Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 19 juni 2017

Splitsing van de werkelijkheden: Zonnewende ingang naar de eclips poort /16 juni, 2017 / Sandra Walter


Splitsing van de werkelijkheden:
Zonnewende ingang naar de eclips poort
16 juni, 2017 /  Sandra Walter

Zegeningen Geliefde Licht Stam

De west kust Poort voor de eclips doorgang werd geïnitieerd op donderdag 8 juni, en volledig geopend op vrijdag 9 juni met de Volle Maan Roosterwerk ceremonie op de Oregon kust.

Dank aan degenen die deelnamen aan deze opening, in het stoffelijke en het etherische.
De doorgang werd geopend precies op het punt waar het pad van de eclips het land raakt en begint door de USA te gaan.

Misschien merkte je de verandering van energieën op terwijl deze Poort zich de laatste week vergrootte. Het pad van de eclips en zijn metaforische weerspiegeling van de hogere ontvouwingen werd direct duidelijk. Ik zag het pad open ploffen en zich verbinden met het uitgangspunt in Zuid Carolina. Oost kust Poortbewaarders verzamelen zich en doen NU het zelfde. Je moet meer dan drie mensen hebben (HUmans) en wij hadden er 13 om het juist te openen, terwijl de eclips de vereniging vertegenwoordigt van alle niveaus van bewustzijn.


Eclips Pad – Lichtwerkers openen dit Nu.
Onze richting om dit eclips pad NU te openen laat de zuiverder frequenties van de Voornaamste GeChristende tijdslijnen beschikbaar zijn, gevoeld en gebruikt worden door Poortbewaarders en Roosterwerkers.

We gaan door om het Nieuwe Aarde Rooster voor te bereiden op deze sterke kosmische reactie doorgang. Poortbewaarders, Roosterwerkers en Lichtwerkers: Wij zijn samen aan het scheppen voor deze Goddelijke doorgang en bereiden het maximum aan effect nu door de Leeuwen Poort (8/8) als deze Poort zich opent.

De augustus Poort stroomt van 4 augustus naar 23 augustus, een massale gelegenheid om je mee bezig te houden met de kosmische instroom en tijdslijn-verschuiving frequenties. Als je geleid wordt om de Poort te bewaren of Roosterwerk te doen langs het pad van de eclips, doe het nu. De energie is er al, we zitten al in het gebied van deze massale golven van inter-universele lichtstromen.

Splitsing van Werkelijkheden
De lineaire ervaring laat de sensatie van frequentie sprongen en dramatische toenames zien in licht hoeveelheid, uitbreiding en besef van hogere niveaus van de Bron-als-het-Zelf, Het schijnt meer scheiding te zijn zoals de tijdslijn verdeling, wat het is waarom de oude teksten dat beschreven in termen van dualiteit: licht-duister, zwart-wit, goed-slecht, hemel-hel. Als we deze profetische doorgang ervaren, wordt de metaforische profetie verstoffelijkt in de buitenste werkelijkheid (in de stof dus).

We zien stoffelijk de snelle toename in de afwijking in het buiten(gebeuren); deze sprong begon de vorige september met de Tijdslijn verschuiving. Dit ontvouwt zich als complexiteit in de lagere tijdslijnen als politieke, sociale, economische, en persoonlijke problemen voor de status quo. Toegenomen polarisatie is een effect van de dimensionale verschuiving, de tijd ineenstorting, kosmische stralen en magnetische verschuivingen in ons Zonne stelsel en in de galaxy. Maar de afwijking van tijdslijnen laat ook de hogere resonantie ontpoppen van de lagere verwikkelingen, en zorgen voor steeds toenemende gevoelens van uitbreiding, goddelijkheid, zuiverheid en niet afnemende liefde als de Eerste tijdslijn Poort zich opent.
In jaren zijn we getuige geweest van de verdeling van werkelijkheidskeuzes, zelfs in de Licht Stam. We zien elkaar nog in de stoffelijke rijken maar de vibrationele niet voldoende aansluiting wordt groter en groter. Technisch is de dichtere werkelijkheid al afgescheiden; dit is een ontvouwing van wat er al in de hogere rijken is gebeurd.

De lagere-vibrationele chaos is niet zo stoffelijk als het lijkt, die is er voor de collectieve ervaring. Dit is waarom het Hogere vibrationele bewustzijn in staat is om door de holografische projecties heen te kijken, om zich te verbinden met de schepping van de Nieuwe Aarde/’t Nieuwe Universum, en om nu meer uitgebreide ervaring te hebben. De hogere tijdslijnen laten een toegang zijn naar jullie Schepper-staat van zijn, die het grotere perspectief onthult van de Universele herschrijving.

Dit komt ook doordat de lagere werkelijkheid zo surreëel voelt, klaar, gedaan, compleet is. De collectieve oude sjabloon val in september gebeurde omdat die lagere vibrationele werkelijkheden energetische ondersteuning verloren. Beetje bij beetje, vallen de lagere tijdslijnen weg uit onze ervaring, en dit gebeurt sneller terwijl de tijdslijn splijting zich ontvouwt.

