Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 11 juli 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: De Vrije Wil van de Mensheid stond voorop! / 27 juni 2017 /Susan Leland


Ashtar:
De Vrije Wil van de Mensheid stond voorop!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
27 juni 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde Familie! Wel, jullie hebben het nieuws gehoord.* Het omslagpunt is bereikt! De dominostenen vallen zo snel om dat zelfs wij in het Ashtar Commando werkelijk hoogst alert zijn – vreugdevol alert, laten wij maar zeggen – omdat alles nu samenkomt! Alles valt, als jullie willen, op zijn plaats of valt precies op het juiste plekje, het een na het ander, voor het hoogste en beste doel voor de planeet Aarde – op alle niveaus van dimensionaliteit, voor alle leden van alle Koninkrijken, inclusief de Mensheid!

Wij willen graag zeggen dat er zoveel is dat bereikt kan worden binnen de grenzen van de toestemming van de mensheid, uitnodiging, welkom – hoe jullie dit ook willen zien. Wij hebben gehad wat jullie beperkingen noemen, maar die hebben in werkelijkheid allemaal gediend om de voortgang in stand te houden.

Er zijn veel potentiële omwegen geweest op verschillende tijdlijnen die zijn gepasseerd met betrekking tot het Goddelijk Plan waar jullie zelf aan hebben meegedaan bij het scheppen hiervan. Lang, lang voordat jullie in je huidige lichamen kwamen. En dit is de manier waarop het moet zijn. Dit is Goddelijke Orde, Goddelijke Wet! NIETS HIERVAN, NIETS, ABSOLUUT NIETS VAN DEZE VOORUITGANG ZOU ZIJN GEBEURD ZONDER JULLIE, LIEVE MENSEN!!!

De meesten van jullie zijn hier eerder geweest. Velen van jullie zijn in het Ashtar Commando geweest en als dit zo was, zijn jullie daar nog steeds!

Jullie hebben verschillende levens die jullie op verschillende niveaus van dimensionaliteit leven. Wij weten dat dit een concept is dat nog steeds moeilijk is dat jullie moeilijk kunnen bevatten, maar wij kunnen jullie verzekeren dat dit zo is! En dit gaat ruimte en tijd en dimensiepoorten te boven. Daar hoeven jullie je niet mee bezig te houden maar jullie zijn welkom op mijn schip de Nieuw Jeruzalem, op Moeder Sekhmet’s schip, op jullie eigen schepen, als jullie dit wensen, tijdens jullie meditaties en slaaptijd.

Maar onze missie hier, in wat er over is van de 3D-planeet Aarde, is belangrijk! Wij zijn de uiteindelijke schoonmaakploeg. Wij hebben alles voorbereid en rollen nu de rode loper uit. Jullie kunnen dit wellicht graag zien als de voorbereiding op NESARA en de verwelkoming, of de aankondiging – of hoe jullie dit ook willen noemen – van onze aanwezigheid tussen jullie.

Jullie weten dat wij hier al heel, heel lang zijn – in werkelijkheid al sinds het begin van de Aarde – maar toen de Annunaki en de Reptielen en de Archons en al die anderen kwamen, waren wij niet gemachtigd om in die tijd tussenbeide te komen. Wij waren hiertoe niet gemachtigd door de Galactische Raad omdat dit een planeet van vrije wil is en omdat – hoe moeilijk dit ook voor jullie te begrijpen is – op een bepaald niveau DEELNAMEN AAN DIT GROTE EXPERIMENT!!!

Jullie stonden het toe dat de sluier naar beneden werd gehaald zodat jullie je Goddelijke oorsprong zouden vergeten. Jullie stonden het toe dat deze figuren jullie overheersten, controleerden, om jullie op vele manieren te misbruiken. En zij prutsten met jullie DNA. Zij vernietigden echt jullie verbindingen door het merendeel van jullie DNA te laten slapen. 

Jullie wetenschappers houden ervan om het “Rommel-DNA” te noemen. Wel, het is helemaal geen Rommel! Het is het DNA van jullie Hoger Dimensionale verbindingen. Zoals jullie weten zijn jullie dit nu aan het openen zodat STEEDS MEER VAN JULLIE ZIJN VERBONDEN MET STEEDS MEER VAN JULLIE, MET HET DEEL VAN JULLIE DAT AL OP DE HOGERE NIVEAUS IS WAAR ALLEEN Liefde En Licht bestaan!!! Jullie merken dat jullie steeds krachtiger worden op vele manieren, ontelbare manieren, om wonderen te verrichten. Wat zijn wonderen eigenlijk? Wel, De CURSUS IN WONDEREN beschrijft wonderen als Liefde, en dit is waarheid! Het is het oefenen van jullie Goddelijke bekrachtiging om Liefde op allerlei manieren te manifesteren, je beginnen bij jezelf.

