Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 11 juni 2017

Saint Germain: De Turbo-weg van het Ontwaken. / 3 juni 2017 /Barbara Bessen

Saint Germain:
De Turbo-weg van het Ontwaken.
3 juni 2017 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Mij wordt vaak gevraagd met wie ik het liefst channel. „Hmm“, zeg ik dan meestal, dat hangt ervan af. Het is een beetje afhankelijk van mijn eigen stemming en met welke persoonlijke thema’s en opgeslagen zaken ik mij bezighoud. Op seminars en reizen komt het er – als het om geestelijke boodschappen gaat die ik wil doorgeven – steeds op aan wat de groep nodig heeft.

Als het om spirituele thema’s gaat geef ik de voorkeur aan Jeshua als raadgever. Hij is zo helder en duidelijk. Hij vertelt veel, diep weten, zonder veel woorden. Hij is geweldig als begeleider voor relatief stille uurtjes op de bank in de tuin of bij eenzame wandelingen aan zee.

Maria Magdalena is de kracht en de gesprekspartner voor familie- en vrouwelijke zaken die de persoonlijke weg beïnvloeden. Zij zorgt ervoor dat ik deze persoonlijkheid die hier in een lichaam rondloopt en Barbara wordt genoemd, niet vergeet.

Michael heb ik vroeger graag mee naar het bureau genomen, ja echt! Hij is van onschatbare waarde als er moeilijke stappen in het leven moeten worden gedaan. Bij problemen met advocaten en strijdende echtgenoten (die ik  God zij dank niet meer heb) kan ik jullie Michael aanbevelen!


Mijn lieve vriend Kryon zweeft voor mij altijd in een allesomvattende hoge wolk van Liefde. Hij heeft veel kracht en begrip en is een begeleider voor multidimensionale stappen. Als ik wil weten op welke planeten ik al heb geleefd, heeft hij het passende antwoord.

En natuurlijk heeft, voor alles, mijn Hoger Zelf de scepter in de hand. Maar de raad en de begeleiding van multidimensionale geestelijke vrienden kan men altijd vragen en aannemen. Ik kan natuurlijk alleen voor mijzelf spreken, voor alle ervaringen van de laatste twintig jaar. Dit ervaart ieder zeker weer op een andere manier.

Het is het beste om je op je eigen, diepe gevoel te verlaten over wie of wat er nu passend is voor een klein contact of begeleiding.

Natuurlijk is het doel om uiteindelijk alleen de weg te kunnen gaan. Wij versmelten steeds meer met ons Hoger Zelf, leven in en uit het Veld van Eenheid en ervaren zekerheid en vertrouwen in deze leiding. Zo wordt ons leven steeds helderder en vreedzamer. Dat is toch ons doel, nietwaar?

In die zin wens ik jullie een mooie en doelgerichte zomer.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Saint Germain-Channeling Juni/Juli 2017:
De Turboweg van het Ontwaken

God groet jullie, lieve vrienden! Ik Ben Saint Germain. „Mijn God“, zouden jullie menselijkerwijs uitroepen “hoe word ik in een bepaald hokje geplaatst. Waar ik goed in zou zijn!” Ik moet glimlachen en bijna hardop lachen.

Ja, zo stelt Barbara zich dit voor, waar ik voor “te gebruiken” ben. Maar ik begrijp deze menselijke denkwijze wel. Ik wil enkelen van jullie vertellen dat ik weet hoe het op Aarde toegaat en hoe men zich het best in deze tijd van veranderingen kan gedragen. Toch ben ik zeker niet alwetend en kijk niet altijd in jullie rugzak met ervaringen, en dieper, waar jullie in je ontwikkeling zijn.

Wat jullie willen leven en uitdrukken, wat jullie goed en niet goed doen. Toch sta ik steeds tot jullie beschikking als dit nodig is en doe ik mijn best. Mijn hulp kan soms door jullie niet volledig in zijn werkwijze herkend worden. Ik antwoord misschien op jullie vragen met bepaalde informatie en zienswijzen en/of stuur jullie beelden met betrekking tot een situatie.

Maar wat ik in jullie lichaamssysteem in balans (mag) brengen, volgens jullie vrije wil, zien jullie niet. Wij, hier aan de andere kant van de sluier, zijn helpers en wij steunen jullie. Wij brengen “zachte” situaties vaak in balans, vlakken zelfs de velden af, waardoor dit kan gebeuren, wat gebeuren mag en mogelijk geburen zal.