Ik merkte ook deze week de griezelige stilte op van de secundaire tijdslijn die zich aanpast aan de hogere frequenties, de sensatie van tijd die verdwijnt of stilstaat, zoals tijdens het Poort werk. Ik voel dat dit een frequenter gebeuren wordt als de augustus Poort nadert.

Splitsing Besef in het Collectief
Waar begrip van multidimensionaliteit het omhelzen inhoudt van al jullie scheppingen, tegelijkertijd. De splijting van de tijdslijn zorgt voor een zuiverder ervaring van jullie bestaan buiten de grenzen van de tijd, op een snelheid van integratie die de hogere interesses aanvult van iedereen die bezig is met Ascentie. Onze blootstelling voor de zero-punt staten wordt meer intens, dus kunnen we collectief allen die willen opheffen in bewustzijn in de nabijheid van de Poorten van de Nieuwe Aarde ervaring. We openen de deuren en demonstreren wat mogelijk is.

Een vriend schreef dat Bashar een stoffelijke splijting van werkelijkheden noemde in een april overgang, wat interessant is daar het april was toen deze versnelde tijdslijn splitsing begon te gebeuren. (ik heb geen mening over Bashar anders dan de waardering zijn overeenstemming dat Mount Shasta werkt als een kroon chakra, eerder dan een wortel-chakra). De Verdeling van Werelden werd een tijdje op de achterbrander gezet, je merkt hoe velen uit deze ontvouwing tappen sedert december. Het is duidelijk dat een krachtige activering van zelf-verwerkelijking bij ons is, wat in het stoffelijk wordt getoond als de oplossing van het verhaal van Gaia.

Terwijl meer Wegwijzers en kanalen deze stoffelijke vertegenwoordiging melden van de dimensionale verschuiving, is ons de taak gegeven om aan de Mensheid te demonstreren waar Belichaming over gaat. Waardeer deze indrukwekkende passage; het is een heel esoterisch, mystiek en spirituele ervaring.

Het grote experiment van ervaring om een dimensionale verschuiving via het lichaam te beleven is een unieke; we voeren deze informatie terug naar de Bron. De Universele voltooiing van een creatief idee en de geboorte van een nieuwe wordt weerspiegeld in onze huidige ervaring. Het ziet er eerst planetair uit, dan Zon achtig, dan Galactisch, dan Universeel terwijl ons bewuste besef zich uitbreidt om hogere multidimensionale aspecten  van bewustzijn te omvatten/begrijpen.

Lagere vibraties spelen met mis-communicaties, politieke polariteit, sociale verdeeldheid, grillig gedrag, oordeel en emotionele reacties. Het hogere vibrationele collectief ziet de lagere werkelijkheden nog wel maar zijn er niet meer aan verbonden. De lagere tijdslijnen zijn meer als een film die in het huis speelt aan het eind van de straat; die is hier nog wel, maar veraf.

De augustus Zonne Eclips: Gebruik de Zonnewende Instroom
Dit gebeuren gaat over voltooiing en onthulling van het Nieuwe. Het is een sterke activator van goddelijke bestemming en de oplossing van veelvoudige lagen van planetair conflict. Deze kosmische sterrenpoort zal van de ene oceaan naar de andere vegen, over Noord Amerika in het gebied van de USA. Op 21 augustus zal de totale eclips van de Zon zichtbaar zijn in een nauw spoor die diagonaal snijdt van Oregon naar Zuid Carolina. Op het directe pad wordt de Zon zijn corona voor 2 minuten onthuld. Omdat de eclips een opeenstapeling is van veel multidimensionale gebeurtenissen, schept IK BEN een video om alle info samen te brengen.

Onze Zonnewende Poort opent zaterdag 17 juni met de Zonnewende piek op dinsdag 20 juni om 9:24 pm PDT. Bedoeling om deze augustus Eclips Poort Nu te openen, om te beginnen de Goddelijke coderingen in Gaia en in onszelf vrij te geven voor deze steeds toenemende werkelijkheid-verschuivende frequenties van zuivere Bron bewustzijn.

Laat ons dit nieuwe niveau van de Goddelijke Menselijke ervaring delen en zorgen voor ondersteuning voor de Zonnewende door ons op onze ZONdag te verenigen door de Unity Meditations. Iedereen is welkom bij dit zuivere veld van bewustzijn om bij de Ascentie te helpen om 8:11 am PDT(= 5:11am GMT), om 11:11 am PDT(= 8:11am GMT) en om 5:11 pm PDT(=2:11 pm GMT). Laten we de Mensheid zien wat er mogelijk is met Onvoorwaardelijke Liefde en Dienst!

Heb een prachtige Zonnewende week en gebruik oorspronkelijke LiefdeLicht om bij de hoogste interesses te helpen van iedereen die bezig is met Ascentie.

In Liefde Licht en Dienst

Sandra


Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl