Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 24 juli 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: Breid je uit naar de Eenheid van het LiefdesLicht om Wonderen te scheppen!!! / 11 juli 2017 /Susan Leland


Ashtar:
Breid je uit naar de Eenheid van het LiefdesLicht om Wonderen te scheppen!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
11 juli 2017 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde Familie! De opwinding neemt steeds verder toe, nietwaar? Het is alsof jullie steeds als jullie een verhaal horen zoals Rama* heeft verteld, zijn verbonden met dezelfde energie die hij voelde op de berg, de vriendelijkheid, de vrede, de Liefde van de herten en de bevestiging – toch maar een van de vele miljoenen bevestigingen, en niet alleen maar die van de realiteit van het schip, niet alleen maar van de aanwezigheid van het schip. Jullie moeten begrijpen dat meester Rama zichzelf naar de zeer hoge niveaus bracht waar hij naartoe reist en daarom kwam het schip om hem te ontmoeten en te groeten! Hij had deze ervaring al veel vaker. Hij is al vele malen op mijn schip geweest!

Maar wij zijn hier niet om jullie de her/geschiedenis te geven van een individu, maar om jullie te vertellen dat dit voor ieder van jullie realiteit is – met name voor jullie, geliefden! Waarvoor denken jullie dat jullie hier zijn? Is het niet in jullie opgekomen dat jullie hier misschien eerder zijn geweest – niet alleen bij deze bijeenkomsten, maar door al jullie levens heen, jullie ervaringen, in andere lichamen? Velen van jullie beginnen te herkennen dat jullie niet alleen menselijk DNA hebben maar dat jullie ook ander DNA hebben dat niet menselijk is – jullie genetica van sterrenwezens die van andere plaatsen komen, jullie genetica van het ten dienste staan tijdens vele missies waarvan de meeste op Aarde plaatsvonden, maar ook op andere plaatsen.

Wat is er werkelijk belangrijk bij deze missie, onze uiteindelijke missie ten dienste van de planeet Aarde, samen – ons partnerschap? Het is meer dan een partnerschap! Jullie hebben het woord “Ohana” gehoord. Wij zijn Ashtar on the Road Ohana! (Familie in de breedste zin van het woord. (Henk) Jullie zijn familie bij mijn boodschappen aan jullie. Ik weet dat er in jullie taal andere woorden voor zijn, maar laten wij dit uitbreiden van degenen die hier aanwezig zijn naar iedereen die dit later hoort en leest, of die hier hoe dan ook niet bij aanwezig kan zijn maar in de geest toch wel bij ons is.

Zie je, wij zijn hier om ons samenzijn te vieren, onze Eenheid. En in die Eenheid zijn wij identiek aan elkaar! Wij hebben herinneringen als jullie ervoor zorgen om je DNA te ontsluiten. Dit moet niet. Het is geen vereiste om mee te doen aan deze missie. Ik vertel jullie gewoon dat de herinneringen daar zijn als jullie daarnaar willen kijken – en er zijn ook andere herinneringen. Per slot van rekening zijn jullie ook individuele identiteiten!!!

Jullie zijn ook niet als samen zijnde groep geschapen. Jullie zijn individuen, maar nogmaals, wij zijn Een in deze Familie! Wij zijn Een in het LiefdesLicht van waaruit wij allemaal zijn geschapen en dit brengt mij bij de laatste zin, als jullie dit zo willen noemen: “WIJ ZIJ EEN MET AL HET LIEFDESLICHT IN HET UNIVERSUM!!! Dit geldt ook voor anderen die de menselijke vorm hebben, en ook nog verder.

Ik zeg jullie dat deze Eenheid de lijm is – deze herkenning van de Eenheid van al het leven, de Goddelijke Eenheid in al het leven. Het is de lijm die ons succesvol maakt want als er steeds meer in de Realiteit van de Hartsruimte komt  die wonderbaarlijke ruimte van Liefde, deze demonstratie van Liefde door alle uitdrukkingen heen, waarin de regels van het spel van de derde dimensie opzij zijn gezet, ongedaan zijn gemaakt, uitgewist – hoe jullie dit ook willen zeggen – en waar de begeleiding, de inspiratie van Goddelijk Weten binnenkomt om iedereen omhoog te brengen, steeds omhoog – en waarom niet?

Breng jezelf in de ballon van LiefdesLicht, als jullie dit willen, en zweef gewoon naar de Hoger Dimensionale Niveaus. DIT IS TEN SLOTTE DE PLAATS WAAR JULLIE VANDAAN KWAMEN!!! Daar werden jullie geboren; dit is waar jullie vandaan kwamen, en, oh ja, jullie ook genoten van jullie fysieke geboorte. Wel, misschien is “genoten” niet het juiste woord, maar jullie ouders waren grotendeels vreugdevol over jullie ontwikkeling.

