Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 8 juni 2017

SAUL: Het ontwaken van de mensheid is door God gewild en........... / 06/03/2017 door John Smallman


SAUL:
Het ontwaken van de mensheid is door God gewild en bedoeld en daarom zal het zeker worden bereikt.
06/03/2017 door John Smallman

Binnen de illusie is de enige constante verandering. Jullie weten dit allemaal, maar jullie moeten jezelf eraan herinneren dat de verandering een onderdeel is van de illusie, een aspect van de tijd wat de lineaire coëfficiënt is van het illusoire concept waar jullie voor kozen om te bouwen en te onderhouden. Nu dat de fundamenten of onderbouwingen instorten vinden veranderingen steeds sneller plaats. En deze veranderingen zijn vooral opvallend in relaties, van persoonlijk of familie tot intergouvernementele. Verandering is een aspect van evolutie en jullie evolueren allemaal, en jullie evolutie is in principe op een spirituele weg, hoewel grote aantallen van jullie geen spirituele interesse of bewustzijn lijken te hebben, met uitzondering misschien van het geloof dat alles spiritueel onwerkelijk is, wat het resultaat is van onevenwichtige emotionele behoeften als gevolg van een gevoel van eenzaamheid, onaanvaardbaarheid en de angst die dat veroorzaakt.

Die behoeften zijn inderdaad zeer voorkomend onder degenen die bewust een spirituele weg proberen te volgen en kunnen de eerste tekenen van een groeiend bewustzijn aangeven dat er, meer in het leven zou moeten zijn, en dat is er ook, dan de algemeen aanvaarde driedimensionale materialistische egoïstische drive voor meer van alles en wat jullie menselijke vorm genoegen brengt. En, diep in slaap, zoals de meeste mensen zijn, is dat volkomen logisch. Alles wat het individu veiligheid, en plezier lijkt te bieden, is natuurlijk iets dat het waard is om voor te werken.


In de laatste paar decennia worden steeds meer mensen die leven in de schijnbare veiligheid en het comfort van de materialistisch succesvolle delen van de wereld zich steeds meer bewust van het enorme contrast tussen hun levenswijze en die van de miljarden die zonder basisbehoeften leven - Schoon water voor drinken en koken, eten, onderdak, kleding en essentiële sanitaire voorzieningen. Ze zijn echt bezorgd over die enorme kloof tussen de relatief goed-af zijnde en de verarmde. De kloof tussen de buitengewoon rijke en de "rest" is een totaal andere kwestie, omdat diegene die extreem rijk zijn en diep in slaap, zichzelf  beschouwen recht te hebben op hun schijnbaar bevoorrechte levens in hun egoïstische onbewustzijn van het feit dat ze nog meer afhankelijk zijn van anderen dan andere mensen! Zij zullen ook wakker worden.

Dit bewustzijn heeft geleid tot een krachtig verlangen en de intentie voor het opzetten van een 'evenwicht op het speelveld', zodat iedereen op aarde wordt behandeld met de eer en respect waaraan elk geschapen wezen is gemachtigd omdat ze de geliefde kinderen van God zijn. Dat groeiende bewustzijn is een aspect van het ontwakingsproces waarin elke mens een rol heeft, een taak om te voltooien. Het is ook heel duidelijk dat een groot aantal absoluut geen geheugen heeft van hun pre-incarnationale en individuele inzet om te helpen bij het ontwaken van de mensheid.

Het werd duidelijk begrepen in de spirituele rijken dat velen, na het aankomen op Aarde als mensen, hun beloften die zij voor hun geboorte hadden gemaakt inderdaad zouden zijn vergeten. En dat is de reden waarom er zoveel geïncarneerd zijn op Aarde op dit moment. Aangezien dat het aantal van jullie die op dit moment geïncarneerd zijn zo enorm is, is er absoluut geen mogelijkheid om het proces van ontwaken niet te ontvouwen zoals goddelijk gepland en geordend. Jullie zouden in jullie 'leuke' menselijke terminologie kunnen zeggen dat het goddelijke plan voor jullie ontwaking een 'overkill'-bepaling heeft. Dat wil zeggen, vanwege de enorme aantallen van jullie die betrokken zijn, is er absoluut geen mogelijkheid dat het onsuccesvol kan zijn, omdat er genoeg van jullie je voorbestemde taken zullen herinneren en zullen leveren zoals beloofd.