Houd van jezelf naar de Hogere Dimensionaliteit toe. Houd van jezelf naar de Gouden Eeuw toe. Houd van jezelf naar je eigen Thuiskomst toe, je Ascensie!

Nu wij toch bezig zijn willen wij het over iets hebben dat velen van jullie al weten maar waarvan het toch goed is dat wij het even herhalen. Het is allereerst heel belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie hebben meegedaan aan het veranderen van jullie DNA door dit toe te staan. Ik houd van het woord “prutsen” omdat het allemaal om een experiment ging. Echt waar! Deze figuren wisten niet meer OVER wat zij deden dan Dr. Mengele in Auschwitz. Het was experimenteren en dit was toegestaan – hoe gruwelijk het ook was.

Zij leken hun uiteindelijk doel te bereiken, de overname van de Aarde. Maar wacht even! Zij HEBBEN de Aarde niet overgenomen en dat gaan zij ook niet doen omdat Jullie en de andere lichtwerkers op de planeet Aarde wakker zijn!!! Jullie zeggen: “Uh, uh! Niet meer! Wij doen een beroep op onze Goddelijke bekrachtiging. Wij beoefenen onze vrije wil. Wij zijn opgestaan en gaan weg uit deze rotzooi!” Maar jullie dienen bij jezelf te beginnen!

Wat kunnen jullie doen? Jullie kunnen inlichtingen zoeken. Sananda vertelt dit zo mooi in zijn HELENDE HANDEN VAN LIEFDESLICHT-meditatie.** Ga naar jullie raadgever, want JULLIE zijn je eigen, belangrijkste raadgever. Jullie zitten met je Hoger Dimensionaal Zelf en met alle, alle deeltjes, nano-deeltjes, cellen, atomen enzovoorts – in jullie energievelden van de totaliteit van JULLIE.

Jullie instrueren je DNA om alle oude programma’s te laten gaan die daarin werden gestopt – in het bijzonder de programma’s van vernietiging, die jullie cellen “dood” noemen – en jullie vertellen en informeren je DNA en jullie DNA-programmamanager – die jullie zijn, een deel van jullie – dat jullie het programma wijzigen. Jullie kiezen een andere tijdlijn om in het fysieke te zijn.

Mijn broeder Kryon heeft hier al veel over verteld en jullie zijn welkom om zijn leringen te lezen en toe te passen, maar het is heel eenvoudig. Jullie zeggen: “Ik kies voor Ascensie. Ik kies ervoor om mij af te stemmen en mijn hele wezen transformationeel te transmuteren, inclusief mijn fysieke lichaam, om mij te assisteren” omdat jullie er klaar voor zijn!

Jullie weten dat dit een echte ervaring van Hoge Energie is en jullie willen er doorheen gaan met gemak en gratie, nietwaar? Geen getreuzel. Gemak en gratie, omhoog gaan. Jullie praten dus tegen jezelf en jullie kunnen je gidsen raadplegen. Jullie kunnen je geneesteam aanroepen. Jullie kunnen je Goddelijke Aanwezigheid oproepen net als de Ene Die Wij Allemaal Zijn, God, God Ik Ben of Moeder/Vader/God, de Schepper, hoe jullie alles van jezelf in dit gezelschap van Alles van Jezelf ook willen noemen, en ervoor gaan, omdat de enige persoon die dit uiteindelijk voor jezelf kan doen, jullie zelf zijn. Jullie kunnen er velen oproepen. Wij hebben vele prachtige, wonderbaarlijke krachtige helers in onze eigen Ashtar on the Road-familie en het is zeker gepast om hen om bijstand te vragen.

MAAR DEGENEN DIE DE LEIDING OVER DIT ALLES HEBBEN, LIEVE MENSEN, ZIJN JULLIE!!!

Ik nodig jullie dus uit om hier op de Brug van de Nieuw Jeruzalem te komen om naar jezelf te kijken vanuit dit Hoog Dimensionaal Perspectief en jezelf te zien zoals wij jullie zien, wij, degenen die vanuit de Gebieden van Licht komen.

Jullie zijn Goddelijke Wezens! Jullie zijn stralende wezens en zoals ik altijd zo graag zeg: “Jullie zijn Stralers!” Straal dit Licht dus in jezelf, lieve mensen, en ga in de volheid van je eigen Raad, jullie Communicatie met jullie eigen Goddelijke Zelven!!!

Vanavond gaan wij horen van Moeder Gaia*** wier Koninkrijken alle mensen en alle levende wezens omgeven, in, op en boven de planeet Aarde. Zij heeft enkele speciale, prachtige en liefhebbende adviezen voor jullie bij het verder ontwikkelen van hetgeen ik jullie zojuist heb verteld – om daarna weer een stap te doen! Voor nu, kan ik jullie niet vaak genoeg vertellen dat het van ieder van jullie afhangt – er is een gezegde: “Carpe Diem” – Pluk de Dag. Pak het moment op elk moment om je te herinneren Wie Jullie Werkelijk Zijn en dat jullie van die Goddelijke Plaats komen.