En jullie voelden je goed toen jullie naar het leven kwamen, zelfs als het leven dat jullie voor jezelf hadden geschreven vol uitdagingen was. Er was hoe dan ook een Vreugde die jullie met je meenamen omdat jullie in je genetica jullie zielenherinneringen droegen – de wetenschap dat jullie hier kwamen om partner te zijn in deze absoluut uiteindelijke Missie van Liefde en de Missie van het assisteren van anderen om de Liefde in zichzelf te herkennen – de bekrachtiging en het optillend vermogen van Liefde! Hoe kunnen jullie anders naar de Hogere Dimensies gaan?  De Grijzen konden dit niet. Zij konden hooguit naar de lagere niveaus van de vierde dimensie gaan. OOK AL HADDEN ZIJ HUN TECHNOLOGIE, ZIJ HADDEN EEN TEKORT AAN LIEFDE!!! Ik zeg “konden” omdat zij lekker zijn verdwenen van de planeet Aarde. Zij realiseerden zich dat zij er niet in slaagden om het speciale component dat jullie hebben vast te houden: Liefde. Wat vinden jullie daarvan? Zij kwamen van elders. Ook met hen werd gesleuteld, enzovoorts, enzovoorts. Maar dat is een ander verhaal. Wij zullen hier niet verder op ingaan.

WAT WIJ JULLIE WILLEN VERTELLEN IS DAT ALS JULLIE WERKELIJK NAAR DE HOGERE NIVEAUS VAN DE 4E, DE 5E EN NOG VEEL VERDER WILLEN GAAN, JULLIE BEKRACHTIGD MOETEN ZIJN DOOR LIEFDE. DIT IS DE ENIGE MANIER WAAROP JULLIE DAAR ECHT ZULLEN KOMEN!!!

Nu, deze Liefde wordt zelfs nu opgenomen in technologie die jullie hier van buiten de planeet Aarde wordt gebracht – met de herkenning van wat het is!** Het is Hoger Dimensionaal. Het is in draaiende toestand. Het gaat verder dan de “regels” – zelfs de wetenschappelijke regels zoals jullie wetenschappers die hebben vastgesteld – van de derde dimensie. DIT GAAT VERDER!!!

Hierdoor komt het dat deze kracht geen duisternis in zich heeft. Het is zeker geen fossiele brandstof of iets van dien aard. Bedenk je eens: fossiele brandstof berooft Moeder Gaia van het bloed van haar lichaam? Dit is helemaal geen stelen. Het is een expansie. Het is het binnenbrengen van Het Hogere. Je zou bijna kunnen zeggen dat zij synoniem zijn. EN DAT IS DE KRACHT VAN LIEFDE!

LiefdesKracht geeft jullie alle mogelijke vrijheid die jullie je maar kunnen wensen – als individuen, als Familie, als Familie van het Universum – om welke wonderen dan ook te scheppen waar jullie de inspiratie voor hebben! En dit hoeven niet dezelfde wonderen te zijn als bij de buren, want zoals ik heb gezegd gaat het om EXPANSIE! HIERIN ZIJN JULLIE PARTNERS MET JULLIE HOGE, GODDELIJKE BEGELEIDING OM TE SCHEPPEN WAT HET OOK MOGE ZIJN – EN DOOR DIT TE DOEN TILLEN JULLIE JEZELF OMHOOG EN VERDER!!!

Er zijn mensen die jullie graag “pioniers” noemen. Wij gaan hen “oude zielen” noemen en er zijn ook nieuwelingen die van plaatsen komen die ver weg zijn van de planeet Aarde en die de technologie meebrengen, deze Wetenschap-Spirit van LiefdesKracht naar de planeet Aarde omdat, zoals jullie misschien zeggen “Het nu de tijd en het moment daarvoor!” Het is de tijdlijnontmoeting van jullie, en jullie en jullie, en iedereen wiens hart openstaat en zegt: “Laat maar komen! Wij zijn er klaar voor! Laten wij het gaan doen!”

Als er dus enkelen van jullie visioenen gaan krijgen van jezelf terwijl jullie je eigen schip besturen – of jullie Merkabah, of wat dan ook – naar andere plaatsen, ga daar dan mee door! Als sommigen van jullie visioenen hebben over het dienen van de wereld – een of alle koninkrijken van Moeder Gaia, in welke capaciteit dan ook – ga daar dan mee door en breid je uit, uit, uit!

Maak je geen zorgen over: “Ik heb drie miljoen dollar nodig om dit project uit te voeren!!!” Vergeet het, dat is oud paradigma, dat is allemaal 3D-denken – dit hebben jullie niet nodig, dit hoeven jullie niet te doen!

Jullie dienen gewoon te zeggen: “Ik Ben een multidimensional wezen. Ik ben hier om te dienen en ik weet dat wat ik ook nodig heb om deze dienst uit te voeren met de Hoogste trilling van Liefde en alles wat door Liefde wordt geschapen – Ik weet dat ik dit al heb. Het is voor mij gewoon letterlijk bereikbaar. Ik zei “bereikbaar” Er is een reden daarvoor – reik ernaar uit en haal het binnen. Straal je Hoge Trilling van LiefdesLicht uit om aan te trekken, of naar je toe te halen, wat jullie visioenen ook mogen zijn!”