Zoals wij in de spirituele rijken jullie rechtstreeks vertellen, en door de vele kanalen die we het meest genadig respecteren en eerbiedigen, is de ontwaking van de mensheid goddelijk en beoogd. Daarom zal het zeker worden bereikt. Het is al bereikt, maar door jullie kortzichtige kijk op het leven, gericht op de illusie en de spelletjes die jullie daar blijven spelen, zien jullie niet het grotere plaatje, het Goddelijke Plaatje, waarin allen leven in vreugde, vrede en harmonie, als Eén met elkaar en met God. Dat is de staat waarin jullie allemaal zijn gecreëerd, en die staat is NOOIT veranderd, en jullie hebben het nooit verlaten!

Wat er over de hele wereld gebeurt, is de snel groeiende realisatie dat er echt niet zoiets is als afscheiding! Ja, jullie zijn individuen in vorm, individuen in zeer zeker aparte lichamen, maar grote aantallen van jullie worden je nu bewust van het feit dat alles nauw verbonden is en ONAFSCHEIDELIJK! Daarom beïnvloedt alles wat je denkt, zegt of doet, iedereen, zelfs als jullie als mensen dit niet echt kunnen zien gebeuren.

God is oneindig wijs, medelevend, liefdevol; Hij is alwetend omdat Hij IS. EN Hij creëerde Jullie naar Zijn Evenbeeld. Daarom, toen jullie de illusie hebben ontwikkeld en gebouwd waarin jullie nu als kleine en fundamentele onbelangrijke personen leven, jullie  hadden al Zijn vaardigheden en competenties, jullie kozen er alleen voor om ze op een zeer andere en niet liefdevolle manier te gebruiken. Jullie hebben gekozen voor afscheiding als een levensstijl, als een manier om te bewijzen dat jullie onafhankelijk waren van en jullie Bron niet nodig hadden. Maar omdat er maar EEN is, was dat iets dat alleen kon worden bestreden, zoals ook gebeurde. Daarom is het niet alleen onpraktisch om te proberen om als aparte en losgekoppelde wezens te leven, het is onmogelijk en zeer pijnlijk, omdat jullie je nu intensief bewust worden.

Het leven is echt een meest vrolijke ervaring, tenzij je ervoor kiest dat het anders is. Dit is niet om degenen onder jullie die niet volledig vreugdevol zijn - de overgrote meerderheid van de mensheid - te beschuldigen, het is alleen om jullie er aan te herinneren dat jullie de vrije wil hebben omdat Liefde, God, niet oplegt, stuurt of controleert. Daarom worden jullie keuzes, zelfs als jullie onbewust lijken of in ontkenning of de mogelijkheid dat jullie keuzes hadden kunnen maken die jullie zoveel pijn en lijden zouden veroorzaken, nooit verworpen. Ontwaken is het beseffen dat je vrij bent en dat leven, het bestaan, je bewuste gewaarzijn van jou is om te gebruiken op elke manier die jij kiest.

De waarheid hiervan lijkt helemaal geen zin te hebben wanneer je je bevindt in situaties of relaties die zeer pijnlijk zijn en van waaruit geen duidelijk uitgangspunt is. Maar het uitgangspunt is het moment waarop je ervoor kiest om volledig met Liefde in te zetten. Wanneer je dit doet, verliest angst en alles wat eruit voortkomt, de macht over jou, macht die het nooit echt heeft gehad. Je hebt ervoor gekozen om machteloos te zijn, dat wil zeggen met angst vervuld.

Het gehele concept van goddelijk ingrijpen in jullie leven, een god die je voor je misdaden oordeeld en straft, is een zuivere menselijke uitvinding. Jullie zijn perfect gecreëerd en dat is onveranderlijk. Maar als mensen die in de illusie, spelletjes spelen van afscheiding, ontoereikendheid en waardeloosheid, had je een rechter nodig om die oproepen te doen. Jullie zijn emotioneel en psychologisch niet in staat jullie eigen negatieve zelfoordelen te accepteren over jullie keuze je af te scheiden van de Bron en de intense en voortdurende pijn die de keuze biedt, en dus hebben jullie een systeem van beloningen en straffen uitgevonden.