Het zijn immers jullie eigen beslissingen, jullie kiezen tussen de vele opties van de toekomst.

Er zijn geen vaste voorspellingen voor een zaak, voor een weg. Jullie beslissen steeds weer opnieuw in het hier en nu. Dan volgt de volgende stap.

Een voorbeeld is de keuze voor een nieuwe woning. Jullie beslissen eerst over een stad, een woonwijk, een straat. Uit deze beslissing komen weer nieuwe beslissingen naar voren over de inrichting, de reistijd naar het werk en jullie leren daardoor nieuwe mensen en nieuwe mogelijkheden kennen. Steeds weer hebben jullie de keuze over wat jullie doen. En natuurlijk ook aan welke gedachten jullie je aandacht schenken. Niets is toevallig.

Jullie bepalen waarop jullie je focus richten. Als wij om steun worden gevraagd, sturen wij energie om iets te versterken, mogelijk te maken. Als jullie mij echter direct vragen of jullie deze of die woning moeten nemen dan zal ik jullie de voor- en nadelen beter duidelijk maken. Ik zou – zover de vrije wil dit toelaat – hulp bij de beslissing geven.

Dit zou een grotere hulpprestatie van mijn kant zijn.

Zoals bekend is er nu een tijd aangebroken die er nog nooit eerder was. De Aarde begeeft zich naar haar nieuwe terrein in en met het gezamenlijk zonnestelsel. Niets is meer zoals het was. Ik wil hier niet meer ingaan op de andere kant die de donkere kant van de macht vertegenwoordigen. Daar wordt veel over gesproken en geschreven. De thema’s van de samenzweringen, de onachtzaamheden van vele machthebbers, het functioneren van de wetenschap en hun geldelijke uitwerkingen voor alle mensen hier op Aarde. Dit is de manier van uitdrukken van de aardbewoners die macht hebben, die nu afloopt. Waar ooit iets in de grond verandert, moeten eerst chaos en oproer zijn. Het interessante bij dit alles is dat wat op Aarde gebeurt door de media onbekend wordt gehouden. Binnen een aantal dagen, of zelfs uren, worden “daders” ontmaskerd en gebeurtenissen toegedekt. Een spel loopt ten einde. Een nieuw, vrediger spel met andere uitzichten is aan de horizon herkenbaar. En de mensen die deze nieuwe manieren van leven in hun harten dragen en dit voor zichzelf ook al vaak uitdragen, hebben het roer overgenomen. Vaak is het nog vechten tegen de bierkaai, maar ook die zitten in het veranderingsproces. Wat er nodig is, is jullie geduld en jullie toewijding aan jullie vertuigingen over de manier waarop jullie willen leven.

Laat je niet door anderen vertellen hoe je moet zijn. Vanuit het hart beslissen, steeds vanuit het hier en nu, is het doel. Er zijn geen concrete voorbeelden voor het leven op de zogenoemde “Nieuwe Aarde” noch is er een leidraad voor.

Het is niet op papier geschreven. Het staat in onzichtbare letters in de agenda van je hart. Leef je leven zoals jij denkt dat het goed is, zoals het moet zijn. Met volle overtuiging, met vol medegevoel voor jezelf en je geliefden, ook met degenen die je niet hoog inschat, die op dualiteit gericht zijn en aldus hun leven plannen.

Alleen jijzelf weet hoe jij wilt leven. Niemand anders! Het is niet makkelijk om alle onderdelen die je persoonlijkheid uitmaken, te herkennen en los te laten. Wij hebben daar al vaak over gesproken: De persoon, de persoonlijkheid, die jullie menen te zijn, is gevormd uit vele belevenissen en ontmoetingen met andere mensen. Te beginnen met jullie moeder, jullie ouders, enzovoorts. Ga in het kort even je huidig leven door en neem waar wie jou vormde, wie jou levensideeën gaf en wie voor jou “goed” en “verkeerd” in jouw ogen waren.

Eigenlijk bestaat er geen goed en verkeerd. Dit analyseert alleen jullie ego, jullie persoonlijkheid, met je verstand. Zie je, zo is dat. Jullie kunnen nu achterover leunen en de waarde van je leven loslaten. De belangrijke herkenning is: Alles was goed zoals het was. Wat er nu is, is ook goed. Niets was fout of verkeerd.