Zie het niet zoals: “Wel, ik kan dit niet doen omdat ik geen geld genoeg heb”, of omdat je niet op de juiste plaats woont of omdat je niet de juiste mensen om je heen hebt, of wat dan ook! Laat deze dingen los en zeg: “Ik ben een Goddelijk wezen dat hier ten dienste staat. IK BEN EEN GEEERD EN EERVOL WEZEN VAN DE BEMANNING VAN HET ASHTAR GRONDCOMMANDO EN IK ROEP MIJN GODDELIJKE WIJSHEID AAN, MIJN GODDELIJK ZELF, MIJN GODDELIJKE INSPIRATIE EN MIJN GODDELIJKE GIDSEN EN AL HET LIEFDESLICHT DAT IK BEN OM DIT UIT TE BREIDEN IN ENERGIE – EN ZELFS NOG MEER AAN TE TREKKEN ZODAT IK DE DIENST WAARVOOR IK HIER BEN GEKOMEN, UIT KAN VOEREN!!!

Terwijl jullie dit doen kunnen jullie anderen uitnodigen om mee te doen. Jullie kunnen een groepsbijeenkomst houden. Hebben jullie bijvoorbeeld daklozen in jullie buurt gezien? Ga naar mijn website. Kijk waartoe twee kerken die beide aan het einde van het filosofisch spectrum staan, in staat waren te doen omdat zij samengingen, de barrières opzij konden zetten die zij tussen hen in zagen en in plaats daarvan de Eenheid en de Liefde in elkaar zagen!***

Zij bouwden aan een prachtig samengaan om onderdak te geven aan degenen in hun omgeving die geen thuis hadden, geen dak boven hun hoofd.

Laat je daardoor inspireren als dit je visie is. Zoek contact met hen en vraag hen om details over de manier waarop zij deze Goddelijke Inspiratie, deze Goddelijke Liefde naar 3D brachten. Door dit te doen brachten zij zichzelf en deze gemeenschap omhoog, uit de dichtheid van de lage vibraties van de derde dimensie! Met andere woorden: Breek de obstakels af, hoe je dit ook maar moet doen! Transformeer hen, stop hen in een rode ballon en stuur hen ergens naartoe waar zij alleen maar zullen transmuteren naar meer Liefde – en ga je plannen maken!

Op een bepaald punt zullen jullie om moeten gaan met, weet je, financiële budgetten en dit soort zaken. Jullie kunnen refereren aan de Bank van Saint Germain. Jullie kunnen de gemeenschap aanspreken en zeggen: “Wij vragen om LiefdesDonaties, donaties die gegeven worden vanuit liefhebbende harten omdat dit een Hogere Vibratie aan geld zal geven. GOED IS ZOWIESO ALLEEN MAAR EEN ENERGIE; MAAK ER DUS EEN LIEFDESENERGIE VAN!!!

Als jullie dit doen kunnen jullie zelfs om Liefdesenergie vragen van mensen die jullie helemaal niet kennen, vanuit bronnen die jullie zelfs niet kennen, omdat iedereen zijn of haar houding verandert, hun programma’s, hun oude spul dat zij hebben meegedragen en ja, en dit houdt soms in dat je dieper in de krokodillenvijver moet gaan! Maar het is het zeker waard, want wat is de beloning aan het einde van de reis? Het is het LiefdesLicht! Het is het komen in het LiefdesLicht, het helderste Licht in het Universum, Een worden met jezelf!!! En dit, lieve mensen, is wonderbaarlijk!

Dit is het wonder dat jullie hier allemaal komen verrichten!

Als jullie dus willen zeggen: “Missie volbracht” doe dit dan absoluut en positief omdat wij het zien. Het is al een gedane zaak, zoals jullie zeggen, maar jullie kunnen ook zeggen: “Wonderen verricht!” En als jullie daar bewijzen voor willen hebben ga dan in de spiegel kijken en zie jezelf zo helder stralen als het Universum jullie ziet en weet dat jullie HIER ZIJN OM WONDEREN TE VERRICHTEN, OM ANDEREN TE INSPIREREN EN OM JEZELF TE ZIJN – DE WONDEREN VAN LIEFDE DIE DE OPWAARDERING OP ZO VELE MANIEREN DIENEN, DE GANG NAAR DE GOUDEN EEUW EN DE ASCENSIE VAN DE MENSHEID EN DE ANDERE KONINKRIJKEN VAN DE PLANEET AARDE DIE EEN CONTRACT HEBBEN GESLOTEN OM DIT TE DOEN!!! 

Wij eren jullie, lieve mensen, omdat jullie samen met ons op deze missie zijn, deze missie van wonderen. Wij eren jullie ook zelf als de wonderen van Liefde omdat wij zonder jullie – ZONDER JULLIE – niet zouden kunnen zeggen: “Missie volbracht!”

En zo is het.

Saluut!

*    (Tara and Rama's Reportage. Zie onder)

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, July 11, 2017. www.AshtarontheRoad.com  
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.