Jullie kunnen die Hemel noemen of de Gebieden van LiefdesLicht – zo noemen wij dit – Hoger Dimensionale Realiteit waar jullie ware, ware zelf, de Waarheid over jullie zelf, werkelijk is. En jullie kwamen hier om ten dienste te staan!

De eerste keer toen ik tegen een publiek sprak – ik meet de tijd niet – maar het was een tijd geleden in jullie tijd. IK SPRAK OVER STRALEN EN OVER HET ZIJN VAN EEN STRALER VAN LIEFDE EN LICHT EN IK SPREEK DAAR VANDAAG NOG OVER OMDAT DIT DE BELANGRIJKSTE MISSIE IS WAARAAN JULLIE HIER KWAMEN DEELNEMEN!!! 

Jullie hebben ieder speciale geschenken, jullie eigen speciale perspectieven, maar wat jullie verenigt als leden van deze Ashtar on the Road-familie en als leden van de Mensheid op deze planeet Aarde, is dat jullie allemaal Goddelijke Stralers zijn! Doe daaraan mee, als jullie kunnen. Doe mee!

Sekhmet zal hier meer over vertellen.**** Zij noemt het “Oefeningen” omdat, weet je, zij een zeer actief personage is, een persoonlijkheid laat ik maar zeggen.

Zij heeft geen lichaam en toch presenteert zij zich behoorlijk vaak in haar energielichaam dat briljant en indrukwekkend is omdat zij heel groot is! Zij zal ons brengen in een zeer speciale oefening om verder te gaan met waar wij het over hebben omdat jullie hier NET ZO MEE BEZIG ZIJN ALS IK!!! Jullie kunnen misschien denken dat ik hier de enige stem ben, maar ik krijg de informatie van elk en iedereen van jullie, zelfs als ik de woorden doorgeef, de boodschappen, de bundels van Lichtenergie die de vertaalde boodschappen door deze Stem (Suzan) heen zijn.

Wij hebben allen een missie en een doel. Wij zijn hier allen om deze missie en dit doel te volbrengen. Jullie hebben het gehoord van de meesters.*** Zo is het. Het is klaar. Het is een voldongen feit! Als jullie het in tijd willen zien – laten wij gewoon zeggen dat de tijd op is!

De vrije wil van de Mensheid stond voorop!!! Het Licht verlicht de hele Aarde op en tilt haar op – en velen van jullie weten hoe dit voelt – omhoog gaan naar de Hoger Dimensionale Realiteit. En, natuurlijk, is het jullie bestemming om permanent uit 3D te blijven en naar deze realiteit te gaan omdat – 3D - wat is het? – een holografische illusie, spel met een spel, hoe jullie het ook willen noemen.

Maak nu een buiging naar jullie, alle spelers op het toneel van de planeet Aarde, en jullie kunnen je veiligheidsriemen vastmaken omdat wij de snelheid van het omvallen van de dominostenen zo gaan laten toenemen dat als jullie je veiligheidsriemen vastmaken en in de Hoge Vibraties blijven, een prachtig overzicht zullen hebben – het overzicht van de Compassievolle Toeschouwers over alles wat er momenteel door komt sijpelen. Jullie zullen ook in je eigen bestuurdersstoel zitten, of de bestuurdersstoel van jullie eigen Raad, of hoe jullie het ook willen zeggen – om te scheppen wat er op jullie tijdlijnen aan komt – individueel en op de tijdlijn van de ascenderende planeet Aarde en allen die deze planeet vergezellen naar haar Hoger Dimensionele Thuiskomst!

Wel dat is tamelijk opwindend, nietwaar?

Nu dank ik, Ashtar, jullie voor jullie aandacht en jullie aanwezigheid in deze bijeenkomst. Ik nodig jullie uit om met deze aandacht verder te gaan en te weten dat het niet uitmaakt of jullie hier aanwezig zijn of dit later of voor het eerst lezen of horen – wij zijn hier allemaal samen op de Brug van de Nieuw Jeruzalem bij de viering van alles dat is bereikt en van het succes van onze gezamenlijke missie!!!

Dank jullie wel, zeer Geliefde Familieleden, omdat jullie aanwezig waren in de Eenheid van de Liefde die Wij Zijn.

En zo is het.
Saluut! 

*    Tara and Rama's A&A Report:

**   Sananda's Healing Hands of LoveLight Meditation:

***  Transcriptie van Mother Gaia's Message:

**** Sekhmet's Communie met Moeder Gaia Oefening:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, Jun 27, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.