Het was gewoon. Het gebeurde. Met deze wonderbaarlijke herkenning proberen jullie nu om je leven NU te leven. Doe het DIEP vanuit je hartgevoel. Soms wil je nog even snel iets naar de tuin brengen. Onder het motto: Dan is het maar gebeurd. Maar jullie hartgevoel zegt: “Ga even lekker zitten, doe je benen omhoog en adem even diep. Geniet en paar momenten van je eigen Zijn, je lichaam, je adem en van dit heerlijke gevoel in je hart dat zich langzaam uitbreidt. Geniet ervan om te Zijn! Niet meer en niet minder. Luiheid noemde men dit vroeger. Jullie noemen het lui zijn. En ergens vandaan komt er dan een gedachte om nog even naar de tuin te gaan. Of liever nog eerst een ijsje eten? Of spontaan met de fiets naar het bos gaan. Of misschien nog een beetje lekker op de bank blijven zitten en gewoon te Zijn?

Het gaat in deze tijd werkelijk om het uitvinden wat je nu, op dit moment, wilt doen. Jullie navigatiemiddel is je Hoger Zelf. Om minuten en uren aandacht te schenken aan je ware Zijn laat je ervaren wat jullie in het leven werkelijk nodig hebben. Ook op het gevaar af dat dit anderen in je omgeving niet bevalt: onthoud dit: Het is jouw leven, jij bent de hoeder van jouw bronnen, niemand anders. Verplichtingen kan men minimaliseren of opzeggen. Dit moet men vanuit het hartniveau helder krijgen.

Jullie zijn hier op Aarde gekomen om de Liefde in jezelf te ontdekken, dit Veld van Eenheid, je Hoger Zelf genoemd. En met deze navigator nu je leven opnieuw in te richten, zonder  karmische imprints, zonder krukken uit de jeugd en uit andere levensfasen.  

Het gaat er niet om weg te lopen of andere mensen te beschadigen. Het gaat er nu om je leven autarkisch, zelfverantwoordelijk, vrij, liefdevol en met medegevoel ten opzichte van anderen en jezelf te leven.

Dit heeft misschien nog een inventarisatie nodig. Begin hier meteen mee. Neem de tijd, pak een blaadje en een pen, en ga naar je lievelingsplek in de natuur, of naar een zetel met lekkere kussens en overdenk hoe je leven was, wie of wat dit heeft bedrukt of dit misschien wel heeft geleid. Doe dit als het kan zonder oordeel en kijk wat er niet meer past en waar jullie nog steeds zorgen voor mentale imprints en emotionele afdrukken. Erken hen dan, wees in bewuste verbinding met je Hoger Zelf en geef alles over wat je los wilt laten.

Jullie Goddelijk Zijn zal reageren. Als jullie al communiceren met hem, haar, het, des te beter.

Als jullie zeggen: “Zover ben ik nog niet!” Ook goed. Dan help ik jullie verder. Roep mij aan, vraag mij om samen de weg van opheldering te gaan om je leven voor deze tijd van verandering passend in te richten. Ik ben ook graag bij het intensiveren van het contact met je Hoger Zelf behulpzaam. Want uiteindelijk gaat het erom dat jullie zelf de teugels in handen nemen. Voila, er valt veel te doen. Laten wij het vanaf hier en nu aanpakken. Deze weg van het zichzelf herkennen als Wie Men Werkelijk Is, noem ik de Turboweg van het ontwaken.

Zonder Chichi, zonder gecompliceerde therapieën en transformatieconcepten is de weg van het zichzelf analyseren de makkelijkste die momenteel mogelijk is. Het is de wonderbaarlijke energie, pure Liefde uit het centrum van het melkwegstelsel, die dit ondersteunt. Men heeft alleen moed nodig om deze weg te gaan.

Merken jullie hoe de Liefdesenergie nu, terwijl jullie dit lezen, zich in jullie uitbreidt? Het is meegenomen door mij en jullie Hoger Zelf reageert. Wij benutten de truc terwijl jullie hier lezen en die doorstroomt jullie met de energie van Thuis. Geniet ervan!

In die zin verheug ik mij voor jullie en vraag jullie hartelijk om vertrouwen te hebben en je verstand een tijdje het bos in te sturen. Het zal een tijdje niet gebruikt worden.

God groet jullie,

Ik Ben Saint Germain

Ontvangen door Barbara Bessen in Mei 2017. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.