jezelf – misschien om je lichaam te versieren of om de genezende energie mee naar huis te nemen.

Als jullie ervoor kiezen om een dier als metgezel te nemen, overgiet dit dan met Liefde! Jullie weten allemaal hoeveel geneeskracht jullie vinden als jullie een dier in huis nemen en dit dier een geliefd lid van jullie Familie laten zijn!

En doe een kristal in je zak als dit de manier is die je verkiest om in krachtige verbinding te blijven!

Wat jullie ook doen, geliefde kinderen, jullie zijn welkom om jullie Goddelijke Liefde mee te brengen, om te zijn als kinderen die de weg leiden en laat al mijn koninkrijken in jullie LiefdesLicht zijn omdat wij samen inderdaad de weg leiden voor de Wereld – dat wil zeggen, het deel van de mensheid dat een beetje Licht ziet!!!

Het is aan ons om op te staan als leiders en te zeggen: “Volg ons, kom met ons mee. Wij gaan omhoog. Dat is onze keuze. Dat is onze bestemming! Het is aan jullie, als jullie dit willen, om met ons mee omhoog te gaan uit alles dat de derde dimensie is geweest, wat niet langer dienstbaar is aan de mensheid of welk koninkrijk van Moeder Gaia ook!”

Dus, mijn geliefde kinderen, zegen ik jullie. Ik zie jullie straling. Ik doe met jullie mee in Liefde want wij vinden waarlijk de weg die jullie jezelf zo lang geleden hebben beloofd – het Pad naar Huis, de weg voor ons allen op de planeet Aarde, en verder!

Ik dank jullie omdat jullie zijn wie jullie zijn, omdat jullie je Licht zo helder laten schijnen en omdat jullie jezelf vernieuwen en herstellen en verfrissen met de Liefhebbende Energieën die ik voor ieder van jullie heb – scheid je nooit meer af van een ander omdat jullie nu de Waarheid van Wie Jullie Werkelijk Zijn uitstralen – mijn Geliefde Kinderen van Goddelijk LiefdesLicht.  
   
En zo is het.

Namaste aan allen en Zegeningen van Liefde en van onze Liefhebbende Communicatie ….voor altijd!!!

*   Er werd ons gevraagd om Rhymes and Reasons te spelen, gezongen door John Denver, en special naar de woorden te luisteren en die in onze harten op te nemen: 

**  Link naar 6-27 Conference Call recording met de boodschap van Ashtar:

*** Map healing:  www.perelandra-ltd.com


Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, June 27, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.