Naar aanleiding van dat je een maatschappelijke machtsstructuur of pikorde waarin elk was uitgerust volgens zijn populariteit of sluwheid, met de mogelijkheid hoger op te komen door dat systeem beschikbaar, maar alleen gebouwd voor een paar, terwijl de rest hun ondergeschikte plaats en gedrag moest accepteren zoals bevolen door de autoriteiten die het systeem erkende en ondersteunden.

Het idee was om alle gevoelens van persoonlijke autonomie te vernietigen en het heeft zeer goed gewerkt. Zelfs degenen op het hoogste niveau van het systeem leven in angst voor degradatie of zelfs totale verbanning. Je ziet dit gebeuren over de hele wereld, omdat mensen die in machtsposities zijn gecriminaliseerd worden voor corrupte activiteiten die doorgaans niet verschillen van de activiteiten van hen die hen beoordelen en veroordelen.

Dit is natuurlijk een krankzinnige manier om te leven, en nu, eindelijk na eonen van pijn en lijden, staan mensen zichzelf toe zich hiervan bewust te worden. Het is jullie ontwakingsproces. In eerste instantie is er een sterke drang om diegenen die gezien worden als de verantwoordelijke voor een tribunaal te brengen, om te worden beproefd en gestraft te worden, wat is wat er voor eonen gebeurd. Wat er nu gebeurt is het groeiende bewustzijn dat deze oude ideeën gewoon niet werken, plus het bewustzijn dat iedereen verantwoordelijk is voor deze voortdurende krankzinnigheid. Daarom is, om vooruit te gaan, in plaats van te beoordelen en te straffen, open, eerlijke en duidelijke communicatie nodig, wat eerst leidt tot het begrijpen van deze krankzinnigheid, dan tot verzoening komen en tenslotte tot vergeving. In de illusie hebben allen gezondigd, allemaal zijn zondaars, en wanneer dat door iedereen wordt geaccepteerd, kan genezing plaatsvinden. Want er is geen zonde en er zijn geen zondaars, dat maakt deel uit van de nachtmerrie die jullie gedroomd hebben. Heb altijd Lief en alleen Liefhebben en koesteren, dat is de Werkelijkheid.

In principe hebben jullie, het menselijke collectief, de keuze gemaakt en de intentie gezet om de spellen te verlaten waarmee de illusie jullie presenteert, spellen die bedrog eisen en gewelddadig concurrentievermogen, die altijd leiden tot meer pijn en lijden en de terugkeer naar de werken vanuit jullie ware aard, Liefde. Binnen de illusie kost dat natuurlijk tijd. Angst is endemisch en moet erkend en losgelaten worden. Ervoor kiezen om je met liefde bezig te houden, maakt dat mogelijk.

Het is alleen de keuzen van het collectief om niet lief te hebben dat jullie schijnbaar in de nachtmerrie heeft vastgehouden. Ja, als mensen willen jullie allemaal geliefd zijn, maar door jullie keuze om afscheiding te ervaren, voelen jullie jezelf ongeliefd en verbruiken jullie enorme hoeveelheden energie zoekend naar liefde van iemand anders 'daarbuiten', waar jullie het niet zullen vinden, want er is geen "daarbuiten".

Nogmaals, ik herinner jullie er nogmaals aan om dagelijks tijd vrij te maken om naar binnen te gaan, naar de diepten van jullie wezen, en de Liefde te ontdekken of te onthullen die in afwachting is van jullie acceptatie van het. Jullie zijn oneindig geliefd in elk moment van jullie eeuwige bestaan. De enige blokkade voor Liefde is jullie weigering om jezelf onvoorwaardelijk te accepteren zoals God doet. Zodra jullie openstaan voor acceptatie, zullen jullie het vasthouden  op houdingen en gedragingen loslaten die op een of andere manier niet Liefdevol zijn, jullie zullen de Liefde in jezelf vinden of de roep om Liefde van anderen, en jullie worden krachtig gedreven om op hen te reageren met Liefde. Als jullie je bevinden in deze nieuwe manier van zijn, zullen jullie merken dat je steeds minder en minder redenen hebt om anderen te verwerpen of te beoordelen, aangezien je binnenin hen de pijn en het lijden zult herkennen dat jij onderging voordat je ervoor koos om in uitlijning te komen met jouw ware aard.

Wees Liefde, bied Liefde, en open jezelf om de Liefde te ontvangen die jouw goddelijke erfgoed is.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl