Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 29 juni 2017

Op deze dag van je leven / 28 juni 2017 / Neal Donald Walsch

28 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de redding van deze menselijke wereld nergens anders ligt
dan in het menselijke hart, in het menselijke vermogen om te reflecteren, in menselijke zachtmoedigheid en menselijke verantwoordelijkheid.

Vaclav Havel zei dat en hij had gelijk.
Sommigen zeggen dat onze redding bij God ligt,
of bij Gods Zoon, maar is niet het menselijke hart,
de plaats waar zo'n Goddelijkheid wordt gevonden?

Open daarom jouw hart en open je VOOR jouw hart,
zodat je haar oproep hoort om te weerspiegelen, zachtmoedig te zijn,
en verantwoordelijk te zijn

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl